“อาสาฬห-มหาปูรณมีแห่งฤกษ์” วันพุธเพ็ญ – จันทร์เพ็ญตรงกับวันพุธ ขึ้น ๑๕ ค่ำ –

“อาสาฬห-มหาปูรณมีบูชา”
ตรงกับวันพุธเพ็ญ (พระจันทร์เพ็ญตรงกับวันพุธ ๑๕ ค่ำ)
มหาปูรณมีดวงจันทร์ดวงใหญ่โคจรใกล้โลก

มหาฤกษ์แห่งโชคลาภความมั่งคั่ง ชัยยะ มหาสำเร็จ
วันพุธที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปด ปีขาล

พระอาจารย์กฤษฎาจุดบูชาเทียน
ณ. พระธาตุศรีจอมไคล  วิหารสะเดาะเคราะห์พระเจ้าพันองค์
แอ่งพลังอันศักดิ์สิทธิ์แห่งเขลางค์นคร
พระอาจารย์จุดเทียนบูชาเวลา 22.30 น.
จุดจันทร์เพ็ญที่ 21 องศา ราศีมกร เวลา 01.37 น. เขตวันพฤหัสบดี

มหาฤกษ์มหาวันวิเศษ
วันอาสาฬหบูชา ( วันสำเร็จแห่งพระรัตนตรัย )
วันเพ็ญพุธ ( พระอุปคุตออกจากนิโรทสมาบัติมาโปรดสรรพสัตว์ )
วันมหาปูรณมี ( Super Moon พระจันทร์โคจรใกล้โลกมีขนาดใหญ่ )

•⌖• วันอาสาฬบูชาตรงกับวันเป็งปุด หรือวันพุธที่ตรงกับวันพระจันทร์เพ็ญเต็มดวง ขึ้น ๑๕ ค่ำ เป็นวันมหาวิเศษของชาวล้านนา ที่เชื่อถือศรัทธามายาวนานว่า.. พระอุปคุตเถระได้ออกนิโรธสมาบัติมาโปรดสรรพสัตว์ ในเวลาเที่ยงคืน พุทธศาสนิกชนจะออกมาสร้างมหาทาน – ใส่บาตร – รับพร – รับมหาบารมี มีบันทึกตามตำนานแห่งเทียนบูชาล้านนากล่าวไว้ว่า คืนเป็งปุด วันพุธจันทร์เพ็ญ ขึ้น๑๕ ค่ำ แม้ครูบาอาจารย์ สร้าง เสก สีเทียนพุทธมนต์มหาเวทย์แห่งพระอุปคุตเถระให้ขึ้นบุคคลใดขึ้นจุดบูชา ก็เปรียบดั่งได้ถวายมหาทานแก่พระอุปคุต หลังออกจากนิโรทสมาบัติ จักเกิดมหากุศล ผลบุญบารมียิ่งใหญ่อย่างยิ่งยวด จะมีกินไม่มีหมด ไม่มีอดไม่รู้จักยากไม่รู้จักจน แม้จุดเทียนบูชาอธิษฐานสิ่งใด สิ่งนั้นจะสำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ สมปรารถนาได้ฉับพลัน ซึ่งในแต่ละปีการเกิดวันเพ็ญตรงกับวันพุธเกิดขึ้นได้น้อยมาก ปีละหนึ่ง หรือสองครั้ง และบางปีก็ไม่ปรากฏขึ้นเลย

•⌖• วันอาสาฬหบูชา วันสำเร็จแห่งอำนาจสาม เกิดพระสงฆ์สาวกขึ้นครั้งแรกทำให้พระรัตนตรัยสมบูรณ์ หลังจากพระพุทธเจ้าปฐมเทศนาบทสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตร แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 และพราหมณ์โกณฑัญญะได้เกิดดวงตาเห็นธรรมเป็นคนแรก จึงทูลขออุปสมบทในวันรุ่งขึ้น อันเป็นวันเพ็ญกลางเดือนอาสาฬหะ หรือวันอาสาฬหบูชา เกิดเป็นมหาวันวิเศษ ที่มีพระรัตนตรัยเกิดขึ้นครบสาม คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ครูบาอาจารย์สอนสั่งสืบต่อกันมาช้านานว่า.. แม้บ้านใด บุคคลใด สวดบทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรธรรมจักรติดต่อกันมาอย่างยาวนาน ข้าวของสมบัติจะไม่มีวันพร่อง มีแต่เพิ่มพูน แม้ไม่ได้ขอก็เกิดขึ้น ได้มาเอง บุตรหลานบริวารจะมีจิตสำนึกที่สูง สติปัญญาดี ทำการ ทำกิจ ใดใดก็ลื่นไหลไร้อุปสรรคอยู่ในกระแสแห่งบุญบารมี ถือเป็นพุทธมนต์แห่งความสำเร็จ เป็นมหาวันแห่งแสงอันศักดิ์สิทธิ์

