อิทธิอำนาจแห่งทองคำ

วิชา “นะหน้าทอง” เป็นวิชาที่แฝงเร้นด้วยวิชาแม่ธาตุแห่ง “ธาตุทอง” ธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่มีความอัศจรรย์ในตัวเอง และยังเป็นธาตุแห่งความเป็นอมตะมีคุณค่าเลิศล้ำในตัวเองมาทุกยุคสมัยไม่มีกาลเสื่อม ทองคือธาตุแห่งเสน่ห์ ที่สามารถดึงดูดจิตใจ สายตา ความรู้สึกมวลมนุษย์ทั้งหลาย

ธาตุทองเป็นธาตุที่มีสิริอำนาจแห่งพระอาทิตย์อยู่ภายในตัวเอง โบราณมีความเชื่อว่า ทองคำคืออณูธาตุพลังงานของพระอาทิตย์ มีพลังอำนาจพลังชีวิตอยู่ภายในตัวเอง สายรสยานเวทย์ อันเป็นสายแห่งการเล่นแร่แปรธาตุ ในสายเวทย์ด้านนี้จะมีการนำเอาธาตุแต่ละธาตุมาเป็นตัวแทนดวงดาวแต่ละดวง อุปมาว่าทองคำแทนพระอาทิตย์ เงินแทนพระจันทร์ ทองแดงแทนดาวอังคาร เป็นต้น

ทองคำ อำนาจแห่งพระอาทิตย์เจ้าแห่งแสงสว่าง มีพลังแห่งความสุกสว่างอยู่ในตัว ความสว่างหรือรัศมีของพระอาทิตย์ที่ซ่อนอยู่ภายในทองคำเป็นพลังอำนาจลี้ลับที่ครูบาอาจารย์แต่โบราณกาลเลือกทองคำมาเป็นแม่ธาตุอันสำคัญแห่งนะหน้าทอง เพราะการลงนะหน้าทองนั้นเป็นไสยวิชชาอันเป็นเลิศด้านเสน่ห์มหานิยม เสริมอำนาจแห่งสง่าราศี จึงต้องใช้แม่ธาตุที่มีพลังงานอันวิเศษอยู่ภายในตัวเองที่สามารถขับพลังให้เกิดสง่าราศีนั้นขึ้นมาได้ ธาตุอันทรงอำนาจนั้นย่อมเป็น ” ธาตุทอง ” ธาตุมหาสิริมงคลวิเศษแห่งพระอาทิตย์ ธาตุแห่งแสงสว่าง ธาตุแห่งความเป็นอมตะ ด้วยว่า..ธาตุทองนั้นมีคุณค่าในตัวเองอย่างมากมาย ทั้งอำนาจศักดิ์สิทธิ์แห่งแม่ธาตุสูงสุด อำนาจแห่งเมตตามหานิยม อำนาจแห่งการปกป้องคุ้มครอง อำนาจแห่งการดลบันดาล พลังงานเหล่านี้ล้วนอยู่ในทองคำทั้งสิ้น

ทองคำคือธาตุแห่งพระเจ้า คือแม่ธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ คติโบราณเชื่อว่า..ทองคำคือเหล็กไหลชนิดหนึ่งมีอานุภาพรอบด้าน คุ้มครองก็ได้ เมตตาก็ดี คนในทุกเผ่าพันธุ์ ทุกกาลเวลา มีความเชื่อเหมือนกันว่า ทองคำคือธาตุทีมีพลังงานสูงสุดแห่งพระเจ้า และความมหัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งของทองคำคือ เมื่อนำไปฝังในร่างกายจะเกิดการตอบรับ หลอมรวมธาตุกัน ไม่ก่อให้เกิดโลหิตเป็นพิษหรือเกิดอันตรายต่อร่างกาย

ธาตุทองนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์และอัศจรรย์เองในตัว… เปี่ยมด้วยคุณค่าอันเป็นเลิศของทุกภพภูมิเวลาและยังเป็นธาตุที่ซึมซับวิชา ซึมซับพลังจิตได้ ด้วยเป็นสื่อในการสื่อรับส่งพลังงานได้อย่างดียิ่ง เมื่อครูบาอาจารย์ประจุเวทย์คาถาลงไว้ ธาตุทองจะเก็บการสั่นสะเทือนของพลังไว้ได้ทั้งหมด และแผ่พลังงานนั้นออกไปเมื่อได้การปลุกธาตุ อีกทั้งถ้อยอธิษฐานใดใดจะถูกรับและสั่นสะเทือนแผ่สร้านออกไปเชื่อมโยงกับอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์ในกาลจักร เพื่อตอบรับบันดาลให้ความปรารถนาสำเร็จ ธาตุทองจึงถูกนำมาใช้ในเรื่องการเพิ่ม เสริมเสน่ห์เมตตามหานิยม สิริมงคลทั้งหลาย ด้วยวิชาที่เรียกกันว่า “นะหน้าทอง”

ติดต่อบูชา LINE : @namotasa

You cannot copy content of this page