พลิกชะตาด้วยการบูชาดวงพิชัยสงคราม

ยันต์ดวงพิชัยสงครา คือยันต์ที่คำนวณผูกดวงชะตาเฉพาะบุคคลขึ้นอย่างละเอียด ตามตำแหน่งดวงดาว ณ เวลากำเนิดจริงของเจ้าชะตา หรือ ” ณ. เวลาประสงค์ ” ตามกฎเกณฑ์คัมภีร์โหราศาสตร์สุริยยาตร์ บรรจุดวงชะตาในราศีจักรปิดทองคำในมหาฤกษ์แห่งลัคนาวิเศษ ฤกษ์จันทร์และเกณฑ์พระเคราะห์สถิตย์ในตำแหน่งอันเป็นเลิศแก่ดวงชะตา ตามผลคำนวณแห่งโหราจารย์ ล้อมยันต์พิชัยสงครามพระอิติปิโสย่างตาม้า ลง นะ มะ พะ ทะ ปิดทิศแม่ธาตุทั้งสี่ไว้ บรรจุคาถาพระเจ้า ๑๖ ทิศ ในตาว่างรอบพระยันต์ทรงเพชรพยุหะ ประสิทธิ์ยันต์พระอิติปิโสไว้โดยรอบทั้งแปดทิศ อัญเชิญอักขระเลขยันต์-ภาพ-รหัสจักรวาล-สัญญาลักษณ์อันศักดิ์สิทธิ์ชั้นสูงสุดทั้งปวงบรรจุครอบไว้โดยรอบ เพื่อความเป็นมหาสิริมงคลสูงสุดแก่ดวงชะตา อันมิอาจมีสิ่งใดมาเปรียบได้ เป็นที่นับถือนับเนื่องมาแต่โบราณว่า ดวงพิชัยสงคราม คือ ” วิชาเปลี่ยนดวงชะตาให้ดีเกินกุศลกรรมเก่า ยกวาสนาให้สูงสุดเหนือดวงชะตาเดิม “

ดวงพิชัยสงครามอันศักดิ์สิทธิ์ ยึดโยงไว้ด้วยจตุรศาสตร์ชั้นสูงคือ โหราศาสตร์ พุทธานุคม
ไศวศาสตร์ และไสยศาสตร์
มุ่งผลให้เกิดศรัทธา(ที่ตั้งของจิต)อันนำมาซึ่งปาฏิหาริย์ โหราจารย์
ผู้ผูกดวงชะตาปลุกเสกดวงพิชัยสงคราม ต้องเป็นผู้ที่แตกฉานเจนจบครบจตุรศาสตร์ จึงจะได้มาซึ่งดวงพิชัยสงครามที่ถูกต้องมีกำลังแก้ดวงพลิกชะตาโดยสมบูรณ์ ปัจจุบันแม้จะมีโปรแกรมโหราศาสตร์ที่สามารถคำนวนผลตามกฎเกณฑ์คัมภีร์สุริยยาตร์และมานัตต์ ดวงอินทภาสบาทจันทร์ได้ละเอียดแม่นยำมีความถูกต้องสูง และคำนวณด้วยระบบโหราศาสตร์ได้หลายชั้น แต่ผู้สร้างดวงพิชัยสงครามก็ต้องรอบรู้ ในการคำนวนผลตามคัมภีร์สุริยยาตร์อย่างดีด้วย เพื่อการตรวจสอบที่ถูกต้อง อีกทั้งภาคพิธีกรรมทางพุทธานุคม และไสยเวทย์นั้น จะต้องเป็นบุคคลผู้มีความรอบรู้ขั้นเอกอุในวิชาอาคมพระเวทย์คาถา อักขระเลขยันต์ ฤกษ์ยาม ตลอดถึงฌานสมาธิจิตที่แกร่งกล้า และที่สำคัญมากที่สุดคือ คุรุอาจารย์ผู้เสกสร้างต้องเป็นผู้ที่ชะตาสูง ภูมิรู้ ภูมิธรรมญาณจิตสูง จึงจะเสกสร้างดวงพิชัยสงคราม พระยันต์แผงผังดวงชะตาอันศักดิ์สิทธิ์ได้มีพลังอำนาจสมบูรณ์เต็มกำลังถูกต้องตามตำรา

” เห็นยันต์ดวงพิชัยสงครามดวงชะตาตนเองยามใด
มั่งคั่งสำเร็จยามนั้น
อธิษฐานสิ่งใด สมปรารถนาในสิ่งนั้น
ต้องการชะตา วาสนาสูงส่งดีเลิศเช่นใด
จักทำได้ เป็นได้ มีได้ ปรากฏได้
ตามเจตจำนงนั้นทุกปราการ “