•⌖• มหาปูรณมีแห่งฤกษ์ ปูรณมีฤกษ์คือวันพระจันทร์เพ็ญ เล็งดวงอาทิตย์ ส่วนวันมหาปูรณมีคือวันที่พระจันทร์โคจรมาใกล้โลกมาก เกิดเป็นภาพดวงจันทร์ขนาดใหญ่มากกว่าปรกติ และสว่างมาก จึงเรียกมหาปูรณมี ที่พระจันทร์จะมีแสนยานุภาพสูงมาก น้ำในกาย น้ำไขสันหลังจะเกิดแรงหมุนปั่นอย่างยิ่งยวด ทำให้จักระทั้งเจ็ดหมุนปั่นสอดประสานกันด้วยอำนาจแรงดึงดูดของพระจันทร์ แม้บรรจุสิ่งดีสิ่งงาม สิ่งสร้างสรรค์ พุทธอำนาจแห่งมนตรามหาสำเร็จใดใดเข้าไปในกาย-จิต จักเกิดแรง เกิดพลัง อย่างยิ่งยวด การตกกระทบของแสงในคืนจันทร์เพ็ญ สร้างรูปแบบสามเหลี่ยมปิรามิดเราขาคณิตอันศักดิ์สิทธิ์สัญญาลักษณ์พลังงานจักรวาล การสวดมนต์บูชา ภาวนา ทำสมาธิ ในคืนนี้ จิตจะสงบง่ายและมีพลังมาก ” พระจันทร์ “ คือแรงดึงดูด ยึดโยง ซึมซับ การสร้างบุญ บารมี หรือการอธิษฐานในคืนที่พระจันทร์มีพลังอำนาจ ย่อมยึดโยงคลื่นพลังงานเสมอกันเข้ามา หนุนเนื่อง ให้สำเร็จได้อย่างง่ายดายและเป็นจริง

พระจันทร์เพ็ญที่ 21 องศา ราศีมกร ศุภะภพ ราศีธาตุดิน เล็งอาทิตย์สถิตย์ราศีกรกฏ ธาตุน้ำ พลังดึงดูดของดินและน้ำสร้างความอุดมสมบูรณ์ การกำเนิดเกิดใหม่ จันทร์มกรจิตใจหนักแน่นหาญกล้า ทั้งได้กำลังจากดาวฤกษ์เดเนบในกลุ่มดาวหงส์ เป็นกำลังของดาวอังคาร-พฤหัส บอกถึงอำนาจสั่งการ มหาอำนาจ ชัยชนะ ความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ ทั้งรอยพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์จากมหาฤกษ์ มหาวันจากอดีต ล้วนเสริมกำลังให้ฤกษ์บูชาเทียนอุปคุตมหาลาภบังเกิดมหาพุทธานุภาพสูงส่งอย่างยิ่ง ทั้งมหาสติ มหาปัญญา ความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งร่ำรวย สมปรารถนานานับปราการ ฤกษ์นี้เป็นมหาฤกษ์ มหาวันแห่งการอธิษฐาน อัญเชิญพรแห่งพระอุปคุต เถระเจ้าแห่งโชคลาภ ความมั่งคั่งสำเร็จ เป็นคืนที่ควรปฏิบัติบูชา สวดมนต์ ภาวนา ทำสมาธิ จิตที่สงบเงียบคือสภาวะเดียวกับคลื่นพลังงานแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เมื่ออยู่ในคลื่นเดียวกัน ย่อมยึดโยงกัน เป็นหนึ่งเดียวกัน เกิดพลังอันศักดิ์สิทธิ์เสมอกัน คิด นึก ระลึก อธิษฐานถึงสิ่งใด จึงปรากฏสิ่งนั้นสำเร็จแก่ดวงชะตา

