พระอาจารย์จุดบูชาเทียนทองคำ ” เทียนปฐมกัปป์คำ “ สำเร็จแล้วในคืนที่สิบห้า
วันอังคารที่ 29 ธ.ค. 2563 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนยี่ ปีชวด  

พระอาจารย์จุดเทียนบูชา เทียนทองคำปฐมกัปป์คำ ข้อที่สิบห้า คืนที่สิบห้า
ให้ทุกดวงชะตาสำเร็จเต็มกำลังแห่งยันต์เทียนปฐมกัปป์คำแล้ว
ในคืนวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนยี่ ปีชวด ” คืนปูรณมี ” เทียนทุกเล่ม ยังไม่ดับ ยังคงลุก สุก สว่างโชติช่วงเผาหลอมรวมแรงครู แรงคาถา แรงอักขระพระเวทย์เลขยันต์ เป็นหนึ่งเดียวกับน้ำตาเทียนที่สะสมมาตลอด 15 คืน แปรธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ วิญญาณธาตุ ขึ้นสู่อิทธิอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์   พระอาจารย์ยังบูชาไฟไว้ จนกว่าน้ำตาเทียนทุกเล่มจะมอดดับสนิท จึงแบ่งเถ้าเทียนส่วนหนึ่งไปลอยเคราะห์ที่แม่น้ำวัง และเถ้าเทียนอีกส่วนหนึ่งจะเก็บไว้สร้างเทียนถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อฝากดวงชะตาไว้ให้เป็นหนึ่งเดียวกับพระพุทธคุณสืบไป 

วันนี้เป็นวันอันดี เป็นวันสำเร็จ เป็นวันแห่งพลังอำนาจของท่านเจ้าชะตาเทียนทองคำ ขอให้ท่านนอบน้อมรำลึกคุณบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ แผ่บุญกุศล เมตตา บารมี ออกไปให้กว้างไกล ให้ไพศาล และอธิษฐานในสิ่งอันประสงค์เถิด จะเกิดผลได้จริงในเร็ววัน

กำหนดจิตให้นิ่ง สงบ แนบไว้ที่จักระหัวใจ กำหนดจิตให้เกิดเมตตาอันสุดประมาณ ระลึกถึงแสงสีส้มแดงแห่งเตโชธาตุจากเทียนบูชาอันศักดิ์สิทธิ์ แล้วแผ่บุญกุศลผลบุญออกไปให้ไพศาล นอบน้อมขออโหสิกรรม และให้อโหสิกรรมต่อทุกๆ สรรพสิ่ง กำหนดนึกระลึกถึงภาพบิดามารดาให้ชัดแนบใจ ก้มกราบเท้าท่านแล้วเอ่ยขอขมากรรมขออโหสิกรรม มอบบุญ กุศลให้ท่าน ระลึกนึกถึงครูบาอาจารย์ ผู้มีคุณทั้งหมดทั้งสิ้น คู่ค้า คู่ขาย คนรัก บุตร บริวาร เจ้ากรรมนายเวร เจ้าบุญนายคุณทั้งหลาย สรรพจิตวิญญาณพลังงานทั้งหลาย ตำแหน่งของร่างกายที่เจ็บป่วยทั้งหลาย ถ่อมใจถ่อมจิตให้เกิดอำนาจแห่งความเมตตากรุณาอย่างสูงสุด แล้วแผ่แสงสว่างอันสุดประมาณแห่งเทียนบูชาไปถึงเขาเหล่านั้น น้อมนำแสงแห่งเตโชธาตุอันศักดิ์สิทธิ์มาอาบกายอาบจิตของเราให้สว่าง สงบ สะอาด เป็นหนึ่งเดียวกับอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์ เป็นจิตอันศักดิ์สิทธิ์ จิตมีฤทธิ์ คิด พูด ทำ สิ่งใดก็เป็นได้ ทำได้ มีได้ ปรากฏได้ สำเร็จได้ทุกสิ่งตามปรารถนาอธิษฐาน

กาย วาจา ใจ จงศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่รักใคร่เมตตาแก่ผู้พบเห็น พูดสิ่งใดสำเร็จ คิดนึกปรารถนาสิ่งใดสิ่งนั้นพลันปรากฏขึ้นจริง อธิษฐานสิ่งใดสำเร็จ สัมฤทธิ์ทุกปราการ

  • อิมัง สัตตะวาจัง อธิษฐานมิ
  • พุทธัง อธิษฐามิ
  • ธัมมัง อธิษฐามิ
  • สัมฆัง อธิศฐามิ

อยู่ดี มีสุข

มั่นคง มั่งคั่ง

สำเร็จสมปรารถนา ทุกมื้อ ทุกกาล ทุกปราการ

พุทธคุณเทียนทองคำ ” เทียนปฐมกัปป์คำ ” 
>> https://bit.ly/2yElkpT

วิธีปฎิบัติตน 15 คืนบูชาเทียน
>> https://bit.ly/39JVPQD