ตำนานปาฏิหาริย์ดวงพิชัยสงคราม

ตำนานดวงพิชัยสงคราม

อิทธิอำนาจยกดวงยกวาสนา พลิกดวงชะตาของยันต์ดวงพิชัยสงคราม เปลี่ยนดวงชะตาวาสนานายเทียนและนายสามคนสามัญ ขึ้นเป็นกษัตริย์ เป็นพญาเมือง นายสังข์และมหาชูสร้างบูชาก็ยกชะตาขึ้นเป็นสมเด็จ เป็นพระยา นายมาได้เป็นกรมขุน มหาดเล็กปิ่นยกขึ้นเป็นพระยา แม้คนใช้ก็ชูดวงยกชะตาได้ขึ้นเป็นใหญ่ สร้างอาเภทภัยแก่อริราชศัตรูให้ชนะศึก เหนือศัตรู ชนะสงคราม

บุคคลผู้ได้ผูกดวงพิชัยสงครามแห่งดวงชะตาของตนเองขึ้นบูชาแล้ว ย่อมมีวาสนาบารมีสูงขึ้นเหนือกว่าดวงชะตาเดิม หากเป็นยุคสมัยโบราณก็จะได้เป็นใหญ่ยศสูงศักดินามาก เป็นขุนนางหรือขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ ดังบันทึกแห่งพระเฑียรราชาในสมัยกรุงศรีอยุธยา ผู้ยกดวงชะตาสามัญชนขึ้นเป็นผู้ครอบครองแผ่นดิน ดังบันทึกจากต้นตำราการสร้างพระพิชัยสงคราม ที่ตกทอดมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่บันทึกไว้ดังนี้

จาก “ตำราพระราชพิธีนครฐาน” มียันต์ที่ใช้บรรจุดวงชะตาพระนคร เป็นลักษณะยันต์ดวงพิชัยสงคราม สำหรับใช้ในราชพิธีพระนคร เพื่อให้เกิดความมั่นคงถาวร ทั้งการบรรจุลงเสาหลักพระนคร การลงดวงชะตาพระมหากษัตริย์ และต่อมาโหราจารย์รุ่นหลังจึงนำพิธีกรรมการบรรจุดวงชะตามาปรับใช้กับพระบรมวงศ์ เสนาบดี และบุคคลทั่วไป ต้นตำราการสร้างพระพิชัยสงคราม ที่ตกทอดมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช บันทึกไว้ว่า

“สิทธิกายะ พระตำราพระครูเทพผู้วิเศษ มีแต่ครั้งแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวร แผ่นดินกรุงศรีอยุธยา ได้มาจากพระมหาเถรสิทธิมธังกรณวัดหัวเมืองสิงห์บุรีแต่ครั้งแผ่นดิน สมเด็จพระนารายณ์ได้ครองเมืองลพบุรี พระนารายณ์องค์นี้เป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ขณะเมื่อพระนารายณ์ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดิน และได้พระตำรานี้มาจากมหาเถรเทียรราชวัดงู และได้มาจากพระวิชัยวัดท่างู กับได้มาจากพระอาจารย์คงโหร และได้มาจากท่านอาจารย์ผู้วิเศษสืบๆ มา หาที่จะอุปมามิได้ หากท่านผู้ใดมีจิตศรัทธา ปรารถนาจะก่อเกื้อบุญบารมีแห่งตัวแล้ว จงจัดทำขึ้นเถิด ถ้าแม้นเป็นชีพราหมณ์บรรพชิตฆราวาสก็ดี ย่อมจะได้เป็นพระยาและอัครมหาเสนาบดี หรือในที่สุดจะได้เป็นถึงพระยามหากษัตริย์ก็มีมากต่อมากแล้ว

