พระอาจารย์ปลุกเสก สาธยายมนต์ จุดอางดวงชะตาบูชาตะกรุดกลับชะตาบูชาธาตุดวงให้ครบรอบดิถีจันทร์ แล้วจึงส่งมอบให้เจ้าของนำตะกรุดกลับชะตาไปบูชาพร้อมอางดวงชะตา พึงหมั่นจุดเพลิงบูชายันต์ดวงชะตาบูชาธาตุดวงไว้มิให้ขาด เพื่อบันดาลผลความสำเร็จสมปรารถนาได้ตามอธิษฐาน

ตะกรุดกลับชะตาบูชาธาตุดวงทุก ๆ ดอก เป็นวัตถุธาตุศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่งประจำดวงชะตาบุคคล เมื่อประชุมกำลังธาตุทั้งปวงถึงจุดสมดุล จักเกิดพลังอำนาจอันอเนกอนันต์ ครูบาอาจารย์ท่านประสิทธิ์พุทธอำนาจแห่งคุณพระ และอิทธิอำนาจแห่งแรงครูเอาไว้ให้อย่างเต็มกำลัง เจ้าชะตาพึงปฏิบัติ พึงบูชา เชื่อมปราณ เชื่อมพลังงาน ก็จะยอยกพลังอำนาจแห่งตะกรุดให้บังเกิดคุณวิเศษ มหาวิเศษอย่างสูงส่งแก่ดวงชะตาอย่างหาอำนาจใดมาเทียมมิได้ จะเป็นคนเหนือดวงเหนือชะตา มีมหาอำนาจ เดชะ ตบะ บารมี เกิดมหารัก มหาหลง มหาลาภ เกียรติยศราชศักดิ์ มหาสติ มหาปัญญา พาผ่านได้ทุกเคราะห์ทุกคราว ทุกอุปสรรคปัญหา จักข่าม ขลัง เกิดมหาชนะ มีชัยยะ สำเร็จได้ดั่งผู้เหนือดวงกุมชะตาตนเอง

วิธีจุดอางบูชาดวงชะตา

การจุดอางบูชายันต์ ” ตะกรุดบูชาธาตุดวง ” นี้มีพลังอำนาจมาก กำหนดจิตให้ตั้งมั่นและจดจ่อในสิ่งที่ปรารถนาต้องการอธิษฐานให้สำเร็จอย่างยิ่งยวด พึงศรัทธาในพิธีกรรมอย่างแน่วแน่ ท่านจะพบปาฏิหาริย์อันน่าอัศจรรย์ใจได้ทุกสิ่ง

กาลฤกษ์จุดอางบูชาดวงชะตา

เลือกข้อที่สะดวก

1. เริ่มจุดคืนอมาวสี (New Moon) จุดทุกคืน ทุกดิถีจันทร์ สำเร็จในคืนปูรณมี ขึ้น 15 ค่ำ พระจันทร์เพ็ญ ครบรอบดิถีจันทร์

2 เริ่มจุดคืนปูรณมี ขึ้น 15 ค่ำ พระจันทร์เพ็ญ จุดทุกคืน ทุกดิถีจันทร์ สำเร็จในคืนอมาวสี (New Moon) ครบรอบดิถีจันทร์

3. กำหนดวันคร่าวๆ และ จำนวนวันที่ต้องการจุด แล้วแจ้งกลับมาขอฤกษ์จุดบูชาอันเป็นฤกษ์ฤทธิ์ ฤกษ์สำเร็จตามดวงชะตาตนเอง

4. จุดทุกวันเกิด เช่น เกิดวันเสาร์ จุดบูชาทุกวันเสาร์

5. จุดทุกวันพระ คืนอมาวสี และ คืนปูรณมี

6. จุดในวันสำคัญๆ ของดวงชะตา หรือวันพิเศษ หรือวันที่ต้องการพลังมากๆ

7. จุดทุกคืนก่อนนอน ภาวนา ทำสมาธิ เพียงคืนละ 5 – 15 นาที ชะตาจะพลิกฟื้นดีเลิศอย่างรวดเร็ว

