เทียนปฐมกัปป์คำนี้ เป็นเทียนที่ผู้บูชาต้องมีความเชื่อและศรัทธาอย่างสูงยิ่ง จึงขอบูชาฤกษ์จุดเทียนทองคำอันสูงค่านี้และจุดให้สำเร็จได้ การสร้างเทียนทองคำนี้ต้องใช้กำลังมาก ทั้งกำลังกายกำลังจิตและแรงครูแห่งครูบาอาจารย์ผู้สร้าง อีกทั้งผู้บูชาเทียนก็ต้องมีความเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ และมีมหาศรัทธาในการจุด เทียนทองคำเล่มสูงใหญ่นี้ เพื่อต้องการพลิกดวง พลิกชะตา เปลี่ยนบันทึกแห่งฟ้า ยกดวงชะตาตน

เมื่อสมัยครูบาเจ้าศรีวิชัยต้องอธิกรณ์ เขานำไปกรุงเทพฯ ครูบานันตา แห่งวัดทุ่งม่านใต้ ท่านได้ทราบข่าว จุงจุดเทียนปฐมกัปป์คำนี้ให้ ครูบาเจ้าฯ ไม่นานนัก ครูบาเจ้าฯ จึงพ้นอธิกรณ์ กลับมาอยู่วัดพระสิงห์ เชียงใหม่ ครูบานันตาจึงได้ เดินทางมากราบครูบาเจ้าศรีวิชัย พอครูบาเจ้าฯเห็นครูบานันตามาถึง ก็กล่าว ต่อหน้าสาธุชนญาติโยมทั้งหลายว่า “ตุ๊เจ้าเฒ่าต๋นนี้ต๋ามเทียน หื้อข้า” ครูบาเจ้าฯ อาจทราบด้วบญาณวิถีของท่านก็เป็นได้ ว่ามีผู้จุดเทียนปฐมกัปป์คำ นี้ให้ท่าน

วิชาเทียนล้านนานั้น คือการพึ่งพุทธอำนาจ และไสยอำนาจแห่งจิตตานุภาพของแรงครูผนวกกับแรงจิตอันมีความเชื่อความศรัทธาของผู้บูชาเทียนเป็นฐานตั้ง ตลอดทั้งกุศลจิตในการสร้าง กุศลกรรม แผ่บุญ แผ่เมตตา จึงบังเกิดอิทธิคุณอันวิเศษตามแรงจิตแรงอธิษฐานต่อเจ้าชะตาผู้บูชาเทียน โดยเฉพาะเทียนทองคำอันเป็นที่สุดแห่งเทียนบูชาล้านนา อันมีพุทธนาภาพอิทธิฤทธีเหลือคณาด้านอธิษฐานบารมี ล้วนสร้างประสบการณ์ให้ผู้บูชา อย่างมากมาย ทั้งได้เงินได้ทองสมใจ ได้งานสมหวัง ได้เลื่อนขั้น เลื่อนยศ ยกตำแหน่ง ยกฐานะ พลิกดวงพลิกชะตา ประสบการณ์จากศิษยานุศิษย์จำนวนมากที่ยืนยันในอิทธิฤทธานุภาพแห่งเทียนเทองคำ 3 ศอก 5 คืบนี้ได้เป็นอย่างดี

เทียนทุกเล่มปลุกเสกลงดวงชะตาเจ้าของ ขานนาม บรรจุธาตุ คือเส้นผมของเจ้าชะตาเจ้าของเทียนทองคำ ปิดลงในตากลอันสำคัญของยันต์เทียนปฐมกัปป์คำสูงสามศอก

