เคล็ดวิธีบูชาดวงพิชัยสงคราม ชุดอัญเชิญขึ้นบูชาเป็นภาพหน้าจอโทรศัพท์มือถือ

บูชา = การยกย่องเทิดทูนด้วยความนับถือเลื่อมใส การแสดงความเคารพด้วยเครื่องสักการะ

การบูชาดวงพิชัยสงคราม คือการแสดงความศรัทธาสักการะ ภาพรหัสสัญญาลักษณ์พระพุทธองค์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ อักขระเลขยันต์คาถา และ ” ดวงชะตาของตนเอง ” หรือ ” ดวงชะตาของผู้เป็นที่รัก หรือดวงชะตาของสิ่งอันสำคัญ ที่ได้กระทำการผูกดวงชะตาขึ้นบูชา ” ด้วยความเชื่อมั่นศรัทธาในคุณูปราการอันวิเศษเป็นมหาศิริมงคล ที่จักปรากฏแก่ดวงชะตาตน หรือชะตาบุคคลอื่น

ภายในดวงพิชัยสงคราม บรรจุภาพฉายพระพุทธองค์ อักษรธรรมแทนพระรัตนตรัย และสัญญาลักษณ์อันศักดิ์สิทธิ์ล้อมดวงชะตากำเนิด และอักขระคาถาอันสำคัญทั้งพุทธศาสตร์ ไศวศาสตร์ และโหราศาสตร์ เปรียบดั่งการอัญเชิญเอาสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชั้นสูงครบถ้วนทั้งหมด มาประสิทธิ์ไว้เป็นภาพมงคลคลื่นพลังงานสูง คุ้มครองดวงหนุนชะตาแบบเฉพาะเจาะจงดวงชะตาเจ้าของ ดึงดูดพลังงานอันเป็นมงคลทั้งปวง ให้เข้ามาสู่ดวงชะตาผ่านเครื่องมือสื่อสารคือโทรศัพท์มือถือ อันเป็นปัจจัยสำคัญมากในยุคปัจจุบัน ที่ทุกการสื่อสารต้องผ่านโทรศัพท์มือถือ ทั้งเรื่องการเงิน การงาน ครอบครัว ความรัก โชคลาภ เปรียบเหมือนการอัญเชิญบูชาดวงพิชัยครามขึ้นบูชาไว้ ณ. เคหะสถานบ้านเรือนร้านค้า ที่เราพักอาศัย กิน อยู่ หลับนอน ทำธุรกิจการ เพื่อประสงค์ปิดประตูร้าย แก้ดวงเสีย เสริมดวงชะตาให้ดีเหนือดวงชะตาเดิม ชนะอุปสรรคหมู่มาร ดึงดูดโชคลาภ ความรัก ความมั่นคง ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ ยศศักดิ์ตำแหน่ง ความเจริญก้าวหน้าให้เข้ามาทุกทิศทาง

การอัญเชิญดวงพิชัยสงคราม ขึ้นบูชาเป็นภาพหน้าจอโทรศัพท์มือถือนั้น พระอาจารย์ท่านให้จดจำรำลึกว่า พระคาถาบูชาดวงชะตาต้องสวดให้ได้ เช้า-ค่ำ เปรียบดั่งเจ้าของดวงได้ปลุกฤทธิ์อักขระเลขยันต์เชื่อมต่อกับพลังงานศักดิ์สิทธิ์ให้แสดงฤทธิ์อำนาจตลอดเวลา จะสวด 1คาบก็ดี 9 คาบก็ดี หรือ 108 คาบก็ดีมากตามกำลังศรัทธาและเวลาที่ทำได้ มากน้อยก็ขอให้ทำ มนตราศักดิ์สิทธิ์มีแรงคุณแรงครูแทรกซึมอยู่ เมื่อหมั่นสวดสาธยายคาถาบูชาไว้ คาถาอันศักดิ์สิทธิ์ก็ยิ่งเสริมฤทธิ์อำนาจแก่พระยันต์ เสริมเนื้อ หนัง น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำลายน้ำในกายให้ศักดิ์สิทธิ์ จะออกไปทำการใดใดกายจิตก็มีฤทธิ์มีอำนาจ ผ่านได้ ชนะได้ พูดจาเจรจาสิ่งใดใด วาจาก็ศักดิ์สิทธิ์คนทั้งหลายศรัทธาเชื่อถือ บังเกิดเมตตามหานิยมอย่างสูง บังเกิดเมตตามหานิยมอย่างสูง กายเนื้อ-กายทิพย์เกิดสง่าราศีสว่าง มีอำนาจบารมี มีพลังชีวิตสมดุลดึงดูดสิ่งดีเข้่ามาสู่ตน 