จัดเตรียมอางบูชาธาตุดวง

 • เตรียมน้ำมันมะพร้าวบริสุทธ์ และแอลกอฮอล์ (ซื้อได้ทั่วไป)
 • เติมน้ำมันมะพร้าวลงในตะเกียงให้ท่วมสายสิณญ์พุทธาภิเษกไส้ตะเกียง และให้เติมแอลกอฮอล์ลงในน้ำมันมะพร้าวด้วยสักพอประมาณ
 • วางตะกรุดกลับชะตาบูชาธาตุดวงในน้ำมันอางบูชา บนไส้ตะเกียง วางให้ชิดขอบนอกอางดินเผาป้องกันติดเปลวไฟ
 • เติมน้ำมันมหาธาตุกะลามหาอุฒม์ลงบนตะกรุดเล็กน้อย ( น้ำมันจากกะลาตาเดียวและกะลามหาอุฒม์ ใช้เป็นต้นธาตุต้นเชื้อ เดินวิชาธาตุตามคัมภีร์เครื่องสาย แช่แก้วโป่งข่าม 24 ชนิดตามคัมภีร์วชิระเป๊ก ปลุกคุณมหายายันต์อาง 56 ปราการ )
 • จุดบูชาในห้องพระ หรือในห้องที่สงบเงียบ
 • ห้ามมิให้ใช้ลมปากเป่าไฟ ให้ใช้แก้วครอบไฟเพียงสักครู่ ไฟก็จะดับ
 • อางน้ำมันมนต์ตะกรุดกลับชะตาบูชาธาตุดวงนี้ ให้มีติดไว้ในห้องพระ หมั่นจุดบูชา ภาวนาอธิษฐานได้ตลอดไป

การจุดอางบูชา

เมื่อกำหนดวัน กำหนดเทศาฤกษ์ กำหนดจำนวนวันจุดบูชาได้แล้ว ก็พึงกำหนดจิตตั้งมั่นจุดบูชาธาตุดวงให้สำเร็จตามตั้งจิตอธิษฐานไว้ หากท่านคิดการใหญ่ จำนวนวันจุดบูชาก็ควรยาวนานให้สมผลด้วย เริ่มฤกษ์ดีที่สุดนั้นคือ เริ่มจากวันอมาวสี ไปสำเร็จ ณ. วันปูรณมี หรือ เริ่มจากวันเพ็ญปูรณมี ไปสำเร็จในคืนพลังอำนาจ วันอมาวสี พึงจำไว้ว่า พลังอำนาจจิตในช่วงขณะแห่งการบูชาอางบูชาดวงชะตานี้ จะมีอำนาจมาก ทุกคลื่นความคิดที่ส่งออกไปจะมีแรง มีพลังอำนาจมาก หากแม้ท่านควบคุมจิตใจ อารมณ์ ความคิด ให้อยู่เพียงในรอบรั้วแห่งความเบิกบาน ให้อภัย ไม่ติดใจสงสัย ไม่วิเคราะห์ไม่วิจารณ์ ตั้งจิตกำหนดใจจดจ่อเพียงดวงชะตาอันดีพร้อมสมบูรณ์ ประสบความสำเร็จในเป้าหมายที่อธิษฐานเท่านั้น ดวงชะตาก็จะยกได้อย่างรวดเร็ว เกิดปาฏิหาริย์บันดาลผลให้สมใจปรารถนาได้ฉับพลัน ตามอิทธิอำนาจแห่ง ” ตะกรุดกลับชะตาบูชาธาตุดวง “ ทุกปราการ ความเชื่อความศรัทธาของท่านถึงไหน ความสำเร็จแห่งดวงชะตาจะไปถึงนั่น !!!