องค์ประกอบของยันต์ดวงพิชัยสงคราม

( 1. ) ดวงชะตาแบบราศีจักร เป็นส่วนที่อยู่ตรงกลางด้านในของตารางยันต์ดวงพิชัยสงครามหนุนไว้ด้วยธาตุทองคำ บรรจุตำแหน่งดาวเคราะห์ต่าง ๆ รวมถึงลัคนากำเนิด โดยคำนวณจาก วัน เดือน ปี เวลา และ​สถานที่​เกิด ของเจ้าชะตาแต่ละบุคคลอย่างละเอียด ดวงพิชัยสงครามจึงเป็นมณฑลอันศักดิ์สิทธิ์เอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล ล้อมไว้ด้วยพุทธมนต์ อักขระยันต์ คาถาและภาพรหัส สัญญาลักษณ์อันศักดิ์สิทธ์

( 2. ) ด้านบนสุดพระพุทธฉายปางปฐมเทศนาแผ่ฉัพพรรณรังสี ประทับขัดสมาธิราบ พระหัตถ์ซ้ายวางบนพระเพลา พระหัตถ์ขวายกขึ้นเสมอพระอุระ จีบนิ้วพระหัตถ์ เป็นเครื่องหมายพระธรรมจักร วางยันต์สุกิตติมาและยันต์มงกุฎพระพุทธเจ้าขนาบรักษาไว้สองด้าน

( 3. ) ใต้พระพุทธฉายเป็นยันต์พิชัยสงคราม อักขระคาถาพระอิติปิโสพระพุทธคุณ ๕๖ บท ลงแบบย่างตาม้าหมากรุก เวียนมาบรรจบ ณ.จุดเริ่มต้นใหม่ได้อีก เปรียบดั่งอำนาจพระพุทธคุณอักขระมนตราคาถาไหลเวียนปกปักคุ้มครองเจ้าชะตาอย่างไม่สิ้นสุด พระคาถารัตนมาลา กันภัย แคล้วคลาด เสริมดวงชะตา ตรงกลางบรรจุดวงราศีจักรและลัคนากำเนิด ทิศแม่ธาตุทั้งสี่บรรจุ นะ มะ พะ ทะ ทวารทั้งสี่คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ ปิดเอาไว้ และบรรจุคาถาพระเจ้าสิบหกทิศปิดไว้ทั้ง 16 ช่อง มุมทั้งสี่ด้านลงสูตรหัวใจพระนิพพาน สภาวะบรมสุขที่ครอบคลุมดวงชะตา เตือนจิตให้จำได้หมายรู้ว่าแรกเริ่มเดิมทีเรามาจากนิพพาน เพื่อเรียนรู้ทุกข์ สมุทัย นิโรท มรรค และกลับคืนสู่สุขสภาวะปัญญาอันสูงสุดแห่งนิพพานตามรอยพระพุทธองค์ ขนาบสองข้างด้วยพระพุทธฉายปางเทศนาด้านซ้ายและพระพุทธฉายปางเพรชกลับ ประทับขัดสมาธิและยกมือกลับด้าน โดยสลับเท้าซ้ายทับขวา และยกพระหัตถ์ซ้ายขึ้นเสมอพระอุรา พระหัตถ์ขวาวางบนพระเพลา เป็นปางกลับดวงพลิกฟื้นชะตา กลับร้ายให้กลายเป็นดี ประทับอยู่ด้านขวา

( 4. ) ใต้ยันต์ดวงพิชัยสงคราม จัดยันต์ทรงบัลลังค์ตารางอัตตามานัตต์ลดหลั่นกันลงมา 5 ชั้น ภายในบรรจุสมผุส ฤกษ์ และมัธยมพระเคราะห์ ตลอดจนอัตตาเกณฑ์การคำนวณต่างๆ โดยละเอียด อันเป็นผลคำนวณที่ได้จากคัมภีร์สุริยยาตร์และมานัตต์ โดยแต่ละดวงชะตาผลการคำนวณจะแตกต่างกัน จะไม่มีดวงชะตาใดมีเลขที่เหมือนกันเลย เพราะคำนวณจากวันเดือนปี เวลาเกิด สถานที่เกิด ตำแหน่งกำเนิดเฉพาะดวงชะตาบุคคล ด้านล่างเป็นชื่อ รายละเอียดนามชะตา ดวงกำเนิดของเจ้าชะตา จักรราศีวิภาคของลัคนา

( 5. ) ด้านซ้ายและด้านขวายันต์รูปบัลลังค์ เป็นหลักอินทภาส บาทจันทร์ วางใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตรเครื่องสูงแห่งพระมหากษัตริย์ ฉัตร ๙ ชั้น หนุนชะตาผู้บูชาดวงพิชัยสงครามให้ยกดวงชะตาขึ้นได้สูงสุด เหนือดวงชะตาเดิม เกินกว่ากุศลกรรมเก่า หนุนเนื่องมิให้ตกต่ำ มีเทวดาปกปักรักษาด้วยอิทธิคุณอำนาจศักดิ์สิทธิ์ โดยด้านซ้ายเป็นหลักอินทภาส ด้านขวาเป็นหลักบาทจันทร์ ซึ่งหลักทั้งสองนี้โบราณยกย่องว่ามีความสำคัญสูงยิ่ง ท่านจึงให้สถิตย์ภายใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตร  อันหมายถึงผู้มีบุญญาวาสนา คุณธรรมความดี บารมีสูงส่งดั่งพระราชา