ดังบุคคลสองคนที่ได้ทำพิธีสร้างพระพิชัยสงครามมาแล้วคือ นายเทียนและนายสาม เป็นผู้ตกทุกข์ได้ยาก เป็นเลขเข้าเดือนออกเดือนอยู่ในกรมพระสัสดี บุรุษสองคนนี้ได้ไปเรียนความรู้ คือสร้างพระบรรจุดวงชะตาไว้สำหรับบูชาจากพระมหาเถรสิทธิเมธังกร ต่อมา นายเทียนได้เป็นกษัตริย์เสวยราชสมบัติในพระนคร ส่วนนายสามได้กินเมืองวิเศษไชยชาญ, เมืองอ่างทอง แล้วพระตำรานี้ได้ตกมาถึงพระสังฆราชแตงโม วัดมหาธาตุกรุงเก่า แล้วได้มาถึงตาคงโหรอยู่วัดรอดช่อง ต่อมานายสังข์ได้สร้างขึ้นบูชา ก็ได้เป็นพระยมราชภักดี ต่อมาพระมหาชูได้ไปเรียนกับอาจารย์คงโหร และสร้างขึ้นบูชาก็ได้เป็นสมเด็จเจ้า กับทำให้นายมา ก็ได้เป็นกรมขุนสุนทร นายปิ่นมหาดเล็กได้เป็นพระยาราชมนตรี ทำให้นางเพ็งพี่สาวแต่เดิมเป็นคนใช้ ก็ได้เป็นใหญ่กว่าคนทั้งปวงแล

นับว่าพระตำรานี้ได้ประโยชน์ ให้กับบุคคลที่สร้างพระพิชัยสงครามบรรจุดวงไว้บูชาเป็นปฐมเหตุ ดังที่กล่าวไว้เป็นสังเขปแล้วนั้น จึงได้ให้ตำรานี้คัดบอกไว้ “สำหรับโลกภายหน้า”

บทบันทึกพุทธอำนาจดวงพิชัยสงคราม
โดย : ขุนอนุยุตร์กนกกรรม

ตำราดวงชะตาชื่อพิชัยสงครามนี้ เป็นตำราเก่าแก่สืบมาแต่บรมโบราณ พระโบราณจารย์ท่านสรรเสริญไว้ว่า ถ้าผู้ใดนับถือกระทำตามอุปเท่ห์ที่ท่านกล่าวไว้ อาจอำนวยผลให้ผู้นั้นบรรลุ อิฎฐวิบูลผล คือ ลาภ ยศ สรรเสริญความสุขสวัสดี แม้ดวงชะตาต้องกาลกิณี หรือพระเคราะห์ร้ายประการใดๆ ก็อาจบรรเทาให้เบาลงได้ และอาจคุ้มเสนียดจัญไรอุปัทวันตรายต่าง ๆ อันเป็นปัจจุบันโทษ พระโบราณจารย์ท่านนับถือสรรเสริญว่าศักดิ์สิทธิ์นัก ที่กล่าวนี้ก็กล่าวตามตำรา มิได้ต่อเติมเสริมความตามอัตโนมัติให้พิสดารแต่ประการใด เป็นแต่ดัดแปลงถ้อยคำให้เข้าใจง่ายเท่านั้น

ข้าพเจ้าใคร่จะรักษาของโบราณไว้มิให้สาบสูญ จึงให้พิมพ์ขึ้นไว้เป็นที่ระลึก สำหรับแจกปันแก่สานุศิษย์มิตรสหายบรรดาที่มีความสนใจในทางนี้ แต่ตำราชนิดนี้จะนำไปทดลองพิสูจน์ให้เห็นเหตุผลเหมือนกับทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้ ต้องอาศัยทางจิตตานุภาพยึดคุณพระรัตนตรัยเป็นหลัก จึงอาจเห็นผลประจักษ์ตามตำรากล่าว…

โดย ขุนอนุยุตร์กนกกรรม (ขาว ปานโชติ)
วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๔

ตำนานดวงพิชัยสงคราม ชนะศึก เหนือศัตรู ชนะสงคราม

เมื่ออดีตกาลนานมาแล้ว วันเวลาได้ล่วงมาจนถึงครั้งหนึ่ง บ้านเมืองได้เกิดความระส่ำระสาย ด้วยข้าวยากหมากแพง เพราะดินฟ้าอากาศวิปริต ฝนไม่ต้องตามฤดูกาล ประชาชนพลเมืองได้รับความเดือดร้อน อดอยากถึงกับต้องปล้นสะดมกันกิน ในการครั้งนั้น ทางฝ่ายข้าศึกเห็นว่าเป็นโอกาสอันเหมาะดีที่จะยึดครองบ้านเมืองได้โดยง่าย จึงได้เคลื่อนกำลังทัพมาประชิดเมืองไว้ ในยามนั้น ก็ก่อความประหวั่นพรั่นกลัวแก่บรรดาประชาชนพลเมือง และเสนาข้าราชการเป็นยิ่งนัก ความเห็นส่วนใหญ่ของประชาชนได้ลงมติว่าควรจะยอมแพ้แก้ข้าศึกเสียดีกว่า เพื่อจะได้ถนอมชีวิตข้าคนพลเมืองเอาไว้ แต่ทว่าทางฝ่ายทหารและนักรบส่วนใหญ่ ยังมีหัวใจเปี่ยมด้วยเลือดและวิญญาณของนักรบที่หยิ่งในศักดิ์ศรี และมีความหวงแหนอธิปไตยชาติบ้านเมือง ฝ่ายทหารจึงต่างพากันคัดค้านความเห็นไม่ควรยอมแพ้แก่ข้าศึกอย่างแข็งขัน โดยทหารทุกคนยินดีจะยอมตาย ยึดถืออุดมคติว่า “ตัวตายดีกว่าชาติตาย”

