• ผาลไถ พลิกชีวิต •
” ผาลไถช้างล้านนา อายุเกินกว่าร้อยปี “
วัตถุธาตุกายสิทธิ์พลิกดวง พลิกชีวิต
กลับร้ายกลายเป็นดี
บันดาลความมั่งคั่ง สำเร็จ เจริญรุ่งเรืองอุดมสมบูรณ์
ล้างอาถรรพ์ ถอนคุณ ถอนของ

ความลับของฟ้าอยู่ในรูปของคลื่นพลังงาน
เครื่องรางของขลัง คือวัตถุธาตุอาถรรพ์ที่มีฤทธิ์ มีความศักดิ์สิทธิ์ประสิทธิ์พลังงานอยู่ในตัว
มีพลังอำนาจดึงดูด ดลบันดาล พลังงานอันเสมอกันเข้ามาสู่เจ้าของ ผู้มีความเชื่อความศรัทธาเสมอกัน

สรรพสิ่งล้วนมีความถี่เฉพาะ มีคลื่นพลังงานอันเป็นเอกลักษณ์รวมตัว สะสมอยู่ในรูปสสาร ที่สร้างมโนสารูปขึ้นมาจากการรวมกันของกลุ่มพลังงานที่เข้มข้น การเสกสร้างวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังทางไสยศาสตร์แต่โบราณกาล ครูบาอาจารย์ท่านจึงเลือกสรรสิ่งที่มีพลังแห่งจิตวิญญาณอันวิเศษ มีอำนาจสะสมของมหาจักรวาล มีความพิเศษเฉพาะตน โดยมีอำนาจแห่งธาตุทั้งห้าครบถ้วนเป็นพื้นฐานสำคัญ หนึ่งในห้านั้นก็คือ “อำนาจจิตวิญญาณ” 

“ผาลไถช้างล้านนา” เป็นวัตถุธาตุอาถรรพ์ เข้มขลังด้วยพลังคชสาร(ช้าง) เปี่ยมล้นด้วยพุทธคุณแห่งพระแม่ธรณี พระแม่โพสพ อำนาจแห่งแม่ธาตุทั้งสี่ ดิน ไฟ ลม น้ำ และอำนาจจิตวิญญาณ เป็นอุปกรณ์ไถนาในสมัยโบราณ เครื่องมือพลิกแผ่นดินแห้งแล้งให้อ่อนนุ่มชุ่มชื้นร่วนซุย สร้างสรรพาหารอันอุดมสมบูรณ์ ขยายความงอกงามของพระแม่โพสพหล่อเลี้ยงคนทั้งหลาย เป็นโลหะเหล็กผสมแร่พลวง(เจ้าน้ำเงิน) ผาลไถนี้ครูบาอาจารย์ท่านยกย่องเป็นอย่างสูงว่า มีกระแสพลังอำนาจด้านพลิกดวง-พลิกชีวิต บันดาลความเจริญรุ่งเรือง-อุดมสมบูรณ์ ชนะอุปสรรค ล้างเคราะห์กรรมอาถรรพ์คำสาปแช่งได้วิเศษเด็ดขาด แม้ในพระไตรปิฎกก็ยังบันทึกเรื่อง “ผาลไถล้างอาถรรพ์ในสมัยพุทธกาล” แม้แค่ดินติดผาลยังมีความศักดิ์สิทธิ์ด้วยฤทธิ์อำนาจพระแม่ธรณี มีกล่าวเอาไว้ดังนี้ว่า..

พระไตรปิฎกเล่มที่ ๕ พระวินัยปิฎกเล่มที่ ๕ มหาวรรค ภาค ๒ ว่าด้วยเรื่อง “ภิกษุอาพาธด้วยโรคต่างๆ” โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธถูกยาแฝด ภิกษุทั้งหลายทราบจึงทูลเรื่องนั้นแก่พระผู้มีพระภาค จึงทรงตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ” ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ดื่มน้ำที่เขาละลายจากดินรอยไถซึ่งติดผาล”

คำว่า “ดินติดผาลไถ” นี้ก็ได้แก่ ดินที่ติดอยู่ที่ผาลไถที่ชาวนาไถนาโดยเทียมกับ วัว ควาย หรือช้าง (ชาวล้านนาจะใช้ช้างเพราะเมืองเหนือมีช้างมาก ผาลไถช้างล้านนาจึงมีขนาดใหญ่มาก)

