เมื่อเข้าถึงองค์ความรู้นี้แล้ว เรื่องเหลือเชื่อ !! ก็กลายเป็นเพียงสิ่งปกติธรรมดา หาใช่ปาฏิหาริย์อีกต่อไป

การสื่อสารทางจิต การส่งพลังทางไกล อธิบายในเชิงวิทย์วิชาได้ว่า..

โลกมีสนามแม่เหล็กครอบคลุมและแผ่ซ่านอยู่ทั่วไปทั้งหมด เชื่อมโยงดึงดูดทุกสรรพสิ่งเข้าไว้ด้วยกัน โดยกระแสพลังนี้จะวิ่งอยู่ระหว่างขั้วโลกเหนือและใต้ ในบริเวณขั้วโลกจะมีพลังสนามแม่เหล็กเข้มข้นมากจนสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เรียกว่าแสงออโรร่า หรือแสงเหนือแสงใต้ สนามแม่เหล็กเป็นเครือข่ายโยงใยตามธรรมชาติที่มีอิทธิพลต่อทุกสรรพสิ่งในโลกนี้ และวัตถุทุกๆ อย่าง รวมถึงมนุษย์และสัตว์ล้วนตอบสนองต่อสนามแม่เหล็กโลก พิสูจน์ได้ด้วยกล้องเกอร์เลียน จะแสดงภาพที่ปรากฏแสงเรืองรองออกจากผิวของวัตถุต่าง ๆ ส่วนมนุษย์และสัตว์จะปรากฏแสงรอบตัวเรียกว่า แสงออร่า ตัวเราเป็นเสมือนแท่งแม่เหล็กเล็กๆ พลังงานสูง ที่ทำปฏิกิริยากับสนามแม่เหล็กโลก และสามารถซึมรับ-ส่งพลังนี้ได้ตลอดเวลา

พลังปราณ เป็นไฟฟ้าชีวภาพที่ถูกสร้างโดยเซลล์ และหมุนเวียนในระบบต่างๆ ของร่างกาย พลังไฟฟ้าชีวภาพนี้ตอบสนองกับสนามพลังงานแม่เหล็กโลกตลอดเวลา ถ้าพลังส่วนนี้ลดลง จะทำให้ร่างกายอ่อนแอลง การส่งพลังทางไกลใช้พลังปราณนี้เองเชื่อมต่อกับสนามแม่เหล็กโลก เหมือนการสื่อสารที่ใช้คลื่นความถี่ของวิทยุ ที่สามารถส่งออกไปเชื่อมโยงกับพลังปราณทั้งหมดในสนามแม่เหล็กได้ หากไม่เปิดรับก็ส่งกระแสได้เพียงระดับน้อยๆ ค่อยๆ สะสม หากมีการเปิดรับเชื่อมช่องสัญญาณเดียวกัน พลังปราณจะเชื่อมโยงสื่อสารถึงกันได้เต็มกำลัง

พลังจิต คือคลื่นพลังงานที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ มีพลังอำนาจมหาศาลโดยธรรมชาติตั้งเดิม การใช้พลังจิตเพื่อเชื่อมโยงระหว่างจิตของคนส่ง กับคนรับ ต้องกำหนดเวลาในการส่งระหว่างผู้รับ – ส่ง สัญญาณ หรือส่งพลังจิต

องค์ประกอบทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น เมื่อถูกนำมาใช้ร่วมกันจะสามารถสื่อสารทางจิตได้ โดยไร้ข้อจำกัดเรื่องระยาทางและกาลเวลา สามารถรับส่งข้อมูลข่าวสาร การบำบัดรักษาทางไกลได้เหมือนเผชิญหน้ากัน 

การสื่อสารทางจิตระยะไกลคือพลังเหนือโลก ไม่ใช่วิชาแบบโลกๆ เป็นไสยเวทย์วิชาที่สามารถสร้างสิ่งอันเหลือเชื่อ การปรากฏแห่งไสยศาสตร์ อำนาจจิต การสื่อสารทางจิต ที่สามารถอธิบายได้ด้วยเหตุ และผล เพราะเป็นการสร้างเหตุอย่างยิ่งยวดเพื่อให้ปรากฏผลอันยิ่งใหญ่ การจุดเทียนบูชาพุทธเวทย์วิชาของล้านนา ที่ครูบาอาจารย์ปลุกเสกสร้างเทียนดวงชะตาขึ้นมาจุดให้ศิษยานุศิษย์ ก็ใช้หลักการตามสาธยายนี้ กระทำโดยพระเกจิผู้มีฌานสมาธิข่ามขลัง อีกทั้งถือสมณะเพศอันเป็นพลังหยางบริสุทธิ์ พลังที่บังเกิดจึงทวีพลังอำนาจมากกว่าพลังจิตระดับปกติ

มือถือเครื่องเล็ก ๆ สื่อสารได้ข้ามโลกทั้งภาพและเสียง สามารถเห็นเหตุการณ์ได้รอบโลกในเวลาเดียวกันต่างสถานที่ สิบปีก่อนคงเป็นเรื่องเหลือเชื่อที่ใครๆ ก็ปรารถนาจะให้เกิดขึ้นจริงๆ แต่เมื่อได้เข้าถึงองค์ความรู้นี้แล้ว เรื่องเหลือเชื่อ !! ก็กลายเป็นเพียงสิ่งปกติธรรมดา หาใช่ปาฏิหาริย์อีกต่อไป เรื่องของการสื่อสารทางจิตระยะไกลก็เช่นกัน

– กำหนดกาลฤกษ์ทั้ง 6 –
กดอ่านที่นี่ >> ฤกษ์เทียนปฐมกัปป์คำ

พุทธานุภาพเทียนปฐมกัปป์คำ >> เทียนปฐมกัปป์คำ

 

ติดต่อบูชา LINE : @namotasa

You cannot copy content of this page