แจ้งฤกษ์พระอาจารย์กฤษฎาจุดบูชาเทียน ประจำเดือน ” มกราคม ” 2565

” ฤกษ์อมาวสีแรกของปีเสือนอนกิน “
วันจันทร์ที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๕

ขึ้น ๑ ค่ำเดือนยี่ ปีฉลู
” อมาวสีจันทร์ซ้อนจันทร์ “
พระอาจารย์กฤษฎาจุดเทียนบูชา
เทียนโสฬสมหามงคล
และเทียนคู่ชีวิตโสฬสมหามงคล
ณ. วิหารสะเดาะเคราะห์พระเจ้าพันองค์
เวลา 22.22 น.

การเรียนรู้ในภาวะจิตวิญญาณนั้นรวดเร็วกว่า และย่นระยะเวลาได้มากกว่าการเรียนรู้ในรูปสังขารแห่งกายเนื้อหนังหลายเท่านัก ในสภาวะกายเนื้อหนังมีข้อจำกัดของขันธ์ห้า ช่องว่าง ระยะทาง และกาลเวลา แต่ในสภาวะจิต กาลเวลา ระยะทาง ช่องว่าง และกายหยาบนั้นหายไปไม่มีอยู่จริง ไสยศาสตร์คือโลกแห่งวิญญาณศาสตร์ คือการเดินทางด้วยจิต ใช้พลังจิตสร้างภาพ สร้างสรรพสิ่ง โดยธรรมชาติของจิตนั้นคือการคิดแล้วได้ รู้สึกนึกคิดสิ่งใด สิ่งนั้นปรากฏ วิญญาณศาสตร์เกิดขึ้นมาพร้อมโลก พร้อมกำเนิดแรกของมนุษย์ ก่อนเกิดสรรพศาสนา ผู้เข้าถึง “ญาณ” ได้ จึงคือผู้ที่เข้าถึงโลกธาตุโลกธรรมได้ สรรพเวทย์วิชาของคุรุอาจารย์นั้น พากลับเข้าโลกภายใน ใช้จิตทำงาน ใช้จิตเสก สร้าง บันดาลความสำราญความสำเร็จความสมปรารถนา ผู้เข้าถึงโลกจิต จึงเข้าใจอย่างแน่แท้ว่า “จิตเดินทางไปถึงไหน กายจะไปถึงสิ่งนั้นได้อย่างแน่นอน” จุดพลังอำนาจในภูมิโลกเกิดขึ้นเมื่อกายรวมกับจิต จิตจะนำกายไปถึงได้ตามปรารถนา ดวงอาทิตย์คือกาย พระจันทร์คือจิต โคจรแห่งพระจันทร์ที่ควบคุมน้ำทั้งพิภพ ทั้งน้ำเลือด น้ำเหลือง น้ำทั้งหมดในกายมนุษย์ ส่งผลต่อต่อมไร้ท่อทุกระบบที่ถูกควบคุมโดยจิตใต้สำนึก อันมีผลอย่างยิ่งต่อพฤติกรรม การกระทำ ความรู้สึก แห่งกลกรรมและดวงชะตาของบุคคล ที่ถูกกำหนดโดยจิตใต้สำนึก ผู้บันทึกทุกประสบการณ์ของจิตวิญญาณมานับแสนชาติภพ ล้านอสงไขย สิ่งใดที่จิตบรรจุลงไปในขณะที่จิตใต้สำนึกเปิด สิ่งนั้นจะปรากฏแก่ชะตาชีวิตของเขา ในวันพลังงานฟ้าดินมีพลังอำนาจมาก จึงถือเป็นวันแห่งพิธีกรรมทางจิต ตั้งมโนจิต มโนมยิทธิอธิษฐาน ด้วยความเชื่ออย่างสูงสุดเพื่อบรรจุคำอธิษฐานนั้นเข้าสู่ “จิตใต้สำนึก” แล้วรอผลปรากฏ

