วิธีบูชาอิ่นแก้วจอมขวัญและมนตราคาถาปลุกฤทธิ์

  • วันใดที่ได้รับอิ่นแก้วจอมขวัญ พึงรักษากาย ใจ จิต ณ.วันนั้นให้สงบสุขอย่างยอดยิ่งเถิด อิ่นแก้วจอมขวัญคือเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์ฤทธีมาก เป็นธาตุรู้พลังงานสูง ที่ประจุมนตรา มวลมหาคาถา อำนาจญาณจิตแห่งพระเวทย์มนต์อธิษฐานแห่งครูบาอาจารย์ไว้เต็มกำลัง ท่านพึงกำอิ่นไว้และสวดคาถามัทรีบูชาเชื่อมจิตกับแรงครูให้ครบ 108 จบเมื่อได้รับอิ่นในครั้งแรกด้วยจิตอันสงบสุข วางอารมณ์ทุกข์ร้อนกังวลทั้งปวงเสียให้สิ้น และพึงปลุกฤทธิ์อิ่นด้วยการสาธยายคาถา ทุกคืนก่อนนอน 108 จบ
  • อธิษฐานในสิ่งที่ท่านปรารถนา แล้วบรรจุไว้ในอิ่นแก้วจอมขวัญทุกค่ำคืนเถิด แล้วสอดอิ่นไว้ใต้หมอน อธิษฐานเป็นจินตภาพในสิ่งที่ท่านปรารถนาเช้าค่ำ กำหนดสติจดจ่อกับภาพอธิษฐานนั้นอย่างยิ่ง อิทธิอำนาจแห่งธาตุรู้ของอิ่นแก้วจอมขวัญจะขยายคลื่นความคิดอันเข้มข้นของท่านให้ทวีอำนาจ คมชัด และทรงพลังอย่างยิ่ง ทุกความปรารถนาที่อธิษฐาน ทุกมวลกระแสจิต มวลคลื่นความคิดที่เข้มข้นด้วยความความเชื่อมั่น วางใจ จดจ่อ อย่างมีสติสัมปชัญญะ จะบันดาลความสำเร็จสมปรารถนาให้ปรากฏแก่ท่านได้ทุปราการ
  • การส่งกระแสคลื่นจิตไปถึงบุคคลผ่านฤทธีอำนาจของอิ่นแก้วจอมขวัญ สัญญาลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์แห่งความรักความเมตตาและความชุ่มเย็นอุดมสมบูรณ์ จะเชื่อมโยงคลื่นจิตให้คิดนึกระลึกถึงยึดโยงกระแสจิตถึงกันด้วยคลื่นพลังอันศักดิ์สิทธิ์แห่งรักและเมตตาซึ่งเป็นพลังงานที่ทรงพลังอำนาจมากที่สุดในกาลจักรนี้ และยังเป็นกุญแจแห่งความสมปรารถนาทุกอย่างอีกด้วย ท่านจึงพึงใช้อิ่นนี้ได้กับทุกคำอธิษฐานที่ดีงาม ทั้งกับคนรัก คนไกล คนใกล้ ครอบครัว คู่ค้า คู่ความ ญาติ มิตร-ศัตรู อีกทั้งช่วยเรียกคน เรียกทรัพย์ เรียกรัก เรียกโชคลาภวาสนา อำนาจแห่งอิ่นแก้วจอมขวัญจะสั่นสะเทือนขยายพลังความคิดแรงอธิษฐานให้เข้มข้นคมชัด เพื่อบันดาลความปรารถนาอันดีงามให้ปรากฏ

อิ่นนี้ควรพกติดกายไว้เสมอ

หากมิได้พกติดกาย ท่านพึงสัมผัส กำอิ่นไว้ สาธยายคาถาปลุกฤทธิ์อิ่น และประจุคำอธิษฐานด้วยคำพูดและจินตภาพทุกวัน แม้ทำได้เช้าค่ำเวลาเดิมจะดีอย่างยอดยิ่ง อิ่นแก้วนี้จะทวีฤทธีมีอำนาจเป็นที่สุด อำนาจจิต คลื่นความคิดของท่านจะทรงพลังมาก คิด นึกสิ่งใดใดจะสำเร็จโดยง่ายๆได้มาไว อิ่นแก้วนี้ยังเสริมเมตตาบารมี เสน่หา อำนาจต่อคนทั้งหลายอย่างเอกอุ เมื่อคิดทำการใดใด จะดึงดูดมวลคลื่นจิตทั้งหลายให้รักใคร่เอ็นดู มีจิตสิเน่หาเมตตา สนับสนุนค้ำคูณช่วยเหลือให้ประสบความสำเร็จสมปรารถนาได้สำเร็จสมดั่งใจ

คาถามัทรี

สุคัตโต สุคัตตะถานัง
สุคัตโต สุรัททะราปิ
จะพรหมานัง สุคัตโตยันติ
สุคัตโตเตนะโม
สาริกานังสะต๋ะมะโน
รัมภะปิยัง มะมะอมสัว หูมติด

(สวดเช้า-ค่ำ 22 – 108 จบ)

ติดต่อบูชา LINE : @mayakarnlanna