พลังศักดิ์สิทธิ์

นิยามของพลังศักดิ์สิทธิ์  หมายถึง ช่วยให้มีการฟูมฟัก สนับสนุน ปกป้อง และยกระดับชีวิตมนุษย์ และช่วยยกความเจริญงอกงามทางจิตใจ กลไกพลังศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นเรื่องที่ไม่อาจเข้าใจได้ทั้งหมด (เช่นปรากฏการณ์เหนือปรกติ) เมื่อเทียบกับกฎธรรมชาติที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบ พลังศักดิ์สิทธิ์นี้สามารถเกิดขึ้นบ่อยๆ เป็นประจำ เกิดขึ้นทั่วไปทุกหนแห่ง และเกิดขึ้นได้กับมนุษย์ทั่วโลก แม้ว่ามีศักยภาพที่จะได้อิทธิพลจากจิตสำนึกของมนุษย์ แต่กำเนิดของปรากฏการณ์เหล่านี้มักจะอยู่นอกเจตจำนงของจิตสำนึก และอยู่นอกเหมือนกระบวนการตัดสินใจของจิตสำนึก

แม้ปรากฎการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นอย่างอิสระ แต่ศาสนาได้ค้นพบแนวคิดเรื่อง “Grace” ซึ่งหมายถึงพลังแห่งความรัก และความกรุณาจากพระเจ้า หรือพลังศักดิ์สิทธิ์นั่นเอง

แต่ปัจจุบันเรามีความคิดช่างสงสัยแบบวิทยาศาสตร์ เราไม่สามารถสัมผัสพลังเหล่านี้ ไม่มีวิธีที่เหมาะสมที่จะวัดมันได้ เราจึงไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรกับมันดีทั้งๆ ที่มันมีอยู่จริง เราจะเพิกเฉยมันเพียงเพราะว่ามันไม่เข้ากับกฎธรรมชาติที่เรารู้จักเท่านั้นหรือ? การทำเช่นนั้นเป็นผลร้ายมากกว่าผลดี ผลคืออาจเป็นการปิดกั้นจักรวาลในตัวคุณ

“ปาฏิหาริย์เหล่านี้ชี้ให้เห็นว่า ความเจริญงอกงามของมนุษย์กำลังได้รับการช่วยเหลือจากพลังที่อยู่นอกเหนือเจตจำนงของจิตสำนึก”

ทว่าเราไม่สามารถหาตำแหน่งของพลังเหล่านี้ได้ แต่เรารู้เพียงว่ามันไม่ได้อยู่ในจิตสำนึกมนุษย์ ถ้าเป็นเช่นนั้นมันอยู่ไหน? ปรากฏการณ์บางอย่างที่ชี้ให้เห็นว่า “Grace” อยู่ในจิตไร้สำนึกของคนบางคน เช่น มีการเกิดขึ้นแบบประจวบเหมาะสอดคล้องกันอย่างบังเอิญ (synchonicity) เป็นเครื่องชี้ทางว่าพลังนี้อยู่พ้นขอบเขตของ “ตัวเรา” นักศาสนาเชื่อว่าพลังงานนี้มาจาก “พระเจ้า” และมองว่าคือความรักอันบริสุทธิ์ของพระเจ้า ศาสนาทุกศาสนาพยายามค้นหาตัวตนของมันนับพันพันปี

พลังของพระเจ้านั้นแฝงอยู่ในจิตใต้สำนึก และจิตเหนือสำนึก ทั้งสองแยกส่วนประกอบจากจิตสำนึก เช่นเมื่อเรามองว่าโลกประกอบไปด้วยสิ่งต่างๆ ที่อยู่แยกกันเป็นชิ้นๆ เช่น เรือ รองเท้า กาว ฯลฯ และมีแนวโน้มจะเข้าใจปรากกฎการณ์หนึ่งปรากกฎการณ์ใดโดยจำแนกประเภทของมัน คือมันจะต้องเป็นประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือคือการจักแบ่ง ชั่ง ตวง วัด ตามหลักตรรกะเหตุผลทั่วไป

นักคิดทางศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธเชื่อว่าการรับรู้ของเราที่ว่าสิ่งต่างๆ อยู่แยกจากกันนั้นคือ “มายา” ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม “Grace” นั้นก็คือความเจริญงอดงามด้านจิตวิญญาณของมนุษย์ ที่กำลังได้รับความช่วยเหลือจากพลังที่อยู่นอกเหนือเจตจำนงของจิตสำนึกของเรา และเพื่อความเข้าใจธรรมชาติของพลังนี้ คุณคงคิดว่าเราจะได้ประโยชน์จากการพิจารณาปาฏิหาริย์อีกอันหนึ่ง คือ กระบวนการเจริญงอกงามของชีวิตทั้งหมดซึ่งเราเรียกว่า “วิวัฒนาการ” (evolution) นั่นเอง

จากหนังสือ บทเรียนชีวิต ที่จิตแพทย์อยากบอกให้โลกรู้ โดย นายแพทย์ เอ็ม. สก็อต เปค

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563 ขึ้น 1 ค่ำ เดือนแปด ปีชวด

📌ฤกษ์อมาวสี

พระอาจารย์จุดเทียนบูชา เทียนมหาโสฬสมงคล
และ เทียนคู่ชีวิตมหาโสฬสมงคล
ณ.วิหารสะเดาะเคราะห์พระเจ้าพันองค์
เวลา 22.11 น.

รายละเอียดการบูชาฤกษ์ >> ฤกษ์บูชาเทียนมหาโสฬสมงคล

ติดต่อบูชา LINE : @namotasa

You cannot copy content of this page