ทำบุญร่วมชาติ ใส่บารตรร่วมขัน จุดเทียนชะตาเสริมดวง สะเดาะเคราะห์ สืบชะตาร่วมกัน แผ่บุญบารมี-อโหสิกรรมต่อกันไปถึงทุกภพภูมิ ดับเคราะห์สลายวิบากกรรมทั้งปวงที่ร่วมผูกไว้ ให้เกิดเมตตา-กรุณา-รักใคร่ เกิดมหาสติ-มหาปัญญา เกื้อหนุนดวงค้ำคูณชะตาต่อกัน ด้วยอิทธิอำนาจแห่งบุญฤทธิ์ จะเสริมดวงหนุนชะตาคู่ชีวิตให้เจริญโชคลาภ ความมั่งคั่ง-ร่ำรวย-สำเร็จ บังเกิดโภคทรัพย์มหาสมบัติบริบูรณ์ ทำมาค้าขึ้น ประสบความสุข-ความเจริญรุ่งเรืองแก่ชีวิต ฤทธานุภาพแห่งยันตราเทวดานวเคราะห์ จะสมดุลสัมพันธ์ทางรังสีดาวพื้นดวงของสองชะตา ให้ค้ำคูณหนุนกัน สมพงษ์เรือนชะตา-ราศี โทษจากดาวทั้งปวงกระทบดวงชะตามิได้ พาผ่านพ้นเคราะห์หามยามร้าย กลับร้ายให้กลายดี ลดเคราะห์สะเดาะเวร-กรรมที่พันผูกกันไว้ ให้ลดกำลังไป สูญไป สลายไปด้วยอำนาจแห่งพุทธคุณบุญฤทธิ์สมพงษ์ดวงดาว

สัมพันธ์ใดจะชุ่มเย็นสุขใจ เท่าบุญสัมพันธ์-สัมพันธ์แห่งบุญนั้นไม่มี กรรมคือแรงดึงดูดสองดวงชะตาเข้ามาสัมพันธ์ผูกพันกัน ทั้งกรรมด้านดีงาม และกรรมด้านร้ายที่ร่วมกระทำด้วยกันมาหลายชาติหลายภพ กรรมเก่าเกิดไปแล้วเป็นอดีตกลับไปแก้ไขไม่ได้ แต่กรรมทั้งหมดแก้ได้ด้วย “บุญปัจจุบัน” เพราะปัจจุบันกำหนดอนาคต เราในวันนี้เกิดจากการกระทำของเราเมื่อวาน และเราในวันนี้ก็คือการสร้างเหตุให้ปรากฏผลแก่วันพรุ่งนี้เช่นกัน

✦ หากปรารถนาคู่สมพงษ์มีดวงสัมพันธ์อันสันติสุขมั่งคั่งร่ำรวย ทั้งจากคู่รัก คู่มิตร คู่ค้า คู่ความ บิดามารดาบุตรบริวาร เจ้านาย พึงหมั่นสร้างบุญฤทธิ์ อธิษฐานจิตจุดเทียนบูชา ❛เทียนคู่ชีวิตนวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙❜ ขึ้นผูกชะตาวาสนา ลดเคราะห์สลายกรรมต่อกัน เจริญเมตตาอธิษฐานจิต เสริมดวงหนุนชะตาราศี สร้างบุญบารมีสร้างกรรมดีร่วมกัน สร้างบุญปัจจุบันสมพงษ์ชะตาชีวิต ให้ประสบความสุขรุ่งเรือง ชะตาเด่นดวงดี สลายสัญญา สาบาน กรรมวิบากคำสาปแช่ง ความผูกพยาบาทอาฆาต ทั้งที่จำได้และจำไม่ได้ ทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจ ให้สูญไป สลายไป เป็นโมฆะกรรมแสดงผลไม่ได้ เมื่อแรงบุญปัจจุบันมีอำนาจเหนือกรรมเก่า ย่อมเกิดสมพงษ์ดวงชะตา เปลี่ยนเจ้ากรรมนายเวรให้เป็นมิตร เปลี่ยนมิตรเป็นมหามิตรชเปลี่ยนคู่กรรมให้เป็นคู่บุญ-คู่บารมีมหาเศรษฐี ยกดวง ยกชะตาให้สูงส่งสูงสุด ประเสริฐเป็นเลิศเหนือดวงชะตาเดิม มีความรักใคร่เมตตา กรุณาปราณี เป็นมหากัลยาณมิตรจิตอารีย์ต่อกัน ดวงสมพงษ์ด้วยบุญสัมพันธ์เกื้อกูลหนุนดวงเสริมชะตาต่อกัน  ยกภพยกภูมิไปสู่ความมั่งคั่ง ร่ำรวย สำเร็จสมปรารถนาสูงสุดทั้งทางโลก และทางธรรม เป็นคู่แก้ว คู่บุญญาบารมี เจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์เป็นมหาเศรษฐีใจบุญในชาตินี้และทุกภพชาติสืบไป ตราบนิพพานภูมิ

คู่บุญคู่บารมี คือคู่บุคคลที่เคยร่วมสร้างบุญ ทาน ศีล ภาวนา กรรมดีบุญประโยชน์ร่วมกันมาหลายชาติหลายภพ เคยมีจิตเมตตาเอื้ออารีย์ต่อกัน ให้อโหสิกรรมถอนสัญญาต่อกันมาแล้วในภพภูมิก่อน เมื่อจิตวิญญาณจรมาพบกันในภูมิใดภูมิหนึ่ง คู่บุญย่อมมีดวงสมพงษ์กัน มีสัมพันธ์รังสีดวงดาวเกื้อกูลกัน ทำการสิ่งใดก็ถูกต้อง ถูกตรง ถูกที่ ถูกทาง ถูกคน ถูกเวลา พากันไปทางเจริญทางสว่าง มีมหาสติ_มหาปัญญา เหนี่ยวนำชะตาชีวิตไปสู่ความสูงส่ง แคล้วคลาดผ่านเคราะห์ ประสบสันติสุขรุ่งเรือง มั่งคั่งร่ำรวย บุญธรรมกรรมดีหนุนเนื่องค้ำคูณคุ้มครอง
ดลบันดาลความสำเร็จสมปรารถนาเข้ามาปรากฏแก่ชะตาชีวิต

คู่กรรมคู่เวร กรรมที่ร่วมสร้างต่อกันไว้ ดึงดูดให้สองชะตาเข้ามาสัมพันธ์กัน อาจเป็นในรูปคนรักใคร่ พ่อแม่บุตรหลาน เจ้านาย คู่ค้า ศัตรู หมู่มิตร เจ้ากรรมนายเวรชั้นร้ายๆ มักอยู่ใกล้ตัวที่สุด เป็นคนที่รักที่สุด มีอำนาจกับชีวิตที่สุด ตัดไม่ขาดหนีไม่ได้ สร้างความขัดใจเคืองแค้น เจ็บปวดทรมานใจต่อกันอย่างไม่สิ้นสุด ทำกิจการใดก็ตกต่ำย่ำแย่หนี้สินล้นพ้นเพิ่มพูน ไม่ซื่อสัตย์ ไม่เมตตากัน เฝ้าแหนงหน่าย มองร้ายมองลบ นอกใจ มากอุปสรรคปัญหา ไร้ความสุขสงบในสัมพันธ์ชีวิต สัมพันธ์รังสีดวงดาวจึงแสดงรังสีร้าย-ดวงฆาตต่อกัน หากจบภพชาติไปโดยไม่เกิดอโหสิกรรมต่อกัน ประสบการณ์ซ้ำๆ ก็จะย้อนย้ำกลับมาเกิดซ้ำอีกไม่สิ้นติดตามไปทุกชาติภพ โดยอาจเปลี่ยนรูป เปลี่ยนนาม แต่ประสบการณ์ความเจ็บปวดจุกอกทุกข์ทรมารเหมือนเดิม เพิ่มเติมคือหนักขึ้นตามกำลังการซ้อนชาติซ้อนภพซ้อนกำลังกรรม !!!

คู่เวรคู่กรรม คือครูกรรมใหญ่ทางจิตวิญญาณ ที่แม้ตัดกรรมลงได้ด้วยความเข้าใจ เมตตา อโหสิ สร้างบุญแผ่บุญต่อกันได้ด้วยใจจริง ครูกรรมนี้ก็จะกลับกลายเป็นคู่บุญบารมี กัลยาณมิตรจิตอารีย์คอยเกื้อหนุนค้ำดวงกัน รอบตัวเรา…ล้วนมากมายไปด้วยเจ้ากรรมนายเวร ที่เป็นภาพสะท้อนออกมาจากจิตใต้สำนึกของเราทั้งสิ้น เราคือผู้สร้างเขาเหล่านั้นขึ้นมาเอง จะสร้างกรรมต่อกันเพิ่มต่อไป หรือจะแก้กรรมตัดกรรมให้สูญสิ้นสลายไป “เรา” ซึ่งเป็นผู้สร้างขึ้นเองย่อมมีศักดิ์และสิทธิ์ตัดกรรมนั้นได้เองเต็มกำลัง

สองดวงชะตา  ┇ สร้างบุญร่วมกันมาน้อย สร้างกรรมร่วมกันไว้มาก ย่อมปรากฏอุปสรรคปัญหานานาแก่สองชะตาชีวิต จากเชื้อกรรมอันหนักหน่วงถ่วงรั้งฉุดชะตาชีวิตให้ตกต่ำย่ำแย่ ขัดใจ วิวาท สร้างปัญหาความเจ็บปวดทรมานใจต่อกันไม่สิ้นสุด ไม่หยุดหย่อน

สองดวงชะตา  ┇ สร้างบุญร่วมกันไว้มาก เคยใส่บาตรร่วมขัน เคยหมั่นสร้างบุญ-อธิษฐาน-ภาวนาร่วมกัน สองชะตาย่อมปรากฏดวงสมพงษ์ทางรังสีดาวสัมพันธ์กันด้านดี เรื่องดีนานัปการจึงปรากฏแก่ชะตาชีวิต เกิดความราบรื่นชุ่มเย็น รักใคร่เมตตาเอ็นดู เกื้อกูลค้ำชูช่วยเหลือ ค้ำดวงค้ำชะตากัน อยู่ดีมีสุขสวัสดี

✦ การแก้กรรมระหว่างสสาร-ต่อ-สสารในโลกภูมินั้น มีช่องว่าง ระยะทาง และกาลเวลาเป็นม่านพรางหน่วงรั้ง ทั้งยังมีอัตตาอันหนาหนักซ้อนทับอีกหลายอีกชั้น การสลายกรรมให้สิ้นไปนั้นย่อมต้องใช้กำลังกายกำลังจิตมากมหาศาล เปรียบได้ดั่งการเปลี่ยนเส้นทางแม่น้ำใหม่ แต่การแก้กรรมสลายพลังงานลบร้ายในโลกวิญญาณนั้น ไร้ช่องว่าง ระยะทาง กาลเวลา ทุกสิ่งที่แรงจิตคิดได้ สิ่งนั้นเกิดปรากฏทันที (ดั่งเช่นวิญญาณคนตายที่ไร้กาย เมื่อคิดถึงใคร สถานที่ใด ก็จะไปปรากฎเบื้องหน้านั้นได้ทันที ) เมื่อสร้างประสบการณ์บุญงามความดีทางจิตวิญญาณอันเป็นภาคกายทิพย์บ่อยๆ ซ้ำๆ ความถี่จิต-กายเนื้อ-กายทิพย์ จะยกระดับขึ้นจนเหนือกรรมและดับสลายกรรมนั้นได้ในที่สุด ด้วยกฎแห่งธรรม_มหาจักรวาลนั้นกล่าวว่า..ความถี่สูงอยู่ที่ใด ความถี่ต่ำๆย่อมอยู่ไม่ได้ ต้องหายสลายไป ความมืดมิดสิ้นหวังหายไปเมื่อแสงสว่างปรากฏ ความโกรธเกลียด-อาฆาต-อิจฉา-น้อยเนื้อต่ำใจ-อนุสัยกิเลสเก่าๆ ที่จิตปรุงแต่งขึ้นมาและตกตะกอน-นอนก้นอยู่ในจิตใต้สำนึกมากมาย จะลอยขึ้นมาเหมือนน้ำกับน้ำมันที่ต่างมวลต่างความถี่ จึงสลายสูญไปด้วยฤทธิ์อำนาจแห่งบุญ ความถี่กายจิตเปลี่ยน กรรมเปลี่ยน ชะตาชีวิตย่อมยกภพยกภูมิเปลี่ยนไป ชะตาพลิกผันกลับร้ายกลายเป็นดี

