พระอาจารย์กฤษฎา จุดเทียนทองคำ ” เทียนปฐมกัปป์คำ ” คืนที่สิบสาม เทียนทองคำข้อที่สิบสามสำเร็จแล้ว ในคืนวันศุกร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือนอ้าย ปีฉลู

⌖ ครบสำเร็จ ๑๕ คืน เทียนทองคำ ๑๕ ข้อ ตรงกับวันปูรณมี ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนอ้าย วันอาทิตย์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ มหาวัน ฤกษ์มหาเศรษฐี ชุดดาวมหาโชคใหญ่ พฤหัส โครโนส มฤตยู เกิดจุดพลังอำนาจที่ 1 องศาราศีพฤษภ เรือนลาภะ ส่งรังสีแสงโยคกับดวงจันทร์ และครึ่งฉากกับอาทิตย์ วันนี้จึงเป็นมหาฤกษ์ดีหากทำการใดใดสำเร็จ หรือเริ่มต้นทำงานด้านโชคลาภการเงิน

การภาวนาทำสมาธิทุกค่ำคืน.แห่งการบูชาเทียน
มิเพียงเสริมอิทธิฤทธีแก่จิตและชะตาตนเองเท่านั้น
แต่อิทธิฤทธีเทวดาประจำตัว เทพสถิตในบ้านเรือนก็ได้รับด้วย
การสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา
เทวดาเจ้าที่เทพสถิตย์จักมีสมาธิจิตแก่กล้า
ท่านก็จะสามารถควบคุมจิตผู้ภาวนาให้จิตสงบในอุปจารสมาธิได้
เหมือนอยู่ดีๆก็เข้าสมาธิได้ง่ายและทำได้บ่อย ๆ

เทวดาเจ้าที่เทพสถิตย์ผู้มีเมตตาแก่กล้า
ย่อมนำพาความสว่างไสว ร่มเย็น เข้ามาสู่บ้านเรือน
บ้านจึงอบอุ่น อยู่แล้วเย็นใจ
เทวดาที่เมตตาสูงพร้อมเจ้าบ้านที่เมตตามาก
เทวดาเจ้าบ้านท่านจึงมีความสามารถทำให้เจ้าบ้านมีแต่จิตสงบอันอ่อนโยน
จึงสัมผัสได้ว่าบ้านร่มเย็น มีกระแสอบอุ่น คนในบ้านก็มีจิตอ่อนโยน

ทั้งรู้สึกมีแต่ความปรารถนาต้องการจะเกื้อกูล อนุเคราะห์สรรพชีวิตให้พ้นทุกข์ พ้นโทษ พ้นภัย เมื่อมีจิตต้องการปลดปล่อยก็จะสำเร็จลุล่วงเหมือนมีสิ่งดลบันดาลให้สำเร็จ อันต้องตรงใจกับท่าน…อันนี้ทำดีด้วยกันตลอดทั่วทั้งเทพเทวดา

เทวดาบางองค์เป็นผู้มีปัญญาสัมมาทิฎฐิ ย่อมดลบันดาลธรรมให้แก่ผู้ศึกษาธรรมานุสติ ท่านจึงเป็นผู้ไว ผู้ให้นิมิต ให้คติธรรมอันก่อเกิดปัญญาในทางธรรมกุศล…

เราจะรู้สึกว่า…ในยามท้อทุกข์ใจ แต่กลับรู้สึกมีธรรมบันดาล ให้ข้อคิด คติ ให้กำลัง ให้แรงใจ ด้วยการเปิดหนังสือตรงตามกับสิ่งที่ทุกข์ ที่ท้อหรือที่ๆกำลังเกิดวิจิกิจฉาความสงสัยหรือได้อ่าน ได้ฟังสิ่งที่กำลังติดขัดในปัญญาอย่างแปลกประหลาดใจ

อนึ่ง…เทวดาจาตุมหาราชิกาภาคพื้นที่ใกล้กับโลกมนุษย์ ย่อมมีโอกาสสร้างสมบุญต่อได้มาก ด้วยอนุโมทนาและก่อเกิดมุทิตาจิตกุศล ต่อผู้รักษาศีลเจริญธรรม…มากกว่าเทวดาอวกาศชั้นสูงที่หลงเสวยแต่สุขกุศลจนลืมทำดีต่อเติม

จะเห็นได้ว่าการภาวนา ทำสมาธิมีผลอันเกิดคุณูประโยชน์มากอย่างยอดยิ่ง

คืนนี้.. พระอาจารย์เขียนอักษรธรรม จดจารคำอธิษฐานจิตของเจ้าชะตาเทียน สวดพุทธมนต์ จุดบูชาเทียนเวลา 21.30 น. ปลุกพระยันต์ เจริญญาณสมาธิ เวลา 23.00 น. เจริญธรรมมหาเมตตาใหญ่หยาดน้ำแผ่บุญกุศลบารมี เผากระดาษส่งอธิษฐานเวลา 00.00 น. ขอท่านเจริญสมาธิเชื่อมจิตเชื่อมพลังงานตามยามกาลนับแต่ 21.30 น. ตามกำลังที่พึงทำได้ สิ่งใดที่จิตจดจ่อตั้งใจอย่างยิ่งยวด พึงทำ พูด คิด ในสิ่งนั้นซ้ำ ๆ สิ่งนั้นย่อมปรากฏขึ้น ตามอธิษฐานจิต ที่ถึงพร้อมด้วยสัจจะบารมี เรื่องจิตนี้เป็นของจริง ขอเชิญให้ท่านทำจริง จักปรากฏผลขึ้นจริงโดยแน่แท้

พุทธคุณ >> เทียนปฐมกัปป์คำ

>> เทียนมหาโสฬสมงคล

>> เทียนคู่ชีวิตมหาโสฬสมงคล

ติดต่อบูชา LINE : @namotasa