เทียนทองคำ ” เทียนปฐมกัปป์คำ “ นี้ พระอาจารย์กฤษฎาท่านบอกว่า.. เทพพรหมองค์เทวบุตรเทวดา แรงจิตครูบาอาจารย์ เป็นผู้เสกสร้าง จารอักษรธรรม อักขระศักดิ์สิทธิ์บนผืนกระดาษสา มนตราพระเวทย์คาถาพุทธานุคมในการเสกสร้างทั้งหมด ท่านอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งห้วงกาลภพเข้าตัวมาช่วยเสกสร้างให้เกิดพุทธฤทธิ์อิทธิอำนาจอย่างสูงสุด ขี้ผึ้งศักดิ์สิทธิ์ต้องใช้เพียงขี้ผึ้งอาถรรพ์เดือนห้า รังผึ้งต้องหันหน้าเข้าหาตะวันเท่านั้น ด้วยรังผึ้งที่หันหน้าเข้าหาแสงจะไม่เกิดเงาใดใดทาบทับได้เลย พลังงานของรังผึ้งจะมีคลื่นความถี่สูงมาก ไส้เทียนต้องใช้สายสิณญ์มหาพุทธภิเษกมหาชาติ ปลุกเสกลงดวงชะตาเจ้าของ ขานนาม บรรจุธาตุ คือเส้นผมของเจ้าชะตาเจ้าของเทียนทองคำ ปิดลงในตากลอันสำคัญของยันต์เทียนปฐมกัปป์คำสูงสามศอก ขานดวงขานนามทุกตำแหน่งตากลแห่งพระยันต์ ประสิทธิ์อิทธิอำนาจทั้งปวงลงดวงชะตาไว้ เพื่อผลแห่งความเป็นไปได้ ความสำเร็จได้ สมปรารถนาได้ทุกปราการ เทียนทองคำสูงค่า เล่มสูงใหญ่ ต้องใช้ใจ ใช้กาย-จิต หนักแน่นในการเพียรปฏิบัติบูชา มิใช่ใครคิดจะจุดก็จุดได้ แม้บารมียังมาไม่ถึงกัน อย่างไรเสียก็ต้องมีเหตุให้แคล้วคลาดจุดไม่ได้ไม่สำเร็จ แม้อำนาจบุญกุศลบารมีมาถึงแล้ว อะไรก็หยุดไม่ได้ ต้องจุดได้ สำเร็จได้โดยมิมีข้อติดขัดยกเว้นเลย

วิหารไฟไหม้ ตั้งเสารอวิหารมาห้าปีไม่มีทีท่าจะสำเร็จ พระอาจารย์กฤษฎาท่านตั้งจิตอธิษฐานสร้างเทียนทองคำ จุดสำเร็จครบห้าฤกษ์ เพียงไม่นานวิหารหลังนั้นกลายเป็นวิหารล้านนาสวยงามประณีต

พระครูเจ้าวัดท่านไฟไหม้ วิหารมอดหมดไปทั้งหลัง ตั้งเสารอวิหารมาห้าปีไม่มีทีท่าว่าจะคืบหน้า พระอาจารย์กฤษฎาท่านจึงอธิษฐานจิตสร้างเทียนทองคำ
” เทียนปฐมกัปป์คำ “ ถวายพระครูท่านไปจุดให้สำเร็จครบห้าฤกษ์ ห้าเล่ม บูชาพระพุทธเจ้าทั้งห้าภัทรกัปป์ เชิญอำนาจบารมีท่านมาช่วยสร้างวัดสร้างแผ่นดินธรรมให้สำเร็จ หลังจากนั้นไม่นานท่านก็พบญาติธรรมมากมายมาช่วยสนับหนุน ช่วยสร้างวิหารใหม่ บูรณะวัดได้สำเร็จเกินกว่าที่ปรารถนา วิหารแบบล้านนาสวยงามประณีตด้วยบุญสำเร็จ พร้อมด้วยพระธาตุ ศาลา ถนน ท่านจึงสรรเสริญพุทธานุภาพแห่ง
เทียนปฐมกัปป์คำนี้ยิ่งนัก ว่าสามารถบันดาลสิ่งยิ่งใหญ่ให้สำเร็จได้จริง