บูชาเทียนอุปคุตมหาลาภให้ตนเอง และบูชาเทียนคู่ชีวิต ให้บุคคลใกล้ตัว บุคคลในครอบครัว เพื่อยกระดับพลังงานแห่งบุญกุศล บารมีขึ้นไปเสมอกัน ทั้งตนเอง คู่ครอง คู่ค้า ครอบครัว บุตร บริวาร ให้ชะตาชีวิตรุ่งโรจน์ โชติช่วงรุ่งเรืองประสบสุข สันติ อยู่ดีกินหวาน สำราญสำเร็จตลอดกาลไปทุกชาติ-ทุกภพ จนจบอสงไขย

ประสงค์แจ้งบูชาฤกษ์จุดเทียนบูชา
• บูชาเทียนอุปคุตมหาลาภ
• บูชาเทียนคู่ชีวิต
แจ้งบูชาฤกษ์ที่นี่ >>https://lin.ee/yz1SdT7

LINE : @namotasa  
(แอดมิน : คุณหมิง)
โปรดแจ้งวันนี้

กำหนดจิตอธิษฐาน
จุดเทียนบูชาทุกรอบแห่งฤกษ์ปูรณมี ( พระจันทร์เพ็ญ ) และฤกษ์อมาวสี ( พระจันทร์ดับ ) เพราะดวงจันทร์คือจุดรวมสนามพลังงานอันมหาศาลของโลกและมหาจักรวาลอันศักดิ์สิทธิ์ น้ำ 70% ของโลกและร่างกาย ถูกควบคุมโดยอำนาจแรงดึงดูดแห่งจันทร์ น้ำกักเก็บ บันทึก ทุกจิตสำนึกและข้อความ มนตรา การสื่อสาร ผ่านตาข่ายพระอินทร์หรือโครงข่ายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ที่ยิ่งเกิดแรงกระกระทำ ยิ่งเพิ่มขยายพลังงานให้ยิ่งยวด สิ่งดีงาม บุญงามความดีใดใดที่สร้างในช่วงกระแสพลังงานอันรุนแรงนี้ พลังงานแห่งบุญนั้นจักยิ่งทวีผล ยันต์คือเครื่องยนต์แห่งพลังจิตอันสร้างขึ้นจากแรงจิต แรงครู แรงอาจารย์เป็นรูปอักขระยันต์ อักษรธรรม เลขกลยันต์ อันเป็นภาษาพิศดารสื่อสารกับจักรวาล รวมธาตุแปรธาตุดวงชะตาแห่งเจ้าชะตาเทียนบูชา พระยันต์อันศักดิ์สิทธิ์ที่บรรจุแรงจิต แรงพรรณนาสาธยายมนต์สรรพมงคลทั้งปวง และขี้ผึ้งธาตุอันสมดุลและสมบูรณ์ด้วยพลังจักรวาลอันเป็นที่สุด หลอมรวมธาตุผ่านไฟอันศักดิ์สิทธิ์แห่งเทียนบูชา จุดบูชาผ่านพระธาตุทองคำที่ขับเคลื่อน หมุนปั่นพลังงานให้เกิดแรงทวีอย่างยิ่งยวด เปลี่ยนประจุลบให้เป็นบวกในความสมมาตรอันศักดิ์สิทธิ์ แปรพลังงานลบแห่งกรรมวิบากให้สลายกลายเป็นบวก ส่งคลื่นความถี่แห่งมนตรา แรงจิต แรงอธิษฐานอันยิ่งยวดผ่านสนามพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์ให้ไปเหนี่ยวพลังงานอันเสมอกับแรงปรารถนาให้เข้ามาสู่ชะตาชีวิต … พิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์แห่งคุรุโบราณจารย์จึงเลือกฤกษ์จันทร์เป็นสำคัญ ด้วยภูมิรู้ ภูมิธรรมปัญญาเช่นนี้เอง

