หากต้องการความสมบูรณ์ที่สุด ต้องเริ่มต้นด้วยความสมบูรณ์ที่สุด ต้องเป็นความสมบูรณ์ที่สุด

วันนี้แรม ๑๔ ค่ำ ก่อนถึงคืนพระจันทร์ดับ ผู้ที่มีความเชื่อในเคล็ดลางปัญญาศาสตร์โบราณ ก็จะเตรียมตัวชะล้างพลังงานเก่า เพื่อเริ่มต้นเข้าสู่รอบโคจรใหม่ของดวงจันทร์ ซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณกำหนดและนำทางชะตาชีวิตอันสำคัญ ในภูมิโลกแห่งมายาภาพอันซับซ้อนของพลังงานที่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือ ” ความสมดุล ”  

ข้างขึ้น-ข้างแรม ๑๔ ค่ำ และ 7 ค่ำ เป็นวันโกนของพุทธศาสนา คนไทยแต่โบราณไม่ได้กำหนดวันเสาร์อาทิตย์เป็นวันหยุด แต่กำหนดวันโกนและวันพระเป็นวันหยุดงาน เป็นวิธีสร้างสมดุลชีวิตอันแสนฉลาด ตลอดห้าวันหมกมุ่นในทางโลก ทำงาน หาเงินเลี้ยงปากท้อง และกิเลสมากมายสะสมใส่ไว้ในดวงจิต เมื่อถึงวันโกนก็เตรียมสะสางล้างกาย-ใจ ฝ่ายพระสังฆเจ้าท่านก็โกนผม ขน คิ้ว ทำความสะอาดจักรวาลภายนอก และจักรวาลแห่งจิตภายใน เตรียมเทศน์ธรรมให้ศีลพรแก่พุทธศาสน์ในวันพระ ส่งกระแสศีล กระแสธรรมอันบริสุทธิ์แก่สาธุชน ส่วนคนทั้งหลายก็ได้พักงานทางโลก หันมาให้เวลากับกาย จิต ตนเอง สะสางทำความสะอาดกายเนื้อ กายใน ถือศีล ปฏิบัติธรรม สร้างทานทำบุญในวันพระต่อไป เหมือนการเคลียร์พลังงานเก่า และประจุพลังงานใหม่ให้แก่กาย จิต วิญญาณทุก ๆ ห้าวัน  เป็นการดำเนินชีวิตอันสมดุลยิ่งของภูมิปัญญาดั้งเดิม ความสุขจึงปรากฏง่าย และความทุกข์ก็สลายง่ายเช่นกัน อีกทั้ง..ยามพระจันทร์เล็ง กุม ฉาก กับอาทิตย์ ฮาโมนิคของแสงย่อมสั่นสะเทือนธาตุทั้งหมดในโลกภพ จันทร์คือจิต อาทิตย์คือกาย จึงเกิดการทำปฏิกริยาชีวเคมีธาตุกันอย่างยอดยิ่ง เหตุการณ์ดีที่สุด และร้ายแรงขั้นเอกอุ จึงมักเกิดในวันจันทร์ดับ จันทร์เพ็ญ จันทร์ฉาก การฟังเทศน์ปฏิบัติธรรมจึงเป็นการเลือกหันเหพลังงานไปใช้ในทางให้เกิดผลดีผลประเสริฐแก่ชีวิต กันเคราะห์ แก้คราส อันเป็นเหตุร้ายที่อาจเข้ามาสู่ชีวิต