เถ้าแก่ค้าพลอยมีปัญหาธุรกิจเกิดหนี้สินนับร้อยล้าน ตั้งสัจจะอธิษฐานบูชาเทียนติดต่อกัน 6 เดือน ปลดหนี้สินได้ในคราวเดียว

เถ้าแก่หญิงค้าพลอยเมืองจัน มีปัญหาธุรกิจที่ทำร่วมกันกับสามี เกิดหนี้สินนับร้อยล้านบาท และธุรกิจส่วนตัวก็ซบเซา เกิดปัญหาขนาดหนัก ได้มาขอบูชาฤกษ์จุดเทียนปฐมกัปป์คำติดต่อกัน 6 เดือน 12 เล่ม ด้วยความทุกข์หนักหนาสาหัสมาก จึงมีมานะ ปรารถนาอย่างแรงกล้าให้ตนหมดจากทุกข์นั้น เกิดศรัทธาแรงมาก รักษาสัจจะวาจา รักษาศีลภาวนาจุดบูชาเทียนทองคำได้สำเร็จจริงตามที่ได้อธิษฐานเอาไว้ จากนั้นไม่นานก็ได้ขายที่ดินมรดกที่เมืองเชียงใหม่ ได้รับส่วนแบ่งกว่าร้อยล้านบาท ปลดหนี้สินได้หมดสิ้นเสียในคราวเดียวนั้น บุตรก็กลับมาช่วยออกแบบเครื่องประดับได้รับงานใหญ่จากเมืองน้ำมันจำนวนมาก ครอบครัวและธุรกิจพลิกฟื้น จากที่เกือบสิ้นเนื้อประดาตัวกลับกลายมามั่งคั่งมากกว่าเดิมภายในเวลาอันสั้น นี่้้เองอำนาจแห่งไสยเวทย์ ศาสตร์แห่งจิตเหนือกาย ที่ไม่มีช่องว่าง ระยะทาง และกาลเวลา

สุภาพสตรีเมืองทองเนื้อเก้า บ้านจะถูกยึด มีคดีความฟ้องร้อง ขอบูชาฤกษ์ 3 ฤกษ์ จุดบูชาด้วยตัวเอง ประสบโชคใหญ่มีคนช่วยปลดหนี้สิน
และหลุดพ้นคดีความ

สุภาพสตรีจากเมืองทองเนื้อเก้า ได้คำนวณดวงชะตาพบว่าอสังหาริมทรัพย์จะให้คุณอย่างยิ่งใหญ่ ในอีกสามปีข้างหน้า แต่ปัจจุบันบ้านกำลังจะถูกยึด มีคดีความฟ้องร้องพัวพันหลายคดี โอกาสรอดพ้นนั้นยังไม่เห็น ความเครียดดับสง่าราศีให้ผอมดำหมองคล้ำ ดวงตาเหลืองโรยแห้งผาก ได้มาแสดงเจตนาขอบูชาฤกษ์จุดเทียนทองคำ
ปฐมกัปป์คำ
3 ฤกษ์ 6 เล่ม จุดเอง 3 เล่ม และขอให้พระอาจารย์จุดเสริมดวงต่อชะตาให้อีก 3 เล่ม จุดได้สำเร็จตามเจตนา รักษาศีลภาวนาได้ตามจิตอธิษฐาน ปรากฎว่า..
คดีความฟ้องร้องมีเหตุให้ได้ยืดเวลาออกไป ประสบโชคลาภใหญ่ได้พบสามี
มหาเศรษฐีในเวลาต่อมาและช่วยปลดหนี้สินให้ สิ้นสุดได้ทุกคดีความในอีกไม่นาน ได้เป็นเถ้าแก่หญิงนักจัดสรรที่ดินของเมืองหัวหินที่ร่ำรวย

มีปัญหารุนแรงกับหัวหน้า จึงขอบูชาเทียนให้ตัวเองและให้กับคู่ความขออิทธิคุณคุ้มครองผ้านพ้นอุปสรรค ด้วยแรงจิตอธิษฐานดี ข้อพิพาทคลี่คลายได้ตามอธิษฐาน