ผาลไถช้างล้านนา เก่าแก่โบราณหายากในบรรดาผานไถทั้งปวง เป็นอุปกรณ์ทำนาในสมัยยังใช้ช้างทำไร่ทำนา ให้ช้างลากกดหัวไถให้จมดิน แล้วคอยขยับให้ดินพลิกหงายขึ้นเรียกไถแปร ล้านนาสมัยโบราณมีภูมิประเทศเป็นดอย ป่า เขา มีช้างมากกว่าวัว ควาย และช้างมีพลังมากมหาศาลมีความสามารถไถไร่-นา ในพื้นที่ดินแข็งๆ ดินดอยได้ดีและได้พื้นที่มาก เป็นมหาแรงที่ช่วยทุ่นแรงชาวนาชาวไร่ได้อย่างวิเศษ มีคติความเชื่อมาแต่โบราณและปัจจุบันนี้ก็ยังเชื่อกันอยู่ว่า ผานไถโบราณเมื่อนำมาบูชาทำอะไรก็จะผ่านตลอด ไม่มีอุปสรรคใดขวางได้ พลิกร้ายให้กลายเป็นดี พลิกดวง_ยกดวงให้ชุ่มเย็นเจริญรุ่งเรืองมากมีขยายผล เหมือนผาลไถพลิกกลับหน้าผืนดินแห้งแล้ง ให้กลายเป็นอ่อนนุ่มชุ่มเย็น-อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพรรณธัญญาหาร กล่าวกันว่า.. ผาลไถนี้ผีกลัวมาก ภูติผีวิญญาณจะไม่กล้ามาแผ้วพาน วางใกล้ๆ เด็กเล็กหรือห่อผ้าไว้ใต้หมอน ก็จะไม่ฝันร้าย ไม่ขวัญผวา พกเข้าป่าขึ้นดอยป้องกันคุณคน คุณของ คุณผี ลมเพลมพัด จะเข้าปะทะสัมผัสไม่ได้ ใช้ขับไล่ ล้างเสนียดจัญไร ผีห่า คุณไสย์ เมื่อนำน้ำแช่ผาลไถไปประพรมราดรดจะล้างคุณไสย์พลังงานมืดให้สิ้นสลายเปลี่ยนภพยกภูมิ

นำไปปัก ฝังลงผืนดินในบ้าน เรือน ร้านค้า ไร่นา จะถอนคุณ-ถอนของ-ถอดถอนคำสาปแช่งสาบานพลังงานติดค้างในพื้นที่ทั้งหมด ปลดปล่อยยกภพยกภูมิคลื่นจิตวิญญาณที่ถูกขังในสถานที่ บ้านเรือนจะกลายเป็นแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ อยู่ร่มเย็นเป็นสุข

คนสมัยก่อน เมื่อผาลไถทำงานจนหมดอายุการใช้งาน ก็จะนำมาบูชาเป็นเครื่องราง สำนึกคุณในสิ่งของเครื่องใช้ ที่ช่วยให้ในนามีข้าว ในไร่อุดมพืชผล ทั้งยังความเชื่อว่าผาลไถซึมซับพลังงานจากพระแม่ธรณี พระแม่โพสพ ทั้งยังมีอำนาจจิตฤทธิ์แห่งใจของช้าง และบรรพบุรุษที่ใช้กาย จิตวิญญาณ พลิกผืนดินให้เป็นทรัพย์ เป็นพืชพรรณธัญญาหารหล่อเลี้ยงชีวิต มีอยู่มีกินไม่รู้อด และหากนำผาลไถไปให้ครูบาอาจารย์เจ้าท่านปลุกเสก บรรจุพุทธคุณให้ ก็เชื่อกันว่าผาลไถจะมีคุณวิเศษยิ่งขึ้น