วันจันทร์ดับ หรือวันอมาวสี จึงเป็นวันแห่งพลังงานอันสำคัญทางจิต
โหราศาสตร์ ถือว่าเป็นวันขอเงินพระจันทร์ เป็นวันเริ่มต้นเติมเต็มความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ของดวงชะตา เริ่มจากเสี้ยวแสงแรกของรอบโคจรใหม่แห่งพระจันทร์ อันเปรียบเหมือนการเริ่มชีวิตใหม่ ด้วยการตั้งจิตเจตนาด้วยความตั้งมั่นว่า เราต้องการกำหนดให้ชะตาชีวิตในรอบจันทรคตินี้ให้เป็นไปแบบใด ก็พึงกำหนดจิตเจตนาอธิษฐานให้ปรากฏสิ่งนั้นแก่ชีวิต ก่อนเรามากำเนิด เราเองคือผู้ออกแบบประสบการณ์ชะตาชีวิตของเราเองในแต่ละชาติภพ เราเลือกพ่อ แม่ พี่น้อง คนรัก สภาพแวดล้อมและทุกประสบการณ์มาเองจากการสะสมบันทึกจากจิตใต้สำนึกก่อนมาเกิด การเลือกใหม่ !! การตั้งจิตเจตนาใหม่ คือการให้อำนาจแก่ ” ปัจจุบัน ” ที่แม้พระพุทธองค์ก็สรรเสริญ มิเคยสอนให้เราปล่อยชะตาชีวิตลอยล่องไปตามยถากรรม ทรงสอนให้ ” ตื่น รู้ และเบิกบานอยู่ในปัจจุบัน ” จิตที่เบิกบานจักดึงดูดความเบิกบานเสมอกันเข้ามา กรรมใดทำไปแล้ว ผ่านไปแล้ว สามารถตั้งจิตเจตนาใหม่ได้ ณ. ปัจจุบันขณะ

ศาสตร์แห่งเวทย์วิชา อันถือเรื่องของจิตเป็นสิ่งสูงสุด เมื่อดวงอาทิตย์โคจรทับจันทร์สนิทองศา อาทิตย์=กาย จันทร์=จิต กายจิตรวมกันจึงถือเป็นจุดพลังอำนาจอันสุดประมาณ เบื้องบนเกิดการรวมกายจิต เราผู้อยู่เบื้องล่างหากเชื่อมต่อกับพลังฟ้าได้ด้วยการรวมกายจิตเฉกเช่นเดียวกัน ก็จะเข้าถึงพลังอำนาจแห่งจิตอันมหาศาล ณ. จุดพลังอำนาจแห่งอมาวสีจะดึงดูดพลังงานฟ้าดินมารวมกัน การประทุสิ่งใดใดทางจิต ณ. จุดนี้ จึงมีอำนาจเสกสร้างดลบันดาลที่รุนแรงมาก

ทุกฤกษ์แห่งอมาวสี คือถือเป็นจุดเริ่มต้นการแสดงเจตจำนงต่อฟ้า – ดิน การแสดงเจตจำนงที่เข้มข้น เรียกว่า “อธิษฐาน” ยิ่งรวมจิตให้เกิดสมาธิ เกิดกำลังสติมากเท่าไหร่ พลังอำนาจแห่งจิตก็ยิ่งมีมากเท่านั้น พลังจิตเข้มข้นเท่าใด อำนาจแห่งการอธิษฐานก็แสดงผลได้รวดเร็วเท่านั้น

นี่เองคือเหตุที่พระอาจารย์กฤษฎา ท่านกำหนดให้ ฤกษ์อมาวสี และปูรณมี เป็นมหาฤกษ์ยามสำคัญในการจุดบูชาเทียนแก่สานุศิษย์ทุก ๆ เดือน พระเวทย์มันตราอักขระเลขยันต์คาถาอันแสดงความหมายแห่งมหามงคลทั้งปวง เป็นภาษาจิตวิญญาณ คุรุครูบาอาจารย์ปริวรรตติเสกสร้างเอาไว้สืบเนื่องยาวนานมาแต่โบราณกาล เพื่อใช้สื่อสารกับจักรวาล ใช้เชื่อมโยงกับพลังอำนาจอันศักดิสิทธิ์ ปลุกฤทธิ์จิตใจให้เกิดฤทธิ์อำนาจ ภาพวาด เส้น สาย ตา กล มณฑลยันต์ อักขระเลขยันต์คาถาที่พระอาจารย์จดจาร เสกสร้างลงกระดาษสาเขียนด้วยมือขึ้นเป็นยันต์เทียน พันล้อมสายสิณญ์พุทธาภิเษก สีขี้ผึ้งศักดิ์สิทธิ์หุ้มไว้เป็นเทียนบูชา ที่ให้ผลสัมฤทธิ์ปรากฏตามความหมายแห่งยันต์เทียนนั้น ๆ