(6.) จักรราศีวิภาค บรรจุรายการนาม ชะตา รายละเอียดดวงชะตากำเนิดของเจ้าชะตา ลัคนา ราศี ธาตุ ปฐมนวางค์ ปฐมตรียางค์ ฤกษ์กำเนิด มีพญานาคราช เจ้าแห่งทรัพย์สินมหาสมบัติ เสน่หาเมตตา โชคลาภ ความสมปรารถนาทางโลกรักษาดวงชะตาไว้ซ้าย ขวา และพระราหูคุ้มครองดวงชะตาแบกรับดวงทั้งหมดไว้ฐานล่างสุดของดอกบัวแห่งการตื่นรู้

(7.) กรอบด้านนอกของยันต์ดวงพิชัยสงคราม อัญเชิญพระยันต์ รหัส ภาพสัญญาลักษณ์อันศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดในภพภูมิชั้นสูงมาประสิทธิ์ไว้ เพื่อดลบันดาลสรรพผล คุ้มครองดวง ยกชะตา ป้องกันภัยไว้ทั้งหมด กรอบชั้นในทั้งแปดทิศบรรจุพระคาถาอิติปิโสไว้ และอัญเชิญท้าวจาตุมหาราชิกามหาราชทั้งสี่ เทวดาผู้รักษาทุกข์บันดาลสุข ป้องกันอันตรายบันดาลความมั่งคั่งร่ำรวยแก่มนุษย์โลกทั้งสี่ทิศ มีท้าวกุรเวร ท้าววิรุฬหก ท้าววิรูปักษ์ ท้าวธตรฐ มาคุ้มครองประจำทิศทั้งสี่ องค์พญาครุฑสัจจะมหาราชรักษาอยู่เหนือยอดเศวตฉัตรทั้งสองข้างซ้าย-ขวา และพระราหูผู้ทรงฤทธิ์เป็นอมตะฆ่าไม่ตายคุ้มครองดวงชะตากันเคราะห์ กันฆาต ทุกค่ำเช้าทั้งยามจันทร์-ยามอาทิตย์ เทวดาประจำตัวทั้งสี่รักษาเบื้องซ้ายเบื้องขวาและหลักอินทภาส หลักบาทจันทร์

ดวงพิชัยสงครามนี้ พระอาจารย์กฤษฎาปริวรรตขึ้นเป็นรหัสภาพอันวิจิตรประณีตพิศดาร ครอบล้อมดวงพิชัยสงคราม บรรจุดวงชะตาส่วนบุคคลเจ้าของยันต์ไว้ในฤกษ์ลัคนาอันวิเศษ ภาพนิรมิตรคือภาษาเดิมแท้ของจิตวิญญาณ มองเห็นแล้วเข้าใจได้ทุกภพทุกภูมิ ทุกบุคคล ทุกคลื่นจิตวิญญาณ ทุกครั้งที่เพ่งมอง สาธยายพระคาถาบูชา จิตจะปิติเบิกบาน เชื่อมโยงกับจิตรู้ภายใน เกิดสติ ปัญญา เมตตา เข้าถึงองค์ความรู้ ความรัก ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ ความกล้าหาญมั่นใจ บังเกิดความเชื่อมั่นศรัทธาในอำนาจลิขิตชะตาชีวิตตนเอง ภาพยันต์ดวงพิชัยสงครามนี้บรรจุไว้ซึ่งภาพ – รหัส – สัญญาลักษณ์ สรรพคลื่นพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์ชั้นสูงสุด แรงครูแรงอักขระคาถาจากครูบาอาจารย์ที่เคยมีเคยบังเกิดขึ้นในทุกภพภูมิ  และพุทธอำนาจแห่งพระพุทธองค์และทวยเทพเทวดา อำนาจศักดิ์สิทธิ์จากทุกมหากัปป์ เมื่อพลังอำนาจเหล่านี้ได้ผนวกเข้ากับความศรัทธาหมั่นปฏิบัติบูชา สงบกาย ใจ จิตสวดภาวนาบูชาดวงชะตาอยู่เสมอ ก็จักบันดาลมหาอำนาจมหาผลพลิกดวง เปลี่ยนชะตา ยกวาสนา เสริมบารมีให้เหนือกุศลกรรมเก่า ให้เด่นดีเหนือเกินกว่าดวงชะตาเดิม  พระอาจารย์ปลุกเสกอธิษฐานจิตบรรจุโองการไว้ว่า..
” เห็นยันต์ดวงพิชัยสงครามดวงชะตาตนเองยามใด มั่งคั่งสำเร็จยามนั้น อธิษฐานสิ่งใด สมปรารถนาในสิ่งนั้น ต้องการชะตา วาสนาสูงส่งดีเลิศเช่นใด จักทำได้ เป็นได้ มีได้ ปรากฏได้ตามเจตจำนงนั้นทุกปราการ “
จึงให้อัญเชิญขึ้นบูชาเป็นพระยันต์ศักดิ์สิทธิ์ คุ้มครองดวงชะตาบนโทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสารอันเป็นเอกสิทธิ์ส่วนบุคคล ให้ปรากฏศุภผลคุ้มครองใกล้ตัวตลอดเวลา

