• อิ่นแก้วจอมขวัญ  แก้วโป่งข่ามสีม่วงที่พบได้ยากมาก อิทธิคุณวิเศษของแก้วจอมขวัญนี้เป็นเลิศด้านยกระดับการตะหนักรู้ สมาธิ อำนาจจิต เสริมส่งให้ผู้ครอบครองมีความเจริญรุ่งเรือง มีตบะอำนาจชื่อเสียง เป็นเลิศทางเสน่ห์เมตตามหานิยมรุนแรง ปกป้องคุ้มครองจากคลื่นกระแสจิตลบ และอาถรรพ์พลังงานร้ายทั้งปวง
  • อิ่นแก้วจอมขวัญเป็นธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่มีพลังงานด้านจิตวิญญาณสูงมาก มีพลังงานด้านจิตวิญญาณสูงมาก มีความชุ่มเย็นในตัว คือพลังแห่งความอุดมสมบูรณ์ ความเพิ่มพูนมีมากล้นเหลือ มีพลังความสงบสุขอ่อนโยน ความรักความเมตตาสั่นสะเทือนอยู่อย่างเข้มข้น เมื่อพกติดกายมวลพลังแห่งคำอธิษฐาน และแรงอำนาจมโนจิต มโนความคิด มโนปรารถนาที่ถูกกักเก็บไว้ จะถูกปลดปล่อยประจุอันศักดิ์สิทธิ์ผ่านการสั่นสะเทือนอันเข้มข้นนั้น ออกมายึดโยงกับคลื่นพลังงานที่ปรารถนา ที่นึกคิด อธิษฐาน และสาธยายมนตราให้ปรากฏขึ้นจริงในโลกกายเนื้อ โป่งข่ามแก้วนางขวัญจึงได้รับการตีตรา ตีค่าว่า… เป็นหินศักดิ์สิทธิ์มีอำนาจเนรมิตความปรารถนาที่มีค่าแสนคำ ( มีค่าเท่าทองคำแสนกอง )

     

  • คุณวิเศษอันน่าอัศจรรย์ของ “อิ่นแก้วจอมขวัญ” อีกเรื่องหนึ่งคือ.. “ดับฝันร้าย ทำให้ฝันดี กำหนดและจดจำความฝันได้ ” เมื่อติดกายไว้ยามนอนหรือวางไว้ใต้หมอนหนุนนอน พลังสั่นสะเทือนที่สูงมากและเข้มข้นมากๆ ของอิ่นแก้วจอมขวัญ จะปรับสนามพลังงานระดับต่ำให้มีความถี่สูงขึ้น กระตุ้นความสามารถทางจิตขั้นสูง ทำให้พลังงานลบ ความคิดกังวล กลัว ลบๆ ร้ายๆ ค่อยๆผ่อนคลายกลายเป็นความสงบ เพิ่มความตะหนักรู้ทางจิตวิญญาณ ช่วยเชื่อมต่อกับพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์ในชั้นทิพย์ ทำให้มีสติสัมปชัญญะของจิตนอกกายเนื้อได้ ( มีสติขณะอยู่ในความฝัน ควบคุมความฝันได้ กำหนดภาพเนรมิตได้ ) และฝันดีที่จิตกำหนดให้เกิดขึ้นนั้น จะปรากฎจริงในโลกกายเนื้อ