✦ ยามทุกข์ทรมานกาย-ใจ อันเป็นความถี่ระดับต่ำ เมื่อหมั่นสร้างบุญ ทาน ศีล ภาวนามันตรา แผ่เมตตา ยกโทษให้อโหสิกรรม อันเป็นความถี่ระดับสูง จึงสามารถลดทอน_ผ่อนกำลังกรรมทั้งหลายทั้งปวงลงไปได้ ก็ด้วยประการฉะนี้แล

หากความรัก ความสัมพันธ์บกพร่องไม่สมบูรณ์ ประสบความทรมานทุกข์ยากผิดหวัง-อุปสรรคปัญหารุมเร้าเข้ามาตลอด ล้วนเกิดจากกรรมผูกพันในอดีตของสองจิตวิญญาณ ที่เกิดซ้อนซ้ำมาหลายชาติภพ ยิ่งมากภพชาติ ผลแห่งกรรมยิ่งทวีทับทวีคูณ หนักขึ้น..ยากขึ้น..ตามกำลังกรรมที่ซ้อนชาติซ้อนภพ โอกาสที่จะได้เจอเจ้ากรรมนายเวร หรือเจ้าบุญนายคุณในแต่ละภพชาติมิใช่ง่ายๆ แม้ชาติใดมีโอกาสได้มาเจอกัน นั่นคือโอกาสในการเลือกว่า..จะสร้างเวรก่อกรรมร่วมกันต่อไป ส่งต่อความเจ็บปวดทุกข์ทรมานของดวงวิญญาณผ่าน DNA สายใยวิญญาณต่อไปถึงลูกหลานเผ่าพันธุ์ข้ามภพข้ามชาติกันต่อ หรือ..จะตัดกรรมให้สิ้นสูญด้วยอโหสิเมตตา เจริญภาวนาสร้างบุญญาณบารมีสลายกรรมวิบากต่อกัน เปลี่ยนเจ้ากรรมนายเวรให้เป็นมิตร เป็นคู่เวรคู่กรรม ให้เป็นกัลยาณมิตร คู่บุญคู่บารมี มีชะตาชีวิตสุขสวัสดีสืบไปถึงชั้นลูกหลานเผ่าพงษ์พันธ์ 

ชะตาชีวิตเจอเจ้ากรรมนายเวร พึงอดโทษทุกสถาน ให้อโหสิ สร้างบุญส่งบุญแผ่บุญแผ่เมตตาต่อกัน

ชะตาชีวิตเจอเจ้าบุญนายคุณ พึงรักและกตัญญูแทนคุณ สร้างบุญส่งบุญแผ่บุญแผ่เมตตาต่อเขา

❛ เทียนคู่ชีวิต ❜ คือการที่บุคคลหนึ่ง บูชาฤกษ์จุดเทียนบูชาให้อีกบุคคลหนึ่ง อาจเป็นคู่รัก-คู่ชีวิต บุคคลอันเป็นที่รัก บุคคลในครอบครัว มิตรสหายหุ้นส่วน คู่ค้าคู่ความ เจ้านาย-บริวาร บุคคลที่เราปรารถนาจะสมพงษ์ดวงชะตาทั้งในเรื่องความรักความสัมพันธ์ ธุรกิจการหน้าที่การงาน เพื่อความเจริญรุ่งเรือง อยู่เย็นเป็นสุข สลายแรงต้านแห่งกรรมที่คอยมาตัดทอนความรักความเมตตา ความสุข ความสำเร็จ ถ่วงรั้งความเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งร่ำรวย โชคลาภ โชคดี ความสมปรารถนา นาๆ ให้กลับมาปรองดองรักใคร่ เกื้อกูลเสริมดวงหนุนชะตาต่อกัน มีความสุขความสำเร็จ เจริญรุ่งเรืองร่ำรวยมั่งคั่ง เป็นคู่คิด คู่มิตร คู่แก้ว คู่บุญ เกิดดวงชะตาสมพงษ์ค้ำคูณกันทุกสถาน ทุกกาลเวลา

จิตวิญญาน ให้สิ่งใด สิ่งนั้นย่อมย้อนกลับมาปรากฏแก่ชะตาชีวิตยิ่งใหญ่ขึ้นหลายเท่าทวี
สิ่งนี้คือกฎ คือสัจจธรรม

✦ การสาปแช่งใคร คำสาปจะถูกส่งตรงไปถึงเขาผ่านกระแสปราณจักรวาลที่แผ่สร้านอยู่ทุกอณูมหาจักร คำสาปแช่งเป็นความถี่ระดับต่ำมากๆ หากผู้รับเป็นผู้คิดดี พูดดี อารมณ์ดี ทำดี บุญบารมีมากอยู่ในสถานะความถี่สูง หรือเขามีเครื่องป้องกันทางจิต เครื่องรางวัตถุธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มภัย(ซึ่งสถานะความถี่จะสูงมาก) คำสาปแช่งย่อมทำอันตรายใดใดต่อเขาไม่ได้ ความถี่ต่ำย่อมสะท้อนกลับสู่ผู้ส่งมหาศาลมหาเท่าทัณฑ์ บาปกรรมความถี่ต่ำได้เข้าสถิตย์แก่ผู้ส่งคำสาป นับแต่กาลที่เขาคิดส่งคำสาปแช่งออกไปแล้ว ทั้งยังได้กรรมสะท้อนกลับซ้ำอีก ผลแห่งกรรมย่อมรุนแรงเหลือคณา

การสาปแช่งให้กรรมทัณฑ์หนักหน่วง
❌ การแผ่บุญ แผ่เมตตาบารมี ให้อโหสิกรรมต่อกัน ย่อมสร้างแรงบุญอันยิ่งใหญ่ไม่จำกัดไม่มีประมาณ

การแผ่เมตตา อวยพร สาธุมุทิตาจิต อดโทษให้อภัย ส่งจิตปรารถนาให้เขาได้ดีมีโชคมีชัย สุข สำเร็จ โชคดีมั่งคั่งร่ำรวย แรงจิตนี้ย่อมถูกส่งผ่านกระแสปราณจักรวาลไปถึงเขา เมื่อจิตเขาเปิดเขาย่อมรับได้ทันที (ครูบาอาจารย์จุดเทียนบูชาดวงชะตาแก่เรา ก็แสดงผลเช่นนี้) ผู้ให้และผู้รับย่อมได้รับอิทธิฤทธิอำนาจแห่งบุญบารมีร่วมกัน มหากุศลผลบุญจากทุกชาติภพย่อมสะท้อนสะเทือนเคลื่อนพลังงานเข้ามารวมกัน มหาบุญญาณปัจจุบันแสดงผลปรากฏขึ้นทันที วิบากกรรม_สัญญาเก่า ย่อมแปรผันลดกำลังไป สูญไป สลายไป พลิกผันกลับร้ายกลายเป็นดี

❌ บุคคลผู้หมั่นจุดเทียนบูชาเสริมดวงยกชะตาตนให้ดาวเด่นดวงดี ดวงชะตาเป็นเลิศเหนือชะตาเดิม พึงหมั่นจุดเทียนคู่ชีวิต เสริมดวงยกชะตาให้คนรัก-คู่ครองคู่กันสม่ำเสมอ ชะตาเด่นดวงดีทั้งคู่ย่อมเสริมบุญวาสนาบารมี ยกดวงค้ำชูกันยิ่งๆขึ้นไป ไร้แรงต้านถ่วงชะตาฉุดดวงต่อกัน คนดวงดีเสริมด้วยคนดวงดีย่อมดีทวีคูณ ชีวิตจึงเจริญศรีเจริญสุข มั่งคั่งรุ่งเรืองร่ำรวยยาวนานสืบไป

❛เทียนคู่ชีวิตนวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙❜ จุดให้บุคคลที่ปรารถนาสมพงษ์ดวงชะตาให้เกื้อกูล ค้ำคูณ รักใคร่เมตตา เสริมดวงกับชะตาเรา ทั้งคู่รัก-คู่ครอง คู่ค้า คู่ความ หุ้นส่วน เจ้านาย บริวาร มิตร บริวาร ลูกหลาน บิดามารดา เจ้ากรรมนายเวร คู่เวรคู่กรรม เจ้าบุญนายคุณ คู่แก้วคู่ขวัญ หรือทุกบุคคลที่ต้องการเพิ่มกำลังบุญหนุนดวงชะตาสมพงษ์ต่อกัน

❛ เทียนคู่ชีวิต นวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙ ❜ 
เทียนสองเล่ม สองดวงชะตา อัญเชิญจุดขึ้นบูชาคู่กัน
เทียนบูชาทุกเล่มจัดสร้าง_ปลุกเสกโดยพระอาจารย์กฤษฎา ขันติโก สีเทียนเขียนพระยันต์ฝั่นสายสิณญ์ไส้เทียนชะตา ขึ้นตามดวงชะตาบุคคลโดยเฉพาะเจาะจง เทียนชะตาคือวัตถุธาตุแทนตัว_แทนตน_แทนกายเนื้อกายทิพย์_แทนจิตวิญญาณเจ้าชะตาเทียนบูชา ยันต์ไส้เทียนบรรจุชื่อ_นาม_ดวงชะตากำเนิด เส้นผม ผงเล็บ DNA รหัสพลังงานสายใยวิญญาณของบุคคลที่ไม่มีบุคคลหรือจิตวิญญาณใดซ้ำกันได้เลยในทุกมิติภพภูมิของจักรวาล เป็นวัตถุธาตุเอกสิทธิ์ของแต่ละดวงวิญญาณโดยแท้ ปลุกเสกผ่านรูปขานนามชะตา(รูปภาพคือรังสีดวงวิญญาณ) ตามพิธีกรรมโบราณอันศักดิ์สิทธิ์แห่งพุทธเวทย์ล้านนาครบสูตร อัญเชิญเทียนชะตาขึ้นจุดบูชา ณ.พระธาตุศรีจอมไคล วิหารสะเดาะเคราะห์พระเจ้าพันองค์ แอ่งพลังงานศักดิ์สิทธิ์แห่งเขลางค์นคร ทุกมหาฤกษ์วันอมาวสี วันพระจันทร์ดับกุมอาทิตย์ จุดจบรอบวัฎจักรจันทรคติ เริ่มเสี้ยวแสงใหม่เริ่มต้นวัฎจักรใหม่ของพระจันทร์ วันขึ้น ๑ ค่ำของทุกๆ เดือน

