คาถา และเคล็ดวิธีใช้นำมันเพ็ญกฤตติกามหาเสน่ห์
น้ำมันนี้ใช้ดีทุกด้านตามปรารถนา

กำหนดจิตให้จดจำลำลึกได้ถึงกลิ่นน้ำมันเพ็ญกฤตติกานี้ไว้ว่า.. ได้กลิ่นนี้ยามใด ยามนั้นคือยามสำเร็จ ยามชนะจิต ยามชนะใจ ยามแห่งความมั่งคั่งอุดม รัศมีกายรัศมีจิตสว่างไปทั้งหมื่นโลกธาตุ คนรัก เทวดาหลง สรรพคลื่นจิต สิ่งศักดิ์สิทธิ์ค้ำคูณเกื้อหนุน สติปัญญากระจ่าง จำได้หมายรู้ไปถึงทุกภพทุกภูมิ ว่าจิตนี้คือธาตุทิพย์ จิตเนรมิตทรงพลังอำนาจ คิดการใดสำเร็จทุกอย่าง ปรารถนาสิ่งใด สิ่งนั้นจักปรากฏ ความสุข เงินทอง สมบัติ ทรัพย์เพิ่มพูนสมบูรณ์ล้นเหลือตลอดกาล

เคล็ดวิธีบูชาน้ำมันเพ็ญกฤตติกามหาเสน่ห์

แตะน้ำมันเพ็ญเพียงเล็กน้อย วนขวา (ทวนเข็มนาฬิกา) เบาๆ บนหลังมือซ้าย หายใจเข้าลึกๆ ผ่อนลมปราณออกช้า ๆ และกำหนดจิตนึกคิดมโนภาพอันปรารถนาความสำเร็จตลอดเวลาที่วนน้ำมัน

แล้วจึงเริ่มภาวนาคาถาเรียกธาตุปลุกฤทธิ์น้ำมันเพ็ญ สวดปิดทวาร หลับตา กลั้นหายใจ ภาวนาคาถาบูชา 5 คาบ (ในใจ) ” อม ปะจะละภะ อมสัวหูมติด “ แล้วเป่าลม แผ่ปราณผ่านหลังมืดที่วนน้ำมันเพ็ญไว้ ไปทางทิศที่ปรารถนาความสำเร็จ ด้วยใจเบาๆ โล่ง ปลอดโปร่ง สบายๆ

คาถาเสน่ห์เมตตามหาลาภ สำหรับปลุกฤทธิ์น้ำมันเพ็ญกฤตติกามหาเสน่ห์

อม ปะจะละภะ ปิยังมะมะ อมสัวหูมติด

<< ฤทธานุภาพน้ำมันเพ็ญกฤตติกามหาเสน่ห์ >>

ติดต่อบูชา LINE : @mayakarnlanna