องค์มหากษัตริย์ทรงเห็นชอบและสนับสนุนความคิดเห็นทางฝ่ายทหาร และเพื่อเป็นการบำรุงขวัญกำลังใจทหาร พระองค์ได้ทรงมีพระราชโองการให้โหรหลวง จัดทำดวงชาติให้แก่แม่ทัพนายกองที่จะต้องทำหน้าที่คุมกำลังป้องกันชาติบ้านเมืองในครั้งสำคัญครั้งนี้ทุกคน นำไปรักษาบูชาไว้ในพระนคร ซึ่งนิยมกันว่าศักดิ์สิทธิ์และเป็นของสูงคู่ควรบูชาไว้แต่เฉพาะพระมหากษัตริย์เท่านั้น ครั้งนั้นการรบได้ดำเนินไปในสภาพที่ด้อยกว่าข้าศึกทั้งกำลังคนและกำลังอาวุธ ผลจึงปรากฏว่า ในการประจัญบานแต่ละครั้ง ทหารหาญที่มีน้อยอยู่แล้วยิ่งลดน้อยถอยตัวลงไปอีกทุกครั้ง เพราะถูกลิดรอนทำลายลงด้วยกำลังของข้าศึกที่มีเหนือกว่าอยู่เรื่อย ๆ จนกระทั่งความหวังที่พอมีอยู่บ้างในตอนต้นก็ทลายหายไปหมด ทหารทุกคนทุกหัวใจ ต่างก็มีแต่ความทอดอาลัยและรอคอยแต่ว่าเมื่อไรข้าศึกจะโหมกำลังเข้ามาบดขยี้ ทำลายให้สิ้นชาติสิ้นความเป็นไทยไปเท่านั้น

ครั้งแล้ว ก่อนนาทีสุดท้ายจะมาถึง สิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดถึงก็ได้ปรากฏถึงเสียก่อนนั่นคือ เกิดความวิปริตท้องฟ้าและอากาศเกิดมหาวาตะอย่างรุนแรง พร้อมกับมีฝนกระหน่ำลงมาอย่างลืมหูลืมตาไม่ขึ้น ติดต่อกันอยู่ถึง ๓ วัน ๓ คืน จนกระทั่งน้ำเอ่อท่วมท้นสูงขึ้นถึงคอ เมื่อพายุและฝนสงบลงแล้ว ต่างคนต่างก็ได้เห็นภาพที่ไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นก่อนแต่อย่างใด ภาพนั้นคือภาพค่ายทหารของข้าศึกพินาศภินทนาการไปหมดแล้ว ด้วยอำนาจของลมพายุและกระแสน้ำ ช้าง ม้า และเหล่าทหารก็พลอยสูญชีวิตไปด้วยเป็นจำนวนมาก ที่ยังเหลือชีวิตก็อยู่ได้แต่ตะเกียกตะกายเพื่อให้รอดพ้นได้เพียงแต่ตัว ไม่มีใครมีกะจิตกะใจจะรบเอาชัยต่อไป หรือคิดห่วงใยอาวุธยุทโธปกรณ์ที่จมหายอยู่ภายใต้น้ำอีกเลย

ในการที่บ้านเมืองรอดพ้นจากเงื้อมมือข้าศึกมาได้อย่างปาฏิหาริย์ พร้อมด้วยแม่ทัพนายกองและทหารประสพชัยชนะอย่างอัศจรรย์ ทางฝ่ายข้าศึกก็ประสพความพิบัติกลับไปอย่างยับเยินในครั้งนั้น