✦ จุดเริ่มต้นวัฎจักรใหม่ของพระจันทร์กับการเปลี่ยนแปลงน้ำในสมอง กาย จิต วิญญาณ โลกและจักรวาล ศาสตร์พระเวทย์โบราณมีความเชื่อว่า ธาตุน้ำอันเป็นธาตุที่เก็บความทรงจำ คำอธิษฐาน ความปรารถนาทั้งหมดของกายทิพย์จิตวิญญาณ จะถูกพลังจักรวาลดึงดูดลงสู่หลุมดำแกนกลางโลก สนามแม่เหล็กพลังอำนาจยิ่งยวด จุดเกิด-จุดกำเนิดสรรพสิ่ง จุดเริ่มต้นดวงชะตาใหม่ จิตใหม่ เซลล์ชีวิตใหม่ การตั้งจิตอธิษฐานในวันพระจันทร์ดับ จึงให้ผลเสมอการอธิษฐานเป้าหมายของดวงวิญญาณก่อนมาเกิด มหาอธิษฐานในวันพระจันทร์ดับจะเสกสร้างบันดาลซึ่งความสมปรารถนาอันอเนกอนันต์  คือที่มาของวันขอเงิน ขอพร ขอโชคลาภความสำเร็จจากพระจันทร์วันอมาวสี(พระจันทร์ดับ) การทำสิ่งดีดี_สิ่งมงคลใดใดในวันอมาวสี ซึ่งถือวันต้นแบบพลังชีวิต จะทำให้ชะตาชีวิตดีงาม สำเร็จ มั่งคั่งร่ำรวย แม้ได้สร้างบุญทำคุณงามความดีมีความสุข ทำการมงคลมหามงคลใดใด สิ่งดี ๆ โชคดี จะเกิดวนซ้ำๆ มั่งคั่งร่ำรวยสำเร็จ มีสุขสมปรารถนาไปตลอดรอบจันทรคติ เหมือนเกิดใหม่ดวงใหม่ชะตาใหม่ เป็นดวงดีชะตาสุดประเสริฐพร้อมมหาอธิษฐานของดวงวิญญาณ อีกทั้งพระเวทย์วิชาสรรพศาสตร์ทางจิตวิญญาณ ก็จะถือเอาวันอมาวสีเป็นวันพลังอำนาจ ที่กายใจจิตรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน คือจุดกุมกันสนิทองศาของพระอาทิตย์และดวงจันทร์ที่เหนี่ยวนำอำนาจดวงดาวทั้งมหาจักรวาลมารวมไว้ สะท้อนมาสู่โลก และมนุษย์ )

เทียนเทวดาล้านนา
❛ เทียนนวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙ ❜
คนดวงตก จุดยกดวงยกชะตา
คนดวงดี จุดแล้วยิ่งดี-จุดแล้วยิ่งรวย

พระอาจารย์กฤษฎาให้ฤกษ์จุดเทียนบูชา ❛เทียนคู่ชีวิตนวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙❜
และ ❛เทียนนวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙❜
เดือนละ 1 ฤกษ์ วันอมาวสีแห่งฤกษ์ ขึ้น 1 ค่ำ ของทุกเดือน 

ประสงค์บูชาฤกษ์จุดเทียนนวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙
แจ้งบูชาฤกษ์ที่นี่ >> https://lin.ee/2Jj9RKH

Line : @namotasa (ติดต่อ : แอดมินคุณหมิง)

มหาอำนาจวันอมาวสี (วันพระจันทร์ดับ)
วันอมาวสี คือวันแห่งการสำแดงปาฏิหาริย์ของทุกศาสตร์ทางจิตมายาวนาน นับเนื่องแต่โบราณกาล จุดดับของพระจันทร์คือจุดรวมพลังอำนาจกาย-จิต-วิญญาณมนุษย์ โลก ดวงดาว และมหาจักรวาลทั้งหมด ดวงอาทิตย์กุมดวงจันทร์สนิทองศา ดึงดูดพลังอำนาจดวงดาวทั้งมหาจักรวาลเข้าสู่จุดศูนย์ พระจันทร์มีอำนาจมากขนาดควบคุมมวลน้ำทั้งหมดในโลก ที่มีสัดส่วนเกิน 75% ของโลกรวมถึงน้ำในร่างกายมนุษย์-พืช-และสัตว์ DNAของน้ำเป็นสิ่งกำหนดลักษณะทางกายภาพของสิ่งมีชีวิตทั้งหมด กายเนื้อคือธาตุดิน กายทิพย์คือธาตุน้ำ “ธาตุน้ำ” เคยเป็นทุกสิ่ง น้ำเคยผ่านไปทุกที่ เก็บองค์ความรู้_ความลับ_ประวัติศาสตร์_ความทรงจำข้ามภพข้ามชาติทุกมิติมาหลายล้านๆ ปี นับแต่ก่อนโลกถือกำเนิดขึ้น เช่นเดียวกับเราที่แบกความทรงจำข้ามภพข้ามชาติไว้กับธาตุน้ำในกาย น้ำกุมความรู้ ความคิด อารมณ์ความรู้สึก บาป บุญ และภูมิปัญญาทั้งหมดไว้

✦ ทุกอารมณ์ ความคิด แรงจิตแรงอธิษฐานถูกบันทึกไว้ในอณูน้ำทั้งหมดในร่างกาย ที่ระเหิดออกจากร่างกายตลอดเวลา รวมกับอะตอมไฮโดรเจน ในละอองไอน้ำที่มีอยู่ทั่วทั้งหมดในอากาศ-อากาสา แทรกซึมไปทั่วผืนดิน ใต้ดิน ชั้นบรรยากาศ บนฟ้าสูงสุด จนลึกต่ำลงสุดแกนกลางโลก เกิดการถ่ายทอดข้อมูล อารมณ์ ความรู้ ความลับ คำอวยพร สาปแช่ง แรงจิตแรงอธิษฐานตลอดเวลา ลึกสุดแกนกลางโลกแอ่งแม่เหล็กไฟฟ้าอันยิ่งยวด มีอำนาจดึงดูดพลังงานทั้งหมดลงไปพร้อมน้ำ และบันทึกไว้ในคืนพระจันทร์ดับ ก่อนจะปลดปล่อยขึ้นมาสูงสุดในวันพระจันทร์เพ็ญ

ภูมิปัญญาโบราณตะวันออก จึงส่งบุญแผ่เมตตาผ่านการกรวดน้ำ ไปถึงทุกมิติ ทุกภพภูมิ

คืนพระจันทร์ดับ น้ำลง จุดพลังอำนาจพระจันทร์ดึงดูดแรงจิต แรงอธิษฐานลงสู่แม่ธรณี บันทึกสัญญา_ความปรารถนา ก่อนแผ่อำนาจทั้งหมดออกไปทั่วโครงข่ายมหาจักรวาล ดึงดูดจับคู่สิ่งที่ความถี่เสมอกันเข้ามาปรากฏเป็นจริง

คืนพระจันทร์เพ็ญ น้ำขึ้น มวลน้ำในกายและน้ำไขสันหลัง วิ่งขึ้นจากต่อมกุณฑาลิณีสุดปลายกระดูกสันหลังเบื้องล่างจุดรวมประจุไฟฟ้ามหาศาล วิ่งขึ้นสู่จักระสูงสุดเบื้องบน(กระหม่อม)ในอัตราเร่ง เพิ่มความเร็วน้ำในสมองอย่างยิ่งยวด การรับรู้จึงเปลี่ยนไป การสำเร็จทางจิตในคืนวันเพ็ญจึงเกิดขึ้นง่ายดาย

❛วันอมาวสี❜ จุดจบรอบจันทรคติเก่าเกิดทุก 29 วันครึ่ง ร่างกายเปลี่ยนผลัดเซลล์ใหม่ทุกๆ 29 วันครึ่ง เรื่องเก่า ชะตาชีวิตเก่า ปัญหาอุปสรรคเก่าๆ ให้มันผ่านไป จบสิ้นไป สลายไปพร้อมจุดพลังอำนาจอันมืดสนิท เมื่อดวงจันทร์กุมอาทิตย์สนิทองศา ก่อนเคลื่อนโคจรเปิดเสี้ยวแสงแรก แสงใหม่ของดวงจันทร์ในรอบจันทรคติใหม่ เกิดพลังชีวิตใหม่ เซลล์ใหม่ ชะตาชีวิตใหม่ด้วยจิตปัจจุบัน พร้อมเป้าหมายแห่งดวงวิญญาณที่กำหนดจิตอธิษฐานขึ้นใหม่ พร้อมบุญบารมีปัจจุบัน คือวันสำแดงปาฏิหาริย์ให้ทุกคำอธิษฐานสมปรารถนา ให้ปรากฏที่นี่ เดี๋ยวนี้ ชาตินี้ นี่คือภูมิธรรมปัญญาความเชื่อโบราณ ที่อิงอาศัยพลังฟ้า-ดิน บันดาลความสำเร็จ ลาภผลสมบัติ ความมั่งคั่งร่ำรวยและความสมปรารถนาทุกสิ่งในวันอมาวสี หรือวันพระจันทร์ดับ

รายละเอียดการบูชาฤกษ์

เทียนเทวดาล้านนา
❛ เทียนนวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙ ❜

✔1.บูชาฤกษ์ ❛ เทียนนวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙ ❜
ให้พระอาจารย์จุดให้ในฤกษ์อมาวสี 1 เล่ม 1 ดวงชะตา

✔2.บูชาฤกษ์ ❛ เทียนคู่ชีวิตนวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙ ❜
ให้พระอาจารย์จุดให้ในฤกษ์อมาวสี 2 เล่ม 2 ดวงชะตา
(หนุนดวงยกชะตาคู่ชีวิต คู่ค้า ให้เป็นคู่สมพงษ์เกิดบุญสัมพันธ์)

✔3.บูชาฤกษ์ ❛ เทียนนวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙ ❜ 15 เล่ม 1 ดวงชะตา
จุดด้วยตนเอง 1 คาบ 15 เล่ม ( ควรบูชาจุดติดต่อกัน 2 คาบ = 1 เดือน )

✔4.บูชาฤกษ์ ❛ เทียนนวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙ ❜ ชุดทวีฤกษ์ 16 เล่ม 1 ดวงชะตา
บูชาให้พระอาจารย์จุดให้ในฤกษ์ 1 เล่ม และบูชาเพื่อจุดด้วยตนเอง 1 คาบ 15 เล่ม
( หรือ 2 คาบ 30 เล่ม )

– แนะนำการบูชาฤกษ์ –

พลิกดวงเปลี่ยนชะตา จุดเทียนบูชาค้ำชะตาตลอดเดือน

✔5.บูชาชุดทวีฤกษ์ และจุดด้วยตนเอง 2 คาบ 30 เล่ม (1 เดือน)
บูชาเทียนชะตาให้พระอาจารย์จุดให้ในฤกษ์ 1 เล่มใหญ่ และบูชาเทียนจุดด้วยตนเอง 2 คาบ 30 เล่มเล็ก จุดติดต่อกัน 1 เดือน (บูชาฤกษ์ขอให้พระอาจารย์ช่วยจุดแทนได้ โดยเจ้าชะตาเจริญภาวนาทำสมาธิในเวลาแห่งฤกษ์ พร้อมพระอาจารย์จุดเทียนบูชา)

แจ้งบูชาฤกษ์ที่นี่ LINE:@namotasa ( แอดมิน : คุณหมิง )

✚ สิ่งที่ต้องส่งให้พระอาจารย์หลังแจ้งบูชาฤกษ์ ✚
1.ชื่อ นามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด เวลาเกิด สถานที่เกิด
2.รูปถ่ายหน้าตรง ไม่ใส่แว่นตา เห็นดวงตาชัดเจน
3.เล็บมือทั้งสิบเล็บ ไม่มียาทาเล็บ ( ตัดส่งมาให้มากที่สุด ผงเล็บจะผนึก 9 ตำแหน่ง ในตารางกลยันต์ )
( กรณีจุดยาวนาน 3 – 9 เดือน ต้องส่งเล็บใหม่ให้พระอาจารย์ทุกเดือน )

