Category Archives: ฤกษ์พระอาจารย์จุดบูชาเทียน

อมาวสีแห่งฤกษ์ เทียนนวเคราะห์มหาเศรษฐีทั้ง๙ และเทียนคู่ชีวิตมหาเศรษฐีนวเคราะห์

ติดต่อบูชา LINE : @namotasa

ฝากดวงชะตาอาบพุทธมนต์ปริกมฺม แก้วสารพัดนึกอธิษฐานสมปรารถนา ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 84000 จบ

ติดต่อบูชา LINE : @namotasa

อมาวสีแห่งฤกษ์ พระอาจารย์กฤษฎาให้ฤกษ์จุดเทียนเทวดาล้านนา วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566

ติดต่อบูชา LINE : @namotasa

You cannot copy content of this page