หายใจเข้ายาว.. ให้รู้ว่ายาว หายใจออกยาว.. ให้รู้ว่ายาว การดูลมหายใจอานาปานสติ มิใช่เพียงเพื่อเจริญปัญญา แต่เสริมกำลังให้ปอด ระบบย่อย ขับถ่าย และร่างกายทั้งระบบ ด้วยธรรมชาติแห่งลมหายใจอันอัศจรรย์ !!!

หายใจเข้ายาว.. ให้รู้ว่ายาว
หายใจออกยาว.. ให้รู้ว่ายาว
การดูลมหายใจอานาปานสติ มิใช่เพียงเพื่อเจริญปัญญา แต่เสริมกำลังให้ปอด ระบบย่อย ขับถ่าย และร่างกายทั้งระบบด้วยธรรมชาติแห่งลมหายใจอันอัศจรรย์ !!!

ปอดกับลำไส้ใหญ่มีความสัมพันธ์กันอย่างเหนี่ยวแน่น เป็นธาตุโลหะทั้งคู่
ประตูของปอดคือจมูก อารมณ์ที่กระทบกับปอดคือความเศร้าและการร้องไห้ มนุษย์ใช้ลมหายใจในการควบคุมลมปราณ ทำเลือด ลม ในกายเคลื่อนไหวหมุนเวียนได้ ปอดที่แข็งแรงทำให้ผิวเรียบเนียนสวย มีการระบายเหงื่อได้ดี เวลาทำงานของปอดคือตีสาม ถึง ตีห้า เป็นเวลาที่ควรตื่นนอนและสูดอากาสบริสุทธ์ ระบบขับถ่ายแย่เกิดจากปอดชื้น ปอดไม่แข็งแรง ลมจากปอดลงไปลำไส้ใหญ่น้อยเกินไป เป็นเหตุให้ไม่มีแรงดัน แรงเบ่ง ต้องดื่มน้ำให้มากขึ้น ฝึกหายใจเข้าลึกถึงท้อง ท้องต้องป่องออก ไม่ใช่กักลมไว้แค่ปอด และผ่อนลมหายใจออกให้ยาวกว่าลมหายใจเข้า กินอาหารเพิ่มกากใยมากขึ้น ไม่อาบน้ำหลังตะวันตกดินป้องกันปอดชื้น หมั่นแช่เท้าด้วยน้ำอุ่นและเกลือทะเล ระบบขับถ่ายก็จะดีขึ้นอย่างไม่ต้องแปลกใจ เพราะการบำบัดของร่างกายจะเคลื่อนจากบนลงล่าง ปอดแข็งแรงท้องจะไม่ผูก ถ้าดูแลระบบขับถ่ายไม่ให้ท้องผูกปอดก็จะแข็งแรง นั่นหมายความสารพิษตกค่างในร่างกายจะถูกขับออก ไม่ติดค้าง ระบบเลือดลม กระแสปราณก็ปลอดโปร่ง สุขภายกายและจิตย่อมดีไปตามเหตุ

ปอดเป็นอวัยวะขนาดใหญ่ มีสองข้าง อยู่ตรงหน้าอกระหว่างหัวใจ ปอดมีหน้าที่รับเลือดจากหัวใจแล้วนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ระบายทิ้งออกไป และนำก๊าซออกชิเจนเข้าสู่กระแสเลือดโดยผ่านถุงลมเล็ก ๆ ในปอด ปอดเสื่อมและเกิดโรคมีหลายสาเหตุ เช่น การติดเชื้อโรคต่างๆ ทางระบบหายใจ และได้รับผลกระทบจากอวัยวะที่เชื่อมโยงทำงานด้วยกันบกพร่อง หรือเสื่อมสภาพลงไป ทำให้น้ำท่วมปอด

ในการดูแลรักษาปอดให้แข็งแรง ควรอยู่ในที่อากาศบริสุทธิ์ เลี่ยงชุมนุมแออัด แหล่งมลพิษ ถ้าต้องอยู่ในห้องปรับอากาศต้องเปิดหน้าต่างระบายลมบ่อยๆ ฝึกหายใจแบบอานาปานสติเสมอ หายใจเข้าลึกดึงลมลงไปขังในท้อง แล้วผ่อนลมหายใจออกช้าๆ ยาวกว่าช่วงหายใจเข้า เป็นระบบแลกเปลี่ยนของธรรมชาติ ที่เราควรเป็นผู้ให้มากกว่ารับ ทำเช่นนี้เพื่อปอดแข็งแรงอยู่กับร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงของเรานานๆ เพื่อสานทุกเจตนารมณ์ของการเกิดมาในชาติภพนี้ ให้ลุล่วงสำเร็จได้ตามปรารถนา

– กำหนดกาลฤกษ์ทั้ง 6 –
กดอ่านที่นี่ >> ฤกษ์เทียนปฐมกัปป์คำ

พุทธานุภาพเทียนปฐมกัปป์คำ >> เทียนปฐมกัปป์คำ

 

ติดต่อบูชา LINE : @namotasa

You cannot copy content of this page