พระอาจารย์กฤษฎาจุดเทียนมหาสันติงหลวงข้ามปี ให้ทุกดวงชะตาสำเร็จตามพิธีกรรมแห่งเทียนบูชาล้านนาโดยเต็มกำลัง เตโชธาตุแห่งเทียนมนต์ปริตรลุกโชนสว่างสูงสุดโชติช่วง บูชาพระธาตุทองคำศรีจอมไคล วิหารสะเดาะเคราะห์พระเจ้าพันองค์ เริ่มในคืนสิ้นปีวันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2564 จุดเทียนบูชาข้ามปีถึงวันใหม่ สำเร็จในปีใหม่ วันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2565 ปีเสือนอนกิน มีกินไม่รู้หมด มีใช้ มีจ่าย มีแบ่งปันสร้างบุญทานได้มิรู้หมด มิรู้ลด มิรู้สิ้น คนมีศีลธรรมจะได้ครองฟ้า คนเจ้าปัญญาจะได้ครองเมือง คุณูประการมหาเมตตาอันยิ่งใหญ่แห่งมหาสันติงหลวงอันประเสริฐพึงประสิทธิ์แก่ทุกเจ้าชะตาเทียนและสรรพพลังงานติดค้างในจิตแห่งเจ้ากรรมนายเวรโดยเต็มกำลัง

ปี 2565 จันทร์ พฤหัส ศุกร์ พฤหัส ปีแห่งความกินอิ่มนอนอุ่น อุดมสมบูรณ์ ปีเสือนอนกิน รักษาใจให้เบิกบาน ดำเนินชีวิตไปสั่งพ้องไปกับจักรวาล พลังงานที่สูงขึ้นอาจเขย่าเอาเรื่องราวค้างคาให้ลอยผุดขึ้นมา รวมทั้งข่าวร้ายมากมายที่พร้อมเดินแถวเข้ามารอ ขอให้มีสติ ” สติ “ ตัวเดียวนี้เองหากมีไว้ ชนะทุกเรื่อง รักษาได้ทุกโรค สำเร็จได้ปราการ

ปีนี้เป็นปีที่ดาวพฤหัสโคจรเข้าบ้านที่ราศีมีน กลับมาร่วมเรือนกับดาวเนปจูน ซึ่งดาวคู่นี้แสดงพลังงานของความโชคดีและใจดี ใจบุญอย่างเหลือคณา ปีนี้คิดการใด ทำสิ่งใดใด เอาใจดีดีออกนำทางจะพบบรมสุข มีมหาสำเร็จ เคล็ดอันวิเศษก็ได้สร้างสำเร็จไปแล้ว คือการจุดบูชาเทียนมหาสันติงหลวง เทียนแห่งเมตตาอันยิ่งใหญ่ จุดให้ตนเองและแผ่ออกไปถึงสรรพสัตว์ทั้งหลาย พึงน้อมนำมาคุณอำนาจแห่งอุปปาสันติมาใช้ในการดำรงชีวิตตลอดปีนี้ และตลอดไป มีความอ่อนน้อมเมตตาธรรมไว้ประจำใจในทุกๆ การกระทำ ยิ่งรักมาก ยิ่งได้มาก ยิ่งเมตตามาก ยิ่งได้กลับมหาศาล ยิ่งให้ออกไป ยิ่งไหลหลั่งเข้ามา และสำคัญที่สุด…เมตตาคนใกล้ตัวให้มากและให้ได้ ทำได้เพียงข้อนี้ข้อเดียว ปีนี้รวยล้นฟ้า จะพบโอกาสดีงามที่คาดไม่ถึงเข้ามาสู่ชีวิต


