ดวงพิชัยสงคราม ผูกดวงชะตาแบบ 2 ชั้น คำนวณลัคนา-สมผุสพระเคราะห์ตามคัมภีร์สุริยยาตร์     ประกอปกับอิทรภาส-บาทจันทร์ แสดงผลแก่นแท้ของดวงชะตา และไส้ชะตาอย่างละเอียด คำนวณฤกษ์วางลัคนาบรรจุดวงชะตาด้วยระบบนิรายนะวิธี แบบมหานาที 5 ชั้น วันใหม่ใช้อาทิตย์อุทัย คำนวณแบบสองชั้นด้วยโหราศาสตร์สองระบบ เพื่อได้ผลแห่งฤกษ์อันเป็นเลิศแก่ลัคนา ภพอันเป็นคุณแก่ดวงชะตา เลี่ยงมิให้เจ้าเรือนกดุมภะ ปัตนิ กัมมะตกทุสถานภพกับดวงชะตาเดิม วางลัคนาให้ได้ตำแหน่งวาสนาสูงสุดแก่เจ้าชะตาเจ้าของดวงในราศีจักร กำบังล้อมด้วยยันต์พิชัยสงคราม และรหัส-ยันตรา-พระคาถาศักดิ์สิทธิ์ คุ้มครองปกปักรักษาดวงชะตา แก้ดวงแก้ฆาต กันคราสหลีกเคราะห์ ตัดกำลังตัวเสียในดวงเดิม เดินกำลังดาวให้มีคุณภาพสูงสุดแก่ดวงชะตา ตามตำราแห่งดวงพิชัยสงครามโดยสมบูรณ์เต็มกำลังทุกปราการ

” เห็นยันต์ดวงพิชัยสงครามดวงชะตาตนเองยามใด
มั่งคั่งสำเร็จยามนั้น
อธิษฐานสิ่งใด สมปรารถนาในสิ่งนั้น
ต้องการชะตา วาสนาสูงส่งดีเลิศเช่นใด
จักทำได้ เป็นได้ มีได้ ปรากฏได้
ตามเจตจำนงนั้นทุกปราการ “

ดวงพิชัยสงครามนี้ พระอาจารย์กฤษฎาปริวรรตขึ้นเป็นรหัสภาพอันวิจิตรประณีตพิศดาร ครอบล้อมดวงพิชัยสงคราม บรรจุดวงชะตาส่วนบุคคลเจ้าของยันต์ไว้ในฤกษ์ลัคนาอันวิเศษ ภาพนิรมิตรคือภาษาเดิมแท้ของจิตวิญญาณ มองเห็นแล้วเข้าใจได้ทุกภพทุกภูมิ ทุกบุคคล ทุกคลื่นจิตวิญญาณ ทุกครั้งที่เพ่งมอง สาธยายพระคาถาบูชา จิตจะปิติเบิกบาน เชื่อมโยงกับจิตรู้ภายใน เกิดเมตตา มหาสติ ปัญญาญาน เข้าถึงองค์ความรู้ ความรัก ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ ความกล้าหาญมั่นใจ บังเกิดความเชื่อมั่นศรัทธาในอำนาจลิขิตชะตาชีวิตตนเอง ภาพยันต์ดวงพิชัยสงครามนี้บรรจุไว้ซึ่งภาพ – รหัส – สัญญาลักษณ์ สรรพคลื่นพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์ชั้นสูงสุด แรงครูแรงอักขระคาถาจากครูบาอาจารย์ที่เคยมีเคยบังเกิดขึ้นในทุกภพภูมิ  และพุทธอำนาจแห่งพระพุทธองค์และทวยเทพเทวดา อำนาจศักดิ์สิทธิ์จากทุกมหากัปป์ เมื่อพลังอำนาจเหล่านี้ได้ผนวกเข้ากับความศรัทธาหมั่นปฏิบัติบูชา สงบกาย ใจ จิตสวดภาวนาบูชาดวงชะตาอยู่เสมอ ก็จักบันดาลมหาอำนาจมหาผลพลิกดวง เปลี่ยนชะตา ยกวาสนา เสริมบารมีให้เหนือกุศลกรรมเก่า ให้เด่นดีเหนือเกินกว่าดวงชะตาเดิม  พระอาจารย์ปลุกเสกอธิษฐานจิตบรรจุโองการไว้ว่า.. ” เห็นยันต์ดวงพิชัยสงครามดวงชะตาตนเองยามใด มั่งคั่งสำเร็จยามนั้น อธิษฐานสิ่งใด สมปรารถนาในสิ่งนั้น ต้องการชะตา วาสนาสูงส่งดีเลิศเช่นใด จักทำได้ เป็นได้ มีได้ ปรากฏได้ตามเจตจำนงนั้นทุกปราการ “ จึงให้อัญเชิญขึ้นบูชาเป็นพระยันต์ศักดิ์สิทธิ์ คุ้มครองดวงชะตาบนโทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสารอันเป็นเอกสิทธิ์ส่วนบุคคล ให้ปรากฏศุภผลคุ้มครองใกล้ตัวตลอดเวลา

