พระอาจารย์กฤษฎาจุดเทียนบูชา
เทียนมหาโสฬสมงคล
และเทียนคู่ชีวิตมหาโสฬสมงคล
สำเร็จแก่ทุกดวงชะตาโดยเต็มกำลังแห่งโสฬสสูตร
ในมหาฤกษ์ขอเงินพระจันทร์วันอมาวสี
วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
แรม 15 ค่ำเดือนยี่ ปีฉลู
ณ. มณฑลอันศักดิ์สิทธิ์
“วิหารสะเดาะเคราะห์พระเจ้าพันองค์”
เจ้าชะตาเทียนบูชา พึงน้อม พึงรับ
และสาธุการในพุทธอำนาจแห่งเทียนบูชาเถิด
สาธุ สาธุ สาธุ

จุดอมาวสีอาทิตย์กุมจันทร์ในเรือนลาภะโลก ร่วมเรือนกับเสาร์ดาวเจ้ากรรม มีดาวพฤหัสเป็นสองหรือเป็นโชคลาภความปรารถนา-การรับเข้ามา แก่จุดอมาวสี ดาวมฤตยูลอยในเรือนการเงินโลก ดาวใหญ่ลอยในเรือนสำคัญทางการเงิน โชคลาภ ลาภะ ย่อมเป็นปรากฏการณ์ทางพลังงานอันสำคัญของรอบโคจรพระจันทร์ 29 วันนับจากนี้ ใครสร้างฐานชุดข้อมูลทางการเงินไว้ดี นับจากนี้การเงินจะดี จะรุ่ง จะพุ่งกระฉูด ลงมือทำ ทำ และทำให้ถึงที่สุดแล้วไปหยุดที่ความสำเร็จ

ดาวจรบนท้องฟ้า แสดงพลังงานปัจจุบันคือกรรมปัจจุบันนั่นเอง ด้านดีงามของพลังงานฟ้าปรากฏอยู่มาก หากมีน้อยคนจะเข้าใจและสั่นพ้องพลังงานความคิด ความรู้สึก คำพูด การกระทำของตนเองให้ประสานไปกับพลังงานฟ้า เราอยู่ในโลกทวิภาวะหรือโลกแห่งสองขั้ว สิ่งต่าง ๆ ล้วนปรากฏสองด้าน ขาวดำ สวยขี้เหร่ รวยจน ฉลาดโง่ ความดีและความเลว พลังงานของดวงดาวก็เช่นกันแม้แสดงผลดีงามมากเท่าใด ย่อมซุกซ่อนมุมร้ายไว้เสมอ ยามดาวแสดงผลร้าย สิ่งที่คู่กันมาก็คือด้านดีงามที่พร้อมแสดงผล การเลือกรู้ เลือกรับ พลังงานด้านไหนเข้าตัว ก็คือการสั่นสะเทือนคลื่นจิตของเราเองว่า สั่นพ้องไปในด้านสูงหรือต่ำ ร้ายหรือดี

ดวงจันทร์ควบคุมอารมณ์ จิตใต้สำนึก ผ่านระบบน้ำทั้งหมดในร่างกาย นั่นหมายความว่า DNA ในเลือดเนื้อที่เป็นรหัสพันธุกรรม หรือรหัสกรรมย่อมถูกควบคุมผ่านดวงจันทร์ด้วย โหราจารย์ คุรุอาจารย์แห่งศาสตร์ทางจิตทั้งปวงเข้าใจสิ่งนี้มานานแล้วก่อนมีคำว่าวิทยาศาสตร์ พิธีกรรมโบราณล้วนอิงพลังงานดาว พลังงานจันทร์ เพราะดวงจันทร์คือจิต คืออารมณ์ คือความคิด สิ่งใดที่คิดด้วยสติ เรียกว่าจิตสำนึก สิ่งใดกระทำแบบอัตโนมัติควบคุมไม่ได้เรียกว่า ” จิตใต้สำนึก “ เมื่อมีกำลังสติสูงจนใช้จิตสำนึกเข้าไปควบคุมสั่งการจิตใต้สำนึกได้ เรียกว่าจิตเหนือสำนึก นี่เองคือการเปลี่ยนวงจรกรรมในระดับ DNA เมื่อจิตใต้สำนึกคิดการชั่วร้ายอันเป็นระบบอัตโนมัติที่จิตสะสมมาหลายชาติภพ แต่จิตสำนึกเกิดสติ รู้ ระลึกได้ เข้าไปควบคุมด้วยความละอายต่อบาป หยุด ไม่ทำ  รู้ผิดรู้ชอบ พลังงานกรรมนั้นก็เบี่ยงเบนไปไม่เกิดขึ้น