 • ก่อนจุดบูชา ให้เตรียมร่างกายให้สะอาด สวมเสื้อผ้าสีอ่อนๆ เลือกสถานที่สัปปายะ สะดวก สบาย ปลอดภัยจากคนรบกวน ลม ยุงและอื่นๆ เตรียมตัวให้ดีทั่วพร้อม เพื่อระหว่างที่ภาวนาบริกรรม จะได้สงบจิต สบายใจ ไม่มีสิ่งใดๆมารบกวน เมื่อเริ่มทำการกิจใดๆ ด้วยจิตประณีตเพียงใด สิ่งที่ได้รับก็ประณีตเพียงนั้น

• กำหนดจิตให้นิ่งสงบ แล้วจึงจุดไฟบูชาด้วยจิตที่สงบทรงพลัง

• นั่งในท่าสมาธิ ภาวนามนตราเดินธาตุ

นะ มะ พะ ทะ จะ ภะ กะ สะ จิ เจ รุ นิ นะ โม พุท ธา ยะ
ภาวนา 108 จบ

โดยปฏิบัติดังนี้ : หายใจเข้าลึกๆ
และภาวนา
นะ มะ พะ ทะ จะ ภะ กะ สะ จิ เจ รุ นิ นะ โม พุท ธา ยะ นับ1.
แล้วผ่อนลมหายใจออกช้าๆ ทำเช่นนี้จนครบ 108 คาบ

แล้วจึงทำสมาธิ 30 นาที ( หรือตามกำลัง 10 นาที  – 1 ชั่วโมง )
การทำสมาธิให้ทำตามจริต บริกรรมหรือไม่บริกรรมก็ได้ หรือจะภาวนาเดินธาตุ ดึงปราณเข้าสู่ลมหายใจ เหมือนช่วงภาวนาคาถา 108 คาบก็ได้ จะเกิดผลอันดียิ่ง

 • สำเร็จในสมาธิแล้ว จึงแผ่บุญ แผ่เมตตา ถอดถอนสัญญาสาบาน อโหสิกรรม ตามหนังสือสวดมนต์ที่ได้รับ หน้า 14-15-16

• หลังจากแผ่เมตตาอุทิศบุญสำเร็จแล้ว จึงดับตะเกียงด้วยการครอบไฟ โดยใช้แก้วหรือชามครอบให้ไฟดับ ไม่ใช้ลมปากเป่า