ปีใหม่
พลังงานฟ้าใหม่ พลังงานดินใหม่
เริ่มต้นการเดินทางของจิตวิญญาณใหม่
ทิ้งความทรงจำ ปัญหา ความเกลียด กลัว น้อยเนื้อต่ำใจ
ทุกสัมภาระกรรมอันหนักอึ้งให้สลายไปกับปีเก่า พลังงานเก่า
ตั้งเจตจำนงชีวิตใหม่
เอาความสุข ความเบิกบานเป็นที่ตั้ง
เลือกกระดุมให้ถูกตั้งแต่วันแรกว่า…
ปีนี้คือปีแห่งความสำราญ สำเร็จของชีวิต
เป็นปีเสือนอนกิน อิ่มแล้วพอ นอนพักสะสมฌานบารมี
บุญณาน ฌานบารมีมาก นอนเฉยๆ อาหารก็เข้ามาหาถึงในถ้ำ
อำนาจแห่งบุญนั้นคือความสุข ความสบาย
ถ้าเราอยากสุขสบายก็เพียงสร้างความสุข ความดีใจขึ้นในจิตใจ
” ของดี ” จริงมันต้องเกิดขึ้นจากข้างใน
เมื่อข้างในดีเสียแล้ว
พลังงานแห่งทรัพย์ภายใน
จะดึงดูดทรัพย์และความสำเร็จซึ่งเป็นพลังงานเสมอกันเข้ามาเอง
ปีนี้…ทำสิ่งใดก็ทำด้วยใจ
ใช้ใจนำทาง ตามใจ เอาใจ ยกใจของเราไว้ที่ความถี่สูง
รู้เคล็ดนี้ ทำได้ตามนี้
ชีวิตดีตลอดปี

ความสันติสุข เบิกบาน ความอุดมสมบูรณ์ อบอุ่นชุ่มเย็น ความสำราญสำเร็จ จะไหลหลั่งเข้ามาพร้อมอำนาจ ชัยยะ ชัยชนะเงินทองทรัพย์สมบัติ ข อ อำ น า จ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ทั้งกาลภพ เข้ายกจิตหนุนใจท่านทั้งหลาย ให้เข้าถึงซึ่งความจริงแท้แห่งสรรพสิ่งและโลกวิญญาณว่า ท่านนั้นมีอำนาจสูงสุด ในการทำได้ เป็นได้ มีได้ สำเร็จได้ทุกสิ่ง ทุกๆ สิ่งที่มุ่งมั่น คาดหวัง ปรารถนา และจงเป็นไปตามนั้น ก็ปรากฏเกิดขึ้นตามนั้นทุกปราการนับแต่บัดเดี๋ยวนี้เถิด


 

คัมภีร์อุปปาตะสันติ หรือมหาสันติงหลวง
คือคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ของล้านนาแต่โบราณ ที่พระมหาเถระปราชญ์เจ้าได้รจนาไว้เป็นคาถาล้วนจำนวน ๒๗๑ พระธรรมคาถา ยกย่องบูชาอัญเชิญคุณพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ คุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วทั้งสากลภพมาเป็นอนุสติ ให้ปกปักรักษาบันดาลผล และแผ่เมตตามหากุศลไปถึงทุกสรรพคลื่นจิตวิญญาณ สรรพสัตว์ทุกหมู่เหล่า ทุกภพภูมิ อันกล่าวถึง

  • ธรรมแห่งเมตตาสันติสุขอย่างยอดยิ่ง
  • ธรรมที่กระทำความสงบอันประเสริฐ
  • ธรรมที่สามารถบรรลุซึ่งทรัพย์สมบัติทั้งปวง
  • ธรรมอันเป็นเครื่องจำเริญชัยชนะต่อทุกสรรพสิ่ง
  • ธรรมอันนำมาซึ่งความสุข สงบ อุดมสมบูรณ์ สมปรารถนาทั้งปวง

ยันต์เทียนมหาสันติงหลวงลูกนี้ พระอาจารย์กฤษฎาปริวรรตติผูกพระยันต์ขึ้นจากพระคาถาอุปปาตะสันติ-มหาสันติงหลวง พุทธมหาคาถาแห่งเมตตาธรรมวิหารอันยิ่งใหญ่ ๒๗๑ คาถา พุทธคุณครอบจักรวาล มีอานุภาพปัดเป่าเภทภัยพลังงานลบให้สงบ สยบเคราะห์กรรม สลายพลังงานร้ายสรรพเภทภัยให้กลับกลายเป็นดี ด้วยพุทธานุภาพแห่งมนต์คาถาที่อ้างคุณพระรัตนตรัย ระบุนามพระพุทธเจ้าทั้ง ๒๘ พระองค์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกภูมิภพทุกระดับชั้น ผู้ทรงฤทธิ์ทรงธรรมในจักรวาลทั้ง ๑๓ ประเภท พระปัจเจกพุทธเจ้า พระเมตไตรย โลกุตรธรรม๙ และพระปริยัติธรรม๑ พระสังฆรัตนะ พระอรหันต์เถระ ๑๐๘ รูป พระเถรี ๑๓ รูป พญาครุฑ พญานาค เปรตบางจำพวก อสูร เทวดา พรหม ยักษา ปีศาจ วิชชาธร ผู้ทรงฤทธิ์ทรงอำนาจต่างๆ อัญเชิญมาคุ้มครองด้วยมนต์สาธยายคาถา จดจารบันทึกปลุกเสกลงบนพระยันต์ อธิษฐานจิตให้คุ้มครองแคล้วคลาดจากเภทภัยนานับปราการ สงบเคราะห์ร้าย สลายเคราะห์กรรม ระงับภัยพิบัติเจริญชัยยะมหาชนะทั้งปวง บันดาลซึ่งลาภผลสมบัติ ความสุขสันติอันเป็นที่สุดแห่งมหาสันติงหลวง มีอานิสงส์ให้ชนะเหตุร้ายทั้งปวง เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณได้ประโยชน์ที่ตนต้องการคือ