❛ เทียนนวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙ ❜  ชุดจุดเอง 1 คาบมี 15 เล่ม เป็นเทียนขี้ผึ้งแท้ขนาดเล็กเพียงปลายนิ้วก้อย ไส้เทียนพันยันต์นวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙ บรรจุชื่อ นาม ดวงชะตาของเจ้าชะตาเทียน และผงเล็บมือทั้งสิบของเจ้าชะตา เทียนแทนตัว_แทนตน_กายทิพย์จิตวิญญานเจ้าชะตา เรียก “เทียนชะตา” ใช้เวลาจุดประมาณ 12-15 นาที พระอาจารย์กฤษฎาปริวรรตจัดสร้างให้มีขนาดเล็ก แต่เปลวไฟสูงใหญ่โชติช่วง เพื่อให้สานุศิษย์ได้นำไปจุดด้วยตนเองได้ง่าย จุดได้สำเร็จ เกิดสมาธิ ณ. ขณะจุดเทียนบูชาอย่างยิ่งยวด ❛ วัตถุธาตุใด ยิ่งเล็กยิ่งสร้างยาก ต้องใช้กำลังสติ อำนาจสมาธิ ประณีตทุกอณูจิต โบราณจึงกล่าวว่า สร้างสิ่งใดยิ่งเล็กยิ่งสร้างยาก ยิ่งมีมหาพุทธานุภาพสูง แรงคุณแรงครูสูงยิ่ง ❜

❛ เทียนนวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙ ❜ พระอาจารย์จุดให้ในฤกษ์ 1 เล่ม เป็นเทียนเล่มใหญ่หนัก 9 บาท ไส้เทียนพันยันต์นวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙ บรรจุชื่อ นาม ดวงชะตาของเจ้าชะตาเทียน และผงเล็บมือทั้งสิบของเจ้าชะตา ปลุกเสกสาธยายมนต์เต็มสูตรจุดบูชาตามพิธีกรรมโบราณล้านนา ณ. แอ่งพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์เขลางค์นคร พระธาตุศรีจอมไคลวิหารสะเดาะเคราะห์พระเจ้าพันองค์

❛ เทียนคู่ชีวิต นวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙ ❜ เป็นเทียนบูชา 2 เล่ม 2 ดวงชะตาคู่ชีวิต คู่สมพงษ์ดวงสัมพันธ์ คู่ค้า คู่มิตร เสริมดวงหนุนดีสร้างบุญร่วมชาติ สร้างบารมีร่วมขันธ์ จุดเทียนสมพงษ์ดวงชะตาร่วมกัน ให้ชีวิตอยู่ดีกินหวาน รักใคร่ปรองดองเมตตาเกื้อกูลกัน ประสบความสุข ความเจริญรุ่งเรืองแก่สองดวงชะตาคู่ชีวิต คู่มิตร คู่ค้า คู่ความ คู่เวรคู่กรรม เมื่อจุดแล้วกรรมเก่าก็บรรเทาจนหายสูญ เกิดกรรมใหม่ที่ดี เกิดบุญบารมีเกื้อกูลค้ำคูณเสริมส่งกัน เปลี่ยนคู่กรรมให้เป็นคู่บุญคู่บารมี

 – อุปเท่ห์คือ – 
เมื่อจุดเทียนบูชาเสริมดวงชะตาตนเองให้เด่นดี ยกขึ้นเป็นดวงชะตาชั้นเลิศ คู่ชีวิตผู้เป็นคู่บุญบารมี หรือคู่เวรคู่กรรมก็ตามแต่ ควรได้จุดเสริมดวงหนุนชะตาให้พลิกฟื้นยกดวงขึ้นไปเสมอกัน เป็นคู่ชีวิตมหาเศรษฐีดวงดีเสมอกัน ค้ำคูณกัน ไม่ฉุดดวงกัน บุคคลดวงดีกับดวงดีมาพ้องดวงชะตากัน ยิ่งเสริมแรงเสริมกำลังแก่กันให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

เทียนคู่ชีวิ จุดให้บุคคลอื่นที่ต้องการเสริมดวงชะตาให้เด่น ดี สมพงษ์เสมอกับดวงเราได้ทั้งหมด ทั้งคู่รักคู่ครอง บุตร หลาน มิตรสหาย หุ้นส่วน บริวาร เจ้านาย คู่ค้า ลูกค้า ลูกความ หรือบุคคลใดใดที่ต้องการให้ดวงเราและดวงเขาสมพงษ์กันในทางเด่นดี มั่งคั่ง ไร้อุปสรรคนาๆ

❛ เทียนนวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙ ❜
เทียนเทวดาล้านนา
สะเดาะเคราะห์ เสริมดวง สืบชะตา
อัญเชิญบุญญานุภาพ-โชคลาภ-ความมั่งคั่งรุ่งเรืองนานัปการเข้ามาสู่ชะตาชีวิต

⌖ ยันต์เทียนมหาวิเศษลูกนี้ พระอาจารย์กฤษฎาปริวรรตสร้างพระยันต์ ผูกคาถาขึ้นจากตำราของคุรุโบราณอาจารย์เจ้า ให้สานุศิษย์ได้จุดเป็นเทียนบูชาประจำดวงชะตา เพื่อสะเดาะเคราะห์ปี สะเดาะเคราะห์เดือน สะเดาะเคราะห์วัน อัญเชิญรูปสัญญาลักษณ์และคุณธรรมอันประเสริฐของอัครมหาเศรษฐีทั้ง ๙ แห่งพุทธกาล ผู้เป็นพุทธอุปัฎฐากและสำเร็จเป็นพระอริยบุคคลในเพศฆราวาส ถึงพร้อมด้วยอริยะทรัพย์ โภคทรัพย์ คุณศีล-คุณธรรม-บุญญา-มหาบารมีในตนเป็นที่ประจักษ์อัศจรรย์ ทั้งอัญเชิญอิทธิคุณเทวดานพเคราะห์ทั้ง ๙ ผู้คุ้มครองรักษา ๑๒ ภพ ๑๒ เรือนชะตา-ราศีของมนุษย์ตามตำราโบราณ มาผนวกผูกกลยันต์เข้าไว้ เพื่อผลทางเสริมดวง สะเดาะเคราะห์ สลายกรรมวิบาก สลายพลังด้านร้ายจากสัมพันธ์รังสีของดวงดาว เจริญโชคลาภ ปกป้องคุ้มภัย คุ้มครองดวงชะตา แสดงผลอันประเสริฐวิเศษทุกด้านแก่ชะตาชีวิต เจริญคาถาปลุกเสกฝั้นขี้ผึ้งอาถรรพ์ขึ้นเป็นเทียนวิชาพระเวทย์ล้านนา  ❛ เทียนนวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙ ❜ บรรจุชื่อนามดวงชะตา เส้นผม ผงเล็บมือทั้งสิบของเจ้าชะตาเทียน ขึ้นจุดบูชาสาธยายมนต์อัญเชิญพุทธคุณ ธรรมคุณ คุณวิเศษแห่งเทวดานพเคราะห์ และบุญญานุภาพอริยะมหาเศรษฐีแห่งพุทธกาลทั้ง ๙ เข้าประสิทธิ์เป็นต้นเชื้อต้นธาตุแก่ดวงชะตา เพื่อผลสัมฤทธิ์ สำเร็จ แห่งอำนาจ ตบะ เดชะ มหาปัญญา แคล้วคลาดดับเคราะห์ ความอยู่ดีมีสุข มั่งคั่งร่ำรวย ความสมปรารถนานานัปการแก่ชะตาชีวิต

⌖ แม้กาลใด กระแสสัมพันธ์รังสีแห่งดวงดาวบนเท่ห์ฟ้าแสดงผลร้ายบาปเคราะห์ต้องแก่ดวงชะตา กลยันต์เทียนชะตานวเคราะห์ที่ผูกคาถาขึ้นโดยเฉพาะตรงตามดวงชะตาบุคคล จะสร้างสัมพันธ์รังสีอันประเสริฐที่สุดแก่ดวงชะตา แก้ทางรังสีดาวด้านร้ายให้พลิกผันเป็นดี อัญเชิญกระแสบุญญานุภาพมหากัลยาณมิตรจากทุกชาติภพทุกมิติภูมิ ที่เจ้าชะตาเคยสร้างสมสะสมไว้ ให้มาเกิดมาปรากฎ มหาบุญกุศลแก่ดวงปัจจุบันทันที เรื่องร้ายจึงพลิกผันกลายเป็นดี เรื่องหนักหน่วงรุนแรงจึงคลายตัวเบากำลังลง เรื่องดีสิ่งประเสริฐที่จะต้องบังเกิดแก่ดวงชะตา ก็จะขยายผลยิ่งใหญ่อเนกอันนต์ ย่นย่อวันเวลาให้เกิดปรากฏได้เร็วไวทันที ด้วยอำนาจจิตเจตนาบุญญาปัจจุบัน

❛ เทียนนวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙ ❜ และ ❛ เทียนคู่ชีวิตมหาเศรษฐี_นวเคราะห์ ❜ จุดบูชาเพื่อผลด้านการสะเดาะเคราะห์ ดับวิบากกรรมอุปสรรคนานาในชะตาชีวิต บันดาลความอุดมสมบูรณ์พูนสุข มีกิน มีเกิน มีเก็บล้นเหลือล้นคลัง เจริญด้วยมหาทรัพย์สมบัติทั้งทางโลกธาตุ โลกธรรม มีมหาปัญญา อยู่ดีมีสุข มั่งคั่งร่ำรวยสำเร็จ เป็นผู้ประสบโชคดี เป็นผู้มีโชคลาภนานัปการไหลหลั่งเข้ามาสู่ชีวิตต่อเนื่องตลอดเวลา เป็นมหาเศรษฐีใจบุญสร้างบุญ ศีล ภาวนา มหาทานบารมีได้อย่างไม่มีที่สุด ไม่มีประมาณ ผู้ใดหมั่นจุดเทียนวิชานี้ไว้ ชะตาชีวิตจะไม่ตกไม่ต่ำ ศัตรูหมู่มารชนะไม่ได้กลับกลายเป็นมหามิตร หนุนดวงเสริมดีได้พันช่องพันปราการ เด่นดีครบทุกเรื่องของชีวิตมนุษย์ใน 12 เรือนชะตาราศี ที่เทวดานพเคราะห์คุ้มครอง ลิขิตชะตาชีวิตให้มั่งคั่งร่ำรวย เป็นอัครมหาเศรษฐีมีสุข สันติ เบิกบาน สร้างทานได้ไม่จำกัดในชาตินี้ได้โดยฉับพลัน ตามโองการคาถาที่ครูบาอาจารย์ปลุกเสกบรรจุไว้ในยันต์มหาวิเศษเทียนพุทธเวทย์ล้านนา ❛ เทียนนวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙ ❜

เศรษฐี :: แปลว่าผู้ประเสริฐ ผู้ให้ได้

มหาเศรษฐี  ::  แปลว่าผู้เป็นเลิศในการให้ มีมากมายล้นเหลือ กิน ใช้ แจกจ่ายสร้างทานได้ไม่จำกัด ไม่มีหมด ไม่มีประมาณ

๙ อริยะมหาเศรษฐีแห่งพุทธกาล  ::  ผู้มั่งคั่งในโภคทรัพย์ระดับเดียวกับกษัตริย์ มีบุญบารมีมากล้วนสำเร็จเป็นพระอริยะบุคคลทุกท่าน เป็นพุทธอุปฐากขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งพระองค์ทรงยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในการสร้างทาน เป็นยอดของมหาเศรษฐีทั้งปวง คือ

  1. ท่านธนัญชัยมหาเศรษฐี
  2. ท่านยัสสะมหาเศรษฐี
  3. ท่านสุมนะมหาเศรษฐี
  4. ท่านชฏิสัสสะมหาเศรษฐี
  5. ท่านอนาถบิณฑิกะมหาเศรษฐี
  6. ท่านเมณฑกะมหาเศรษฐี
  7. ท่านโชติกะมหาเศรษฐี
  8. ท่านสุมังคละมหาเศรษฐี
  9. ท่านมหาอุบาสิกาวิสาขา (พระนางวิสาขามหาเศรษฐี)