ฉะนั้นจึงเป็นที่เชื่อถือกันว่า เนื่องจากอานุภาพแห่งการปฏิบัติบูชาดวงชะตาที่คำนวณบรรจุไว้ในมหายันต์พุทธมนต์นั้นโดยแท้ พระมหากษัตริย์ได้ทรงถือเอาเหตุมงคลครั้งนั้น มาพระราชทานนามแก่ดวงชะตานี้ว่า “ดวงพิชัยสงคราม” นับแต่กาลครั้งนั้นมา ดวงพิชัยสงคราม ก็เป็นสิ่งที่ปรารถนาที่ต่างคนต่างก็พยายามขวนขวายหาผู้ที่เขียนแผ่นดวงพิชัยสงครามนี้ได้ เพราะแผ่นดวงพิชัยนี้เป็นของสูงค่ามาก เพื่อเอาไว้บูชาเป็นศิริมงคลแก่ตนเพราะเชื่อถือกันว่ามีอิทธิพลทั้งในเมตตามหานิยมและทางป้องกันภยันตรายต่าง ๆ แก่เจ้าชาตาผู้ยึดมั่นในการปฏิบัติบูชา ในปัจจุบันมีการสร้างวัตถุมงคล,เครื่องรางที่เป็นของคณาจารย์ต่างๆได้นิยมนำ”ดวงพิชัยสงคราม”นี้เข้าไปเป็นส่วนร่วมในการสร้างวัตถุมงคลและเครื่องรางนั้นๆอีกด้วย หรือบางคณาจารย์นำดวงพิชัยสงครามนี้เข้าไปหลอมเป็นชนวนโดยใช้ วันหล่อ วันปลุกเสก หรือวันสำคัญต่างๆที่ดีก็ได้ เพียงรู้วัน เวลาที่จะทำพิธีมงคลนั้นๆก็เพียงพอกับการคำนวนดวงพิชัยสงครามนั้น บางท่านเขียนบรรจุไว้ในก็มีแล้วแต่ขั้นตอนของแต่ละคณาจารย์ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ดีมากเป็นอย่างยิ่ง

ดวงพิชัยสงครามนี้ อันมีความหมายว่า “ดวงชนะศึก” แต่ดั้งเดิมมานิยมกันว่าเป็นของสูงที่คู่ควรแต่เฉพาะพระมหากษัตริย์เท่านั้น และเป็นที่รู้จักกันดีแต่เฉพาะ “วงใน” คือในกรมโหรหลวงและในพระบรมมหาราชวังเท่านั้น

แต่เดิมที ดวงพิชัยสงครามนี้ ท่านว่าหาได้มีชื่อดังที่เรียกขานกันเช่นในปัจจุบันนี้ไม่ ที่มีชื่อเรียกว่า ดวงพิชัยสงคราม มาจากตำนานดังกล่าว

หากดูกันเผิน ๆ จะเห็นว่ามีลักษณะเหมือนยันต์อันศักดิ์สิทธ์ทางไสยศาสตร์ เนื่องจากพฤฒาโหราจารย์ผู้แตกฉานเชี่ยวชาญในศาสตร์ ทั้งสามคือ พุทธศาสตร์ ไสยศาสตร์ และ โหราศาสตร์ ได้กำหนดรูปดวงชะตานี้ขึ้น โดยการนำเอาพุทธมนต์มาชัยเป็นพระคาถากำบังดวงชะตาไว้ ๘ ทิศ และชักรูปมหายันต์ไว้ภายใน สำหรับบรรจุพระเคราะห์ทั้งหลายที่คำนวณขึ้น ตามสูตรพระคัมภีร์สุริยาตร์