เปิด ปิด เหลือบดู มองเห็น พระยันต์คราวใด จิตใต้สำนึกจะเกิดการจดจำรำลึก บันทึกถึงความปรารถนาแห่งความประสงค์เจตจำนงของเจ้าชะตา ว่าเราเป็นผู้ดวงชะตาดี วาสนาดี บุญบารมีสูง เหนือศัตรูชนะได้ทุกอุปสรรคปัญหา ทำการใดใดสำเร็จสมปรารถนาโดยง่าย มีผู้คนทั้งหลายเมตตาสนับสนุน เงินทองทรัพย์สมบัติไหลหลั่งเข้ามาทุกทิศทุกทาง ลาภ ยศ ตำแหน่ง ฐานะรุ่งเรืองสูงส่งดังประสงค์ ประสบโชคดี คนดี โอกาสดีดี คนค้ำคูณเกื้อหนุนตลอดเวลาทุกสารทิศ เมื่อดวงจิตใดเลือกจะเป็นผู้ดวงชะตาดี เขาย่อมทำทุกทางให้ดวงชะตาเขาดีวาสนาสูง เขาจะมีสติรู้ตัวไม่ประพฤติสิ่งอันไม่งามไม่เลิศ ” สติ ” จะปรากฏแก่เขาอยู่ทุกกาล ให้เป็นผู้คิดดี เมื่อเขาคิดดีตลอดเวลา เขาย่อมพูดดี และกระทำดีงาม เมื่อสร้างปัจจุบันอันวิเศษขึ้นแล้ว ความเป็นเลิศแห่งดวงชะตาย่อมเป็นของเขาโดยทันที

ไสยศาสตร์คือการสื่อสารกับจิตใต้สำนึก โองการใด มนตรา คาใดที่ถูกบันทึกลงในภาพด้วยผู้ทรงพลังจิตอภิญญา โองการอธิษฐานนั้นจะขยายและสั่นสะเทือนพลังงานนั้นออกมาตลอดเวลา เมื่อเรามองเห็นภาพจิตใต้สำนึกจะบันทึกทันทีแบบอัตโนมัติ แม้เราจะนึกถึงหรือไม่ได้คิดนึกถึงก็ตาม สิ่งนั้น โองการนั้น ก็แสดงผลอยู่ตลอดเวลา รอการเชื่อมพลังงานเท่านั้น นี่คือการทำงานโดยธรรมชาติของจิต เมื่อเห็นบ่อย ๆ สาธยายคาถาบูชาดวงชะตาเช้าค่ำ ทำถี่ๆ คลื่นความถี่แห่งความศักดิ์สิทธิ์ก็ทวีพลังเข้มข้น และเมื่อประสานเข้ากับความเชื่อมั่นความศรัทธา อิทธิปาฏิหาริย์ที่ปรารถนาก็จักปรากฏได้ตามจิตนึกคิด จนเกิดความโชคดี สำเร็จแก่ชะตาชีวิตจนเป็นความธรรมดา ด้วยจิตเชื่อมั่นเสียแล้วว่าตนเป็นคนโชคดี ดวงชะตาดี วาสนาดีบารมีมาก ทำการใดใดก็สำเร็จง่าย มีแต่คนรักคนเมตตา จะเยื้องย่างไปหนใด ก็เกิดความมั่นใจในตนเอง เกิดออร่า สง่าราศีสว่างไสวกว้างไกลสุดพรรณนา ทำการใดใดก็ย่อมประสบความสำเร็จสมดั่งปรารถนา ตามสัจธรรมความจริงอันเป็นกฎสามัญของกาลภพที่ว่า ” จิตเชื่อเช่นไร ดวงชะตาย่อมเป็นเช่นนั้น จิตมั่นใจว่าทำได้ สำเร็จได้ ย่อมทำได้ สำเร็จได้ตามปรารถนา “