นวเคราะห์   ::  เทวดานพเคราะห์ทั้ง ๙ ผู้ครองเรือนชะตามนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตายตามคัมภีร์โบราณ คือ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ เสาร์ พฤหัสบดี ราหู ศุกร์ เกตุ สลายผลร้ายจากสัมพันธ์รังสีของดาวนพเคราะห์ กลับร้ายให้กลายเป็นดี เสริมดีให้เด่นดีทวีคูณ เจริญชะตาให้เจริญรุ่งเรือง โชคดีมีโชคลาภ มั่งคั่งร่ำรวย สมบูรณ์พูนสุข สุขภาพดี เสริมพลังชีวิต ความรัก ความสำเร็จ ความสมปรารถนานานัปการ ยามป่วยไข้ ดวงตก หรือกาลเปลี่ยนทักษา เจ้าฟ้าเจ้านายแต่โบราณก็จะบูชาเทวดาเก่ารับเทวดาใหม่เพื่อพลิกผันชะตา เกิดมหาสิริมงคลแก่ชีวิตตลอดช่วงเทวดาเสวยอายุ

  ::  พระเกตุ กำลังเลขศักดิ์สิทธิ์ครอบคลุมพลังงานทั้งหมดในกาลภพ อำนาจพระเกตุคุ้มเคราะห์ เป็นเกราะคุ้มภัย กำลังแห่งการเล่นแร่แปรธาตุ กระแสวิญญาณธาตุแห่งความเป็นไปได้ทั้งปวง

พระเกตุ  :: อายุยืนทายเกตุ เกตุไม่มีเรือนเจ้าครองเป็นของตัวเอง เกตุเป็นวิญญาณธาตุ แสง รังสี รัศมี ออร่า กายทิพย์ พลาสม่า กัมมันตภาพรังสี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ พลังอำนาจเหนือธรรมชาติ เป็นท่อนหางของราหู โหราศาสตร์สากลกำหนดให้เกตุและราหู มีระยะเชิงมุมห่างกัน ๑๘๐ องศาเสมอ (เล็งกันตลอด) แต่โหราศาสตร์ไทยจะใช้การคำนวณแบบสุริยยาตร์ เกตุจึงไม่ได้อยู่ในตำแหน่งเล็งราหูแบบสากล เกตุเมื่อเข้าร่วมกับดาวใด ก็จะสนับสนุนให้ดาวนั้นมีกำลังสูงเด่น มีแสนยานุภาพแสดงผลพลังอำนาจมากขึ้น

เทวดานพเคราะห์ ผู้เป็นเจ้าเรือนชะตามนุษย์ในตำราโบราณ
วงล้อดวงชะตามนุษย์ ถูกแบ่งออกเป็น 12 เรือนชะตาตามวงกลมฟ้า (ปฏิจจสมุปบาท) แต่ละเรือนชะตาจะมีดวงดาวเจ้าครองดูแลปกปักรักษา แสดงผลตามธาตุดาวสะท้อนกับธาตุดวงชะตาบุคคลใน 12 เรือนชะตาราศี บอกเรื่องราวสำคัญในชีวิตมนุษย์ 12 เรื่องตามกฎแห่งปฏิจจสมุปบาท “สิ่งที่เกิดขึ้นโดยอาศัยซึ่งกันและกัน และสามารถก่อเกิดขึ้นพร้อมๆ กัน” 12 ปัจจัยแห่งการเกิดอัตตาและทุกข์ ซึ่งในแต่ละช่วงชีวิตเทวดานพเคราะห์จะหมุนเวียนเข้ามาครองเสวยอายุ มีกำลังส่งผลร้ายและดีแก่ดวงชะตามนุษย์แต่ละบุคคลนั้นตามกระแสสะท้อนธาตุดวงในกาลชะตา การจุดเทียนบูชานวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙ ขึ้นค้ำดวงหนุนชะตาก็เปรียบดั่งการอัญเชิญอิทธิ_ฤทธิอำนาจ แห่งเทพเทวดานพเคราะห์เข้าคุ้มครองปกปักรักษาทั้ง 12 เรือนชะตา ครอบคลุมทุกเรื่องราวแห่งกรรมในชะตามนุษย์ บุคคลผู้ได้เจริญภาวนา_จุดเทียนบูชานวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙ สม่ำเสมอประจำทุกฤกษ์กาลนั้น ย่อมเกิดมหาผลานิสงค์ประมาณมิได้ จะดับสิ่งชั่วร้าย เสนียดจัญไรทั้งปวงให้สูญไปสิ้นไป บังเกิดโชคลาภ บุญญานุภาพความโชคดีทวีผล ยกดวง ยกชะตา เสริมวาสนาบารมี เกิดเมตตามหานิยม เป็นผู้มีดวงชะตาเด่น ดวงชะตาดีบารมีสูง ชะตาชีวิตประเสริฐเป็นเลิศเหนือคนทั้งหลาย

⌖ เทวดานพเคราะห์ คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือคลื่นจิตในภูมิภพชั้นสูง มีสภาวะเป็นคลื่นแสงแห่งจิตสำนึก มีธาตุศักดิ์สิทธิ์แห่งดาวเคราะห์ผู้คุ้มครอง 12 เรือนชะตา-ราศีของวงกลมฟ้า มนุษย์แต่ละคนจะมีเทวดานพเคราะห์ประจำราศีเกิด บันทึกรหัสแสงแห่งบุญ-วาสนา-วิบากกรรม-ประสบการณ์ชีวิตจากภพภูมิที่ผ่านมา และในแต่ละช่วงชีวิตปัจจุบันเทวดานพเคราะห์ก็จะหมุนเวียนเข้าเสวยอายุ ทั้งดาวศุภเคราะห์และดาวบาปเคราะห์ยาวนานกี่ปีก็ตามกำลังของดวงดาวแต่ละดวง

⌖ ยามกระแสธาตุดวงสะท้อนธาตุดาวศุภเคราะห์ ก็เรียกว่าบุญวาสนาบารมีส่งผล ทำการใดใดชีวิตก็เป็นขาขึ้น ประเสริฐดีงาม เจริญรุ่งเรืองโชคดีมีโชคลาภนาๆไหลหลั่งเข้ามา เจ้านายบริวารคนทั้งหลายเกื้อหนุนค้ำคูณเมตตา

⌖ ยามกระแสธาตุดวงสะท้อนธาตุดาวบาปเคราะห์ ก็ถึงคราววิบากกรรมส่งผล หนักหนาสาหัสเพียงใด ก็ตามกำลังกรรมที่จิตสะสมไว้และสะท้อนกำลังดวงดาว ณ. ขณะนั้นๆ และกำลังดาวเทวดานพพระเคราะห์ที่จรเข้าสถิตย์ แสดงสัมพันธ์รังสีกับดวงดาวทั้งหลายบนเทห์ฟ้า รอเวลา สถานที่ แสดงผล บันดาลอุปสรรคเภทภัย ความทุกข์ทรมาน อับจน ผิดหวัง สูญเสียแก่ชะตาชีวิตนานา พลังจิตพลังชีวิตตกต่ำ ทำการทำกินไม่ขึ้น ประสบไอโรคโชคร้าย อันเกิดจากจิตตนเองบันทึกกรรมที่เคยกระทำไว้ รอเวลาแสดงผล เมื่อกาละ เวลา สัมพันธ์รังสีดวงดาวจรมาสะท้อนธาตุดวงชะตา

บุคคลใดได้จุดบูชาเทียนชะตา ❛เทียนนวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙❜ ขึ้นเสริมดวงค้ำชะตาตนเองเป็นประจำทุกฤกษ์กาลสม่ำเสมอ จะเกิดการบันทึกรหัสบุญ แรงจิตเจตนาอธิษฐานมหาปรารถนา อันเป็นอำนาจยิ่งใหญ่ของมนุษย์ในโลกภูมิ ซ้อนทับกำลังกรรมเก่า-สัญญาเก่า เรียกใช้กำลังบุญ_แรงจิตเจตนาปัจจุบันให้แสดงผลแก่ดวงชะตา ค้ำคูณเสริมวาสนาบารมีเก่าให้มีกำลังทวีคูณ พึ่งคุณมหาพุทธานุภาพ แรงคุณ แรงครู รวมธาตุ ชื่อ นาม ดวงชะตา รูปถ่าย เส้นผม ผงเล็บ เสกสร้างสีเทียนปลุกเสกอธิษฐานจิต โดยเฉพาะเจาะจงตรงตามดวงชะตา ขึ้นจุดบูชาอัญเชิญบุญญานุภาพจากทุกมิติภพภูมิ ทุกชาติภพ ให้มาปรากฏพลิกดวงยกชะตาปัจจุบัน

ภูมิธรรมมหาปัญญาญาณแห่งคุรุโบราณนั้น คือการไหลเลื่อนเคลื่อนไปตามกำลังฟ้า-ดิน สั่นพ้องพลังงาน อารมณ์ ความคิด พฤติกรรมการกระทำไปตามอำนาจฟ้ามหาจักรวาล องค์ธรรมชาติอันศักดิ์สิทธิ์สูงสุด การสั่นพ้องนั้นก็คือ “ธาตุ” ด้วยสรรพสิ่งแยกกันด้วยธาตุ สิ่งเหมือนๆกัน เมื่อแยกย่อยอนุภาคออกไปก็มีคุณสมบัติสัดส่วนทางธาตุเหมือนกัน เทน้ำลงไปในน้ำมันก็ไม่รวมกันจะแยกจากกันชัดเจน คนอารมณ์ร้ายไปอยู่ในคนจิตเมตตากรุณาก็อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ทน-มันทนไม่ได้ ต้องแยกออกจากกัน ผู้วาจากริยางามย่อมคบได้กับผู้วาจากริยางามเสมอกัน คนพื้นดวงชะตาดี ธาตุดวงย่อมมีรังสีแสงสัมพันธ์ประเสริฐกับดาวกำลังบุญ (ดาวศุภเคราะห์) ยามถือกำเนิดขึ้น ผู้มีดวงปัจจุบันดีคือธาตุดาวจรฝ่ายบุญสร้างรังสีสัมพันธ์สะท้อนรังสีแสงถึงธาตุดาวพื้นดวงชะตา 

อาจกล่าวได้ว่า บุญ-บาป ส่งผลตามกาละเวลาผ่านรังสีดาว ธาตุดวงชะตาชีวิตของเราสั่นพ้องสะท้อนกับธาตุดาวตลอดเวลา เหมือนกายเราทั้งหมดคือโลก และเราคือเซลล์เล็กๆ เซลล์หนึ่งในโลกของร่างกาย โลกก็คือเซลล์เล็กๆ เซลล์หนึ่งในแกลแลคซี่ ที่ล้วนสั่นสะเทือนพ้องกันไปทั้งหมด เกิดแรงผลัก แรงดึงดูด ผ่านกระแสความถี่แลกเปลี่ยนพลังงานต่อกันต ล อ ด เ ว ล า มนุษย์-โลก-ดวงดาว จึงมิอาจแยกจากกัน ผ่องถ่ายแลกเปลี่ยนพลังงานต่อกันตลอดเวลา เพียงแต่..จิต ญาณ ฌาณ ภูมิธรรมความตะหนักรู้ของโลก ดวงดาว มหาจักรวาลนั้น สูงกว่าเราหลายล้านๆๆ ปีแสง การสั่นพ้องไปกับฟ้ามหาจักรวาลจึงเป็นหนทางง่าย_งามแก่ชะตาชีวิต มากกว่าการทวนกระแสพลังงานก็ด้วยประการเช่นนี้

“บันทึกแห่งฟ้า หรืออากาสา” นั้นบันทึกบุญกรรมการกระทำองค์ความรู้มวลรวมทั้งหมดเอาไว้ !!! เมื่อรู้จังหวะฟ้าจึงเลี่ยงการทวนกำลังฟ้าได้ ไหลพ้องไปกับกำลังฟ้าเพื่อความสุขสันติสมปรารถนาแก่ชะตาชีวิตได้ง่ายดาย.