 • วิชชาอาง ตะกรุดกลับชะตาบูชาธาตุดวงนี้ มีพุทธานุภาพ ฤทธานุภาพมหาศาลมาก เป็นการอาราธนาดึงดูดมวลธาตุทั้งกาลจักรมาหนุนธาตุจิต หนุนธาตุดวงชะตา ให้เข้มแข็ง ดีเด่น มั่นคง จะเป็นผู้อยู่เหนือดวง เกิดมหาอำนาจ มหาชนะ ขั้นเอกอุ แม้จุดบูชาอย่างต่อเนื่องยาวนาน จะบังเกิดมหาสติ มหาปัญญามาก จิตใจจะชุ่มเย็น แข็งแกร่ง มั่นคง มีพลังกายทิพย์ที่สว่างไสว ผิวพรรณหน้าตาจะเปล่งปลั่งสว่าง ดวงตาจะขาวสดใส จะเกิดมิติทิพย์อยู่เสมอ คือการมีลางสังหรณ์พิเศษ มองอาการคนรู้ อ่านใจคนได้ คาดการณ์สิ่งใดถูกต้องถูกทาง มีคนดีมีอำนาจเข้ามาค้ำคูณช่วยเหลือยู่เสมอ เทวดาผู้คุ้มครองตัวจะแสดงผลบันดาลผลดีได้ทุกปราการ
 • น้ำมันมนต์ที่ผ่านการจุดอางตะกรุดกลับชะตาบูชาธาตุดวงนี้ ถือเป็นธาตุวิเศษ ศักดิ์สิทธิ์ พุทธคุณสูงยิ่ง หากเจ้าชะตาเป็นผู้หมั่นจุดอางบูชา น้ำมันมนต์จะบันดาลอิทธิฤทธีสูงเด่นดี ค้ำคุณช่วยเหลือได้ทุกด้าน จะแตะน้ำมันเพียงนิด แต้มปลายเส้นผม ก็เสริมเดช อำนาจวาสนา เป็นมหาเสน่ห์เมตตา จะแตะลงในขันน้ำ ประพรมบ้าน เรือน ร้านค้า ราดรดศีรษะ ก็จะเกิดมงคลมหามงคลอย่างยิ่ง
 • แม้ปรารถนาให้ใครรัก เมตตา ค้ำคูณเรา ให้จุดอางบูชาตะกรุดกลับชะตาบูชาธาตุดวงให้เขา เขาจะเมตตาเอ็นดูอุดหนุนค้ำคูณเรา อย่าเหลือคณา
 • แม้จุดอางบูชาตะกรุดกลับชะตาบูชาธาตุดวงให้ บิดา มารดา สามี บุตร บริวาร ญาติมิตรสนิทสหาย จะบังเกิดผลบุญอันสุดประเสริฐ ยก ยอ ดวงชะตาให้ล้ำเลิศทั้งวงวาร ธาตุจะเสมอบุญ ญาณ ฌาน บารมี จะต่างค้ำต่างคูณเกื้อหนุนค้ำคูณกัน หนุนกรรมดีที่มีร่วมกันให้แสดงผล ลดทอนกรรมร้ายที่ผูกพันกันให้เบาจนสิ้นสูญ จึงประสบสุข สันติ ชุ่มเย็นอุดมสมบูรณ์แก่ชีวิต
 • แม้ปรารถนาสำเร็จในเรื่องใด ให้กำหนดจิตอธิษฐานจุดอางบูชาตะกรุดกลับชะตาบูชาธาตุดวง ฤกษ์ใด เวลาใด วันใด จำนวนกี่วัน แล้วพึงปฏิบัติบูชาอย่างยิ่งยวดเถิด จักเกิดผลสำเร็จได้
 • ทุกกาลดี ฤกษ์ดี เทศาดี จะเข้าเจ้าเข้านาย ติดต่อเจรจาการค้า ไปหาคู่รัก ให้เจริญเตโชธาตุ จุดอางบูชาตะกรุดกลับชะตาบูชาธาตุดวงก่อนออกเดินทาง จะบันดาลความสำราญ สำเร็จ
 • แม้ป่วยนักหนักหนาใดใด ให้กำหนดจิตอธิษฐานจุดอางบูชาตะกรุดกลับชะตาบูชาธาตุดวง เอาไว้ทุกคืนวันเถิด ปฏิบัติบูชาเอาอย่างยิ่งยวด จะพลิกดวงกลับชะตาให้ผ่านโรคร้าย สุขปราณ กาย ใจ แข็งแรง และสามารถจุดบูชาอางบูชาตะกรุดกลับชะตาบูชาธาตุดวงให้ผู้อื่นได้ โดยกำหนดให้กายเรานี้เป็นกายของเขา แล้วจึงเดินปราณภาวนาแทนเขาได้ เสมอกับว่าเขานั้นได้ทำด้วยตนเอง และเราเองก็จะได้อานิสงส์พร้อมกันด้วยครบถ้วน

พุทธอำนาจของวิชชาธาตุ และวิชายันต์อาง 56 ประการ

 • ภาวนาเดินธาตุใช้หัวใจของธาตุทั้ง ๔ ไฟ ดิน ลม น้ำ บังเกิดสรรพสิ่งในจักรวาล ธาตุทั้ง ๔ ไฟ ดิน ลม น้ำ ธาตุที่อยู่ตรงข้ามกันจะเกื้อหนุนกัน เช่น ดินกับน้ำ ไฟกับลม นะ โม พุท ธา ยะ นี้เปรียบเสมือนธาตุใหญ่ เป็นรากเหง้าของธาตุทั้ง ๔