ด้วยคุณวิเศษอุปเท่ห์ทางพลังงานอันอัศจรรย์ของผาลไถนี้ พระอาจารย์กฤษฎาท่านได้ผาลไถช้างโบราณอายุเกินกว่าร้อยปีมาไว้ จึงนำมาให้ลูกศิษย์ตัดเป็นชิ้นเล็กๆ ในรูปสามเหลี่ยม ลงรักทาชาด ปิดทองคำ จารยันต์มหาวิเศษไว้ด้านหนึ่ง จารพระแม่ธรณีบีบมวยผมไว้ด้านหนึ่ง ปลุกเสก-บรรจุมหาพุทธมนต์-เขียนยันต์-ทำด้วยมือท่านเองทั้งหมด เพื่อมหาคุณมหาวิเศษ ให้สานุศิษย์ได้บูชาไปพลิกดวงพลิกชีวิต กลับร้ายกลายเป็นดี พลิกดวงตกให้ยกสูง ให้มั่งมีมากล้น ชนะอุปสรรคปัญหาชีวิต ประสบความอุดมสมบูรณ์ ความเจริญรุ่งเรืองอย่างสูงสุดแก่ดวงชะตา ให้เข้าถึงพลังแห่งอิทธิบาทสี่หลักธรรมแห่งความสำเร็จ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา นำพาชีวิตไปสู่จุดยอดของความสำเร็จทั้งภูมิโลกธาตุและโลกธรรม

สิ่งใหญ่ที่ขัดขวางความสำเร็จ ก็คือความกลัวที่รวมกันอยู่มากมายที่ก้นบึ้งจิตใจ ความไม่มั่นใจ กลัว กังวล วิตกจริต นำมาซึ่งอุปสรรคปัญหานานา ผาลไถครูดลากลึกลงไปในดินอย่างมั่นคง ขุดเหง้าปัญหาทุกอย่างในดินขึ้นมาทั้งหมดได้อย่างง่ายๆ เมื่อไม่มีปัญหาไม่มีสิ่งกีดขวางอยู่ในดิน หว่านผลหว่านพืชใดใดลงไปก็เจริญเติบโตดูดซับน้ำงอกงามขยายผล จิตวิญญาณประสานกายเป็นหนึ่งของบรรพบุรุษและช้าง ที่ช่วยกันลากผาล ช่วยกันพลิกผาล ช่วยกันพลีดินพลิกดิน รวมมหาพลังของอิทธิบาทสี่ ลงแรง ลงใจ ลงผืนดินผ่านผาลไถสู่แม่ธรณี สร้างแผ่นดินชุ่มเย็น พืชพรรณธัญญาหารงอกงาม

ช้างเป็นสัตว์บกขนาดใหญ่ที่สุด มีพลังอำนาจมาก เป็นสัตว์ที่มีตบะเดชะสูง อายุยืน กำลังปราณสงบเย็น เป็นสัตว์ที่มีเสน่ห์และศักดิ์สิทธิ์ในหลายนิกายศาสนา งาช้าง ขนหางช้าง ถือเป็นวัตถุธาตุทนสิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ในตัว แม้ไม่ผ่านการปลุกเสก ช้างเอราวัณเป็นพาหนะของพระอินทร์ แม้พระพิฆเณศก็ดำรงอยู่ในรูปของช้างองค์เทพศักดิ์สิทธิ์

อำนาจจิตเจตนาของบรรพบุรุษผู้จับผาลพลิกดิน คือมหาอิทธิบาทสี่พลังแห่งความสำเร็จ จิตเจตนาปรารถนาความอุดมสมบูรณ์ ความมีกินมีเกินมีเก็บแก่ครอบครัวบุตรหลานบริวาร ความนอบน้อมกตัญญูต่อธรรมชาติ แม่ธรณี มหาจักรวาล พลังจิตเจตนาทั้งหมดนี้สะท้อนสะเทือนบันทึกลงสู่ทุกชั้นของโลหะเหล็ก อะตอมแร่พลวง ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีคุณสมบัติดูดซับคลื่นความถี่ แรงจิตเจตนาคือความถี่ที่เข้มข้นมากเสมอแรงอธิษฐานถูกบันทึกเก็บกักไว้ และกำทอนสะท้อนพลังงานออกมา “พลังงานเป็นสิ่งที่ไม่สูญหาย”