จะเห็นได้ว่า การจัดสร้างดวงพิชัยสงครามขึ้นมาดวงหนึ่งนั้น จะต้องใช้เวลาและความรู้ความสามารถเป็นอย่างสูง อีกทั้งเมื่อพิจารณาถึงพระคาถาที่จารึกในดวงพิชัยสงคราม ก็จะเป็นเครื่องยืนยันได้ว่า ดวงพิชัยสงครามจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชั้นสูงสุด ผลเพื่อเปลี่ยนดวง ยกชะตา ยกวาสนาให้เหนือดวงชะตาเดิม คุ้มครองรักษาเจ้าของดวงชะตา ให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากภยันอันตราย เภทภัยต่างๆ ทั้งที่มองเห็น และมองไม่เห็น ทั้งทางมืดและทางสว่าง ดังนั้นถ้าผู้ใดมีดวงพิชัยสงครามบูชาเป็นของตัวเอง ก็จงหมั่นบูชาและภาวนาคาถาบูชาดวงชะตา ค่ำ-เช้า เพื่อเป็นสิริมงคลอันสูงสุดแก่ตัวเอง…

พุทธานุคุณ 6 นัยวิเศษของดวงพิชัยสงคราม

  • มหาอุจจ์ ➤ ตำแหน่งดวงที่สูงเด่นสุกสว่างงดงามที่สุด ให้ผลทางบุญฤทธิ์ ความสูงส่ง ยิ่งใหญ่โดดเด่น ชื่อเสียงโด่งดัง อำนาจยศศักดิ์วาสนาบารมี
  • มหาอุตม์ ➤ ป้องกันสรรพเคราะห์ สรรพฆาต เป็นสุดยอดมหาอำนาจคงกระพันแคล้วคลาด เหนืออริเหนือศัตรู ชนะทั้งในที่มืดที่สว่าง ตบะอำนาจเหนือหมู่คนชนทั้งหลาย
  • มหาลาภ ➤ บันดาลผลแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยรุ่งเรือง ประสบความสำเร็จ มากล้นด้วยทรัพย์สินสมบัติมหาเศรษฐี ประสบโชคดีมีโชคลาภนานานับประการทุกทิศทุกทาง
  • มหานิยม ➤ บังเกิดมหาเสน่ห์ เมตตามหานิยม เป็นที่รักใคร่เมตตาอย่างเอกอุ มีคนค้ำคูณเกื้อกูลมิขาด คนรักเทวบุตรเทวดาเมตตาค้ำชู ทำการใดใดสำเร็จโดยง่าย อุปสรรคน้อย มีผู้อุปถัมป์ทั้ง 32 ทิศ
  • มหาชนะ ➤ ยกดวงให้เหนือดวง ยกบุญญาบารมีวาสนาให้เป็นเลิศบังเกิดมหาชนะทุกสรรพสิ่ง ชนะใจ ชนะมาร ชนะศัตรู ชนะอุปสรรคปัญหา ชนะกรรม ทำการใดบังเกิดมหาชนะทุกปราการ
  • มหาสำเร็จ ➤ สำเร็จทุกสิ่งได้อย่างยิ่งใหญ่ มิมีสิ่งใดทัดทานดวงชะตาได้ วาสนาบารมีถูกยกขึ้นสูงสุด ทำการใดจะสำเร็จสมปรารถนาได้ทุกปราการ ” มหาสำเร็จ ” นี้เองคือหัวใจของการเปลี่ยนวาสนา ยกดวงชะตาของดวงพิชัยสงคราม

พุทธฤทธิ์อิทธิอำนาจของดวงพิชัยสงคราม

เปรียบเหมือนการคำนวนฤกษ์กำเนิดเกิดใหม่ ที่วางจุดพลังอำนาจของดวงชะตาไว้สูงเด่น ตำแหน่งวาสนาบารมีถูกกำหนดไว้สูงสุด คำนวณวางลัคนาในตำแหน่งอันเป็นเลิศมีคุณวิเศษแก่ดวงชะตา ลัคนาอยู่ที่ใด วาสนาอยู่ที่นั่น ลัคนาเป็นเช่นใด วาสนาเป็นเช่นนั้น ” ดวงพิชัยสงคราม ” คือการกำหนดดวงชะตาใหม่ ยกดวง ยกชะตา ยกวาสนาบารมี ให้เด่นดีเหนือกว่าดวงชะตาเดิม

พลิกดวงชะตา กลับร้ายให้กลายเป็นดี หนุนดีให้ดียิ่งขึ้น ป้องกันเคราะห์ร้าย ปัดเป่าสรรพภยันอันตรายต่างๆ มิให้เกิดขึ้น หรือลดกำลังลงจนเบา และสิ้นสูญ

ยกฐานะ ยกยศ ยกศักดิ์ ยกดวงชะตา หนุนวาสนาบารมีให้สูงขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

