พุทธอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์ของดวงพิชัยสงคราม

ดวงพิชัยสงคราม เป็นการเขียนยันต์ดวงพิชัยสงครามโดยใช้การคำนวณ อินทภาส บาทจันทร์ คำนวณคัมภีร์สุริยยาตร์ เพื่อผูกดวงชะตาของผู้ที่จะทำดวง และคำนวณมหาจักรตรีโลกศาสตร์ ยันจราศาสตร์โยกฟ้าย้ายดาวกลับร้ายให้กลายเป็นดี เสริมดวงชะตาในจุดดาวด้อย อ่อนกำลังให้แปรกำลังเป็นจุดพลังอำนาจด้วยกำลังดาวดีต่อพื้นดวงชะตา  ลงคาถากำกับอาคม หัวใจ 32 ธาตุทั้ง 4 และอักขระเลขยันต์ในดวงพิชัยสงคราม ทำยัญตกรรมปลุกเสกเลขยันต์ด้วยพระเวทย์อาคมครบสูตรแห่งดวงพิชัยสงคราม

อำนาจพระพุทธคุณ พลิกดวงชะตา กลับร้ายให้กลายเป็นดี ป้องกันเคราะห์สะเดาะเภทภัยอันตราย ศัตรูหมู่มาร ปกป้องคุ้มครองกันของต่ำมนต์ดำไสยศาสตร์ เสนียดจัญไรและอุบาทว์ต่างๆ หนุนชะตา อำนาจ บารมี ยศศักดิ์ ตำแหน่งหน้าที่การงาน ฐานะ ให้ประสบความสำเร็จสูงสุดเหนือกว่าดวงชะตาเดิม ประสบความเป็นศิริมงคล ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต ไม่ตกต่ำอับจน เกิดมหาอำนาจ วาสนา บารมี แคล้วคลาดจากเรื่องร้ายชะตาตกทั้งปวง

บุคคลใดหมั่นบูชาดวงพิชัยสงครามของตนเองจะไม่แพ้ภัยศัตรู ไม่แพ้คน ไม่แพ้ความ ดวงพิชัยสงครามคือการแก้ดวงชะตาครบสูตร ซึ่งดวงพิชัยสงครามที่แท้จริงต้องสร้างได้ถูกต้องตามตำราโบราณ ทั้งการคำนวณดาว วางลัคนาสำเร็จ จารอักขระลงเลขยันต์ปลุกเสกกำกับเวทย์คาถา ต้องถูกต้อง ตรงตามฤกษ์ ยาม กาล อันวิเศษแห่งลัคนาเจ้าชะตา เขียนดวงชะตาลงดวงในฤกษ์ปลุกคาถาโดยครูบาอาจารย์ผู้มีภูมิธรรมความรู้ในพระเวทย์วิชาอาคมอักขระเลขยันต์ และโหราศาสตร์ จึงถือว่าถูกต้องตามวิชาแห่งดวงพิชัยสงคราม มหาชนะ มหาสำเร็จ คุ้มครองปกป้องรักษาเจ้าชาตา ผ่อนเคราะห์หนักให้เบา ดับเคราะห์เบาให้สูญ

ดวงพิชัยสงครามสูตรแท้ตามตำราคัมภีร์โบราณนั้น กล่าวขานกันว่า..แม้ผู้ใดมีบารมีได้ครอบครอง และเพียรหมั่นบูชาดวงชะตาตนเองหรือบุคคลอันเป็นที่รัก เช้า-ค่ำ ดวงชะตาเขาจะสูงเด่นเหนือกว่าดวงชะตา แม้ตกต่ำย่ำแย่เพียงใด ก็จะพลิกกลับมาดีเหนือดีได้ในระยะอันสั้น แม้โดนคุณไสยมนต์ของต่ำมนต์ดำใดๆ ก็มิอาจชนะเหนือไปกว่าอำนาจศักดิ์สิทธิ์สูงสุดแห่งพุทธอำนาจพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณอันมีอิทธิฤทธานุภาพอันอนันต์ได้

เจ้าของดวงพิชัยสงคราม ต้องหมั่นเพียรสวดบูชาดวงชะตา ปลุกฤทธีอำนาจอักขระมหายันต์เชื่อมจิตกับแรงครู เพื่อเสริมดวงชาตา อำนาจ วาสนา บารมี ยกสนามจิตให้อยู่ในสนามพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์ ให้คุ้มครองปกป้องค้ำดวงหนุนชะตา บันดาลความสำเร็จ สมปรารถนาให้ได้สมประสงค์ทุกปราการ บุญเดิมดีของเก่าเคยมีก็จะได้พบได้ครอบครอง ” ดวงพิชัยสงคราม ” แม้ได้ครอบครองไม่รู้จักบูชา ไม่รักษา ก็น่าเสียนัก

