” นิพพาน ” คำสามัญธรรมดา มีสภาวะบรมสุข ใครเข้าถึงก็พ้นทุกข์ พบธรรม..ธรรมชาติอันธรรมดา

” นิพพาน “ คำสามัญธรรมดาแปลว่า ” เย็น ” จิตสงบเย็นแล้วไม่วู่ว่ามแล้ว เข้าใจโลกอย่างกระจ่างแจ้งแล้ว

โลกนี้เปรียบดังถังส้วมใบใหญ่ มนุษย์ทั้งหลายเป็นหนอนดำผุดดำว่ายอยู่ในนั้น ส่วนมากบอกว่าเพลิดเพลินดี น่ารื่นรมย์ดี ส่วนน้อยที่บอกว่า เน่า เหม็น สะอิดสะเอียน พวกหลังนี้เบื่อหน่ายที่ต้องทนทุกข์สังเวช เวียนว่ายเวียนตายเวียนเกิดอยู่เช่นนั้น จึงเพียรค้นหาทางหลุดพ้น

จนกระทั่งวันหนึ่ง
เกิดปรากฏการณ์หนอนได้กลายเป็นผีเสื้อ สีสันสวยงาม โผบินขึ้นจากถังส้วมเน่าเหม็น ท่องเที่ยวไปอย่างเสรี ปิติสุขรื่่นเริง พระพุทธองค์เปรียบเหมือนจ่าฝูงผู้นำผีเสื้อเหล่านั้น หลังจากสำเร็จพระโพธิญาณแล้ว ได้ทรงเมตตาอยู่ในโลกต่อไปอีกสี่สิบห้าปี ทรงเดินทางสั่งสอนแก่ผู้ต้องการ ” หลุดพ้น “

มีหนอนกลุ่มหนึ่งได้กลายเป็นผีเสื้อ บางตัวรีบทิ้งร่างเดิมโผบินออกไปทันที บางตัวยอมทนอยู่เพื่อบอกแนวทางนี้แก่หนอนตัวอื่นๆ ต่อไป และเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม จึงละสังขาร โบยบินจากไปอย่างมีความสุข และไม่คิดที่จะหวนกลับมาอีกเลย

การที่จะหลุดพ้นจากการกักขังของโลกทำได้ยาก ต้องเรียนรู้กฎของโลกที่ดำรงอยู่ด้วยกฎคู่แห่งทวิภาวะ ทุกสรรพสิ่งในมิติโลกมีสองด้านเสมอ คือมีมืด ต้องมีสว่าง ด้านหนึ่งเติบโตสวยงาม อีกด้านหนึ่งจะเสื่อมทรามลงน่ารังเกียจ จักเป็นเช่นนี้ตลอดไป ไม่มีสิ่งใดคงสภาพอยู่ได้นาน สิ่งนี้คือกฎไตรลักษณ์ มีเกิดอยู่ ตั้งอยู่ และจะค่อยๆ เสื่อมสลายไปในที่สุด ทุกสิ่งในโลกเป็นอย่างนั้นอันเป็นปรกติธรรมดาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สลับไปสลับมาระหว่างความสมหวัง และความผิดหวัง และสิ่งนี้เองที่ทำให้เราเกิดทุกข์

จนกระทั่งวันหนึ่ง…
พระพุทธเจ้าได้ปรากฏขึ้น

ทรงค้นพบทางเลือกใหม่คือ ” ทางสายเอก “ เป็นหนทางไปสู่ความสงบสุขอย่างไม่มีความสุขใดเทียบเทียมได้ เหมือนหนอนที่กลับกลายเป็นผีเสื้อ โผบินออกไปสู่โลกกว้าง ชื่นชมดอกไม้นานาพรรณ มีความสุขเพลิดเพลินไม่รู้เบื่อ สภาวะเช่นนั้นเรียกว่า
” ธรรมธาตุ “ เป็นจิตที่บริสุทธิ์เต็มเปี่ยม เป็นการรวมตัวของธรรมกับจิตเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว เป็นพลังบริสุทธิ์ที่ยังคงอยู่ตลอดไป เหมือนหลายสิ่งที่เรามองไม่เห็น ก็ใช่ว่าจะไม่มี เช่น พลังของไฟฟ้าที่มองไม่เห็น แต่ให้แสงสว่างได้ ดูดเราได้ อย่ากลัว อย่าคิดว่ายาก สัจธรรมนี้เป็นเสมือนของที่คว่ำอยู่ เมื่อหงายขึ้น ก็จะพบซึ่งความกระจ่างแก่ใจ ลองศึกษา ลองปฏิบัติ และมีความกล้าที่จะพิสูจน์ว่า ความสุขนั้นเป็นของแท้ๆ ของจริงๆ เป็นหนึ่งไม่มีสองคือ ” นิพพาน “

– กำหนดกาลฤกษ์ทั้ง 6 –
กดอ่านที่นี่ >> ฤกษ์เทียนปฐมกัปป์คำ

พุทธานุภาพเทียนปฐมกัปป์คำ >> เทียนปฐมกัปป์คำ

 

ติดต่อบูชา LINE : @namotasa

You cannot copy content of this page