ข้าราชการระดับสูงท่านหนึ่ง มีปัญหากับผู้บังคับบัญชาอย่างรุนแรง มาขอบูชาฤกษ์ให้พระอาจารย์ท่านจุดบูชาเทียนทองคำให้สองเล่ม จุดเล่มหนึ่งให้ตนเอง และ จุดให้ผู้บังคับบัญชาอีกเล่มหนึ่ง บูชาติดต่อกัน 3 ฤกษ์ 6 เล่มเทียนทองคำ ขออิทธิคุณพระพุทธเจ้า พระธรรมาเจ้า พระสังฆเจ้า และแรงครูค้ำคูณคุ้มครองผ่านพุทธอำนาจแห่งเทียนบูชา แผ่บุญอันสูงสุด แผ่เมตตาอันสุดประมาณ ส่งมหากุศลจิตขออโหสิสลายต่อทุกกรรมผูกพัน ด้วยแรงอธิษฐาน แรงภาวนา ข้อพิพาทรุนแรงกับผู้บังคับบัญชาก็คลี่คลายไปได้กลับร้ายให้กลายเป็นดี ได้เลื่อนยศเลื่อนขั้นตามอธิษฐาน นี่คือคนฉลาดใช้พลังงานของบุญกุศล และเมตตาบารมีมาช่วยสงบเคราะห์ร้าย สลายเคราะห์กรรม

เริ่มต้นกิจการ เริ่มต้นธุรกิจ บูชาเทียนอธิษฐานให้การค้ารุ่งเรือง หนุนชะตาในช่วงชะตากำลังโลดแล่น จากเงินเริ่มต้นเพียงสองแสนต่อยอดเป็นร้อยล้านได้ตามปรารถนา

หุ้นส่วนทางธุรกิจ 5 ท่าน เริ่มกิจการได้ดีและยังมองเห็นความก้าวหน้าทางธุรกิจอีกมาก มาขอบูชาฤกษ์จุดเทียนทองคำเพื่อเสริมดวง หนุนชะตา สร้างบุญแห่งภาวนาร่วมกัน เพื่อสร้างอธิษฐานบารมีให้เกิดฐานบุญกุศลร่วมกัน ส่งผลบุญกุศลไปถึงผู้มีอุปการะคุณและลูกค้าให้ร่ำรวย แข็งแรง มีสุข ให้ธุรกิจ เจริญเติบโต ก้าวหน้า แล้วก็สามารถต่อยอดธุรกิจไปได้กว่าร้อยล้านตามจิตอธิษฐาน จากเงินเริ่มต้นรวมกันได้เพียงสองแสนเมื่อเริ่มธุรกิจ ทั้งห้าท่านนี้เรียกได้ว่าเป็นผู้ไม่ประมาท ไม่รอดวงตก แต่รีบมายกดวงให้สูงในช่วงดวงกำลังดี ดวงกำลังขึ้น กำลังของดวงชะตากำลังโดดเด่น คนคิดได้แบบนี้มีน้อยนัก ส่วนใหญ่รอให้ย่ำแย่จึงค่อยมาแก้กัน

ภรรยาหลวงมีปัญหาฟ้องร้องค่าเลี้ยงดูบุตรกับสามี ทุกข์ใจหลายด้าน ขอพึ่งบารมีพระอาจารย์จุดบูชาเทียนทองคำให้หลายฤกษ์ สุดท้านผ่านพ้นปัญหาทุกข์ใจต่างๆ ได้รับค่าเลี้ยงดูบุตรตามเรียกร้อง