การพกติดตัว พึงตัดความกังวลเรื่องเสื่อมออกไป ดวงพิชัยสงครามนี้สร้างขึ้นเพื่อให้เจ้าของเกิดความอุ่นใจ สบายใจ มั่นใจในดวงชะตาวาสนาของตนเอง มิใช่สร้างให้เป็นภาระแก่ดวงจิตชะตาชีวิต ต้องคิดวิตกกังวล จะใส่กระเป๋าเสื้อ กระเป๋ากางเกงใส่ได้หมด บูชาไว้ให้มีสติระลึกรู้ รู้ควรรู้มิควร มีใจเคารพศรัทธาอย่างยิ่งยวดก็บังเกิดคุณอันยิ่งใหญ่ มองเห็น เหลือบเห็น ก็ขอให้เกิดมหาสติ มหาปัญญา จะทำการใดใดยกภาพดวงพิชัยสงครามขึ้นมาอธิษฐานปลุกเสกความสำเร็จให้ชะตาชีวิตก้าวหน้ามั่นคงรุ่งเรือง สำเร็จ ร่ำรวย ทุกครั้งที่สวดสาธยายคาถาบูชาดวงชะตา จะล้างพลังงานลบที่สะสมไว้ออกไป ปลุกฤทธิ์พระยันต์ให้กลับเป็นปฐมต้นธาตุต้นธรรมอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งๆ ขึ้นไปกว่าเดิม

ดวงพิชัยสงครามนี้ จะทวีพุทธานุภาพศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง
เมื่อเจ้าของดวงชะตาหมั่นเจริญคาถาบูชาดวงชะตา เช้า- ค่ำ
สวด 1 จบ / 9 จบ / หรือ 108 จบ / ให้สวดเอาตามกำลังศรัทธาและเวลาที่มีเถิด

- วิธีอัญเชิญดวงพิชัยสงครามขึ้นจอภาพมือถือ -

ได้รับเมื่อใด เห็นภาพเห็นข้อความเวลาไหน วันนั้น เวลานั้น คือวันเวลาที่ดี ให้อัญเชิญดวงพิชัยสงครามขึ้นบูชาเป็นภาพจอมือถือ ณ. เวลานั้นได้เลย และเปิดคลื่นเสียงสวดคาถาบูชาดวงชะตา 108 จบ จากลิงค์นี้ >> คาถาบูชาดวงชะตา พึงสำรวมกาย สงบจิตทำสมาธิตลอดการเจริญพระคาถา หลังจากนั้นก็หมั่นเปิดคาถาอาบพระยันต์ดวงพิชัยสงครามด้วยคลื่นเสียงศักดิ์สิทธิ์แห่งพระคาถาบูชาดวงชะตาได้บ่อยตามกำลัง ตามเวลาที่ทำได้ ยิ่งมากยิ่งดี ยิ่งบ่อยยิ่งโชคดี

