Category Archives: ล้านเรื่องเล่า

พฤหัสเพ็ญ พลังแห่งการขยายตัว การแสดงอำนาจของฝ่ายธรรม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเวลาอันดีของการปฏิบัติเรื่องดีงาม พลังบุญ พลังบวก

พฤหัสเพ็ญ แสดงอำนาจของฝ่ายธรรม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเวลาอันดีของการปฏิบัติเรื่องดีงามฝ่ายบุญ ฝ่ายบวก ดาวพฤหัสมีกำลังทางการขยายตัว โชคลาภความร่ำรวย สำเร็จ เราเอาไปใช้ขยายตัวทางไหนได้หมดทั้งดีและร้าย

ดวงตก โชคหาย เคราะห์ซ้ำกรรมซัด ลอดท้องช้างสะเดาะเคราะห์ได้จริงไหม?

ดวงตก โชคหาย เคราะห์ซ้ำกรรมซัด ลอดท้องช้างสะเดาะเคราะห์ได้จริงไหม? งมงายหรือป่าว? ความทนทุกข์ ก็เป็นความงมงายอย่างหนึ่ง

You cannot copy content of this page