เสริมดวงชะตาราศี ให้ก้าวหน้าในตำแหน่งหน้า โดยเฉพาะข้าราชการ ตำรวจ ทหาร ผู้ทำงานรับใช้แผ่นดิน

มหาลาภ มหาอุฒม์ มหาอุจจ์ มหานิยม มหาสำเร็จ มหาชนะ เหนือคนเหนือดวง

ทำให้ประสบความสำเร็จ มีแต่ความเป็นศิริมงคล ประสบพบแต่ความเจริญรุ่งเรื่องในชีวิต จะไม่พบความตกต่ำเลย

พาผ่านพ้นเคราะห์ แคล้วคลาดเภทภัย สิ่งชั่วร้าย โชคร้ายทั้งปวง “ผู้ที่มีดวงพิชัยสงครามต้องหมั่นเพียรบำเพ็ญบารมี สวดบูชาดวงชะตา ภาวนา ทำสมาธิ จะยิ่งเสริม ยิ่งเพิ่มมหาอำนาจวาสนาบารมี

” บุคคลใดปรารถนาจะเปลี่ยนชีวิต พลิกดวงชะตา ยกวาสนาให้สูงสุดเหนือดวงชะตาเดิม ให้สร้างดวงพิชัยสงครามบรรจุดวงชะตาตนเองในมหาฤกษ์แห่งลัคนาวิเศษขึ้นบูชา “

“ยันต์สุกิตติมา” เด่นด้านเมตตามหานิยมเป็นอย่างยิ่ง พระยันต์ถอดมาจากพระคาถา “สุกิตติมา สุภาจาโร สุสีละวา สุปากะโต ยัสสะสิมา วะเจธะโร เกสะโรวา อะสัมภิโต” ที่พระสังกัจจายน์ใช้อธิษฐานปิดตา เข้าอภิญญาอธิษฐานลาภ ถือเป็นสุดยอดของยันต์วิเศษชนิดหนึ่ง ที่ผู้ทำต้องมีพลังสมาธิขั้นสูง จึงจะทำสำเร็จได้ เป็นยันต์มหาละลวย บันดาลพุทธคุณด้านหนุนดวงพลิกฟื้นดวงชะตา กลับร้ายให้กลายเป็นดี ขับไล่เสนียดจัญไรต่างๆ โบราณว่า.. เป็นเมตตาประเสริฐสุดหาประมาณมิได้แล

“ยันต์มงกุฎพระพุทธเจ้า” ถอดมาจากคาถา ” อิติปิโส วิเสเสอิ อิเสเส พุทธนาเมอิ อิเมนา พุทธตังโสอิอิโสตัง พุทธปิติอิ ” อัญเชิญคุณ แห่งพระพุทธเจ้าอันวิเศษ คุณแห่งกระแสพระนิพพานอันประเสริฐ มาครอบคลุมปกปักรักษาตลอดกาลทุกเมื่อ ทุกกาล ทุกยาม ทุกวัน สยบสัตว์ร้าย ศัตรูแพ้พ่าย ป้องกันศัสตรา กันโรคภัยไข้เจ็บคุณไสยทั้งมวล เกิดอำนาจตบะเดชะ สง่าราศี เป็นเมตตามหานิยมอย่างสูง ใครเห็นใครรัก ศัตรูจะพินาศเองเมื่อคิดประทุษร้าย เกิดผลในด้านมงคลทุกประการ เป็นพระยันต์ศักดิ์สิทธิ์มีฤทธานุภาพมาก ประหนึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอยู่ตลอดเวลา ทุกลมหายใจเช้า-ออก จะพบแต่ความเจริญรุ่งเรือง แม้ตกอับพลาดพลั้งก็จะมีกำลังพลิกกลับมารุ่งเรืองได้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะปกป้องคุ้มภัย เจ้ากรรมนายเวรจะให้อโหสิกรรมง่าย และไม่สามารถแทรกเข้ามาทำอะไรได้ พุทธคุณดีทุกทางดังนี้

ขนาบสองข้างยันต์ดวงพิชัยสงคราม ด้วยพระพุทธฉายปางเทศนาด้านซ้าย และพระพุทธฉายปางเพชรกลับ ประทับขัดสมาธิและยกมือกลับด้าน โดยสลับเท้าซ้ายทับขวา และยกพระหัตถ์ซ้ายขึ้นเสมอพระอุรา พระหัตถ์ขวาวางบนพระเพลา เป็นปางกลับดวงพลิกฟื้นชะตา กลับร้ายให้กลายเป็นดี ประทับอยู่ด้านขวา