คืนพระจันทร์ดับ เป็นวันรวมพลังงานของดวงจันทร์และอาทิตย์ การซ้อนของสองพลังงานในเงา การรวมพลังงานของหยินกับหยาง ความดีความชั่ว ความรักความเกลียด พลังงานตรงข้ามแห่งทวิภาวะทั้งหมดถูกดึงดูดเข้ามารวมกันเพียงเสี้ยววินาทีของจุดอมาวสี หรือจุดพระจันทร์ดับ มีพลังมากขนาดที่ว่า.. หากผู้ใดรวมกายจิตเป็นหนึ่งได้ตรงกับเสี้ยววินาทีของจุดจันทร์ดับ และจุดจันทร์เพ็ญ พลังของสิ่งที่คิดจะมีพลังอำนาจรุนแรงมาก จะเกิดพลังหนุนอันลึกลับขับเคลื่อนให้ความคิด คำอธิษฐาน พิธีกรรม หรือการกระทำใดใดก็ตามจะสำเร็จและปรากฏได้จริง ไสยศาสตร์ พิธีกรรมทางจิตวิญญาณทั้งสิ้นจึงยึดอำนาจแห่งพระจันทร์ ผู้มีอำนาจดึงดูดมวลน้ำในกาย เป็นฤกษ์วันแห่งพิธีกรรม

 พระจันทร์สุกสว่างสมบูรณ์เต็มดวงในคืนเพ็ญ และลดแสงลงเรื่อย ๆ ทุกคืน จนเข้าสู่วันพระจันทร์ดับ จึงนับว่าจบหนึ่งรอบวงโคจรพระจันทร์ เตรียมเริ่มรอบวงโคจรใหม่ ฉายเสี้ยวแสงใหม่ที่ไม่เหมือนเดิม จึงถูกเรียกว่า ” New Moon “ วันแห่งแสงใหม่ของพระจันทร์ พลังงานใหม่ ละออกเสียจากอดีต สร้างปัจจุบันขึ้นใหม่ เพื่อชะตาชีวิตใหม่ ทิ้งทุกสิ่งไปกับแสงพระจันทร์เก่า
เริ่มต้นชะตาชีวิตใหม่ .. เริ่มอย่างไร?

เริ่มเป็นทุกอย่างที่เราอยากเป็น อยากมี อยากได้
ทำให้วันเริ่มรอบพระจันทร์ใหม่ทุกครั้ง เป็นวันที่ดีงามที่สุด สร้างรอยพลังงานที่เป็นเลิศประทับไว้ในจิตวิญญาณ ทำ พูด คิด ทุกสิ่งให้เป็นสิ่งดีสิ่งงาม ทำแต่สิ่งอันเป็นมงคลแก่ชีวิต ประทับรอยพลังงานที่ดีนับแต่จุดเริ่มต้น วันเริ่มต้น อะไรพลาดไปแล้วสูญเสียไปแล้ว ปลดปล่อยไป เริ่มใหม่ในสถานการณ์ใหม่ พลังงานใหม่ อยากให้ตลอดรอบโคจรใหม่แห่งพระจันทร์นี้เป็นอย่างไร? ให้สร้างสนามพลังงานแบบนั้นขึ้นมาให้เข้มข้น ทำซ้ำๆ พูดซ้ำๆ คิดซ้ำ สร้างความถี่ซ้ำๆ ขึ้นอยู่แบบนั้น จนเกิดรอยพลังงานที่ทรงพลังอำนาจ อยากเป็นที่รัก วันนี้จงแผ่ความรักและเมตตาออกไปอย่างสุดประมาณ มีคลื่นจิตมากมายรอรับ สิ่งใดที่่เราส่งออกสิ่งนั้นเราย่อมได้กลับมา อยากมีเงินใช้มากมาย ทุกวันอมาวสีก็ให้นำเงินสดๆ มากๆ มาใส่กระเป๋าเงินไว้ให้เต็มให้ตุง ให้กระเป๋าเงินซึมซับรอยพลังงานและความรู้สึกของความมั่งคั่งร่ำรวยของเรา ทำทานให้ถี่ ๆ ด้วยความรู้สึกอยากให้จริงๆ ไม่ใช้ทำเพราะคิดว่าให้แล้วจะรวยจะได้บุญ จิตมหาเศรษฐีคือจิตแห่งการเป็นผู้ให้ ทุกครั้งที่ให้คือการสร้างรอยพลังงานมหาเศรษฐี ทุกครั้งที่ ” อยาก ” คือการสร้างรอยพลังงานความแร้นแค้นยากจน ถ้าฝึกมองทุกสิ่งเป็นคลื่นความถี่ และ พลังงาน จะเข้าใจกลไกไสยศาสตร์ ศาสตร์วิชาลัดของทุกความสำเร็จ