โหราจารย์โบราณสร้างแผนภูมิฟ้า ขึ้นคำนวณรังสีแสงสัมพันธ์_การโคจรของดวงดาว เพื่ออ่านค่าพลังงานของฟ้า ณ. ขณะนั้น และในกาลอดีต และความน่าจะเป็นในอนาคต เพื่อเข้าถึง-เข้าใจจังหวะฟ้า ที่แสดงกระแสสัมพันธ์กับกาละเวลาในภูมิโลก ซึ่งเรียกว่า “ฤกษ์” นั่นเอง ผู้รู้อำนาจฟ้ากระแสดวงดาว รู้ฤกษ์รู้กาล จึงมีชัยไปเกินกว่าครึ่ง ยามดาวส่งผลดีกับดวงก็เร่งรีบสร้างบุญ ทาน ศีล ภาวนา อธิษฐานจิต เนรมิตเสกสร้างสรรพสิ่งให้สมปรารถนาดังประสงค์ แม้ยามใดกำลังดาวบาปเคราะห์เพ่งเล็งมาถึง ก็สามารถพลิกผันกำลังดวงดาวกลับร้ายให้กลายเป็นเด่นดีได้ หรือลดโทษลดกำลังลงได้ มิปล่อยให้ไหลไปตามเวรกรรม

⌖ เมื่อธาตุดาวสั่นพ้องสมดุลกับธาตุดวงชะตา จะให้โทษทัณฑ์ใดใดแก่ดวงชะตาไม่ได้เลย เหตุปัจจัยแห่งทุกข์ อุปสรรค โชคร้ายนาๆ ย่อมสยบ สงบลง

⌖ คุรุครูบาอาจารย์เจ้าผู้เข้าใจแก่นแท้อำนาจธาตุแท้มหาจักรวาล ที่สั่นสะเทือนสื่อสารผ่านสัมพันธ์รังสีแห่งแสงในรูปธาตุรูปธรรม สร้างตารางกลมนต์ยันต์นวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙ขึ้น อัญเชิญอักขระเลขยันต์ รูปรหัสมหาเศรษฐีผู้บรรลุธรรมทั้ง๙ แห่งพุทธกาล ลงประสิทธิ์แทนกำลังดาวพระเคราะห์ วางกลยันต์สร้างสัมพันธ์รังสีสะท้อนธาตุดาวกระทบธาตุดวงของเจ้าชะตาเทียนบูชา อัญเชิญมหาพุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ สังฆานุภาพ แรงคุณแรงครูทุกชั้นทุกภูมิประสิทธิ์ลงพระยันต์ไว้ เพื่อผลอันประเสริฐสูงสุดปรากฏแก่ธาตุขันธ์-ธาตุดวงเจ้าชะตาเทียนบูชา ยกดวงตกแก้ดวงแตก ชะตาต่ำ ให้ดาวเด่นดวงดีทุกด้านทั้ง 12 ราศี 12 เรือนชะตา ตัดกำลังการแสดงผลด้านร้ายสะท้อนกำทอนออกไปของดาวบาปเคราะห์ ผลิกผันร้ายให้กลายเป็นดี เสริมส่งหนุนดีให้เด่นดีทวีคูณ

⌖ ยันต์นวเคราะห์เป็นภูมิธรรมมหาปัญญาชั้นสูงที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก ถูกผูกขึ้นใช้มายาวนานหลายพันปี ในหลายอารยธรรมโบราณ เป็นรหัสสัญญาลักษณ์ที่ซ่อนอยู่ในรูปสัญญาลักษณ์และอักขระยันต์มากมาย ของหลากหลายศาสนา_หลากหลายอารยธรรม เป็นมหายันต์พื้นฐานของเลขยันต์_อักขระยันต์ทั้งปวง ถูกวางบูชาในโบราณสถาน_สถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากมายในโลก และเป็นยันต์ที่ใช้ปรับกระแสธาตุ-กระแสพลังงาน ในบ้านเรือนเคหะศาสนสถานที่เห็นได้ทั่วโลก กล่าวได้ว่า.. ยันต์นี้วางไว้สถานที่ใด ตำแหน่งใด จะสร้างสมดุลของกระแสพลังงานอย่างยิ่งยวด แปรธาตุพลิกผันสลายพลังงานร้ายดับเคราะห์ร้ายโชคร้ายให้สูญไป เสริมส่งดึงดูดโชคลาภความสุขสงบ ความมั่งคั่งโชคดีนานาเข้ามาสู่เหย้าเรือน เมื่อนำมาผูกคาถารหัสเลขยันต์สร้างขึ้นเป็นเทียนบูชา จึงมีมหาพุทธานุภาพพลิกผันเปลี่ยนแปลงดวงชะตาบุคคล หนุนดวงยกชะตา เสริมวาสนาบารมี ให้ประสบความสำเร็จ_สมปรารถนา มั่งคั่งร่ำรวยล้นเหลือ ดั่ง ๙ มหาเศรษฐีแห่งพุทธกาล ที่มั่งคั่งด้วยมหาทรัพย์สมบัติ อริยะทรัพย์ทั้ง๗ มีมากไม่มีหมด สร้างบุญ ทานได้ไม่จำกัด ไม่มีประมาณ

ยันต์นวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง ๙ ประกอบด้วยตารางกลยันต์สี่เหลี่ยมจำนวน ๙ ตาราง แต่ละตารางแบ่งเป็น ๙ ช่อง วางกลเลขยันต์สมดุลเสริมกำลังดาวพระเคราะห์ทั้ง๙ อันมี อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ เสาร์ พฤหัสบดี ราหู ศุกร์ เกตุ ภายในตารางกลลูกเล็กสร้างกระแสพลังสะท้อนกำลังถึงดาวทั้งหมดในตารางกลยันต์ ทั้งกำทอนกระแสพลังกับตารางดวงดาวชั้นนอกสะท้อนสะเทือนออกไปอย่างไม่สิ้นสุด

องค์ยันต์หมุนวนกระแสพลังงาน-ขยายพลัง-สะท้อนสร้างสัมพันธ์รังสีชั้นดีต่อกันตลอดเวลาไม่หยุดนิ่ง (( ดวงนิ่งก็คือน้ำตายหรือน้ำเน่า ดึงดูดพลังลบ ร้าย อุปสรรคปัญหานาๆ เข้ามาตลอดเวลา ดงวงชะตาที่ได้รับการปลุกพลัง ประสิทธิ์พุทธอำนาจศักดิ์สิทธิ์เป็นประจำสม่ำเสมอ ชะตาจะสัมพันธ์สั่นพ้องกับองค์ยันต์ การโคจรของดวงดาว เทห์ฟ้ามหาจักรวาล เกิดการสลัดประจุพลังงานด้านลบร้าย โชคร้ายออกตลอด น้อมนำเอาอิทธิ-ฤทธิอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์เบื้องสูงเข้าเนื้อเข้าตัวประสิทธิแก่ดวงชะตา ให้ความคุ้มครอง ปกปักรักษา ดลบันดาลความโชคดีสิ่งประเสริฐนาๆแก่ชะตาชีวิต เปรียบเหมือนการชาร์จกระแสไฟให้ดวงชะตาพลิกฟื้นคืนพลังชีวิต สุกใสสว่างรุ่งโรจน์รุ่งเรืองเสมออำนาจฟ้า-ดิน )) บ้านเรือนก็ต้องวางผังกระแสน้ำกระแสลม ที่ไหลเลื่อนเคลื่อนไปด้วยอำนาจดวงดาวฟ้าดิน ชะตามนุษย์เมื่อรู้คุณแห่งการวางผังกระแสชะตาชีวิตให้พ้องไปกับอำนาจฟ้า ก็ถือได้ว่า..เป็นผู้กำหนดดวงชะตาตนเอง ไม่ปล่อยไหลไปตามเวรตามกรรม มหาพุทธนุภาพของเทียนนวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙ คือผังกลยันต์เปลี่ยนดวงชะตา ยกภพยกภูมิแปรธาตุความถี่ความสมดุลของชะตาชีวิตมนุษย์ เป็นเกราะคุ้มเคราะห์คุ้มภัย สลายพลังงานด้านร้าย โชคร้ายให้พลิกผันเป็นความดีความประเสริฐ ดึงดูดดลบันดาลสิ่งดีงามสูงสุดเข้ามาสู่ 12 ภพ 12 เรือนชะตา 12 เรื่องของมนุษย์ เมื่อหมั่นจุดขึ้นบูชาปรับภพยกภูมิคุ้มครองดวงชะตา ผลด้านร้ายจากรังสีสัมพันธ์ดวงดาวย่อมมิอาจกระทบดวงชะตาได้เลย

ยันต์นวเคราะห์แสดงคุณวิเศษชั้นหนึ่ง อีกทั้งคุรุอาจารย์เจ้ายังอัญเชิญรูปสัญญาลักษณ์อันศักดิ์สิทธิ์ แสดงพลังแห่งความร่ำรวยมั่งคั่ง มหาสติ มหาปัญญา มหาวาสนาบุญญาธิการสำเร็จทั้งทางโลกธาตุโลกธรรมของมหาเศรษฐีทั้ง ๙ แห่งพุทธกาล ขึ้นประสิทธิ์เหนือตารางกลยันต์นวเคราะห์ทั้ง ๙ เพื่อผลแห่งความอุดมสมบูรณ์ โชคลาภโชคดี อำนาจราชศักดิ์ วาสนาเดชะบุญบารมีเทียมอัครมหาเศรษฐีทั้ง ๙ ผู้มีมหาทรัพย์มหาอริยทรัพย์ไม่มีประมาณ

⌖ พระอาจารย์กฏษฎาท่านกล่าวว่า.. อยากเป็นคนแบบไหนให้อยู่ใกล้คนนั้นๆ นานๆ บ่อยๆ พลังงานของเขาจะกำทอนมาถึงเราเรื่อยๆ เพราะธรรมชาติแล้ว ออร่ามนุษย์ที่ใกล้ชิดกันนั้นจะซ้อนทับกันอยู่ตลอดเวลา เกิดการแลกเปลี่ยนพลังงานต่อกัน พลังธรรมชาติมันเป็นแบบนี้ เราสร้างเทียนนวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง ๙ ขึ้นผูกดวงสมพงษ์ชะตากับดวงเจ้าชะตาเทียน ก็เปรียบว่า..เจ้าชะตาจะได้คุณแห่งดาวนวเคราะห์ทั้ง ๙ ผู้คุ้มครอง 12 เรือนชะตา และได้มหากำลังบุญญาธิการแห่งมหาเศรษฐีทั้ง ๙ ประสิทธิ์แก่ดวงชะตา กายทิพย์ จิตวิญญาณตลอดเวลา ภาษาสมัยใหม่เขาเรียกดาวโหลดข้อมูลลงมาสู่เราประมาณนั้น

“รูปสัญญาลักษณ์” คือรหัสพลังงานในรูปกัมมัตภาพรังสี แสดงผลตรงตามพลังงานเฉพาะบุคคล หรือแรงจิตผู้อธิษฐานจิตเสกสร้าง เมื่อประสิทธิ์ขึ้นไว้ที่ใด พลังงานนั้นก็แสดงแสนยานุภาพตรงตามโองการ ณ.ที่นั้นโดยเต็มกำลัง เมื่ออัญเชิญพลังงานชั้นภูมิใดเข้าเนื้อเข้าตัวเข้าประสิทธิ์แก่ดวงชะตา และจิตปิดรับพลังงานนั้น จึงเกิดการแปรธาตุแปรขันธ์สัญญายกภพยกภูมิ โดยคลื่นความถี่อันศักดิ์สิทธิ์จะแทรกเข้ายกระดับความถี่ระดับต่ำ ความอับโชค โรคร้ายให้สลายผลไปกลายเป็นดี ด้วยอิทธิคุณ_แรงคุณ_แรงครู_แรงจิต_แรงพุทธเวทย์มนตรา_แรงคาถาแห่งครูบาอาจารย์ทุกๆท่านในทุกชาติภพที่ได้เคยร่วมปริวรรตติเสกสร้างภาพ มนตรา อักขระคาถายันตราขึ้น พลังจิตของทุกท่านยังคงพลังงานอยู่เสมอ สิ่งนี้เรียกว่า “แรงครู” แรงจิตแรงอธิษฐานแห่งครูบาอาจารย์เจ้าผู้เปี่ยมเมตตาแห่งความยินดี “ให้” ความมั่งคั่ง ร่ำรวย โชคดี สมปรารถนา นาๆ แก่สาธุชนคนทั้งหลาย เพื่อผลค้ำคูณ คุ้มครอง ปกปักรักษา หนุนดวงเสริมดวงชะตาราศี ทั้งภาคกายเนื้อกายทิพย์ ดับเคราะห์โศกโรคภัยทั้งปวงแก่เจ้าชะตาเทียนบูชา ตามรูป นาม ชะตาเกิด สายใยวิญญาณจากเส้นผม ผงเล็บมือทั้งสิบ ที่พระอาจารย์เสกสร้างอธิษฐานจิตบรรจุไว้ในตาว่างของยันต์เทียนบูชา ❛เทียนคู่ชีวิตนวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙❜ ที่สร้างขึ้นเฉพาะตรงตามดวงชะตาบุคคล

