น้ำมันกฤตติกามหาเสน่ห์
กฤกษณา อำพัน กะลำพัก

น้ำมันเพ็ญกฤตติกามหาเสน่ห์ น้ำมันมนต์มวลสารวิเศษเป็นต้นธาตุต้นเชื้อสำคัญ ในการสร้างเสกสีผึ้ง ขี้ผึ้งศักดิ์สิทธิ์ และเครื่องรางวัตถุธาตุกายสิทธิ์ทั้งหลาย ปรุงจากมวลว่านหอมว่านมหาวิเศษ มวลว่านเสน่ห์เมตตามหานิยม มวลว่านมหาเศรษฐี ข่าม คงกระพัน เครื่องยามหาจินดามนต์ บ่มน้ำมันกฤษณาอำพันกะลัมพัก ตามวิถีคัมภีร์เครื่องหอมสายเสน่ห์ชั้นสูงแต่โบราณ ปลุกเสกปรุงว่านบ่มกลิ่น เพื่อใช้เป็นการกิจสำหรับพิธีกรรมอันสำคัญ บัดพลีบูชาเทวบุตร เทวดา ครูบาอาจารย์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวง มีฤทธีเด่นดีด้านเมตตาบารมี คนรัก เทวดาหลง สรรพคลื่นจิตดวงวิญญาณทั้งหลายจักบังเกิดมหานิยม
พระอาจารย์เล่าว่า..เทวดามาสอนคาถาปลุกฤทธีว่านยาน้ำมันมหาเสน่ห์ให้ตั้งแต่ครั้งยังเป็นเณร น้ำมันนี้ท่านปลุกฤทธิ์เรียกธาตุ อธิษฐานจิต ประสิทธิแรงครูติดต่อกันมาหลายสิบปี เสกทุกมื้อจันทร์วันดี ทุกฤกษ์เด่น ทุกดิถีแรง ประสิทธิ์อาคม มนตรา พุทธาภิเษกทุกฤกษ์ทุกกาลมายาวนาน เปลี่ยนเกล็ดทองคำนพคุณและเติมว่านยาน้ำมันกฤษณาเพิ่มทุกๆ เดือนสิบสองในพิธีปลุกเสกใหญ่ แบ่งให้สานุศิษย์ได้นำไปบูชา เจิมผิวทาเนื้อเพิ่มฤทธิ์อำนาจให้เครื่องรางรัตนชาติทั้งหลาย น้ำมันทุกขวดบรรจุเกล็ดทองคำนพคุณ ทองคำแท้มหาสมบัติพระแม่ธรณี ธาตุทองคำอยู่ณ. ที่ใดก็สว่าง มีค่า เป็นมหาอำนาจมหาเสน่ห์ มหารัก มหาหลง มหานิยมแก่คนทั้งหลายมิเคยเสื่อมมิเคยคลาย น้ำมันเพ็ญกฤตติกามหาเสน่ห์ปรากฎกลิ่นอยู่ที่ใด ที่นั้นจักอื้ออึงด้วยหมู่เทพ เทวบุตร เทวดา รูปธรรมศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวง

น้ำมันเพ็ญทุกขวดบรรจุเกล็ดทองคำนพคุณ ทองคำดิบสูงค่าแห่งบางสะพาน เมื่อใช้น้ำมันหมดรักษาเกล็ดทองคำดิบไว้ให้จงดีมีคุณอเนกอนันต์ ทั้งคุณมนตราคาถา และคุณค่ามหาเสน่ห์แห่งทองคำ

กลิ่นคือภาษาทิพย์ คือภาษาแห่งการเชื่อมโยง บูชา
สื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีพลังอำนาจมาก!!

ในมิติทิพย์นั้น.. กลิ่นหอมจะกระจายเป็นคลื่นแสง คลื่นความถี่ อณูพลังงานอันละเอียด สื่อสารเป็นรัศมีแสงสีอันวิจิตร พลังงานศักดิ์สิทธิ์ในทิพยภูมิอันละเอียดจะสัมผัสภาษาของคลื่นนี้ได้ น้ำมันกฤตติกาปลุกเสกด้วยมนตราภาษาทิพย์ ประสิทธิ์เวทย์คาถาศักดิ์สิทธิ์แรงจิตแรงครูเอาไว้ เมื่อนำไปใช้ผ่านปราณจะแผ่กระจายพลังงานแห่งทิพย์ออกไปได้ทั้งหมื่นโลกธาตุ คลื่น แสง สี  รัศมี แห่งกลิ่นจะปกป้องคุ้มครอง เวทย์มนตราจะอาบรัศมีจิต รัศมีกายให้บังเกิดมหาเสน่ห์ เมตตามหานิยมอย่างเอกอุ เชื่อมโยงกับพลังงานศักดิ์สิทธิ์ ปลุกจิตเดิมแท้ให้ตื่น ให้จำได้ หมายรู้ถึงอำนาจอันมหาศาลของจิตเดิมอันบริสุทธิ์้ จิตที่เคยเป็นแสงสว่าง เป็นธาตุทิพย์ เป็นดวงจิตอันวิเศษเสมือนเหล่าเทพเทวา มีฤทธิ์ มีอำนาจ สามารถที่จะนิรมิต วิจิตร ปรุงแต่งสร้างจักรวาลแห่งมโนภาพได้ทุกอย่าง ด้วยรัศมีจิตที่มีฤทธิ์อำนาจ อธิษฐานสิ่งใดสิ่งนั้นย่อมได้ ย่อมบังเกิด ย่อมสำเร็จ