สิ่งใดที่สำเร็จขึ้นในโลกวิญญาณ
สิ่งนั้นย่อมปรากฏขึ้นในโลกเนื้อหนังเสมอกัน
โลกจิตวิญญาณไม่มีช่องว่าง ระยะทาง และกาลเวลา สรรพสิ่งที่จิต นึก คิด อธิษฐาน ด้วยพลังจิตอันยิ่งยวดจึงเกิดปรากฏทันที แต่โลกเนื้อหนังมีม่านเวลาควบคุมอยู่ การเร่ง รัด วันเวลาให้ปรากฏนั้น จึงขึ้นอยู่กับพลังความเชื่อของจิตที่จะเหนี่ยวนำเข้ามาให้ปรากฏ เพราะภาพทั้งหมดในกาลภพล้วนปรากฏขึ้นจาก
” ความคิด และจิตจินตนาการ “ ของบุคคลนั้น ๆ เอง

เชิญสานุศิษย์ผู้เชื่อมั่นศรัทธาในเวทย์วิชชาแห่งพุทธมนต์ล้านนา ร่วมจุดเทียนบูชาทุกปูรณมีแห่งฤกษ์ และอมาวสีแห่งฤกษ์ ดวงชะตาท่านจะพลิกผัน ไม่รู้จักดวงตก มีแต่ยกสูงสุด สูงส่ง ชะตาชีวิตจะถูกดึงดูดเข้ามาสู่สนามพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์ ประสบแต่ความเจริญก้าวหน้า มั่งคั่งร่ำรวย เป็นที่รักเมตตาแก่คนทั้งหลาย เทพเทวดาทั้งหลาย พุทธอำนาจที่บรรจุในพระยันต์จะปรากฏผล คุ้มครองดวงชะตาให้เกิด ออร่าสง่างาม พลังงานลบร้ายมิกร้ำกรายเข้ามาได้ หมั่นจุดบูชาให้ตนเอง คู่ครอง บุตร บริวารหว่านเครือ บุคคลอันต้องสัมพันธ์ด้วย ให้ดวงเราดีงาม ดวงเขาดีงามค้ำคูณเกื้อหนุนกันไว้ ไม่ให้มีพลังงานลบร้ายมาประสานกัน จะยิ่งเกิดพลังดึงดูดโชคลาภ ความมั่งคั่งร่ำรวย ความสุขสันติอันยอดยิ่งเข้ามาสู่ชะตาชีวิต 

การบูชาเทียนในคืนแห่งฤกษ์พระจันทร์ดับอมาวสี และจันทร์เพ็ญปูรณมี ก็เป็นไปด้วยเหตุแห่งอำนาจจันทร์ อำนาจฟ้า-ดิน เช่นนี้เอง เทียนบูชาทุกเล่มที่พระอาจารย์กฤษฎาสร้างขึ้นโดยเฉพาะเจาะจงตามดวงชะตา ถูกแทนรหัสกรรมรหัสชะตาชีวิต ตัวตน กาย-จิต ของเจ้าชะตาเทียน บรรจุลงไว้ในพระยันต์เทียนอันศักดิ์สิทธิ์ด้วยอำนาจแห่งพุทธนุภาพอันสูงสุดแห่งโสฬสสูตร ปลุกเสก สาธยายมนตรามหาคาถาแรงจิต แรงอธิษฐาน แรงคุณ แรงครู แรงมโนมยิทธิจิตตานุภาพแห่งผู้ทรงอุเบกขาในศีลและพระเวทย์วิชา ย่อมเป็นยันต์คุ้มเคราะห์เป็นเกราะคุ้มภัย ให้พลังอำนาจร้ายๆ ใดใดกล้ำกรายสนามจิตไม่ได้ ยกคลื่นจิต ยกดวง ยกชะตา ให้สูงสุดเหนือกว่าดวงชะตาเดิมได้ตามอธิษฐานและพลังความเชื่อความศรัทธาของเจ้าชะตาเทียน ที่มีเพียงผู้บูชาเท่านั้นที่จะรู้ได้เองเฉพาะตน