ภรรยาหลวงท่านหนึ่ง มีปัญหาฟ้องร้องค่าเลี้ยงดูบุตรและทรัพย์สินกับสามี ที่ทิ้งไปอยู่กินกับภรรยาน้อย เกิดความเครียด ทุกข์ใจ ร้าวรานใจอย่างมาก หมดเงินหมดทองหมดแรงกายใจไปมากมายมหาศาลกับคดีความ การฟ้องร้องกับสามี ได้บูชาฤกษ์ขอพึ่งบารมีพระอาจารย์ให้จุดเทียนทองคำให้อยู่หลายฤกษ์ กว่าจะผ่านพ้นได้ ด้วยฤกษ์ แรกๆ จิตใจมันอยากแต่จะออกจากทุกข์ เสียหน้า เสียใจ อาลัยอาวรณ์ และก็เฝ้าพร่ำคิด พูดพรรณาถึงแต่ความทุกข์ ความน้อยเนื้อต่ำใจ ทุกข์มันก็ลอยตัวขึ้นมาชัดขึ้น ๆ แต่ทุก ๆ คืน ก็พยายามวางทุกข์ กำหนดเข้าสู่สภาวะธรรม ภาวนา ทำสมาธิ ตามเวลาแห่งฤกษ์ที่พระอาจารย์ท่านกำหนดให้ ใจดีขึ้นเมื่อใดไม่รู้ตัว ทุกข์ที่เคยทับถมก็คลายลงไปบ้างแม้ไม่หมด กลับไปมองเห็นความบกพร่อง เอาแต่ใจของตัวเองที่ทำกับเขาไว้ เกิดสำนึกคุณในสิ่งดีงามหลายอย่างที่เขาทำไว้ให้ ใจที่เคยทุกข์มากก็ค่อยๆ เกิดสมดุล และต่อมา สามีก็ยอมอ่อนลงให้ ยอมโอนตึกแถว 8 ห้อง อพาร์ทเม้นท์ย่านสถานศึกษาชื่อดังให้ เพื่อไว้เก็บค่าเช่ากินใช้ไปได้ยาวนาน ได้ค่าเลี้ยงดูบุตรตามเรียกร้อง และทรัพย์สินอื่นอีกหลายสิบล้านบาท สตรีท่านนี้ถึงกับขอบูชาเทียนทองคำจุดให้สามีและภรรยาน้อย ติดต่อกันถึงสามฤกษ์ด้วยกุศลจิต คิดอโหสิ และซาบซึ้งในคุณของสามี นี่แหล่ะคืออำนาจอันยิ่งใหญ่แห่ง “อโหสิ ” ผู้ให้เท่านั้นจึงเข้าใจ

นักธุรกิจดวงแตกชะตาตก แพ้พิษเศรษฐกิจเกือบสิ้นเนื้อประดาตัว ตั้งจิตอธิษฐานบูชาฤกษ์เทียนทองคำ หมั่นปฏิบัติตนในศีลภาวนาเต็มกำลัง ไม่ถึงสามเดือน การเงินก็เข้ามา ปัญหาคลี่คลายอย่างเหลือเชื่อ

นักธุรกิจสามีภรรยาคู่หนึ่ง ดวงแตกชะตาตกต่ำมายาวนาน แพ้พิษเศรษฐกิจเสียเกือบสิ้นเนื้อปะดาตัว ได้ตั้งจิตอธิษฐานขอบูชาฤกษ์จุดเทียนทองคำให้สำเร็จคู่กันทั้งสองคนอย่างแน่วแน่ ขอบารมีพระอาจารย์ให้ช่วยจุดให้ ตนทั้งสองจะมุ่งมั่นปฏิบัติตนในศีล ธรรม ภาวนาทำสมาธิอย่างเต็มกำลังพร้อมพระอาจารย์ในฤกษ์ทุกคืน และตั้งใจทำงานใช้ปัญญาและพึ่งปาฏิหาริย์จากพระอาจารย์แก้ไขสรรพปัญหาโดยไม่ย่อท้อ ทั้งสองท่านขอบูชาฤกษ์ทุกเดือน จะมิให้ขาดเลยจนกว่าชะตาที่ตกจะยกขึ้น น่าแปลกว่าแม้การเงินก็ยังไม่คล่องตัวแต่เมื่อกำหนดจิตปรารถนาอธิษฐานขอบูชาฤกษ์ เงินก็มีเข้ามาเองได้ตลอดทุกเดือนโดยมิขัดสน จากนั้นไม่ถึงสามเดือน ที่ดินผืนใหญ่ที่ธนาคารฟ้องร้องรอยึดก็มีนายทุนใหญ่ต่างชาติมาสนใจขอซื้อ และยังได้รับการลดหย่อนยอดหนี้กับธนาคารจำนวนสูงมาก หลังขายและเคลียร์หนี้สินหมด จึงเหลือทุนอีกจำนวนหนึ่ง และยังได้โชคถูกรางวัลใหญ่ติดๆกันถึงสามงวด ทำให้ขยับขยายลืมตาได้อีกครั้ง แม้ยังไม่ถึงจุดเดิม แต่ก็สุขใจ ได้บทเรียนเข้าใจชีวิต และมั่นใจว่าจะกลับไปเหนือกว่าเดิมได้แน่นอนในเวลาอันใกล้