พระเวทย์เสน่ห์เมตตามหาลาภ

อม ปะจะละภะ ปิยังมะมะ อมสัวหูมติด

ธูป เทียน กำยาน กฤษณา กันเกรา น้ำมันหอม ดอกไม้สด แปรธาตุจากสสารเป็นควันหอมแพร่กระจายออกไปในอากาศธาตุ เป็นเครื่องสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาแต่โบราณ อาจเป็นเพราะ.. กลิ่นคือประสาทสัมผัสที่ทรงพลังที่สุด ช่วยให้สมองเกิดการผ่อนคลายหายทุกข์ เข้าถึงความทรงจำ จินตนาการ อารมณ์ความรู้สึก จิตใต้สำนึก เชื่อมโยงกับความทรงจำระยะยาวและความศรัทธา ได้โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการตีความใดๆ

กลิ่นเป็นการสัมผัสในระดับจิตวิญญาณ จมูกเป็นประสาทสัมผัสพิเศษที่ไม่เคยโกหก กลิ่นจะถูกส่งไปยังสมองทันที และทำการบันทึกดึงประสบการณ์ หรือความทรงจำที่เรามีต่อกลิ่นนั้นออกมาได้ทันที เรื่องราวและเหตุการณ์ต่างๆ ถูกส่งผ่านกลิ่นได้อย่างมหัศจรรย์ กลิ่นไวต่อความรู้สึก สามารถกระตุ้นความปรารถนา ความลุ่มหลง ได้เหนือกว่า รูป รส เสียง และสัมผัส นี่คืออำนาจของกลิ่นที่กระตุ้นให้เกิดการโต้ ตอบทางอารมณ์โดยธรรมชาติ

กลิ่นมีพลังลึกลับล้ำลึกที่ทำให้ความรู้สึกเปลี่ยนได้ฉับพลัน!! สามารถดึงความทรงจำระยะยาวระดับลึกกลับมาได้ สัญญาณกลิ่นจะส่งผ่านไปยังสมองส่วนธาลามัส แล้วตรงไปเชื่อมต่อกับสมองส่วนควบคุมอารมณ์ ที่ทำหน้าที่หลักเกี่ยวกับความจำคืออมิกดาลา กลิ่นจะกระตุ้นการทำงานของสมอง ทำให้จดจำได้ยาวนาน และเชื่อมโยงกับประสบการณ์ต่างๆ ในอดีตได้ข้ามภพข้ามชาติ เปรียบเสมือนเครื่องย้อนเวลาที่รวดเร็วเหมือนจิตที่เร็วกว่าแสง กลิ่นสามารถเรียกความทรงจำที่จิตบันทึกให้ผุดขึ้นมาได้ ความรู้สึกและอารมณ์ของเหตุการณ์จะถูกเรียกคืนกลับมา สมองจะเชื่อมโยงกับกลิ่นและความทรงจำ เหตุการณ์ บุคคล วัตถุ ช่วงเวลา สถานที่

น้ำมันเพ็ญกฤตติการมหาเสน่ห์นี้ ประสิทธ์ไว้ซึ่งอำนาจทิพย์ทั้งปวงอย่างเต็มกำลัง เป็นเครื่องหอมปรุงจากมวลสาร ว่าน น้ำมันหอมชั้นสูงปรุงเพื่อบูชาคุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณครูบาอาจารย์ เทวบุตร เทวดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ สรรพจิตญาณตัวรู้ทั้งหลายในวัตถุธาตุกายสิทธิ์เครื่องรางของขลัง ไม่มีของต่ำ ไม่มีคุณผี ไม่มีคุณพราย น้ำมันทุกขวดบรรจุเกล็ดทองคำนพคุณ ทองคำดิบสูงค่าแห่งบางสะพาน เมื่อใช้น้ำมันหมดรักษาเกล็ดทองคำดิบไว้ให้จงดีมีคุณอเนกอนันต์ ทั้งคุณมนตราคาถา และคุณค่ามหาเสน่ห์แห่งทองคำ

<< อ่านเคล็ดการบูชาน้ำมันเพ็ญกฤตติกา >>

ติดต่อบูชา LINE : @namotasa