แม้ปรารถนาความมั่งคั่งร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐี มีทรัพย์สมบัติมากมาก การเงินมั่งคั่งความรักมั่นคงเป็นคู่บุญคู่บารมี พรั่งพร้อมความสุขอุดมสมบูรณ์ โชคลาภ มหาทรัพย์มงคลสมบัติ ความสมหวัง ความสำเร็จ มหาสำเร็จนานับปราการแก่ชะตาชีวิต พึงหมั่นบูชาเทียนมหาโสฬสมงคลแก่ตนเองและคู่ครอง บุคคลในครอบครัว หรือคู่ค้าคู่ความ เจ้านาย บุตร บริวารใกล้ชิดให้ครบทั้งสองฤกษ์จันทร์ในทุกเดือนเถิด เงินทอง ความสุข ความสำเร็จ อำนาจมหาชัยยะ เหนือสรรพศัตรูเจ้ากรรมนายเวร ความแคล้วคลาดสรรพเคราะห์ ความมั่งมีโชคดีมีโชคลาภทั้งหลายจะปรากฎแก่ชะตาชีวิต ด้วยพุทธอำนาจแห่งโสฬสสูตร ที่จารึกไว้คุ้มครองผืนแผ่นดินทุกศาลหลักเมือง และแม้องค์สมเด็จพระสังฆราชแพผู้เจนจบในสรรพศาสตร์มหาเวทย์วิชา ก็ยังจารยันต์นี้หนุนนอนรองศีรษะทุกค่ำคืนมิเคยห่างจนกระทั่งละสังขาร ยันต์นี้ย่อมไม่ธรรมดา พระอาจารย์กฤษฎาผู้เป็นพหูสูตด้านอักษรธรรมล้านนา และพระเวทย์ยันตราคาถาเวทย์วิชาทั้งหลาย ท่านจึงได้ปริวรรตติขึ้นเป็นยันต์เทียนอันมีคุณวิเศษ ขึ้นให้จุดบูชาทุกมหาฤกษ์แห่งจันทร์

เทียนอุปคุตทุกเล่ม พระอาจารย์สร้างสีขึ้นตามวิถีแห่งคุรุอาจารย์แต่โบราณทุกขั้นตอน ยันต์เทียนทุกผืนจารมือลงคาถาด้วยแรงจิต แรงคุณ แรงครูทุกอักขระเส้นสาย พินทฺ เรียกชื่อขานนาม บรรจุดวงชะตา ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิดของเจ้าของเทียนบูชาลงตาว่างแห่งพระยันต์โดยเฉพาะบุคคล พันล้อมฝ้ายไส้เทียนสายสิณญ์พุทธาภิษกพันอาคมลงคาถา สีล้อมด้วยขี้ผึ้งผสมมวลสารแห่งขี้ผึ้งศักดิ์สิทธิ์และขี้ผึ้งอาถรรพ์ ว่านยามหาวิเศษทั้งหลาย ปลุกเสกสาธยายมนต์สืบชะตาครบสูตรตามพิธีกรรมแห่งเทียนมหาเวทย์ล้านนา ให้เกิดมหาพุทธานุภาพสะเดาะเคราะห์ ยกดวง ค้ำดวง พลิกชะตา บันดาลโชคลาภวาสนาเข้ามาสู่เจ้าชะตาเทียนบูชาได้จริง ผ่านความเชื่อความศรัทธา และแรงปฏิบัติภาวนาบูชาแห่งเจ้าชะตาเทียน เพื่อผลอันสมปรารถนาทุกปราการ

เทียนบูชาล้านนาของพระอาจารย์กฤษฎานั้นได้รับการกล่าวขานว่า ” เครื่องรางมีชีวิต พลิกชะตา” ก็ด้วยเหตุแห่งมหาพุทธนุภาพเช่นนี้ ” เทียนพุทธามหาเวทย์มหาโสฬสมงคล คุรุโบราณจารย์สร้างไว้สืบชาตาให้จุดบูชายกดวง ค้ำดวง เสริมชะตามิให้ตกต่ำ ผู้ใดหมั่นจุดเทียนชาตานี้ไว้เสมอ ดวงตกจะยกสูงได้ ดวงดีจะขยายผลให้ยิ่งใหญ่ จักเกิดฤทธานุภาพแห่งจิต พุทธฤทธิ์แห่งใจ แรงคุณ แรงครู พลังงานอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงจะประสิทธิ์เข้าเนื้อเข้าตัว เสริมพลังชีวิตหนุนดวงชะตา แม้ต้องการผ่านพันสำเร็จสมปรารถนาในเรื่องใดใด ความใดใด กิจใด การใด ก็ให้ตั้งสัจจะอธิษฐาน และพึ่งบารมีครูบาอาจารย์และแรงศรัทธาแห่งตนเอง หมั่นจุดบูชาเทียนวิชานี้เอาไว้เถิด จะผ่านได้ พันได้ สำเร็จได้ สมปรารถนาได้ทุกปราการ “