พระอาจารย์กฤษฎาจะเก็บภาพต้นฉบับดวงพิชัยสงครามของทุกดวงชะตา ใส่กล่องสวดบูชาดวงชะตาไว้ที่โต๊ะหมู่บูชาครู และสวดเสริมดวงค้ำชะตา ปลุกพระยันต์ให้ทุกวัน ( โดยยกเว้นวันที่มีภารกิจอื่น ) เวลา 18.00 น. หกโมงเย็นของทุกวัน ท่านจะได้รับคลื่นพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์แผ่มาถึงดวงชะตาท่านทุกวันตามเวลานี้ ท่านอาจใช้เวลานี้เป็นเวลาประจำ ในการสวดบูชาดวงชะตาของท่าน หรือดวงชะตาที่ท่านทำให้แก่ผู้เป็นที่รัก หรือกิจการร้านค้า และอธิษฐานจิตอยู่เสมอก็จะดีมาก ท่านจะพบปาฏิหาริย์และเรื่องราวดีงามที่จะไหลหลั่งเข้ามาเรื่อย ๆ เพราะค่าความถี่สนามพลังงานจิตของท่านจะสูงขึ้น ละเอียดขึ้น มีพลังมากขึ้น ดวงชะตาจึงดีวาสนาสูงขึ้นตามค่ากำลังของสนามจิต ที่เกิดจากแรงจิตแรงศรัทธาของท่านเองที่หมั่นสวดบูชาดวงชะตาและอธิษฐานจิต อีกทั้งพลังอำนาจจากแรงครูแรงจิตคุรุอาจารย์ที่สวดเสริมดวงยกชะตาให้ท่านอยู่ทุกมื้อทุกวาร

คลื่นความถี่จิตยิ่งสูงยิ่งละเอียด จิตยิ่งมีอิทธิอำนาจดึงดูดปาฏิหาริย์ความปรารถนา
ความเป็นได้ มีได้ ทำได้ สำเร็จได้ ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ เพิ่มพูนล้นเหลือ ความรักเมตตา มหาสติ มหาปัญญา มหานิยมทุกปราการเข้ามาสู่ชีวิตได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ยกดวงตกให้สูงส่ง
เปลี่ยนศัตรู เป็นมิตร พลิกดวงร้ายให้กลายเป็นดี 

บูชาฤกษ์ดวงพิชัยสงคราม
LINE : @namotasa

ดวงพิชัยสงครามนี้ พระอาจารย์กฤษฎาปริวรรตขึ้นเป็นรหัสภาพอันวิจิตรประณีตพิศดาร ครอบล้อมดวงพิชัยสงคราม บรรจุดวงชะตาส่วนบุคคลเจ้าของยันต์ไว้ในฤกษ์อันวิเศษ
ภาพนิรมิตรคือภาษาเดิมแท้ของจิตวิญญาณ มองเห็นแล้วเข้าใจได้ทุกภพทุกภูมิ ทุกบุคคล ทุกคลื่นจิตวิญญาณ ทุกครั้งที่เพ่งมอง สาธยายพระคาถาบูชา จิตจะปิติเบิกบาน เชื่อมโยงกับจิตรู้ภายใน เกิดสติ ปัญญา เมตตา เข้าถึงองค์ความรู้ ความรัก ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ ความกล้าหาญมั่นใจ บังเกิดความเชื่อมั่นศรัทธาในอำนาจลิขิตชะตาชีวิตตนเอง ภาพยันต์ดวงพิชัยสงครามนี้บรรจุไว้ซึ่งภาพ – รหัส – สัญญาลักษณ์ สรรพคลื่นพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์ชั้นสูงสุด แรงครูแรงอักขระคาถาจากครูบาอาจารย์ที่เคยมีเคยบังเกิดขึ้นในทุกภพภูมิ  และพุทธอำนาจแห่งพระพุทธองค์และทวยเทพเทวดา อำนาจศักดิ์สิทธิ์จากทุกมหากัปป์ เมื่อพลังอำนาจเหล่านี้ได้ผนวกเข้ากับความศรัทธาหมั่นปฏิบัติบูชา สงบกาย ใจ จิตสวดภาวนาบูชาดวงชะตาอยู่เสมอ ก็จักบันดาลมหาอำนาจมหาผลพลิกดวง เปลี่ยนชะตา ยกวาสนา เสริมบารมีให้เหนือกุศลกรรมเก่า ให้เด่นดีเหนือเกินกว่าดวงชะตาเดิม  พระอาจารย์ปลุกเสกอธิษฐานจิตบรรจุโองการไว้ว่า.. ” เห็นยันต์ดวงพิชัยสงครามดวงชะตาตนเองยามใด มั่งคั่งสำเร็จยามนั้น อธิษฐานสิ่งใด สมปรารถนาในสิ่งนั้น ต้องการชะตา วาสนาสูงส่งดีเลิศเช่นใด จักทำได้ เป็นได้ มีได้ ปรากฏได้ตามเจตจำนงนั้นทุกปราการ “ จึงให้อัญเชิญขึ้นบูชาเป็นพระยันต์ศักดิ์สิทธิ์ คุ้มครองดวงชะตาบนโทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสารอันเป็นเอกสิทธิ์ส่วนบุคคล ให้ปรากฏศุภผลคุ้มครองใกล้ตัวตลอดเวลา