ขายที่ดินไม่ได้มาหลายปี ขอบูชาฤกษ์ให้พระอาจารย์จุดเทียนทองคำ ตั้งจิตอธิษฐานแน่วแน่ และหมั่นจุดบูชาเทียนด้วยตัวเองสม่ำเสมอ วิริยะบารมีส่งผลให้ขายที่ดินได้สมปรารถนา

คุณแม่ท่านหนึ่ง ทุกข์ใจเรื่องขายที่ดินไม่ได้เสียที พยายามมาเนิ่นนานหลายปี ต้องการขายมากต้องการแบ่งสรรให้บุตร-ธิดา อยากได้ความสบายใจจึงได้มาขอบูชาฤกษ์จุดเทียนทองคำ ให้ครูบาอาจารย์ พระพุทธองค์หนุนใจ มาตั้งจิตอธิษฐานขอให้ขายที่ดินได้โดยไว ได้พบคนดีบุญบารมีมากเงินทองทรัพย์สมบัติล้นเหลือมาซื้อไปครอบครอง พระอาจารย์จึงบอกให้ไปพลีดินขอพระแม่ธรณีมาให้สักนิดหนึ่ง เอามาเสริมรวมธาตุกับเส้นผม ติดเอาไว้กับตากลบนผืนพระยันต์เทียน คุณแม่ท่านนี้ก็ได้อธิษฐานจุดอยู่หลายฤกษ์กาล คนก็มาติดต่อมากขึ้นจริงๆ แต่ไม่ตกลงใจได้เสียที เมื่อบูชาฤกษ์ที่ 5 คุณแม่จึงขอบูชาทวีฤกษ์ คือจุดด้วยตัวเองด้วย และบูชาให้พระอาจารย์ท่านจุดให้ด้วย จุดสำเร็จได้ไม่ถึงสิบวัน ตัวแทนนายทุนญี่ปุ่นที่ติดต่อมานานแล้ว ก็ติดต่อกลับมาและตกลงซื้อพร้อมนัดทำสัญญาทันที เรื่องวิริยะบารมีนั้นหากเสมออธิษฐานบารมีแล้วอะไรก็หยุดไม่ได้ทีเดียว

ความลับของนายหน้าค้าที่ดิน คลื่นพลังอำนาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ชีวิตจึงรุ่งเรืองร่ำรวยประสบความสำเร็จได้ด้วยความเข้าใจในพลังงาน ไสยศาสตร์แห่งจิต