” ยันต์ดวงพิชัยสงคราม ” ขนาดสำหรับอัญเชิญขึ้นบูชาเป็นภาพหน้าจอโทรศัพท์มือถือ

บูชาฤกษ์ : หนึ่งพันบาท

• ใช้เวลาในการจัดสร้าง 15 – 45 วัน หลังแจ้งบูชาฤกษ์และแจ้งรายละเอียดดวงชะตา

ปริวรรติจัดสร้างปลุกเสกโดย :
พระอาจารย์กฤษฎา ขันติโก
ผูกดวงคำนวณลัคนา สมผุสดาวพระเคราะห์ตามปฏิทินโหรคัมภีร์สุริยยาตร์ คำนวณฤกษ์วางลัคนา บรรจุดวงชะตา ด้วยโหราศาสตร์ระบบนิรายนะวิธี แบบมหานาที 5 ชั้น ใช้โหราศาสตร์สองระบบ เพื่อให้ได้ผลแห่งฤกษ์อันเป็นเลิศที่สุดแก่เจ้าชะตาดวงพิชัยสงคราม

สิ่งที่ต้องแจ้งพร้อมสลิปบูชาฤกษ์
———————————————–
1. ชื่อ นามสกุล ( ระบุ นาย / นาง / นางสาว )

2. วัน เดือน ปีเกิด เวลาเกิด สถานที่เกิด (อำเภอและจังหวัด)
3. สีพื้นที่เลือก (1.สีดำ / 2.สีทอง / 3.สีน้ำเงิน)
4. รุ่นโทรศัพท์ที่ใช้
5. เบอร์มือถือที่ติดต่อได้
6. ไลน์ไอดีสำหรับส่งภาพต้นฉบับ
7. รูปถ่ายปัจจุบัน หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา เห็นใบหน้าชัดเจน
   (ใช้สำหรับปลุกเสกเรียกธาตุ บรรจุธาตุ เอ่ยชื่อขานนามในฤกษ์บรรจุดวง)

” ดวงพิชัยสงคราม “
ขนาดภาพหน้าจอมือถือ
พื้นหลัง มี ๓ สี
สีน้ำเงิน – สีดำ – สีทอง

แจ้งบูชาฤกษ์ที่นี่
LINE : @namotasa

ดวงพิชัยสงครามจารมือเนื้อทองแดง
บรรจุดวงในฤกษ์ลัคนาสำเร็จ
ขนาด 5 x 5 นิ้ว

ดวงพิชัยสงครามจารมือเนื้อเงิน
บรรจุดวงในฤกษ์ลัคนาสำเร็จ
ขนาด 5 x 5 นิ้ว

ดวงพิชัยสงครามจารมือทั้งหมด ประสิทธิ์อักขระ พระเวทย์คาถาครบสูตรแห่งการสร้างดวงพิชัยสงครามตามคัมภีร์โบราณ เนื้อเงินบริสุทธิ์ และ เนื้อทองแดง บรรจุดวงชะตาในฤกษ์
โดยพระอาจารย์กฤษฎา ขันติโก บรรจุดวงชะตาเฉพาะบุคคลในราศีจักร ล้อมยันต์พิชัยสงคราม พระอิติปิโสย่างตาม้า ลงนะ มะ พะ ทะ ปิดทิศแม่ธาตุทั้งสี่ไว้ บรรจุคาถาพระเจ้า ๑๖ ทิศ “นะมะนะอะ นอกอนะกะ กอออนออะ นะอะกะอัง” ปิดไว้ทุกช่อง เชิญพระยันต์สัปผิดพระพุทธเจ้า ยันต์พุทธซ้อนครอบจักวาล และยันต์พระอิติปิโสแปดทิศครอบไว้โดยรอบยันต์ดวงพิชัยสงคราม

ผ้ายันต์ดวงพิชัยสงคราม พิมพ์บนผ้าฝ้ายดิบแบบโบราณ ขนาด 11×15 นิ้ว พระอาจารย์กฤษฎาปริวรรติขึ้นเป็นรหัสภาพอันวิจิตรประณีตพิศดาร ครอบล้อมดวงพิชัยสงครามบรรจุดวงชะตาบุคคลไว้ วางดวงชะตาคำนวณแบบ 2 ชั้น ผูกดวงคำนวณลัคนา-ดาวพระเคราะห์ตามหลักคัมภีร์สุริยยาตร์ อิทรภาส-บาทจันทร์ วางฤกษ์ลัคนาวิเศษแก่ดวงชะตา ด้วยระบบนิรายนะวิธี วางลัคนาแบบมหานาที 5 ชั้น ใช้ระบบโหราศาสตร์สองระบบสองชั้น เพื่อคำนวณให้ได้ตำแหน่งลัคนา อาทิตย์ จันทร์ ราหู และดาวพระเคราะห์ทั้งหมดในฤกษ์อันเป็นเลิศที่สุด วิเศษที่สุด จุดอำนาจวาสนาสูงสุดแก่เจ้าของดวงชะตาที่บรรจุในราศีจักร

ด้านหลังผ้ายันต์ ประทับรอยพลังงานพิมพ์มือพระอาจารย์กฤษฎา ด้วยหมึกเสกว่านยาสักมหาวิเศษ อธิษฐานจิตจารอักขระยันต์อันศักดิ์สิทธิ์ด้วยลายมือประสิทธิ์ไว้ทุกผืน เจริญมนต์ปลุกเสกครบซึ่งอำนาจแห่งพระพุทธายะ พระธรรมายะ พระสังฆายะ ประสิทธิ์พุทธฤทธิ์อิทธิคุณอันสูงสุดแก่เจ้าดวงชะตาดวงพิชัยสงคราม

บูชาฤกษ์ดวงพิชัยสงคราม
LINE : @namotasa