วัตถุธาตุศักดิ์สิทธิ์ฝังรูปรอยพลังงานมหามงคลสู่บ้านเรือน ร้านค้า หอห้อง นำโชคลาภ-เมตตา-ปัญญา-อำนาจ-มหานิยม เข้ามาสู่เจ้าของ บ้านเรือนเคหะสถาน

อิ่นหินโมราปลุกเสกสำเร็จคืนจันทร์ซ้อนจันทร์ เครื่องรางศักดิ์สิทธิ์ดึงดูดความชุ่มเย็น ความมั่งคั่งร่ำรวยทั้งปวงเข้ามาสู่บ้านเรือน ร้านค้า เคหะสถาน ทำให้คนในบ้านรักใคร่เมตตากัน ปรองดองสามัคคีกัน พลังงานบ้านและที่ดินดึงดูดความสงบสุขอุดมสมบูรณ์ จากทุกกาลทุกสถานเข้ามาสู่บ้านเรือนและบุคคลในบ้าน เมื่อฝังในร้านค้า เคหาธุรกิจ จะดึงดูดคนทั้งหลายให้เข้ามาอุดหนุนค้ำคูณ นำเงินทองโชคลาภทรัพย์สินสมบัติเข้ามาให้ ซื้อซ้ำและซ้ำอีก ทำมาค้าขึ้นมีลาภผลกำไรหนุนเนื่องล้นคลังล้นกระเป๋า เกิดความรักใคร่เมตตาเสน่หาเอื้ออารีย์อย่างสูง

อิ่น คือเครื่องรางสัญญาลักษณ์แห่งความสมดุลของความรักความเมตตาอย่างสูงสุด มิใช่สิ่งลามก
แต่เป็นสัญญาลักษณ์พลังงานอันสูงค่าแห่งบิดามารดา
พลังงานแห่งกการเสกสร้าง ดลบันดาล กำเนิดก่อเกิดสรรพสิ่ง ชาวล้านนาโบราณจะบูชาอิ่นให้ช่วยปกปักรักษาดลบันดาลความสุขสงบ ชุ่มเย็นนาๆ แก่บ้านเรือนห้องหอ ให้คนในบ้านเอื้ออาทรรักใคร่เมตตาต่อกันกัน ร่ำรวยมั่งคั่ง มีความสุขอุดมสมบูรณ์ ยามบุตรธิดาออกเรือนไป บิดามารดาจะมอบอิ่นเก่าของพ่อแม่ให้ไว้บูชาให้ครองรักครองเรือนชุ่มเย็น มีสุข มั่งคั่งร่ำรวย

อิ่น คือสัญญาลักษณ์ทางพลังงานอันสมดุลยิ่งยวด อาจเรียกในนามหยินหยาง พระจันทร์พระอาทิตย์ ชายหญิง ความร้อนความเย็น ความมืดความสว่าง แก่นแท้แล้วอิ่นคือพลังอำนาจแห่งความเป็นกลาง ที่พลังบวก(หยาง-ร้อน-สว่าง)และพลังลบ(หยิน-เย็น-มืด) มาหลอมรวมกันเกิดเป็นความสมดุลแห่งความเป็นกลาง ที่ใดหรือบุคคลใดก็ตาม เมื่อเข้าสู่ความสมดุลแห่งความเป็นกลางเมื่อไหร่? จุดนั้นคือความว่างอันยิ่งยวด จุดพลังอำนาจอันยิ่งใหญ่ ความสุขความอุดมสมบูรณ์ทุกสถานปรากฏอยู่ที่นั่น อิ่นล้านนาคือรูปสัญญาลักษณ์แสดงพลังงานเช่นนั้น เมื่อครูบาอาจารย์เจ้าท่านฝังมหาพุทธมนตรา เวทย์คาถาอาคมบรรจุลงไว้ อำนาจยิ่งยวดของหินโมราอายุหลายพันปีจะคลายและขยายประจุแห่งแรงครู แรงจิตอธิษฐานเจตนา แรงคาถา แรงมหาพุทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์ออกมาคุ้มครอง-ดลบันดาลบ้านเรือน และบุคคลในบ้านตลอดเวลา

โมราสีเหลือง สัมพันธ์กับจักระช่องท้อง Solar Plexus จักระแห่งความอุดมสมบูรณ์ ความรัก ความมั่งคั่งร่ำรวย หินโมราคือเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกใช้มาแต่โบราณหลายพันปี ช่วยเพิ่มความกล้า มั่นใจ ตัดสินใจถูกต้อง ความจำ ความมุ่งมั่น มีความรักความเมตตา มีมหาปัญญาพาไปสู่ความมั่งคั่ง ร่ำรวย สำเร็จอย่างสุดประมาณ

✺ อิ่นแก้วโมราพันคาถา ✺ บูชา 1 ชุด จะได้รับอิ่นโมราพันคาถา 4 อิ่น ให้นำไปฝังรูปรอยพลังงานลงพื้นบ้านให้ครบสี่ทิศ รอบๆ บ้าน หรือห้องหอคอนโด เพื่อดึงดูดโชคลาภ สิ่งดีงามหามงคลนาๆ เข้ามาสู่บ้านเรือน บันดาลความชุ่มเย็นมั่งคั่งสูงสุดเข้ามาสู่บ้านเรือนตลอดเวลา

✺ อิ่นแก้วโมราพันคาถา มีเปิดแบ่งบูชาเพียง 22 ชุดเท่านั้น อิ่นแก้วโมราเก่านี้สร้างมาแต่ปี 2546 ปลุกเสกมาตลอดทุกกาลฤกษ์จันทร์ซ้อนจันทร์ และนำเข้าปลุกเสกในเทศก์มหาชาติกัณฑ์มัทรีตลอดมายาวนานหลายปี อิ่นแก้วโมรานี้ข่ามขลังยิ่ง อิ่นเลือกเจ้าของ เลือกบ้านเรือนห้องหอ บุญถึงบารมีสัมพันธ์ต่อกันก็ขอให้ได้ครอบครอง เพื่อบันดาลความเจริญศรีเจริญสุข ความชุ่มเย็นร่ำรวย ดึงดูดโชคลาภความโชคดีนาๆ เข้ามาสู่ตน คนในครอบครัว และเคหะสถานบ้านเรือน-ร้านค้า

สามารถฝังอิ่นชุดนี้พร้อมอิ่นชุดเดิมได้ ยิ่งเสริมส่งพลังงานกันได้ยิ่งยวด

หลังแจ้งบูชาแล้วให้ส่ง เลขที่ สถานที่ของบ้านที่จะฝังรูปรอยพลังงานอิ่น ให้พระอาจารย์ปลุกเสกเรียกรูปนามเคหะสถานบ้านเรือนลงสู่อิ่น และหากส่งรูปบ้านอันเป็นรังสีรูปธรรมของบ้านมาด้วยผลก็จะแรงอย่างยิ่งยวด

ติดต่อบูชา LINE : @namotasa