เทวดานพเคราะห์ทั้งเก้า
ผู้ครอง 12 เรือนชะตา ราศี

✦ พระอาทิตย์
เทวดาพระอาทิตย์ทรงราชสีห์ ธาตุไฟ  ::  เป็นดาวเจ้าครองราศีสิงห์ เรือนชะตาที่ 5 สัญญาลักษณ์เลข 1 เป็นคู่มิตรกับดาวพฤหัส คู่ศัตรูกับดาวอังคาร มีกำลังพระเคราะห์เป็น 6 ( พญาราชสีห์ 6 ตัว ) “ยศ ศักดิ์ อำนาจ คืออาทิตย์ เทพเจ้าแห่งเดช อำนาจ บารมี เกียรติยศ ศักดิ์ศรี ความสูงส่ง ความมั่นคง ความมั่งคั่ง” ผู้บูชารับพระอาทิตย์เข้าไว้ในดวงชะตาย่อมรุ่งโรจน์ ด้วยอำนาจ ตบะ เดชะ บารมี มีพลังชีวิตดุจแสงอาทิตย์ราชาแห่งจักรวาล

✦ พระจันทร์
เทวดาพระจันทร์ทรงม้า ธาตุดิน  ::  เป็นดาวเจ้าครองราศีกรกฏ เรือนชะตาที่ 4 สัญญาลักษณ์เลข 2 เป็นคู่มิตรกับดาวพุธ คู่ศัตรูกับดาวพฤหัส มีกำลังพระเคราะห์เป็น 15 ( นางฟ้า 15 นาง ) “รูปจริต ให้ทายจันทร์ เทพเจ้าแห่งเสน่ห์ เมตตามหานิยม โชคลาภ เงินตรา” ผู้บูชารับพระจันทร์เข้าไว้ในดวงชะตา จะทำให้เป็นผู้มีเสน่ห์แก่คนทั้งหลาย ผู้ใหญ่ให้ความเมตตารักใคร่เอ็นดู การประสานงานติดต่อราบรื่น ค้าขายดี ลูกค้าหลงใหล เงินทองสมบัติไหลมาเทมา

✦ พระอังคาร
เทวดาพระอังคารทรงกระบือ ธาตุลม  ::  เป็นดาวเจ้าครองราศีเมษ และราศีพิจิก เรือนชะตาที่1 และ 8 สัญญาลักษณ์เลข 3 เป็นคู่มิตรกับดาวศุกร์ คู่ศัตรูกับพระอาทิตย์ มีกำลังพระเคราะห์เป็น 8 ( พญากระบือ 8 ตัว ) “กล้า แข็ง ขยัน ทายอังคาร เทพเจ้าแห่งการต่อสู้ การบุกเบิก พลังจิตพลังกายที่สมบูรณ์” ผู้บูชารับพระอังคารเข้าไว้ในดวงชะตา จะมีความเด็ดขาด ฉลาดกล้าหาญ กล้าคิดกล้าตัดสินใจ กล้าเผชิญปัญหา ไม่ย่อท้อเกรงกลัวอุปสรรค เทพพระอังคารจะประทานพรให้ทุกอย่างผ่านพ้นและสำเร็จ

✦ พระพุธ
เทวดาพระพุธทรงช้าง ธาตุน้ำ  ::  เป็นดาวเจ้าครองราศีมิถุน และราศีกันย์ เรือนชะตาที่ 3 และ 6 สัญญาลักษณ์เลข 4 เป็นคู่มิตรกับพระจันทร์ คู่ศัตรูกับราหู มีกำลังพระเคราะห์เป็น 17 ( พญาช้างสาร 17 เชือก ) “เจรจาอ่อนหวาน ฉลาดเจ้าปัญญา ให้ทายพุธ เทพเจ้าแห่งปฏิภาณ ไหวพริบ และปัญญา” ผู้บูชารับพระพุธเข้าไว้ในดวงชะตา จะเป็นผู้ที่มีปัญญา ปฏิภาณไหวพริบ ฉลาด มีความสามารถในการคิด พูด อ่าน เขียน ตรงตามหลักนักปราชญ์ ที่เรียกว่า สุ จิ ปุ ลิ ช่างพูด ช่างเจรจา มีความสามารถในการปฏิบัติ ปรับตัวได้ทุกสถานการณ์ แม้ทำการใดใดย่อมสำเร็จได้สูงส่งตามเป้าหมาย

✦ พระพฤหัส
เทวดาพระพฤหัสทรงกวางทองคำ ธาตุดิน  ::  เป็นดาวเจ้าครองราศีธนู และราศีมีน เรือนชะตาที่ 9 และ 12 สัญญาลักษณ์เลข 5 เป็นคู่มิตรกับพระอาทิตย์ คู่ศัตรูกับพระจันทร์ มีกำลังพระเคราะห์เป็น 19 ( ฤๅษี 19 ตน ) “ปัญญาบริสุทธิ์ ทายพฤหัสบดี เทพเจ้าแห่งความรู้ ความมั่งคั่งสำเร็จอันยิ่งใหญ่” ผู้บูชารับพระพฤหัสเข้าไว้ในดวงชะตา จะเป็นผู้ที่มีสติปัญญาเป็นเลิศ มีความรอบรู้ เป็นปราชญ์คุรุครูอาจารย์ เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาแก่คนทั้งหลาย มีทรัพย์สมบัติมาก มียศถาบรรดาศักดิ์ มีความเจริญรุ่งเรืองอุดมสมบูรณ์แก่ชีวิตนานัปการ

✦ พระศุกร์
เทวดาพระศุกร์ทรงโค ธาตุน้ำ  ::  เป็นดาวเจ้าครองราศีพฤษภ และราศีตุลย์ เรือนชะตาที่ 2 และ 7 สัญญาลักษณ์เลข 6 เป็นคู่มิตรกับดาวอังคาร คู่ศัตรูกับดาวเสาร์ มีกำลังพระเคราะห์เป็น 21 ( พญาโค 21 ตัว ) “เทพเจ้าแห่งความรัก ความสวยงาม ความมั่งคั่งร่ำรวย ทรัพย์สินสมบัติ ความอุดมสมบูรณ์นานัปการ ความสุขความบันเทิงรื่นรมย์ ศิลปะ ความอ่อนหวาน เสน่ห์เมตตามหานิยม” ผู้บูชารับพระศุกร์เข้าไว้ในดวงชะตา จะเป็นผู้มีทรัพย์สมบัติมาก อุดมด้วยเงินทองลาภผลสมบัติ ฉลาดในศาสตร์แห่งชีวิต เป็นที่รักหลงใหลแก่คนทั้งหลาย เจ้าเสน่ห์ มีเมตตามหานิยมในตัวเอง เป็นผู้ที่มีอำนาจอิสระในการใช้ชีวิตได้ตามปรารถนา

✦ พระเสาร์
เทวดาพระเสาร์ทรงพยัค(เสือ) ธาตุไฟ  ::  เป็นดาวเจ้าครองราศีมกร และราศีกุมภ์ เรือนชะตาที่ 10 และ 11 สัญญาลักษณ์เลข 7 เป็นคู่มิตรกับราหู คู่ศัตรูกับดาวศุกร์ มีกำลังพระเคราะห์เป็น 10 ( พญาเสือ 10 ตัว ) “โทษทุกข์ ทายเสาร์ เทพเจ้าแห่งการกสิกรรม ความอดทนอดกลั้น (ขันติ) อำนาจ ตบะ เดชะสูงเด่น ” ผู้บูชารับพระเสาร์เข้าไว้ในดวงชะตา จะเป็นผู้มีอำนาจ ตบะ เดช บารมีสูงเด่น มีความอดทน อดกลั้น ความรับผิดชอบ ซื่อตรง และด้วยอำนาจแห่งพระเสาร์ดาวครูกรรมที่ยิ่งใหญ่ เมื่อยามให้คุณจะปรากฏเกินกว่าอำนาจดวงดาวใดใด คุณแห่งเสาร์นั้นคือความพ้นจากวิบากกรรม ประสบความมั่นคงอย่างสูงส่งในชีวิต มีอำนาจ ยศศักดิ์ บารมี สมบัติมั่งคั่ง ไร่นาที่ดินทรัพย์ในดินมหาศาลจะปรากฏ เป็นที่เกรงกลัว ศรัทธา นับถือแก่คน มวลชนทั้งหลายดั่งอำนาจแห่งกษัตรา

✦ พระราหู
เทวดาพระราหูทรงครุฑดำ  ธาตุลม  ::  ไม่เป็นเจ้าครองเรือนชะตา-ราศีใด  สัญญาลักษณ์เลข 8 เป็นคู่มิตรกับดาวเสาร์ คู่ศัตรูกับดาวพุธ มีกำลังพระเคราะห์เป็น 12 ( หัวผีโขมด 12 หัว ) “เทพเจ้าแห่งเดช อำนาจ บารมี เงินตรา เปลี่ยนแปลงดวงชะตาชีวิต จากร้ายกลายดี” ผู้บูชารับพระราหูเข้าไว้ในดวงชะตา พระราหูจะคุ้มครองดวงชะตามิให้ตกต่ำอับจน จะเป็นผู้มั่งคั่งทรัพย์สมบัติมาก อุดมด้วยโชคลาภ ฉลาดเจ้าปัญญา มีเสน่ห์เมตตามหานิยม มีชื่อเสียงโด่งดัง คนรักใคร่ไหลหลง ลาภ ยศ เกียรติ สรรเสริญย่อมไหลหลั่งมาสู่ชีวิต เพราะยามราหูให้คุณจะให้อย่างไม่อั้น ไม่มีที่สุด ไม่มีประมาณ

✦ พระเกตุ
เทวดาพระเกตุนาคราช วิญญาณธาตุ  ::  ไม่เป็นเจ้าครองเรือนชะตา-ราศีใด  พระเกตุเป็นส่วนหางของราหู จะไม่เสวยอายุโดยตรง แต่จะเข้าแทรกเพื่อบรรเทาเรื่องร้ายและส่งเสริมในเรื่องดี จะทวีกำลังแก่ดาวทั้งหลายที่พระเกตุเข้าแทรก สัญญาลักษณ์เลข 9 มีกำลังพระเคราะห์เป็น 21 ( พญานาค 21 ตน ) “เทพเจ้าแห่งสมบัติในบาดาลพิภพ ความศักดิ์สิทธิ์ ลางสังหรณ์ มีฤทธิ์มาก เดชมาก กำลังมาก  เป็นฉัตรแก้วกั้นเกศ เป็นมหาเทพคุ้มครองดวงชะตา” ผู้บูชารับพระเกตุเข้าไว้ในดวงชะตา จะทำให้มีทรัพย์สินสมบัติ มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง มีพาหนะ บริวาร อำนาจราซศักดิ์ คู่แก้วคู่ขวัญ แก้วแหวนเงินทอง ไม่ขาดตกบกพร่องในชีวิต จะไม่มีเคราะห์ จะมีแต่ความสุข ความเจริญทุกประการ