แก้วโป่งข่ามอัญมณีศักดิ์สิทธ์คู่บ้านคู่เมืองเขลางค์มาช้านาน ในสมัยโบราณ แก้วจอมขวัญ หรือแก้วนางขวัญนี้ถือได้ว่าสูงค่ามาก ดั่งที่ว่า “มีค่าแสนคำ” ( คำ ทางล้านนาหมายถึงทองคำ ) เป็นแก้วที่กษัตริย์โบราณถวายเป็นสักการะแก่พระบรมสารีริกธาตุ ในคราวบรรจุพระธาตุเจดีย์ต่าง ๆ อานุภาพของแก้วนางขวัญจะทำให้ผู้ที่ครอบครองมีเสน่ห์ เมตตา มหาอำนาจต่อคนทั้งหลาย คุ้มครองให้แคล้วคลาดจากอาถรรพ์ทั้งปวง เพราะจิต (ขวัญ) ของคนผู้นั้นจะถูกคุ้มครองโดยอานุภาพของแก้ว อำนาจอันวิเศษที่สุดของแก้วโป่งข่ามคือ เป็นตัวขยายพลังงานให้มีความเข้มข้นมากขึ้นจนถึงที่สุด กักเก็บดูดซับเอาพลังงานเข้ามาไว้ในตัว ดูดซับรักษาพลังงานนั้นเอาไว้ และปลดปล่อยออกไปด้วยความเข้มข้นที่มากขึ้นและคมชัดกว่าเดิม เพราะเหตุนี้..คำอธิษฐาน พลังศักดิ์สิทธิ์แห่งมวลคาถาที่ประจุสาธยายไว้ใน ” อิ่นแก้วจอมขวัญ ” จึงมีอานุภาพสูงมากในการขยายความเข้มข้นของอำนาจความคิด แรงจิตอธิษฐานปรารถนาให้ปรากฏเป็นความจริงในโลกกายภาพ และยังปกป้องการโจมตีทางจิตได้ โดยเปลี่ยนพลังงานร้ายที่ส่งมาโจมตีนั้นให้กลายเป็นพลังแห่งความรักอำนาจแห่งความเมตตาแทน

“แก้ว” ตามความหมายโดยทั่วไป หมายถึง หินใสแลลอดเข้าไปข้างในได้
“โป่ง” หมายถึง ลักษณะของสิ่งที่พองด้วยลม หรือแก๊ส เช่น ดินโป่ง (ดินที่มีเกลือ) เป็นต้น
“ข่าม” เป็นภาษาถิ่น หมายถึง อยู่ยงคงกระพัน
“แก้วโป่งข่าม” จึงมีความหมาย คือ หินใสที่มองเล็ดลอดเข้าไปข้างในและมีความอยู่ยงคงกระพัน โดยเกิดจากการผุดขึ้นมาจากช่องดิน

แก้วจอมขวัญเป็นหินพลังงานสูง จะสั่นสะเทือนคลื่นความถี่ระดับสูงออกมาขยายพลังงานให้แก่วัตถุธาตุอื่นๆที่อยู่ใกล้ๆ ให้สั่นพ้องอยู่ในคลื่นพลังระดับเดียวกัน หากแก้วแก้วจอมขวัญ ได้รับการแกะเป็นสัญญาลักษณ์อันศักดิ์สิทธิ์ใดใด ก็จะยิ่งขยายพลังงานแห่งอัตตสัญญาลักษณ์นั้นให้เกิดอานุภาพที่รุนแรงเข้มข้นขึ้นอย่างยิ่งยวด เมื่อได้รับการปลุกเสกประจุพระเวทย์คาถาจะเกิดการดูดซับประจุ ขยายอนุภาคของพลังงานให้เข้มข้นขึ้นอีก ทวีอำนาจอันศักด์สิทธิ์ขึ้นอย่างเอกอุ และคายประจุออกมารอบๆ ตลอดเวลา เมื่อเจ้าของจับ สัมผัส กำหนดจิตให้เชื่อมต่อกับพลังงาน ดูดซับประจุแห่งคลื่นพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์ ก็จะเกิดอำนาจทางจิต เกิดฤทธิ์ทางใจ อธิษฐานสิ่งใดก็บังเกิดอำนาจบันดาลความสำเร็จได้สมปรารถนาดังใจนึก (กฎของพลังงาน : พลังงานสูงกว่าจะดูดกลืนพลังงานต่ำกว่า ความมืดจึงแพ้แสงสว่าง ความคิดร้ายจึงพ่ายแพ้ความคิดดี ธรรมะจึงชนะอธรรม )

ติดต่อบูชา LINE : @namotasa