พระอาจารย์กฤษฎาจุดเทียนบูชา “เทียนมหาสูญหลวง”
และ “เทียนคู่ชีวิตมหาสูญหลวง” ให้ทุกดวงชะตาสำเร็จแล้วในคืนเหมายันแห่งฤกษ์

วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 ขึ้น 2 ค่ำเดือนอ้าย(1) ปีฉลู วันปีใหม่ของโลกและโหราศาสตร์ อาทิตย์โคจรเข้าสถิตย์ราศีมกรภพกรรมะโลก วันแห่งเวทย์กลางคืนสะสมพลังยาวนานที่สุดในรอบปี วันแห่งการเริ่มต้นใหม่ พลังงานใหม่ เริ่มต้นชะตาชีวิตใหม่ สูญเคราะห์สูญกรรมสูญพลังงานเก่าให้สูญ สูญ สูญ เริ่มต้นใหม่อีกครั้ง เป็นคนใหม่ชีวิตใหม่พลังงานใหม่


“มหาสุญญตา” คือจักรวาลเดิมแท้ จึงไม่เนรมิตร่างอะไรออกมา อยู่เป็นจิตบริสุทธิ์ปภัสสร จิตสงบอยู่ในนิโรธ จิตสูญจากกิเลส สูญจากความคิดปรุงแต่งทั้งปวง ดับทั้งสัญญา(ความจำ) ดับทั้งเวทนา(ความรู้สึก) เหลือเพียงสุญญตา แปลว่า “ความว่าง” “ความไม่มีอะไร” ปภัสสร มีความหมายว่า “เรืองแสง” เป็นคุณสมบัติประจำตัวของสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณธาตุ ตามธรรมดาแสงนั้นไม่เศร้าหมอง จะเศร้าหมองต่อเมื่อมีอะไรมาเจือปนลงไปในแสง โดยเฉพาะกิเลส จึงทำให้จิตสูญเสียความเป็นปภัสสร การหมั่นสูญ สูญ สูญ พลังงานเก่าสัญญาเก่าออกไป จิตจะใส สว่าง ในสภาวะแห่งสุขสันติอีกครั้ง


 

สิ่งใดใดที่จิตพันผูก ปรุงแต่ง สะสมไว้ จงสูญ สูญ สูญ สูญไปสิ้น
 พันธะกรรมใดๆ ความทุกข์ ความเก็บกดเจ็บปวด ความโกรธแค้นชิงชังอาฆาต หวาดกลัวทั้งหลาย จงสูญ สูญ สูญ สูญไปสิ้น
กรรมผูกพันจากสรรพเจ้ากรรมนาเวร เจ้าบุญนายคุณใดๆทั้งหมดทั้งสิ้น จงสูญ สูญ สูญ สูญไปสิ้น
กายกรรม วจีกรรม มโนกรรมใดๆ ที่ฉัน เรา เขา ได้ล่วงเกินต่อกัน ได้กระทำต่อกันไว้ ทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ จงสูญ สูญ สูญ สูญไปสิ้น
คำสัญญา สาบาน สาปแช่ง คำอธิษฐานบนบาน ที่ฉัน เรา เขา ได้สร้างขึ้นผูกมัดจิตวิญญาณต่อกัน จงสูญ สูญ สูญ สูญไปสิ้น
ความอาฆาต พยาบาท โกรธเกลียดเคียดแค้นชิงชังใดๆ ที่ปรากฏขึ้นเป็นพลังงานในกายเนื้อนี้ทั้งฉัน เรา เขา จงสูญ สูญ สูญ สูญไปสิ้น
สรรพหนี้กรรม หนี้ชีวิต ที่ฉัน เรา เขา เคยติดค้างพันผูกกันไว้ จงสูญ สูญ สูญ สูญไปสิ้น
สิ่งใดๆ ที่เคยกลัว จงสูญ สูญ สูญ สูญไปสิ้น
สรรพเคราะห์ เสนียดจัญไร พลังงานลบ พลังงานร้าย จงสูญ สูญ สูญ สูญไปสิ้น
อวิชชา ความไม่รู้ ความหลงผิด จงสูญ สูญ สูญ สูญไปสิ้น
กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง
สัญจิจจะกัมมัง อะสัญจิจะกัมมัง
ขะมันตุ เม อะโหสิกัมมัง ภะวะตุ เม
สูญโย  มหาสูญยัง 
สูญโย  มหาสูญการิเถ อมสูญ สูญ
มหาสูญ มหาสูญ อมสวาหายะ

ขอสรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีส่วนในผลบุญนี้
จงเป็นผู้ไม่มีเวรต่อกัน จงเป็นสุขทุกมื้อทุกยาม
ขอให้มหาวิบาก เวร กรรมทั้งสิ้นจงสูญ สูญ สูญ ด้วยอโหสิกรรมไปทั้งสิ้นเถิด

มหาสติ
มหาปัญญา
มหาชนะ มหาสำเร็จ
มหาสูญ มหาอิสระ
พึงเกิด พึงปรากฏแก่ท่านนับบัดเดี๋ยวนี้เถิด

พุทธานุภาพเทียนมหาสันติงหลวง >> เทียนมหาสันติงหลวง
เทียนมนต์ปริตร พลิกฟื้นชะตา
ระงับเคราะห์ร้ายสลายเคราะห์กรรม กลับร้ายให้กลายดี

ติดต่อบูชา LINE : @namotasa