เมื่อเขียนยันต์โสฬสมหามงคลขึ้น ย่อมปรากฏมงคลแห่ง 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน โสฬสญาณ 16 ชั้นอันสูงสุดเข้าประสิทธิ์คุ้มครองหนุนดวงชะตา ด้วยมณฑลกลยันต์โสฬสนี้ เป็นยันต์มหาจักรวาลที่มิใช่เพียงสยามประเทศใช้คุ้มครองพระเสื้อเมือง บ้านเมือง บูรพามหากษัตริย์เท่านั้น แต่เนื้อในใจความอันศักดิ์สิทธิ์ของพระยันต์นี้ คือยันต์อันเป็นสากล ถูกใช้ในทุกตำนานมายาศาสตร์ทั่วโลก เมื่อเราบรรจุพลังงานอันเป็นมหามงคลอันยิ่งใหญ่ระดับจักรวาลสู่ดวงชะตาของเราบ่อยๆ ถี่ ๆ จนเกิดเป็นคลื่นความถี่รูปแบบเฉพาะของเรา โดยเลือกฤกษ์อันสั่งพ้องไปกับพลังงานฟ้า ผ่านพลังอำนาจจิตอันศักดิ์สิทธิ์แห่งครูบาอาจารย์ ผู้สร้างเทียนขี้ผึ้งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นแทนตัวเรา บรรจุชื่อ นาม ดวงชะตาของเรา ปลุกเสกจุดบูชา ณ. ทิพย์สถานมณฑลพลังงานศักดิ์สิทธิ์ คือพระธาตุทองคำศรีจอมไคล วิหารสะเดาะเคราะห์พระเจ้าพันองค์ และจิตเจตนาอันยิ่งยวดของเราผู้เป็นเจ้าชะตาเทียน มหามงคลทั้งปวงแห่งโสฬสมหามงคลย่อมปรากฎแก่เรา และบุคคลที่เราสร้างเทียนจุดบูชาให้ เปรียบดั่งการสร้างบุญสร้างสนามพลังงานแห่งญาณบารมีร่วมกัน บุญถึง ทำสิ่งใดก็ถึงได้ สำเร็จง่าย


สร้างบุญไว้ร่วมกัน ก็เกิดบุญร่วมกัน เกิดพลังเสริมกัน ทำการใดก็สอดคล้องหนุนกันไม่ขัดเคืองขัดขวางกัน บุญมากแสงสว่างมากก็ลดทอนกำลังกรรมวิบากดับความมืด ที่ผูกกันไว้ในจิตใต้สำนึกมาหลายชาติภพให้สลายไปได้ นี่คืออานิสงส์ของเทียนคู่ชีวิต ที่มิใช่เพียงจุดให้คู่ชีวิตเท่านั้น แต่สามารถจุดให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องในชีวิต ตลอดถึงคู่ค้า คู่ความ คู่กรรม นายเวรทั้งปวง เพื่อสลายพลังงานร้ายให้กลายเป็นแสงสว่างแห่งบุญ ฌาณ ญาณบารมี เพื่อชะตาชีวิตที่ดีตลอดไป อีกทั้งมนตราพระธรรมสาธยายในพระยันต์เทียนบูชา ยังสลายเป็นสายควัน สายลม อากาศ ขึ้นสู่ฟ้าบูชาพระธาตุ แผ่คลื่นพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์แห่งพระธรรมอักขระสานส์มหามงคลไปถึงทุกผู้ ทุกนาม ทุกสรรพสัตว์ อันมีเจ้าชะตาเทียนเป็นต้นธาตุต้นธรรมผู้แผ่สายใยแห่งบุญฌาณญาณบารมีนั้นออกไป นี่คืออุบายธรรมอันยิ่งยวดแห่งเทียนมหาเวทย์ล้านนา โดยพระอาจารย์กฤษฎา ขันติโก พหูสูตรเกจิอาจารย์เจ้าแห่งอักษรธรรมวิชาเทียนและพระเวทย์วิชชาเครื่องรางล้านนา


 

อมาวสีจันทร์ซ้อนจันทร์แรกของปี ๒๕๖๕ พระจันทร์ดับเวลา 01.33 น.
ที่ 12 องศา 20 ลิปดา ราศีมกร
จุดมั่งคั่งร่ำรวย = เสาร์
จุดสันติสุขสำเร็จ = เสาร์
อมาวสีนี้ดาวเสาร์มีอำนาจมาก