ใต้พระพุทธฉายเป็นยันต์พิชัยสงคราม อักขระคาถาพระอิติปิโสพระพุทธคุณ ๕๖ บท ลงแบบย่างตาม้าหมากรุก เวียนมาบรรจบ ณ.จุดเริ่มต้นใหม่ได้อีก เปรียบดั่งอำนาจพระพุทธคุณอักขระมนตราคาถาไหลเวียนปกปักคุ้มครองเจ้าชะตาอย่างไม่สิ้นสุด พระคาถารัตนมาลา กันภัย แคล้วคลาด เสริมดวงชะตา ตรงกลางบรรจุดวงราศีจักรและลัคนากำเนิด ทิศแม่ธาตุทั้งสี่บรรจุ นะ มะ พะ ทะ ทวารทั้งสี่คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ ปิดเอาไว้ และบรรจุคาถาพระเจ้าสิบหกทิศปิดไว้ทั้ง 16 ช่อง มุมทั้งสี่ด้านลงสูตรหัวใจพระนิพพาน สภาวะบรมสุขที่ครอบคลุมดวงชะตา เตือนจิตให้จำได้หมายรู้ว่าแรกเริ่มเดิมทีเรามาจากนิพพาน เพื่อเรียนรู้ทุกข์ สมุทัย นิโรท มรรค และกลับคืนสู่สุขสภาวะปัญญาอันสูงสุดแห่งนิพพานตามรอยพระพุทธองค์

ดวงชะตาแบบราศีจักร เป็นส่วนที่อยู่ตรงกลางด้านในของตารางยันต์ดวงพิชัยสงครามหนุนไว้ด้วยธาตุทองคำ บรรจุตำแหน่งดาวเคราะห์ต่าง ๆ รวมถึงลัคนากำเนิด โดยคำนวณจาก วัน เดือน ปี เวลา และ​สถานที่​เกิด ของเจ้าชะตาแต่ละบุคคลอย่างละเอียด ดวงพิชัยสงครามจึงเป็นมณฑลอันศักดิ์สิทธิ์เอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล ล้อมไว้ด้วยพุทธมนต์ อักขระยันต์ คาถาและภาพรหัส สัญญาลักษณ์อันศักดิ์สิทธ์ ( ” ธาตุทองคำ สีทองคำ เป็นธาตุบริสุทธ์ไม่เปลี่ยนแปรธาตุ สีทองคำเป็นแสง-สีของพลังงานในมิติภูมิชั้นสูงสุด แสงเงินแสงทองสีที่ทุกมิติทุกภพภูมิมองเห็นสัมผัสได้ ” ทองคำจึงถูกใช้กับเครื่องสูง สิ่งสูงค่า วัตถุมงคล เหนือเศียรพระพุทธรูป ยอดมหาเจดีย์ เพราะเป็นจุดพลังอำนาจ ใช้รับ-ส่งพลังงาน สีแห่งธาตุทองคำจึงนำมาใช้หนุนชะตาในราศีจักร เพื่อหนุนดวงชะตาให้สูงสุด เทวบุตรเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มองเห็นสัมผัสได้ ดวงชะตาสูงจิตสูงจิตบริสุทธ์ดุจทองคำ )

พระคาถาอิติปิโส ๘ ทิศ อัญเชิญมาล้อมรอบครอบดวงชะตา ” ยันต์ดวงพิชัยสงคราม ” ไว้ทั้ง 8 ทิศ ป้องกันภยันอันตราย ๑๐๘ คณานับ ใช้ลงเครื่องสำหรับกษัตริย์ ศัตรู สัตว์ร้ายใดๆ จักมิกล้าทำร้ายเลย ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก พระโบราณจารย์ท่านถือเป็นยอดแห่งพระพุทธมนต์ที่สูงค่า มีพุทธานุภาพเกินจะพรรณนาได้ เหล่าบรรดาพระเถราจารย์ยุคโบราณท่านจะใช้บริกรรมภาวนาเพื่อฝึกสมาธิ มีอานุภาพสารพัดตามใจปรารถนา แม้นจะยาตราไปทางสารทิศใด จะปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงไม่มีมารบกวนเลย เจริญรุ่งเรืองมีชัยชนะ ทำมาค้าขายก็จะกำไร บังเกิดลาภผลพูนทวี จะลงเป็นประเจียดป้องกันศาสตราอาวุธก็ได้ทั้งเป็นเสน่ห์แก่ฝูงชนทั่วไป เขียนบูชาไว้กับบ้านเรือนป้องกันภัยอันตรายได้ทุกอย่าง เปรียบประดุจมีกำแพงแก้วไว้คุ้มกันตนไว้ถึง 7 ชั้น พระคาถาอิติปิโส 8 ทิศ บทนี้มีอิทธิฤทธิ์มากมายสุดที่จะกล่าวได้

ใต้ยันต์ดวงพิชัยสงคราม จัดยันต์ทรงบัลลังค์ตารางอัตตามานัตต์ลดหลั่นกันลงมา 5 ชั้น ภายในบรรจุสมผุส ฤกษ์ และมัธยมพระเคราะห์ ตลอดจนอัตตาเกณฑ์การคำนวณต่างๆ โดยละเอียด อันเป็นผลคำนวณที่ได้จากคัมภีร์สุริยยาตร์และมานัตต์ โดยแต่ละดวงชะตาผลการคำนวณจะแตกต่างกัน จะไม่มีดวงชะตาใดมีเลขที่เหมือนกันเลย เพราะคำนวณจากวันเดือนปี เวลาเกิด สถานที่เกิด ตำแหน่งกำเนิดเฉพาะดวงชะตาบุคคล ด้านล่างเป็นชื่อ รายละเอียดนามชะตา ดวงกำเนิดของเจ้าชะตา จักรราศีวิภาคของลัคนา