วันเริ่มต้นเสี้ยวแสงใหม่แห่งจันทร์ จึงเป็นวันเริ่มต้นการกำหนดชะตาชีวิตใหม่ ด้วยการอธิษฐาน สร้างวันต้นแบบที่ดีงาม มีสติระลึกรู้ต่อทุกการกระทำ และบรรจุฐานข้อมูลใหม่ๆ ของความคิด ความปรารถนาลงสู่จิตใต้สำนึก ซึ่งเป็นขุมพลังอันมหาศาลในการเสกสร้างปาฏิหาริย์แก่ชีวิต ทุกรอบโคจรใหม่แห่งจันทร์ เซลล์ในร่างกายก็เปลี่ยนไป เราเองก็เปลี่ยนไปแล้ว กรรมเก่าก็ผ่านไป อดีตก็ผ่านไปแล้ว อนาคตก็เปลี่ยนแปลงได้และมีทางเลือกมากมาย ปัจจุบันขณะเท่านั้นที่สำคัญ New Moon บอกให้เรารีสตาร์ทชีวิตและจิตวิญญาณใหม่ เริ่มต้นใหม่ บรรจุชุดฐานข้อมูลใหม่ให้แก่จิต เพราะอำนาจของจิตนั้นไปถึงไหน ความสำเร็จความสมปรารถนาก็รอการปรากฏอยู่ที่นั่น

สูตรโสฬสคือความสุขสำเร็จอันยอดยิ่ง ทั้งโลกธาตุ-โลกธรรม มหาพุทธานุภาพแห่งมงคลสูตรโสฬส พึงปกปักรักษา ค้ำคูณยกดวงค้ำชะตาให้ถึงภูมิสูงสุด อันเป็นภูมิบรมสุข เปี่ยมมหาปัญญาญาณ สร้างสรรค์สรรพสิ่งให้ปรากฏได้เท่าที่กำลังจิตคิดนึกจินตนาภาพไปถึง เข้าถึงขุมพลังอำนาจแห่งจิตเดิมแท้ ที่ใสดั่งแก้วไม่มีตำหนิ ปราศจากความกลัว วิตกกังวล เป็นผู้อยู่เหนือดวง เหนือกรรม เหนือกาลเวลา เหนือสรรพสิ่ง เหนืออุปสรรคปัญหาทั้งปวง เป็นผู้กล้าคิดกล้าทำ กล้าเชื่อ และประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ ทั้งทางโลกธาตุ – โลกธรรม ในภพนี้ชาตินี้ ที่นี่ เดี๋ยวนี้ โดยมิผิดตกยกเว้นใดใดเลย

มหาสติ มหาปัญญา มหาสันติสุข
พึงมี พึงบังเกิดแก่ท่านทุกมื้อ ทุกกาล

สาธุ สาธุ สาธุ

มหาฤกษ์จันทร์พระอาจารย์จุดบูชาเทียนมหาโสฬสมงคล
และเทียนคู่ชีวิตมหาโสฬสมงคล เดือนกุมภาพันธ์
ฤกษ์ปูรณมี(จันทร์เพ็ญ)

ฤกษ์มาฆปูรณมีบูชา
“ฤกษ์มหาทรัพย์มหาเสน่ห์มหานิยม”
จันทร์เป็นสิบ อาทิตย์พฤหัสเป็นสี่แก่ลัคน์
วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565
ขึ้น 15 ค่ำเดือนสาม ปีฉลู วันมาฆบูชา
เวลา 23.00 น.
ณ. วิหารสะเดาะเคราะห์พระเจ้าพันองค์
( จุดปูรณมีที่ 27 องศา 59 ลิปดา ราศีสิงห์ กรรมะภพ เวลา 23.56 น. )

กดอ่านที่นี่ >> ฤกษ์มาฆะปูรณมีบุชา

๙ ค่ำ ก้าวขึ้น
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
ขึ้น ๙ ค่ำเดือนสาม ปีฉลู
พระอาจารย์จุดเทียนทองคำ เทียนจุฬามณีสะหรี๋มหาธาตุ
ยันต์เทียนบูชาชั้นสูงสุดแห่งเทียนล้านนา ซึ่งพระอาจารย์ไม่ได้จุดให้มากว่า 3 ปีแล้ว และในปี 2565 นี้ พระอาจารย์ท่านให้ฤกษ์จุดบูชาทุกวันขึ้น ๙ ค่ำของทุก ๆ เดือน ๆ ละหนึ่งฤกษ์ ด้วยพุทธานุภาพแห่งเทียนทองคำนี้จะเสริมดวงหนุนชะตาให้ดีเหนือดี ยกดวงให้เหนือดวง สำเร็จก้าวหน้าก้าวไกล มีมหาอำนาจ ตบะ เดชะ ชนะอุปสรรคทั้งปวง

กดอ่านที่นี่ >> เทียนจุฬามณีสะหรี๋มหาธาตุ

พุทธานุภาพเทียนมหาโสฬสมงคล >> เทียนมหาโสฬสมงคล

พุทธานุภาพเทียนคู่ชีวิตมหาโสฬสมงคล >> เทียนคู่ชีวิตมหาโสฬสมงคล

พุทธานุภาพเทียนจุฬามณีสะหรี๋มหาธาตุ >> เทียนจุฬามณีสะหรี๋มหาธาตุ

ติดต่อบูชา LINE : @namotasa