ดวงพิชัยสงครามจารมือเนื้อทองแดง
บรรจุดวงในฤกษ์ลัคนาสำเร็จ
ขนาด 5 x 5 นิ้ว

ดวงพิชัยสงครามจารมือเนื้อเงิน
บรรจุดวงในฤกษ์ลัคนาสำเร็จ
ขนาด 5 x 5 นิ้ว

ดวงพิชัยสงครามจารมือทั้งหมด ประสิทธิ์อักขระ พระเวทย์คาถาครบสูตรแห่งการสร้างดวงพิชัยสงครามตามคัมภีร์โบราณ เนื้อเงินบริสุทธิ์ และ เนื้อทองแดง บรรจุดวงชะตาในฤกษ์
โดยพระอาจารย์กฤษฎา ขันติโก บรรจุดวงชะตาเฉพาะบุคคลในราศีจักร ล้อมยันต์พิชัยสงคราม พระอิติปิโสย่างตาม้า ลงนะ มะ พะ ทะ ปิดทิศแม่ธาตุทั้งสี่ไว้ บรรจุคาถาพระเจ้า ๑๖ ทิศ “นะมะนะอะ นอกอนะกะ กอออนออะ นะอะกะอัง” ปิดไว้ทุกช่อง เชิญพระยันต์สัปผิดพระพุทธเจ้า ยันต์พุทธซ้อนครอบจักวาล และยันต์พระอิติปิโสแปดทิศครอบไว้โดยรอบยันต์ดวงพิชัยสงคราม

ผ้ายันต์ดวงพิชัยสงคราม พิมพ์บนผ้าฝ้ายดิบแบบโบราณ ขนาด 11×15 นิ้ว พระอาจารย์กฤษฎาปริวรรติขึ้นเป็นรหัสภาพอันวิจิตรประณีตพิศดาร ครอบล้อมดวงพิชัยสงครามบรรจุดวงชะตาบุคคลไว้ วางดวงชะตาคำนวณแบบ 2 ชั้น ผูกดวงคำนวณลัคนา-ดาวพระเคราะห์ตามหลักคัมภีร์สุริยยาตร์ อิทรภาส-บาทจันทร์ วางฤกษ์ลัคนาวิเศษแก่ดวงชะตา ด้วยระบบนิรายนะวิธี วางลัคนาแบบอันโตนาที ใช้ระบบโหราศาสตร์สองระบบสองชั้น เพื่อคำนวณให้ได้ตำแหน่งลัคนา อาทิตย์ จันทร์ ราหู และดาวพระเคราะห์ทั้งหมดในฤกษ์อันเป็นเลิศที่สุด วิเศษที่สุด จุดอำนาจวาสนาสูงสุดแก่เจ้าของดวงชะตาที่บรรจุในราศีจักร

ด้านหลังผ้ายันต์ประทับรอยฝ่ามือพระอาจารย์กฤษฎา ด้วยหมึกเสกมวลสารว่านยามหาวิเศษ จารอักขระยันต์อันศักดิ์สิทธิ์ปลุกเสกครบซึ่งอำนาจแห่งพระพุทธายะ พระธรรมายะ พระสังฆายะ ประสิทธิ์พุทธฤทธิ์อิทธิคุณสูงสุดแก่เจ้าดวงชะตาดวงพิชัยสงคราม

บูชาฤกษ์ดวงพิชัยสงคราม
LINE : @namotasa

You cannot copy content of this page