ท้าวจตุโลกบาลมหาราชทั้ง ๔ ผู้คุ้มครองดูแลโลก

๑. ท้าวธตรัฏฐะ อยู่ทางทิศตะวันออกของภูเขาสิเนรุเป็นผู้ปกครองคันธัพพ เทวดาทั้งหมด
๒. ท้าววิรุฬหกะ อยู่ทางทิศใต้ของภูเขาสิเนรุ เป็นผู้ปกครองกุมภัณฑเทวดา ทั้งหมด
๓. ท้าววิรูปักขะ อยู่ทางทิศตะวันตกของภูเขาสิเนรุ เป็นผู้ปกครองนาคะ เทวดาทั้งหมด
๔. ท้าวกุเวระ หรือ ท้าวเวสสุวรรณ อยู่ทางทิศเหนือของภูเขาสิเนรุ เป็นผู้ปกครองยักขะเทวดาทั้งหมด

ท้าวเวสสุวรรณเป็นหัวหน้าหรือ เป็นอธิบดีแห่งอสูรย์หรือยักษ์ หรือเป็นเจ้าแห่งผี เรียกง่าย ๆ ว่า ” นายผี ” เป็นเทพแห่งขุมทรัพย์ เป็นมหาเทพแห่งความร่ำรวย มั่งคั่ง รักษาสมบัติของเทวโลก ทั้งเป็นเจ้านายปกครองดูแลพวกยักษ์ ภูติผีปีศาจทั้งปวง (ในคัมภีร์เทวภูมิ กล่าวไว้ว่า ท้าวเวสสุวรรณได้บำเพ็ญบารมี มาหลายพันปี รับพรจาก พระอิศวร พระพรหม ให้เป็นเทพแห่งความร่ำรวย ) นอกจากนี้หน้าที่ของท้าวเธอมีมากมาย เช่น การดูแลปกป้องคุ้มครอง พระพุทธศาสนา , ปกป้องคุ้มครองแก่ผู้นั่งสมาธิปฏิบัติพระกรรมฐาน เป็นต้น ในคัมภีร์โบราณ ได้กล่าวไว้ว่าผู้ใดหวังความเจริญในลาภยศ ทรัพย์สินเงินทอง อำนาจวาสนา ให้บูชารูปท้าวเวสสุวรรณ หรือ ท้าวกุเวร

พญาครุฑสัจจะมหาราช เป็นผู้ที่มีสัจจะวาจามั่นคงและตั้งมั่น แม้จะมีอสูรหรือมารต่างๆ มาปรามาสท่าน เพื่อให้ท่านออกจากการเข้าสมณญาณ หรือถูกปรามาสและยั่วยวนให้เกิดโทสะอันใด ก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงการทำลายความตั้งใจของท่านได้ จนในที่สุด ท่านก็ได้สำเร็จในวิชาหนึ่งของท่านคือ การมีวาจาสิทธิ์ พูดสิ่งใดเป็นไปเช่นนั้น ปรากฏซึ่งสิ่งนั้นดั่งเนรมิต มีกายสีแดงหรือสีทับทิม เปล่งปลั่งและน่ายำเกรง เป็นผู้รับภาระในการคุ้มครองโลก ไม่ให้ถูกอุกกาบาตพุ่งชน ท่านจะบำเพ็ญตลอดระยะเวลา 2000 – 5,000 ปี เพื่อคุ้มครองไม่ให้เกิดน้ำท่วมโลก แผ่นดินไหว ไฟไหม้โลก เป็นเทพกันไฟ ท่านเป็นผู้เสริมบุญวาสนาบารมี คุ้มครองกันภัยพิบัติทั้งปวง ถูกใช้เป็นสัญญาลักษณ์ครุฑพ่าห์ ตราประทับชั้นสูงสุดแทนพระเจ้าแผ่นดิน เป็นตราสัญญาลักษณ์แห่งพลังอำนาจทุกด้าน

อินทภาส – บาทจันทร์ หลักอินทภาส บาทจันทร์ วางใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตรเบื้องซ้ายและเบื้องขวา หนุนชะตาผู้บูชาดวงพิชัยสงครามให้ยกดวงชะตาขึ้นได้สูงสุด เหนือเกินกว่ากุศลกรรมเดิม หนุนเนื่องมิให้ตกต่ำ มีเทวดาปกปักรักษาด้วยอิทธคุณอำนาจศักดิ์สิทธิ์ โดยด้านซ้ายเป็นหลักอินทภาส ด้านขวาเป็นหลักบาทจันทร์ ซึ่งหลักทั้งสองนี้โบราณยกย่องว่ามีความสำคัญสูงยิ่ง ท่านจึงให้สถิตย์ภายใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตร อันหมายถึงผู้ที่ชนะทั้ง ๘ ทิศ