นะ คือ พระกุกกุสันโธ คือ ธาตุน้ำ หล่อเลี้ยงร่างกายและดวงจิต กำลังธาตุ ๑๒
โม คือ พระโกนาคม คือ ธาตุดิน ให้กำลังวังชา กำลังธาตุ ๒๑
พุท คือ พระกัสสป คือ ธาตุไฟ ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย กำลัง ธาตุ ๖
ธา คือ พระสมณโคดม คือ ธาตุลม หล่อเลี้ยงชีวิต ดูดพลังปราณมาหล่อเลี้ยงดวงจิต
กำลังธาตุ ๗
ยะ คือ พระศรีอริยเมตตรัย คือ อากาศธาตุ เป็นที่ตั้งของวิญญาณ กำลังธาตุ ๑๐

เมื่อรวมกำลังธาตุ นะโมพุทธายะ จะได้ ๕๖ คือกำลังพุทธคุณ ส่งผลให้เกิดกำลังธรรมคุณ ๓๘ และกำลังสังฆคุณ ๑๔ รวมกำลัง พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณได้ ๑๐๘ เชื่อว่าหากกระทำการใดเกี่ยวกับอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ เช่น ปลุกเสกลงเลขยันต์ให้ครบ ๑๐๘ ครั้งจะมีความศักดิ์สิทธิ์มาก ได้ผลตามใจปรารถนา