บูชาฤกษ์ดวงพิชัยสงคราม
LINE : @namotasa

ดวงพิชัยสงครามนี้ พระอาจารย์กฤษฎาปริวรรตขึ้นเป็นรหัสภาพอันวิจิตรประณีตพิศดาร ครอบล้อมดวงพิชัยสงคราม บรรจุดวงชะตาส่วนบุคคลเจ้าของยันต์ไว้ในฤกษ์อันวิเศษ
ภาพนิรมิตรคือภาษาเดิมแท้ของจิตวิญญาณ มองเห็นแล้วเข้าใจได้ทุกภพทุกภูมิ ทุกบุคคล ทุกคลื่นจิตวิญญาณ ทุกครั้งที่เพ่งมอง สาธยายพระคาถาบูชา จิตจะปิติเบิกบาน เชื่อมโยงกับจิตรู้ภายใน เกิดสติ ปัญญา เมตตา เข้าถึงองค์ความรู้ ความรัก ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ ความกล้าหาญมั่นใจ บังเกิดความเชื่อมั่นศรัทธาในอำนาจลิขิตชะตาชีวิตตนเอง ภาพยันต์ดวงพิชัยสงครามนี้บรรจุไว้ซึ่งภาพ – รหัส – สัญญาลักษณ์ สรรพคลื่นพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์ชั้นสูงสุด แรงครูแรงอักขระคาถาจากครูบาอาจารย์ที่เคยมีเคยบังเกิดขึ้นในทุกภพภูมิ  และพุทธอำนาจแห่งพระพุทธองค์และทวยเทพเทวดา อำนาจศักดิ์สิทธิ์จากทุกมหากัปป์ เมื่อพลังอำนาจเหล่านี้ได้ผนวกเข้ากับความศรัทธาหมั่นปฏิบัติบูชา สงบกาย ใจ จิตสวดภาวนาบูชาดวงชะตาอยู่เสมอ ก็จักบันดาลมหาอำนาจมหาผลพลิกดวง เปลี่ยนชะตา ยกวาสนา เสริมบารมีให้เหนือกุศลกรรมเก่า ให้เด่นดีเหนือเกินกว่าดวงชะตาเดิม  พระอาจารย์ปลุกเสกอธิษฐานจิตบรรจุโองการไว้ว่า.. ” เห็นยันต์ดวงพิชัยสงครามดวงชะตาตนเองยามใด มั่งคั่งสำเร็จยามนั้น อธิษฐานสิ่งใด สมปรารถนาในสิ่งนั้น ต้องการชะตา วาสนาสูงส่งดีเลิศเช่นใด จักทำได้ เป็นได้ มีได้ ปรากฏได้ตามเจตจำนงนั้นทุกปราการ “ จึงให้อัญเชิญขึ้นบูชาเป็นพระยันต์ศักดิ์สิทธิ์ คุ้มครองดวงชะตาบนโทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสารอันเป็นเอกสิทธิ์ส่วนบุคคล ให้ปรากฏศุภผลคุ้มครองใกล้ตัวตลอดเวลา

ดวงพิชัยสงครามจารมือเนื้อทองแดง
บรรจุดวงในฤกษ์ลัคนาสำเร็จ
ขนาด 5 x 5 นิ้ว

ดวงพิชัยสงครามจารมือเนื้อเงิน
บรรจุดวงในฤกษ์ลัคนาสำเร็จ
ขนาด 5 x 5 นิ้ว

ดวงพิชัยสงครามจารมือทั้งหมด ประสิทธิ์อักขระ พระเวทย์คาถาครบสูตรแห่งการสร้างดวงพิชัยสงครามตามคัมภีร์โบราณ เนื้อเงินบริสุทธิ์ และ เนื้อทองแดงเถื่อน บรรจุดวงชะตาในฤกษ์
โดยพระอาจารย์กฤษฎา ขันติโก บรรจุดวงชะตาเฉพาะบุคคลในราศีจักร ล้อมยันต์พิชัยสงคราม พระอิติปิโสย่างตาม้า ลงนะ มะ พะ ทะ ปิดทิศแม่ธาตุทั้งสี่ไว้ บรรจุคาถาพระเจ้า ๑๖ ทิศ “นะมะนะอะ นอกอนะกะ กอออนออะ นะอะกะอัง” ปิดไว้ทุกช่อง เชิญพระยันต์สัปผิดพระพุทธเจ้า ยันต์พุทธซ้อนครอบจักวาล และยันต์พระอิติปิโสแปดทิศครอบไว้โดยรอบยันต์ดวงพิชัยสงคราม

ผ้ายันต์ดวงพิชัยสงคราม พิมพ์บนผ้าฝ้ายดิบแบบโบราณ พระอาจารย์กฤษฎาปริวรรติขึ้นเป็นรหัสภาพอันวิจิตรประณีตพิศดาร ครอบล้อมดวงพิชัยสงครามบรรจุดวงชะตาบุคคลไว้ วางดวงชะตาคำนวณแบบ 2 ชั้น ผูกดวงคำนวณลัคนา-ดาวพระเคราะห์ตามหลักคัมภีร์สุริยยาตร์ อิทรภาส-บาทจันทร์ วางฤกษ์ลัคนาวิเศษแก่ดวงชะตา ด้วยระบบนิรายนะวิธี วางลัคนาแบบอันโตนาที ใช้ระบบโหราศาสตร์สองระบบสองชั้น เพื่อคำนวณให้ได้ตำแหน่งลัคนา อาทิตย์ จันทร์ ราหู และดาวพระเคราะห์ทั้งหมดในฤกษ์อันเป็นเลิศที่สุด วิเศษที่สุด จุดอำนาจวาสนาสูงสุดแก่เจ้าของดวงชะตาที่บรรจุในราศีจักร

ด้านหลังผ้ายันต์ประทับรอยฝ่ามือพระอาจารย์กฤษฎา ด้วยหมึกเสกมวลสารว่านยามหาวิเศษ จารอักขระยันต์อันศักดิ์สิทธิ์ปลุกเสกครบซึ่งอำนาจแห่งพระพุทธายะ พระธรรมายะ พระสังฆายะ ประสิทธิ์พุทธฤทธิ์อิทธิคุณสูงสุดแก่เจ้าดวงชะตาดวงพิชัยสงคราม

บูชาฤกษ์ดวงพิชัยสงคราม
LINE : @namotasa

You cannot copy content of this page