จันทร์ดับพรุ่งนี้ จันทร์ อาทิตย์ อังคาร กุมกันมีดาวพุธร่วมเรือนที่ราศีตุล มีดาวเสาร์และพฤหัสตรีโกณราศี ดาวความรักการเงินการคลังตกมรณะ และมฤตยูก็ยังมรณะกับจุดจันทร์ดับอีกด้วย ” มรณะคือสิ้นสูญเพื่อเกิดใหม่ “ อะไรจะสูญ ก็เป็นเหตุให้ต้องสลายพลังงานในส่วนนั้นไป เพื่อให้พลังงานใหม่เข้ามาได้ นี่คือโอกาสดีของการกระทำบางสิ่งบางอย่าง ฆ่าความกลัวให้สูญ แล้วลงมือกระทำ อย่าเอาแต่คิดแล้วไม่ทำ อย่าเอาแต่หวังแต่ไม่ลงมือ อย่าใช้ความกลัวนำทางแล้วหลงคิดว่าเป็นความรอบคอบ อย่าลังเลกับสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวย โอกาสที่งดงามรออยู่ที่ประตูบานหนึ่งเสมอ เพราะในโลกของพลังงานกำหนดเพียงแค่ ” พลังงานเหมือนกันจะดึงดูดกัน ธาตุเสมอกันจึงผสานกัน ” หากเรายังเป็นสิ่งนั้น เราก็จะยังไม่มีสิ่งนั้น หากเราอยากมี อยากเป็นสิ่งนั้น เราก็แค่…สร้างสิ่งนั้นขึ้นในใจเรา ใช่.. เริ่มที่ใจก่อน พระพุทธองค์จึงสอนเรื่อง ” มโนมยิทธิ “ ไว้ให้นำมาใช้ เกิดที่ใจก่อน สำเร็จที่ใจก่อน แล้วสิ่งนั้นจะปรากฏในโลกเนื้อหนัง

อย่าเพิ่งเสียเวลาไปเปลี่ยนโลก ไปเปลี่ยนคนอื่น ไปวิ่งหาความรัก ความสมหวัง ความมั่งคั่งร่ำรวยสำเร็จจากภายนอก กลับมาก่อน… กลับเข้ามาจัดการโลกภายในก่อน ง่ายกว่ากันเยอะเลย โลกภายในดีมีคุณภาพเท่าใด ก็จะฉายภาพนั้นออกมาให้ปรากฏยังโลกเนื้อหนังได้ทันที พรุ่งนี้จุดจันทร์ดับ 18.10 น. ตรงกับเวลาพระอาจารย์หยาดน้ำแผ่บุญ แผ่เมตตาพอดีในเวลา 18.00 น. และเวลาแห่งจุดเทียนบูชา ” เทียนโสฬสมงคล ” และ ” เทียนคู่ชีวิตมหาโสฬสมงคล ” เวลา 23.24 น. เชิญทุกท่านภาวนา ทำสมาธิร่วมกันเถิด

– สาธุการ –

วันนี้แจ้งบูชาฤกษ์จุดเทียนมหาโสฬสมงคล และเทียนคู่ชีวิตวันสุดท้าย

>> ฤกษ์จุดเทียนบูชา

•เทียนชะตามหาโสฬสมงคล
•เทียนคู่ชีวิตมหาโสฬสมงคล
•เทียนปฐมกัปป์คำ

แจ้งบูชาฤกษ์ที่นี่ >> LINE : @namotasa

>> พุทธานุภาพเทียนมหาโสฬสมงคล 

>> พุทธานุภาพเทียนคู่ชีวิตมหาโสฬสมงคล 

– กำหนดกาลฤกษ์ทั้ง 6 –
กดอ่านที่นี่ >> ฤกษ์เทียนปฐมกัปป์คำ

 

ติดต่อบูชา LINE : @namotasa

You cannot copy content of this page