ศาสตร์วิชาโบราณทุกแขนงนั้น อ้างอิงพลังธรรมชาติด้วยความเคารพและกตัญญู สื่อกับทุกสิ่งในรูปพลังงานและโลกวิญญาณ ไม่มีความงมงายไร้สาระ พลังจิตคือพลังงานสามารถฝังรอยพลังงานลงวัตถุธาตุนาๆ ได้ ปัจจุบันวิทยาศาสตร์ยอมรับ เมื่อวัตถุธาตุนั้นๆ มาอยู่กับเนื้อกับตัว อยู่ในห้องหอบ้านเรือนร้านค้า ย่อมแผ่กระแสพลังงานแห่งความกล้าหาญ กตัญญู ขยัน อดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค กล้าลงมือทำ กล้าสำเร็จ ออกมาตลอดเวลาและผู้บูชาย่อมต้องได้รับ เมื่อเกิดความนอบน้อม ขอบคุณ มีความเชื่อมั่น มีความศรัทธาในวัตถุธาตุกายสิทธิ์ และแรงคุณแรงครูบาอาจารย์ อำนาจศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงย่อมคุ้มครองดลบันดาลผลให้สำเร็จตามจิตเจตนาทุกปราการ 

วัตถุธาตุเครื่องรางของขลังศักดิ์สิทธิ์ คือสิ่งเสริมฤทธิ์ เสริมเดช เสริมอำนาจจิตฤทธิ์แห่งใจของผู้บูชา เพิ่มขวัญ กำลังใจ ความกล้า ความเชื่อมั่นวางใจให้เกิดขึ้น ความกลัวความหวาดหวั่น ระวัง ระแวง อยู่ที่ใด ความสุขความสำเร็จย่อมอยู่ที่นั้นไม่ได้

ผาลไถแม่ธรณี พลิกชีวิต พระอาจารย์กฤษฎาสร้างจากผาลไถช้างล้านนา อายุเกินกว่าร้อยปี ผ่านการใช้งานมายาวนาน มีพลังคชสาร อำนาจแม่ธรณีมหาจักรวาล แรงจิตเจตนาแห่งบรรพบุรุษ ผสานแรงพุทธคุณ แรงครูบาอาจารย์เสกสร้างให้วัตถุธาตุกายสิทธิ์มีฤทธิ์ทางมหาชนะ มหาสำเร็จ มีอำนาจพลิกดวง ฟื้นชะตา สยบอุปสรรคปัญหา บันดาลความอุดมสมบูรณ์ มั่งคั่งร่ำรวย มีกิน มีเกิน มีเก็บ เงินทองล้นยุ้ง ทรัพย์สินสมบัติล้นฉาง เป็นผู้สร้างบุญทานได้ไม่มีจำกัดไม่มีประมาณ ทำการใดสมปรารถนาไม่ติดขัด บูชาติดบ้านติดเรือนติดเนื้อติดไว้ เพื่อดึงดูด เพื่อดลบันดาลมวลมหาสิริมงคล พลังความสำเร็จเข้าบ้าน เข้าเนื้อ เข้าตัว ถอนคุณ ถอนของ สลายเสนียดจัญไรพลังงานลบ-ร้ายทั้งปวง ทำธุรกิจการงาน การเรียนใดใด ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่านตลอดไม่มีติด ไม่มีขัด

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ คือพลังงาน
โชคร้าย เสนียดจัญไร ก็คือพลังงาน
พลังงานเสมอกับ บุญเสมอกัน กรรมเสมอกัน ก็ดึงดูดเข้ามาหากัน
พลังงานเราเป็นเช่นใด เราย่อมดึงดูดพลังงานเช่นนั้นเข้ามาสู่ชะตาชีวิต
การเลือกวัตถุธาตุศักดิ์สิทธิ์ ก็คือการเลือกพลังงานชั้นดี มาเสริมดวงหนุนชะตาชีวิตของเราให้เด่นดี

ประสงค์บูชา • ผาลไถแม่ธรณี พลิกชีวิต •
แจ้งบูชาที่นี่ >> https://lin.ee/2Jj9RKH

Line : @namotasa (ติดต่อ : แอดมินคุณหมิง)

เทียนเทวดาล้านนา
❛ เทียนนวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙ ❜
คนดวงตก จุดยกดวงยกชะตาคนดวงดี จุดแล้วยิ่งดี-จุดแล้วยิ่งรวย

ติดต่อบูชา LINE : @namotasa