Category Archives: สนทนามายาการล้านนา

หากต้องการความสมบูรณ์ที่สุด ต้องเริ่มต้นด้วยความสมบูรณ์ที่สุด ต้องเป็นความสมบูรณ์ที่สุด

ก่อนถึงคืนพระจันทร์ดับ ผู้ที่มีความเชื่อในเคล็ดลางปัญญาศาสตร์โบราณ ก็จะเตรียมตัวชะล้างพลังงานเก่า เพื่อเริ่มต้นเข้าสู่รอบโคจรใหม่ของดวงจันทร์ ซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณกำหนดและนำทางชะตาชีวิตอันสำคัญ…

You cannot copy content of this page