พระอาจารย์จุดเทียนข้ามปี
” เทียนมหาสันติงหลวง “
เทียนมนต์ปริตร พลิกฟื้นชะตา
ระงับเคราะห์ร้ายสลายเคราะห์กรรม
ให้ทุกดวงชะตาสำเร็จแล้วในคืนข้ามปี2563
เข้าสู่วันใหม่วันขึ้นปีใหม่ ฉลู ฉลุย 2564
วันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2564
แรม 3 ค่ำ เดือนยี่ปีชวด
ณ. วิหารสะเดาะเคราะห์พระเจ้าพันองค์ 

อิทธิอำนาจแห่งเทียนบูชาเทียนมหาสันติงหลวง ปรากฏผลคุ้มครองดวง หนุนชาตาเต็มกำลังแห่งมนต์อุปปาตะสันติ ย่อมไม่มีโรคลมเป็นต้นมาเบียดเบียน ไม่มีอกาละมรณะ คือตายก่อนอายุขัย ทุนนิมิตรคือลางร้ายต่างๆมลายหายไป เมื่อเข้าสนามรบย่อมชนะข้าศึกทั้งปวงและแคล้วคลาดจากอาวุธทั้งปวง อุปัทวภัย อาเภทแห่งดาวทั้งหลาย จักพินาศไปเคราะห์ร้ายทั้งปวงจะสิ้นสูญ ดับเคราะห์ สงบกรรมวิบากทั้งปวง ครอบครัว บุตรบริวารจะเจริญเป็นสุข อายุยืน ไร้โรคา กิจการจะรุ่งเรือง เกียรติ ยศ อำนาจ ชื่อเสียงจะขจรขจาย ศัตรูหมู่มารคนคิดร้ายจะกลับกลายมาเป็นมิตร จะแคล้วคลาดจากเสนียด สิ่งอันอุบาทว์จัญไร เภทภัย สิ่งร้ายทั้งปวง ราหูจะไม่เข้า พระเสาร์จะไม่แทรก คนธรรพ์มนต์ดำทั้งหลายย่อมพินาศไปสิ้น ชะตาที่ตกจะยกสูง ชะตาที่สูงจะไม่ตกต่ำ อาเภทแห่งดาวจะไม่ส่งผลร้าย สิ่งร้ายจะพลิกผันกลับกลายเป็นดี โชคดี มีชัยชนะทุกกาลทั้งยามหลับแลตื่น อันเป็นเครื่องประกาศคุณูปการอันล้ำเลิศและยิ่งใหญ่สุดประมาณแห่งมนต์มหาสันติงหลวง

  • ปีใหม่ วัน เวลา แห่งสมมุติมายา

    กล่าวลาบทเรียนกรรมเก่าทั้งปวงด้วยอโหสิกรรม

    แม้เคยล่วงเกินทางกาย วาจา ใจ ทั้งตั้งใจ ไม่ตั้งใจก็ดี น้อมขอขมา ขออโหสิกรรมทั้งหมดทั้งสิ้นวันนี้ เดี๋ยวนี้ ทุกการละเมิดก้าวล่วง แม้ผู้ใด สรรพคลื่นจิตใดใดที่เคยเผลอ เคยพลาดก้าวล่วงกันไว้ก็ขอยกโทษ ให้อโหสิกรรมทั้งหมด เพื่อสิ้นภพสิ้นชาติ ไม่มีพันธะกรรม พันธสัญญาใดใดที่พันผูกยึดเกี่ยวกันไว้ต่อไปอีก ขอถอดถอนทุกคำดุด่าบ่นว่านินทา เหน็บแนม สาบาน บนบาน สาปแช่ง จากทุกชาติภพ ให้เป็นโมฆะทันที ณ.บัดนี้เดี๋ยวนี้ ไม่จองเวรจองกรรมข้ามข้ามภพอีกต่อไป

  • ฟ้าใหม่ วันใหม่ นาทีใหม่ ชีวิตใหม่ เซลล์ใหม่ นิสัยใหม่ พฤติกรรมใหม่ ความคิดใหม่ ตั้งเป้าชีวิตจะหยุดคิดลบ คิดร้าย สามหมื่นกว่าวันใช้ไปกันแล้วกี่วัน เหลือเวลาอีกกี่วัน จะเป็นทุกวันไม่ยอมท้อ ไม่ยอมทุกข์ พฤติกรรมเก่าทำมากี่ปี กี่ชาติภพแล้ว จะแก้ไขพฤติกรรมใหม่ให้ได้ชาตินี้ เพื่อให้ชีวิตดีทุกๆ ชาติไป จะยิ้มวันละหลายๆ ครั้ง จะมองหาความสุขให้ได้ในทุกสถานการณ์ ไม่ยึดว่าต้องมีนี่ก่อนถึงสุข มีนั่นก่อนถึงสุข หมดภาระนั้นก่อนถึงเบิกบาน แต่..จะเบิกบาน สงบ มีความสุข เดี๋ยวนี้ ตอนนี้ ในวันดีดีวันปีใหม่นี้ จะเดินตามคำสอนของพระพุทธองค์ที่บอกว่า.. จงเป็นผู้ตื่น ผู้รู้ ผู้เบิกบาน ฝึกเข้าถึงสามสิ่งนี้ก่อน จะเข้ามาทางไหนก็ได้ หาทุกทางต้องมาให้ถึง ถึงแล้วคำตอบทุกอย่างจะกระจ่างเอง..

ดูอะไรแล้วมีความสุข ดู

อ่านอะไรแล้วมีกำลังใจ เบิกบาน อ่าน

ฟังอะไรแล้ว ขยายปัญญา ฟัง

พูดอะไรแล้วดี สร้างสรรค์ พูด

คำอธิษฐานเป็นสิ่งดีงาม กำหนดเป้าหมายให้จิตวิญญาณ ทำบ่อยๆ

ปีแห่งการตื่น รู้ เบิกบาน สันติสุข

ปีแห่งการจำได้หมายรู้ทุกสิ่ง

ปีสำเร็จของเป้าหมายแห่งจิตวิญญาณ

ปีแห่งความอิสระ หลุด พ้น จากบ่วงพันธการทั้งปวง

สวัสดีปีใหม่ ปีฉลู ทำอะไรก็ฉลุย !!!

พุทธคุณเทียนมหาโสฬสมงคล >> https://bit.ly/3dZ7tum

พุทธคุณเทียนคู่ชีวิต >> https://bit.ly/39SMeat