ดาวพฤหัสและเนปจูนสถิตย์ราศีมีน การบรรลุธรรม ศาสนา พิธีกรรมทางจิตวิญญาณ เครื่องรางของขลัง ครองเรือนห้า การลงทุน บุตรหลานคนรัก งานเสริม งานอดิเรกอันเป็นที่รัก เกิด ศูนย์รังสีถึงมฤตยู และจุดจันทร์ดับ คงเห็นหลายบุคคลโชคดีอย่างไม่คาดคิดไม่ทันตั้งตัวตั้งใจ ในเรื่องบุตรบริวาร ความรัก และการลงทุน โดยเฉพาะธุรกิจการเงินออนไลน์ การลงทุน เงินเสมือนจริง โลกเสมือนจริง ธุรกิจความเชื่อ ธุรกิจด้านความสวยงาม โรงทานงานเสียสละ อีกทั้งเรื่องทางจิตวิญญาณ ศิลปินนักวาด นักเขียนฝัน การบรรลุธรรม การสวดภาวนาอธิษฐานจะเกิดประโยชน์ เกิดผลดี แต่ทั้งหมดมีเงื่อนไขแสดงความสัมพันธ์เข้มแข็งกับเสาร์ ดาวครูกรรม ผลจากการกระทำเก่า หากทำของเดิมมาดี ปีนี้ดวงรุ่งพุ่งทะยานได้ดังฝันแน่นอน หากไม่แน่ใจว่าของเก่าทำมาดีหรือป่าว ปีนี้ให้หมั่นเจริญสติ วิปัสสนา ทำสมาธิ จะเสริมกำลังเสาร์ให้แสดงพลังด้านดี หมั่นเชื่อมบุญฌาณญาณบารมีกับครูบาอาจารย์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะขยายอำนาจดาวพฤหัสให้ดึงดูดบันดาลผลด้านความโชคคดี โชคลาภ ความสำเร็จ และความรอบรู้ในภูมิรู้ภูมิธรรมชั้นสูง รักษาจิตในให้หนักแน่น มีวินัย ค่อยๆ คิดพิจารณาเหมือนดาวเสาร์ อย่ามองโลกแง่ดีเกินไปจนขาดความเฉลียวใจ ถ้าประสบความสำเร็จ ความโชคดีมีโชคลาภ จะได้ขนาดยิ่งใหญ่ดังใฝ่ฝัน แต่หากประมาทขาดความเฉลียว อาจผิดพลาดเสียทรัพย์ขนาดใหญ่ แก้เคล็ดเสาร์ไว้ก่อนด้วยการหมั่นเจริญสติ ภาวนาทำสมาธิ จะช่วยสลายร้ายให้กลายเป็นดีเหนือดีได้ เห็นเสาร์ปรากฏเมื่อไหร่ จำไว้ว่าต้องใช้ “วินัย และสัจจะความซื่อสัตย์” นำทาง อย่าตุกติกกับกลกรรม เพราะคราวนี้กรรมทำงานจริง

” ฤกษ์ปูรณมี”
อาถรรพ์จันทร์ซ้อนจันทร์
มหาฤกษ์มหาลาภ มหาเสน่ห์เมตตามหานิยม
วันจันทร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนยี่ ปีฉลู
จุดเทียนบูชา “เทียนโสฬสมหามงคล “
และ “เทียนคู่ชีวิตโสฬสมหามงคล”
ณ. วิหารสะเดาะเคราะห์พระเจ้าพันองค์
เวลา 22.22 น.

ปูรณมีแรกของปี ๒๕๖๔ มหาฤกษ์จันทร์ซ้อนจันทร์ จันทร์เพ็ญเป็นเกษตราธิบดีในบ้านตัวเองราศีกรกฏกุมองคลาภที่ 27 องศา50 ลิปดา ทำมุม 144 องศาได้ประโยชน์กับดาวพฤหัส จันทร์เพ็ญคราวนี้ให้คุณแรงด้านโชคลาภ ทรัพย์สมบัติ มหาเสน่ห์มหานิยมโดยแท้ ฤกษ์นี้ท่านผู้บูชาอิ่น สีผึ้ง และผ้ายันต์นะ พระลักษณ์หน้าทองไว้ พึงนำมาปลุกฤทธิ์น้อมนำพลังงานเข้าเนื้อเข้าตัว

จันทร์แห่งโชคลาภ เมตตามหานิยมในปีเสือ ๒๕๖๕ นี้ พึงแสดงผลในเมตตา อำนาจ ตบะ เดชะ ประหนึ่งเสือนอนกิน โชคลาภทรัพย์สินไหลมาเทมา เจริญยศ เจริญศักดิ์ เจริญลาภ มหาชัยยะสมบูรณ์ทุกด้าน

เปิดพลังงานใหม่ ปีใหม่ ด้วยมหาฤกษ์พระจันทร์แห่งโชคลาภ เมตตา มหาเสน่ห์ บันดาลผลมหามงคลให้โชคดีมีโชคลาภตลอดปี ตลอดไป

ประสงค์บูชาฤกษ์จุดเทียนบูชา
เทียนโสฬสมหามงคล
เทียนคู่ชีวิตโสฬสมหามงคล
ในฤกษ์อมาวสี และ ฤกษ์ปูรณมี

แจ้งที่นี่ >> LINE : @namotasa  (แอดมิน : คุณหมิง)

>> พุทธานุภาพเทียนมหาโสฬสมงคล 

>> พุทธานุภาพเทียนคู่ชีวิตมหาโสฬสมงคล 

 

ติดต่อบูชา LINE : @namotasa

You cannot copy content of this page