ความลับของนายหน้าค้าที่ดินท่านหนึ่ง ที่สร้างรายได้หลายสิบล้านจากที่ดินของผู้อื่น คือเมื่อเขาได้รับเอกสารที่ดินผืนใดๆ มา เขาก็จะไปพลีดินมาให้พระอาจารย์ทำเทียน และจุดบูชาส่งกระแสความนอบน้อมเคารพถึงพระแม่ธรณีและผูกบุญสัมพันธ์บารมีกับท่านเอาไว้เสมอ ส่วนตัวเขาเองก็จะสวดมนต์ ไหว้พระ ภาวนา ทำสมาธิ แผ่บุญกุศล แผ่เมตตาเชื่อมบุญกับพระแม่ธรณี และทุกคลื่นจิต เจ้าที่เจ้าทาง วิญญาณทุกระดับ ณ. ที่ดินนั้นๆ เสมอมิเคยขาด กรวดน้ำแผ่เมตตาส่งบุญกุศลไปถึงด้วยความนอบน้อมถ่อมใจ ให้ความเคารพ แม้ชื่อเจ้าของที่ดิน ชื่อลูกค้า ชื่อผู้มีอุปการระคุณทั้งหลาย เขาก็จะเอ่ยชื่อ บอกนาม อุทิศบุญ แผ่กุศล แผ่เมตตา นอบน้อมขอบคุณไปให้โดยทั่วถึง เขาฉลาดในงานทางโลก ฉลาดเชื่อมกระแสจิตกับกระแสพลังงานของคลื่นจิตวิญญาณและคลื่นพลังอำนาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ชีวิตจึงรุ่งเรืองร่ำรวยประสบความสำเร็จได้ด้วยความเช้าใจในพลังงาน ไสยศาสตร์แห่งจิต

สามีที่อยู่กินกันมานานเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือ ทุกข์กายทุกข์ใจอย่างมาก จึงขอบูชาฤกษ์เทียนปฐมกัปป์คำ อำนาจแห่งพุทธาคม ไสยะขาวแห่งเมตตาสามารถเอาชนะได้ สามีกลับมาดีได้ดั่งปกติ

ประสบการณ์จากเศรษฐีนีค้าเพชร อาจจะลึกลับสักหน่อย สามีที่อยู่กินกันมาอย่างรักใคร่มีสุขกันดีมาตลอดหลายปี มีอันไปติดพันหญิงอื่น จนเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ ขี้โมโห ก้าวร้าว ทำอะไรก็ไม่ถูกใจ พูดอะไรก็ไม่เข้าหู ทุกข์กายทุกข์ใจหาทางออกจากทุกข์ไม่ได้ จึงขอบูชาฤกษ์ ให้พระอาจารย์เมตตาช่วยจุดเทียนบูชาเทียนปฐมกัปป์คำนี้ให้ตนเองและสามี และตนเองก็ปฏิบัติบูชา ภาวนาทำสมาธิ กรวดน้ำแผ่เมตตาผลบุญกุศลให้สามีทุกค่ำคืน เมื่อสำเร็จในฤกษ์ครบ 15 วันทีหนึ่ง พระอาจารย์ก็ส่งน้ำพุทธมนต์ไปให้ ผสมในขวดน้ำอาราธนาพุทธานุภาพและเมตตาอันสูงสุดแห่งพระพุทธองค์ให้สามีดื่ม และประพรมหมอนหนุนนอน อัญเชิญพระพุทธคุณเข้าตัว สามีก็ดีขึ้นหน้าตาสดใส และเพียงไม่นานฝ่ายหญิงที่ติดพันนั้นก็มากล่าวลาไปทำงานต่างประเทศที่ได้รับตำแหน่งสูงขึ้น ส่วนสามีก็กลับมาดีดั่งปกติ ใจเย็น ใจดี ติดบ้านรักครอบครัวเหมือนเดิมอย่างน่าประหลาดใจ นี่หล่ะอำนาจแห่งพุทธาคม ไสยะขาวแห่งเมตตาที่คุณเอาชนะได้ทุกสิ่ง และผลที่ได้ก็ดีกับทุกฝ่าย ไม่ก่อเวรไม่ผูกกรรมกันอีกต่อไป

พุทธานุภาพยันต์เทียนปฐมกัปป์คำ

 

LINE : @mayakarnlanna

ติดต่อบูชา LINE : @mayakarnlanna