สรรพคุณยันต์อาง 56 ประการ

 • กระทู้แสนลำป้องกันภัย ต่างๆมิให้มากล้ำกลายตัวเราได้
 • มีข้าวของสมบัติชนะศัตรูคู่แข่ง
 • ห้ามภัยร้ายอุบาทอาถรรพ์ทั้งปวง
 • ชื่อว่าแท่นเหล็กตันกันคุณไสยมนต์ดำสะท้อนของไม่ดีออกจากกายเรา
 • คนทั้งหลายติฉินนินทาว่าร้ายใส่ความเรามิได้
 • เป็นที่นิยมชื่นชมรักเมตตากว่าคนทั้งหลาย
 • กันคุณผีคุณคนไสยศาสตร์มนต์ดำมาทำร้ายเรามิได้
 • มีสมบัติทรัพย์สินข้าวของทั้งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์มากมาย
 • ใช้อธิษฐานจิตให้สำเร็จดั่งใจนึกนานับ 1000 ประการ
 • แม้นข้าวของเงินทองสูญเสียวิบัติฉิบหายก็จะกลับฟื้นคืนมา
 • เดชะอำนาจเป็นที่ยำเกรงแก่คนทั้งหลายมากนัก
 • มีบุตรบริวารลูกน้องที่มาช่วยเหลือเรามากนัก
 • มีสำเนียงเสียงไพเราะพูดจาเป็นที่ชอบแก่คนฟังทั้งหลาย
 • คนทั้งหลายมิมีความเกลียดชังในตัวเรา
 • คนทั้งหลายพบเห็นหน้าเราปิยะรักลุ่มหลงในตัวเรามากนัก
 • อาจหาญแก่กล้าหมู่มารทั้งปวงที่จะมาทำร้ายแก่เราต้องหลบหนีหาย
 • ทำมาค้าขึ้น ค้าขายดีทุกประการธุรกิจการงานเจริญรุ่งเรือง
 • มีคนเห็นเราเขาจะรักเมตตาเราทุกเมื่อ
 • อธิษฐานได้ทุกประการ มีคุณวิเศษพันช่องหมื่นปราการ
 • จะเป็นที่รักชอบแก่มนุษย์หญิงชายนัก
 • เมตตามหานิยมเรียกว่าเมตตา 528 องค์แม้นเทวดาก็รักเราแล
 • มหานกกาละเวก ต่อรองเจรจาคนมักหลงใหลในคำพูดแห่งเรา
 • มหาพญายักษ์ ชนะปราบผู้ใหญ่ผู้ทรงอำนาจที่จะมาทำร้ายให้โทษแก่เราก็จะแพ้พ่ายหายหนี
 • เจริญด้วยโภคทรัพย์ข้าวของเงินทองมั่งมีศรีสุขมากนัก
 • เจริญด้วยข้างของเงินทองเกิดความมั่นคงมั่งคั่งและทรัพย์สมบัติตลอดกาล
 • คนทั้งหลายเกรงกลัวเราดูมีดำนาจมากนัก
 • หอกดาบทั้งปวงมาทำร้ายเบียดเบียนเราไม่ได้เลย
 • ข้าศึกศัตรูทั้งมนุษย์และหมู่มวลทิฏฐิเทวาเทวดาฝ่ายมิดีเทพมารอสูรก็มิอาจกล้ามาทำร้ายเราได้เลย
 • ท้าวขุนอำมาตราชวงศ์นับถือยำเกรงเรามากนักแล
 • แม้นเขาจะผูกมัดกักขังจองจำให้โทษเราก็ไม่ได้
 • มีเดชะฤทธิ์มีอำนาจมากนักเลย
 • หัวใจดิน
 • หัวใจลม
 • หัวใจไฟ
 • หัวใจน้ำ
 • ยันต์หัวใจ 4 ธาตุ ดิน ลม น้ำ ไฟ ไปไหนมาไหนย่อมมีรัศมีอำนาจบารมีและบังเกิดพลังกาย จิตและวาจาสิทธิ์
 • หัวใจศีล 8 อยู่ยงคงกระพันนักแล
 • แม่ยักษ์คางกลับมาทำธุรกิจเจริญรุ่งเรืองมากนักแล
 • ผู้ร้ายโจรร้ายคนใจบาปทำอะไรเราไม่ได้เลย
 • ภูตผีปีศาจไม่กล้ามาใกล้เรามิได้แล
 • เวลาเราพูดจาพาทีเป็นที่น่าฟังชื่นชอบแก่คนทั้งหลายมากแล
 • ข้าวของเงินทองเพิ่มพูนทวีมากนักแล
 • มีตะบะจิตแก่กล้าเกิดความหยั่งรู้ใจภาวะจิตมนุษย์และเทวดา
 • มิมีศัตรู ศัตรูจากลับมาเป็นมิตรแก่เราและให้คุณแก่เราแล
 • ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเกิดแต่ความสุขสบายใจมากนักแล
 • มีอำนาจเป็นที่ยำเกรงแก่ศัตรูผู้อาฆาต
 • ชนะภูตผีปีศาจพรายเปรตยักษ์มารทุกประการ
 • ชนะอามิฐข้าศึกศัตรูทุกเมื่อแล
 • ศัตรูข้าศึกทั้งปวงเมื่อเห็นเราก็พากันแพ้พ่ายหลบหนีหมดแล
 • ผู้ใหญ่เจ้านายทั้งปวงรักใคร่เอ็นดูเรามากนักแล
 • ร่างกายเราบังเกิดมีรัศมีผุดผ่องดูมีสง่าราศรีแก่ผู้พบเห็น
 • แม้นเราไปติดต่อเจรจาพูดคุยกับใครเรื่องอันใดเขาก็เชื่อฟังติดต่อมิมีเบื่อหน่ายมีแต่คนช่วยเหลือจุนเจือเรานักแล
 • ผู้ชายจุดบูชาไว้ ผู้หญิงจะรักเรามากนักแลเป็นเสน่ห์แก่เพศตรงข้าม
 • ผู้หญิงจุดบูชาไว้ ผู้ชายจะรักเรามากนักแลเป็นเสน่ห์แก่เพศตรงข้าม
 • จะมีสัจจะสำเนียงเสียงวาจาอันไพเราะที่ดีพูดอะไรคนทั้งหลายรักและชอบเรา
 • จะเจริญไปด้วยข้าวของสมบัติสุขสบายทั้งกายและใจมีเหลือกินเหลือใช้ทำกิจการใดก็สำเร็จทุกประการ
 • ชื่อว่าจัยยะสัมปัตติ จะเจริญด้วยข้าวของเงินทอง แม้นทำสิ่งใดก็จะกลับมาเป็นเงินทองหลังไหลมาสู่ตัวเรามากนักแล.

 

LINE : @mayakarnlanna

จุดอางดวงชะตา
บูชาตะกรุดกลับชะตาบูชาธาตุดวง

ติดต่อบูชา LINE : @mayakarnlanna