เสาร์ห้ามหาอุจจ์
พระอาจารย์จุดเทียนมหาสันติงหลวง เทียนมนต์ปริตรระงับเคราะห์ร้าย สลายเคราะห์กรรม

พระอาจารย์จุดเทียนมหาสันติงหลวง เทียนมนต์ปริตรระงับเคราะห์ร้าย สลายเคราะห์กรรม ให้ทุกดวงชะตาสำเร็จแล้ว
ณ.วิหารสะเดาะเคราะห์พระเจ้าพันองค์ วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 ขึ้น 5 ค่ำ เดือนห้าปีชวด เวลา 21.30 น.

ขอท่านนอบน้อมรับอิทธิอำนาจแห่งมงคลทั้งปวง ในมหาฤกษ์มหาวิเศษ มหาชนะ มหากัน มหาอุจจ์ อำนาจแห่งเสาร์ห้าจะให้คุณอย่างยิ่งใหญ่แก่ดวงชะตา พระเสาร์ดาวบาปเคราะห์ใหญ่นั้นทรงพลังอำนาจกล้าแกร่งด้วยอำนาจ ตบะ เดชะ ยามแสดงกำลังร้ายก็รุนแรงเกินจะทานทนได้ต้องกลับจิตเปลี่ยนใจให้อโหสิอย่างแท้จริงจึงผ่านพ้น หากแม้ยามใด กาลใดที่เสาร์ให้คุณจะยิ่งใหญ่เกินคาดได้ ด้วยอำนาจแห่งเสาร์นั้นเกินต้านทาน ดวงชะตาจะมั่งคั่งร่ำรวยได้ เสาร์ต้องให้คุณจึงรวยจริง มั่งคั่งมั่นคงจริงไม่ตกต่ำ ดวงคู่แท้จะอยู่กันยืดยาวได้ เสาร์ต้องแสดงผลจึงครองคู่อยู่ได้ยืดเยื้อยาวนาน ดวงชะตาจะมีอำนาจราชศักดิ์เหนือคนเหนือใคร เสาร์ในพื้นดวงต้องโดดเด่นเกิดคุณ ดวงนั้นจะเป็นมหาอำนาจ แคล้วคลาด มีชัยยะ ชนะคนทั้งหลาย เคราะห์ร้ายจักสิ้นสูญจบได้ก็ด้วยการแก้กรรมหนุนกำลังเสาร์ให้กลายเป็นกำลังดีมีคุณวิเศษ

เทียนมหาสันติงหลวง หรืออุปปาตะสันติ

มีอานุภาพขจัดปัดเป่าเภทภัยด้านร้ายทั้งปวงให้กลับกลายเป็นดีได้ด้วยมหาพุทธานุภาพของพุทธมนต์ที่อ้างคุณของพระไตรรัตน์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย คุ้มครองปกปักรักษาให้มีแต่ความสงบสุข ปราศจากสิ่งร้ายทุกทิศ ทุกทาง ทุกกาล มีอานิสงส์ให้ชนะเหตุร้ายทั้งปวง เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ ย่อมไม่มีโรคลม โรคร้าย สิ่งอุบาทว์มาเบียดเบียน ไม่มีอกาละมรณะ คือตายก่อนอายุขัย ทุนนิมิตรคือลางร้ายต่างๆมลายหายไป เมื่อเกิดความ พบอุปสรรคปัญหาใดใดย่อมมีชัยชนะเหนือดวง แคล้วคลาดจากมหาภัยทั้งปวง อุปัทวภัย อาเภทแห่งดาวทั้งหลาย จักพินาศไป

พุทธธรรมและคุณค่าแห่งอักษรธรรมล้านนาที่ปรากฏในยันต์เทียน เป็นเสมือนเพชรน้ำงามที่ซ่อนอยู่ภายในเล่มเทียนขี้ผึ้งศักดิ์สิทธิ์ มียันต์เทียนที่ประสิทธิพุทธาเวทย์แห่งครูบาอาจารย์ห่อหุ้มไว้ รอเวลา..ว่าใครจะนำไปใช้อย่างถูกต้องและบังเกิดผลตามสัจจะอธิษฐาน

“ศรัทธา คือความเชื่อในสิ่งที่เรายังมองไม่เห็น
แต่ผลของความเชื่อ จะทำให้เราได้เห็นในสิ่งที่เราศรัทธา”

#พุทธะคุ้มครองธรรมะค้ำคูณ

#ครูบาอาจารย์ปกปักรักษาทุกมื้อทุกกาล

#มีสติและปิติอยู่เสมอ