บุคคลผู้บูชา ๙ เทวดานพเคราะห์ผู้ครองเรือนชะตา จึงได้รับกระแสมหาคุณแห่งธาตุดาว-มาหนุนธาตุดวงตลอดเวลา เด่นดีเป็นเลิศครบทุกเรื่อง และการวางตารางกลของผังยันตฺ์ทั้ง ๙ ยังสร้างกระแสพลังงานที่เป็นเลิศแก่ดวงชะตา ที่บรรจุ รูป นาม ชะตาเกิด เส้นผม เล็บมือทั้งสิบ คืออนุภาคย่อยของเจ้าชะตา เป็นสายใยวิญญาณรหัสพลังงานเฉพาะบุคคล หรือ DNA ที่ไม่มีใครซ้ำใครได้ในจักรวาล บรรจุไว้ในยันต์เทียนบูชาอันเป็นสิ่งแทนตน แทนตัว แทนดวงชะตาของเจ้าของเทียน สิ่งดีงามมหามงคลบารมีใดใด ได้เกิดปรากฏแก่เทียน ก็ย่อมปรากฏแก่เจ้าชะตาเจ้าของเทียนเช่นกัน โดยไม่มีผิด ตก ยกเว้นเลย โดยจะเกิดกับกายพลังงานหรือกายทิพย์ก่อน แล้วจึงปรากฏในโลกเนื้อหนัง

– รายละเอียดการบูชาฤกษ์ –
❛ เทียนนวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙ ❜

พระอาจารย์กฤษฎาให้ฤกษ์จุดบูชา ❛ เทียนนวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙ ❜ ให้ทุกดวงชะตาเดือนละ 1 ฤกษ์ ในวันพระจันทร์ดับ หรืออมาวสีแห่งฤกษ์ วันเริ่มต้นเสี้ยวแสงแรกในรอบโคจรใหม่ของพระจันทร์ ซึ่งถือเป็นวันเริ่มรอบชะตาชีวิตใหม่ ที่ดวงจันทร์มีกำลังมากจากการดูดซับพลังงานจากดวงอาทิตย์ที่กุมจันทร์สนิทองศา เป็นจุดพลังอำนาจจิตที่เข้มข้นทรงพลังอย่างยิ่ง พลังอธิษฐานใดใดในคืนอมาวสีจะมีอำนาจรุนแรง เป็นวันขอเงิน-ขอพรจากพระจันทร์

เทียนบูชาทุกเล่มพระอาจารย์ เสก สร้าง สีเทียนขึ้นตามดวงชะตาบุคคลโดยเฉพาะเจาะจง เทียนชะตาแทนตัวตนของเจ้าชะตาเทียน ยันต์ไส้เทียนบรรจุชื่อ นาม ดวงชะตากำเนิด และเล็บมือ DNAบุคคลอันเป็นสายใยวิญญาณรหัสพลังงานของเจ้าชะตาเทียน ปลุกเสกผ่านรูป-ขานนามชะตา ถูกต้องตามพิธีกรรมโบราณอันศักดิ์สิทธิ์แห่งพุทธเวทย์ล้านนาครบสูตร อัญเชิญเทียนชะตาขึ้นจุดบูชา ณ. พระธาตุศรีจอมไคล วิหารสะเดาะเคราะห์พระเจ้าพันองค์ แอ่งพลังงานศักดิ์สิทธิ์แห่งเขลางค์นคร

✔1.บูชาฤกษ์ ❛ เทียนนวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙ ❜
ให้พระอาจารย์จุดให้ในฤกษ์อมาวสี 1 เล่ม 1 ดวงชะตา

✔2.บูชาฤกษ์ ❛ เทียนคู่ชีวิตนวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙ ❜
ให้พระอาจารย์จุดให้ในฤกษ์อมาวสี 2 เล่ม 2 ดวงชะตา
(หนุนดวงยกชะตาคู่ชีวิต คู่ค้า ให้เป็นคู่สมพงษ์เกิดบุญสัมพันธ์)

✔3.บูชาฤกษ์ ❛ เทียนนวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙ ❜ 15 เล่ม 1 ดวงชะตา
จุดด้วยตนเอง 1 คาบ 15 เล่ม ( ควรบูชาจุดติดต่อกัน 2 คาบ = 1 เดือน )

✔4.บูชาฤกษ์ ❛ เทียนนวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙ ❜ ชุดทวีฤกษ์ 16 เล่ม 1 ดวงชะตา
บูชาให้พระอาจารย์จุดให้ในฤกษ์ 1 เล่ม และบูชาเพื่อจุดด้วยตนเอง 1 คาบ 15 เล่ม
( หรือ 2 คาบ 30 เล่ม )

– แนะนำการบูชาฤกษ์ –

พลิกดวงเปลี่ยนชะตา จุดเทียนบูชาค้ำชะตาตลอดเดือน

✔5.บูชาชุดทวีฤกษ์ และ จุดเอง 2 คาบ 30 เล่ม ( 1 เดือน )
บูชาเทียนให้พระอาจารย์จุดให้ในฤกษ์ 1 เล่มใหญ่ และจุดด้วยตนเอง 2 คาบ 30 เล่มเล็ก จุดติดต่อกัน 1 เดือน )

แจ้งบูชาฤกษ์ที่นี่ LINE:@namotasa ( แอดมิน : คุณหมิง )

✚ สิ่งที่ต้องส่งให้พระอาจารย์หลังแจ้งบูชาฤกษ์ ✚
1.ชื่อ นามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด เวลาเกิด สถานที่เกิด
2.รูปถ่ายหน้าตรง ไม่ใส่แว่นตา เห็นดวงตาชัดเจน
3.เล็บมือทั้งสิบเล็บ ไม่มียาทาเล็บ ( ตัดส่งมาให้มากที่สุด ผงเล็บจะผนึก 9 ตำแหน่ง ในตารางกลยันต์ )
( กรณีจุดยาวนาน 3 – 9 เดือน ต้องส่งเล็บใหม่ให้พระอาจารย์ทุกเดือน )

❛ เทียนนวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙ ❜  ชุดจุดเอง 1 คาบมี 15 เล่ม เป็นเทียนขี้ผึ้งแท้ขนาดเล็กเพียงปลายนิ้วก้อย ไส้เทียนพันยันต์นวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙ บรรจุชื่อ นาม ดวงชะตาของเจ้าชะตาเทียน และผงเล็บมือทั้งสิบของเจ้าชะตา เทียนแทนตัวตนเจ้าชะตาเรียก “เทียนชะตา” ใช้เวลาจุดประมาณ 12-15 นาที พระอาจารย์กฤษฎาปริวรรตจัดสร้างให้มีขนาดเล็ก แต่เปลวไฟสูงใหญ่โชติช่วง เพื่อให้สานุศิษย์ได้นำไปจุดด้วยตนเองได้ง่าย จุดได้สำเร็จ เกิดสมาธิ ณ. ขณะจุดเทียนบูชาอย่างยิ่งยวด ❛ วัตถุธาตุใด ยิ่งเล็กยิ่งสร้างยาก ต้องใช้กำลังสติ อำนาจสมาธิ ประณีตทุกอณูจิต โบราณจึงกล่าวว่า สร้างสิ่งใดยิ่งเล็กยิ่งสร้างยาก ยิ่งมีมหาพุทธานุภาพสูง แรงคุณแรงครูสูงยิ่ง ❜

❛ เทียนนวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙ ❜ พระอาจารย์จุดให้ในฤกษ์ 1 เล่ม เป็นเทียนเล่มใหญ่หนัก 9 บาท ไส้เทียนพันยันต์นวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙ บรรจุชื่อ นาม ดวงชะตาของเจ้าชะตาเทียน และผงเล็บมือทั้งสิบของเจ้าชะตา ปลุกเสกสาธยายมนต์เต็มสูตรจุดบูชาตามพิธีกรรมโบราณล้านนา ณ. แอ่งพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์เขลางค์นคร พระธาตุศรีจอมไคลวิหารสะเดาะเคราะห์พระเจ้าพันองค์

❛ เทียนคู่ชีวิต นวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙ ❜ เป็นเทียนบูชา 2 เล่ม 2 ดวงชะตาคู่ชีวิต คู่สมพงษ์ดวงสัมพันธ์ คู่ค้า คู่มิตร เสริมดวงหนุนดีสร้างบุญร่วมชาติ สร้างบารมีร่วมขันธ์ จุดเทียนสมพงษ์ดวงชะตาร่วมกัน ให้ชีวิตอยู่ดีกินหวาน รักใคร่ปรองดองเมตตาเกื้อกูลกัน ประสบความสุข ความเจริญรุ่งเรืองแก่สองดวงชะตาคู่ชีวิต คู่มิตร คู่ค้า คู่ความ คู่เวรคู่กรรม เมื่อจุดแล้วกรรมเก่าก็บรรเทาจนหายสูญ เกิดกรรมใหม่ที่ดี เกิดบุญบารมีเกื้อกูลค้ำคูณเสริมส่งกัน เปลี่ยนคู่กรรมให้เป็นคู่บุญคู่บารมี

 – อุปเท่ห์คือ – 
เมื่อจุดเทียนบูชาเสริมดวงชะตาตนเองให้เด่นดี ยกขึ้นเป็นดวงชะตาชั้นเลิศ คู่ชีวิตผู้เป็นคู่บุญบารมี หรือคู่เวรคู่กรรมก็ตามแต่ ควรได้จุดเสริมดวงหนุนชะตาให้พลิกฟื้นยกดวงขึ้นไปเสมอกัน เป็นคู่ชีวิตมหาเศรษฐีดวงดีเสมอกัน ค้ำคูณกัน ไม่ฉุดดวงกัน บุคคลดวงดีกับดวงดีมาพ้องดวงชะตากัน ยิ่งเสริมแรงเสริมกำลังแก่กันให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

เทียนคู่ชีวิ จุดให้บุคคลอื่นที่ต้องการเสริมดวงชะตาให้เด่น ดี สมพงษ์เสมอกับดวงเราได้ทั้งหมด ทั้งคู่รักคู่ครอง บุตร หลาน มิตรสหาย หุ้นส่วน บริวาร เจ้านาย คู่ค้า ลูกค้า ลูกความ หรือบุคคลใดใดที่ต้องการให้ดวงเราและดวงเขาสมพงษ์กันในทางเด่นดี มั่งคั่ง ไร้อุปสรรคนาๆ

กดอ่านพุทธคุณเทียนคู่ชีวิต >> เทียนคู่ชีวิต ‘เทียนวิชาสมพงษ์ดวงชะตา’

ประสงค์บูชาฤกษ์จุดเทียนนวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙
แจ้งบูชาฤกษ์ที่นี่ >> https://lin.ee/2Jj9RKH

Line : @namotasa (ติดต่อ : แอดมินคุณหมิง)

📌 ท่านผู้บูชาฤกษ์เทียนนวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙ ❜ และ  ❛ เทียนคู่ชีวิตนวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง ๙ ต้องส่งรูป และ เล็บมือทั้งสิบให้พระอาจารย์โดยด่วน ( สำคัญและจำเป็น ) เล็บคือสายใยวิญญานระบุรหัสพลังงานเฉพาะบุคคล เป็น DNA แทนตัวเจ้าของ มหามงคลอันประเสริฐใดใดเกิดเทียนชะตา ที่บรรจุเล็บ ชื่อนามชะตาเกิด มงคลนั้นย่อมเกิดปรากฏแก่เจ้าชะตาเทียนเสมอกัน แม้ในระยะที่ห่างไกล

ความมั่งคั่งร่ำรวย
ความสุข สันติ เบิกบาน
พึงเกิดปรากฏแก่ท่านทุกมื้อทุกวาร
สาธุ สาธุ สาธุ
🙏🙏🙏

ติดต่อบูชา LINE : @namotasa