ผู้ประสงค์ความปลอดภัย ย่อมได้ความปลอดภัยพ้นเสียจากอาเพศร้าย

ผู้ประสงค์ความสุขสบาย ย่อมได้รับความสงบ สุข สบายตามปรารถนา

ผู้ต้องการอายุยืนยาว ย่อมได้รับความเบิกบาน สุขภาพแข็งแรง อายุยาวนาน

ผู้ปรารถนาความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ ย่อมปรากฏซึ่งลาภผลทรัพย์สมบัติตามประสงค์

ผู้ประสงค์คู่ดี คู่บุญคู่บารมี แลอภิชาตบุตร ย่อมสมปรารถนาดังประสงค์

ผู้ปรารถนาซึ่งความสันติสุข ย่อมได้พบความสุขสงบอันยอดยิ่ง


พุทธานุภาพแห่งการจุดเทียนมหาสันติงหลวง เทียนมนต์ปริตร และการสวดคาถาอุปปาตะสันติเป็นประจำ ชีวิตจะประสบความสันติสุขอย่างยอดยิ่ง อุดมสมบูรณ์ทรัพย์เพิ่มพูนตามปรารถนา เป็นที่รักแก่เทวดา คลื่นจิตวิญญาณทุกระดับชั้น ได้รับการอโหสิสลายเคราะห์กรรมจากเจ้ากรรมนายเวร เจ้าบุญนายคุณ เคราะห์ร้ายกรรมวิบากทั้งปวงจึงสงบไป ครอบครัว กิจการ บุตร บริวารหว่านเครือจะอยู่เย็นเป็นสุข เจริญยศศักดิ์ เจริญลาภะ เจริญฐานะ ปัญญา คุณธรรม อายุยืนยาว ไร้โรคาพยาธิเบียดเบียน รุ่งเรืองในทรัพย์สมบัติ เกียรติยศ อำนาจ มีชื่อเสียงขจรขจาย ศัตรูหมู่มารจะกลับจิตกลับใจมาเป็นมหากัลยาณมิตร เปลี่ยนจากคิดร้ายมาช่วยเหลือเกื้อกูล แคล้วคลาดจากสิ่งอุบาทว์เสนียดจัญไร สรรพเภทภัยสิ่งร้ายทั้งปวง แม้ยามราหูเข้า พระเสาร์แทรก ดวงก็ไม่ตกหนักจักพ้นภัยพิพาทไปได้ อาเพศของดวงดาวจะไม่ส่งผลร้าย อวิชชามนต์ดำการจู่โจมทางจิตย่อมพินาศสลายไป กล้ำกลายเข้ามามิได้ สิ่งร้ายจะสูญสลายพลิกผันกลับกลายเป็นดี ประสบโชคดี มีโชคลาภ มีชัยชนะทุกกาลทั้งยามหลับ ยามตื่น ด้วยอิทธิพุทธานุภาพแห่งคาถาอุปปาตะสันติ – มหาสันติงหลวง


 

พุทธานุภาพเทียนมหาสันติงหลวง >> เทียนมหาสันติงหลวง
เทียนมนต์ปริตร พลิกฟื้นชะตา
ระงับเคราะห์ร้ายสลายเคราะห์กรรม กลับร้ายให้กลายดี

ติดต่อบูชา LINE : @namotasa