บูชาเทียนมหาโสฬสมงคล
เทียนคู่ชีวิตมหาโสฬสมงคล

บูชาเทียนให้พระอาจารย์จุดให้
พระอาจารย์จุดบูชาให้เดือนละ 2 ฤกษ์
คือฤกษ์ปูรณมี (คืนจันทร์เพ็ญ) และฤกษ์อมาวสี (คืนจันทร์ดับ)
หรือผู้บูชาขอฤกษ์เฉพาะบุคคล

บูชาเทียนเพื่อนำไปจุดบูชาด้วยตนเอง
(หรือบูชาให้พระอาจารย์จุดบูชาให้)
เทียนบูชา 7 เล่ม จุดบูชาติดต่อกัน 7 วันจึงสำเร็จ

เทียนชุดมหาสำเร็จ 109 เล่มจุดบูชาติดต่อกัน 109 วันจึงสำเร็จ
พระอาจารย์จะให้ฤกษ์ดียามวิเศษตามดวงชะตาเจ้าของเทียน

บูชาเทียน “ชุดทวีฤกษ์”
๑ ดวงชะตา บูชาเทียนทองคำ 8 เล่ม

พระอาจารย์จุดให้หนึ่งเล่ม (เทียนเล่มใหญ่) จุดในฤกษ์แห่งอมาวสีและปูรณมีแห่งฤกษ์
เจ้าชะตานำไปจุดบูชาด้วยตนเองอีก 7 เล่ม
((( ควรจุดบูชาชุดทวีฤกษ์เพื่อแสดงผลอันยิ่งยวด )))

แจ้งบูชาฤกษ์ที่นี่ >>https://lin.ee/yz1SdT7
Line : @namotasa 
( ติดต่อ : แอดมินคุณหมิง😃 )
……

การจุดเทียนบูชาเป็นพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์
เจ้าชะตาควรน้อมจิตปฎิบัติบูชา
จัดสรรเวลาและสถานที่ให้เหมาะสม
เพื่อให้จิตสั่นพ้องไปกับคลื่นแห่งพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์
อันจะปรากฎซึ่งฤทธิ์อำนาจอันพึงปรารถนา

บูชาฤกษ์จุดเทียนบูชาในฤกษ์อมาวสี และ ปูรณมี
เทียนมหาโสฬสมงคล และ เทียนคู่ชีวิตมหาโสฬสมงคล

ฤกษ์บูชาเทียนเดือนกรกฎาคม 2565

📌 วันพฤหัสบดี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕
แรม ๑ ค่ำ เดือนแปด ปีขาล
พระอาจารย์จุดบูชา
เทียนมหาโสฬสมงคล
เทียนคู่ชีวิตมหาโสฬสมงคล
ณ พระธาตุศรีจอมไคล
วิหารสะเดาะเคราะห์พระเจ้าพันองค์

๙ ค่ำ ก้าวขึ้น
วันเสาร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕
ขึ้น ๙ ค่ำ เดือนเก้า ปีฉลู
พระอาจารย์จุดเทียนทองคำ เทียนจุฬามณีสะหรี๋มหาธาตุ
ยันต์เทียนบูชาชั้นสูงสุดแห่งเทียนล้านนา พระอาจารย์ท่านให้ฤกษ์จุดบูชาทุกวันขึ้น ๙ ค่ำของทุก ๆ เดือน ๆ ละหนึ่งฤกษ์ ด้วยพุทธานุภาพแห่งเทียนทองคำนี้จะเสริมดวงหนุนชะตาให้ดีเหนือดี ยกดวงให้เหนือดวง สำเร็จก้าวหน้าก้าวไกล มีมหาอำนาจ ตบะ เดชะ ชนะอุปสรรคทั้งปวง

พุทธานุภาพ >> เทียนจุฬามณีสะหรี๋มหาธาตุ

 

ติดต่อบูชา LINE : @namotasa

>> พุทธานุภาพเทียนมหาโสฬสมงคล 

>> พุทธานุภาพเทียนคู่ชีวิตมหาโสฬสมงคล 

You cannot copy content of this page