เทวบุตร เทวดาประจำตัว เชิญมาสถิตย์ปกปักรักษาดวงคุ้มครองชะตา เปรียบดั่งมีอำนาจศักดิ์สิทธิ์จากเบื้องสูงค้ำคูณ คุ้มครอง บันดาลผลอยู่เสมอ

จักรราศีวิภาค บรรจุรายการนาม ชะตา รายละเอียดดวงชะตากำเนิดของเจ้าชะตา ลัคนา ราศี ธาตุ ปฐมนวางค์ ปฐมตรียางค์ ฤกษ์กำเนิด มีพญานาคราช เจ้าแห่งทรัพย์สินมหาสมบัติ เสน่หาเมตตา โชคลาภ ความสมปรารถนาทางโลกรักษาดวงชะตาไว้ซ้าย ขวา และพระราหูคุ้มครองดวงชะตาแบกรับดวงทั้งหมดไว้ฐานล่างสุดของดอกบัวแห่งการตื่นรู้

องค์ราหูคุ้มครองดวงชะตา กันเคราะห์ กันฆาต แม้ราหูจรเข้าทับลัคน์ หรือทุสถานะภพใดใดจะกลับร้ายให้กลายเป็นดี พลิกผันคราสร้ายให้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ฆ่าไม่ตาย มีมหาอำนาจครบทุกด้าน ขจัดปัญหาอุปสรรคทั้งปวง บันดาลอำนาจ ลาภ ผล ทรัพย์สมบัติมหาเศรษฐี

ดอกบัวพ้นน้ำ(อุคคฏิตัญญู) พวกที่มีสติปัญญาฉลาดเฉลียว เป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อได้ฟังธรรมก็สามารถรู้ และเข้าใจในเวลาอันรวดเร็วเปรียบเสมือนดอกบัวที่อยู่พ้นน้ำ เมื่อต้องแสงอาทิตย์ก็เบ่งบานทันที

ดวงพิชัยสงครามนี้ พระอาจารย์กฤษฎาปริวรรตขึ้นเป็นรหัสภาพอันวิจิตรประณีตพิศดาร ครอบล้อมดวงพิชัยสงคราม บรรจุดวงชะตาส่วนบุคคลเจ้าของยันต์ไว้ในฤกษ์ลัคนาอันวิเศษ ภาพนิรมิตรคือภาษาเดิมแท้ของจิตวิญญาณ มองเห็นแล้วเข้าใจได้ทุกภพทุกภูมิ ทุกบุคคล ทุกคลื่นจิตวิญญาณ ทุกครั้งที่เพ่งมอง สาธยายพระคาถาบูชา จิตจะปิติเบิกบาน เชื่อมโยงกับจิตรู้ภายใน เกิดสติ ปัญญา เมตตา เข้าถึงองค์ความรู้ ความรัก ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ ความกล้าหาญมั่นใจ บังเกิดความเชื่อมั่นศรัทธาในอำนาจลิขิตชะตาชีวิตตนเอง ภาพยันต์ดวงพิชัยสงครามนี้บรรจุไว้ซึ่งภาพ – รหัส – สัญญาลักษณ์ สรรพคลื่นพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์ชั้นสูงสุด แรงครูแรงอักขระคาถาจากครูบาอาจารย์ที่เคยมีเคยบังเกิดขึ้นในทุกภพภูมิ  และพุทธอำนาจแห่งพระพุทธองค์และทวยเทพเทวดา อำนาจศักดิ์สิทธิ์จากทุกมหากัปป์ เมื่อพลังอำนาจเหล่านี้ได้ผนวกเข้ากับความศรัทธาหมั่นปฏิบัติบูชา สงบกาย ใจ จิตสวดภาวนาบูชาดวงชะตาอยู่เสมอ ก็จักบันดาลมหาอำนาจมหาผลพลิกดวง เปลี่ยนชะตา ยกวาสนา เสริมบารมีให้เหนือกุศลกรรมเก่า ให้เด่นดีเหนือเกินกว่าดวงชะตาเดิม  พระอาจารย์ปลุกเสกอธิษฐานจิตบรรจุโองการไว้ว่า.. ” เห็นยันต์ดวงพิชัยสงครามดวงชะตาตนเองยามใด มั่งคั่งสำเร็จยามนั้น อธิษฐานสิ่งใด สมปรารถนาในสิ่งนั้น ต้องการชะตา วาสนาสูงส่งดีเลิศเช่นใด จักทำได้ เป็นได้ มีได้ ปรากฏได้ตามเจตจำนงนั้นทุกปราการ “ จึงให้อัญเชิญขึ้นบูชาเป็นพระยันต์ศักดิ์สิทธิ์ คุ้มครองดวงชะตาบนโทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสารอันเป็นเอกสิทธิ์ส่วนบุคคล ให้ปรากฏศุภผลคุ้มครองใกล้ตัวตลอดเวลา

” ดวงพิชัยสงคราม “
ขนาดภาพหน้าจอมือถือ
พื้นหลัง ๓ สี
สีน้ำเงิน – สีดำ – สีทอง

บูชาฤกษ์ดวงพิชัยสงคราม
 LINE : @namotasa

 

You cannot copy content of this page