บูชาฤกษ์ดวงพิชัยสงคราม
LINE : @namotasa

ดวงพิชัยสงครามนี้ พระอาจารย์กฤษฎาปริวรรตขึ้นเป็นรหัสภาพอันวิจิตรประณีตพิศดาร ครอบล้อมดวงพิชัยสงคราม บรรจุดวงชะตาส่วนบุคคลเจ้าของยันต์ไว้ในฤกษ์อันวิเศษ
ภาพนิรมิตรคือภาษาเดิมแท้ของจิตวิญญาณ มองเห็นแล้วเข้าใจได้ทุกภพทุกภูมิ ทุกบุคคล ทุกคลื่นจิตวิญญาณ ทุกครั้งที่เพ่งมอง สาธยายพระคาถาบูชา จิตจะปิติเบิกบาน เชื่อมโยงกับจิตรู้ภายใน เกิดสติ ปัญญา เมตตา เข้าถึงองค์ความรู้ ความรัก ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ ความกล้าหาญมั่นใจ บังเกิดความเชื่อมั่นศรัทธาในอำนาจลิขิตชะตาชีวิตตนเอง ภาพยันต์ดวงพิชัยสงครามนี้บรรจุไว้ซึ่งภาพ – รหัส – สัญญาลักษณ์ สรรพคลื่นพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์ชั้นสูงสุด แรงครูแรงอักขระคาถาจากครูบาอาจารย์ที่เคยมีเคยบังเกิดขึ้นในทุกภพภูมิ  และพุทธอำนาจแห่งพระพุทธองค์และทวยเทพเทวดา อำนาจศักดิ์สิทธิ์จากทุกมหากัปป์ เมื่อพลังอำนาจเหล่านี้ได้ผนวกเข้ากับความศรัทธาหมั่นปฏิบัติบูชา สงบกาย ใจ จิตสวดภาวนาบูชาดวงชะตาอยู่เสมอ ก็จักบันดาลมหาอำนาจมหาผลพลิกดวง เปลี่ยนชะตา ยกวาสนา เสริมบารมีให้เหนือกุศลกรรมเก่า ให้เด่นดีเหนือเกินกว่าดวงชะตาเดิม  พระอาจารย์ปลุกเสกอธิษฐานจิตบรรจุโองการไว้ว่า.. ” เห็นยันต์ดวงพิชัยสงครามดวงชะตาตนเองยามใด มั่งคั่งสำเร็จยามนั้น อธิษฐานสิ่งใด สมปรารถนาในสิ่งนั้น ต้องการชะตา วาสนาสูงส่งดีเลิศเช่นใด จักทำได้ เป็นได้ มีได้ ปรากฏได้ตามเจตจำนงนั้นทุกปราการ “ จึงให้อัญเชิญขึ้นบูชาเป็นพระยันต์ศักดิ์สิทธิ์ คุ้มครองดวงชะตาบนโทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสารอันเป็นเอกสิทธิ์ส่วนบุคคล ให้ปรากฏศุภผลคุ้มครองใกล้ตัวตลอดเวลา

ดวงพิชัยสงครามจารมือเนื้อทองแดง
บรรจุดวงในฤกษ์ลัคนาสำเร็จ
ขนาด 5 x 5 นิ้ว

ดวงพิชัยสงครามจารมือเนื้อเงิน
บรรจุดวงในฤกษ์ลัคนาสำเร็จ
ขนาด 5 x 5 นิ้ว

ดวงพิชัยสงครามจารมือทั้งหมด ประสิทธิ์อักขระ พระเวทย์คาถาครบสูตรแห่งการสร้างดวงพิชัยสงครามตามคัมภีร์โบราณ เนื้อเงินบริสุทธิ์ และ เนื้อทองแดงเถื่อน บรรจุดวงชะตาในฤกษ์
โดยพระอาจารย์กฤษฎา ขันติโก บรรจุดวงชะตาเฉพาะบุคคลในราศีจักร ล้อมยันต์พิชัยสงคราม พระอิติปิโสย่างตาม้า ลงนะ มะ พะ ทะ ปิดทิศแม่ธาตุทั้งสี่ไว้ บรรจุคาถาพระเจ้า ๑๖ ทิศ “นะมะนะอะ นอกอนะกะ กอออนออะ นะอะกะอัง” ปิดไว้ทุกช่อง เชิญพระยันต์สัปผิดพระพุทธเจ้า ยันต์พุทธซ้อนครอบจักวาล และยันต์พระอิติปิโสแปดทิศครอบไว้โดยรอบยันต์ดวงพิชัยสงคราม

ผ้ายันต์ดวงพิชัยสงคราม พิมพ์บนผ้าฝ้ายดิบแบบโบราณ พระอาจารย์กฤษฎาปริวรรติขึ้นเป็นรหัสภาพอันวิจิตรประณีตพิศดาร ครอบล้อมดวงพิชัยสงครามบรรจุดวงชะตาบุคคลไว้ วางดวงชะตาคำนวณแบบ 2 ชั้น ผูกดวงคำนวณลัคนา-ดาวพระเคราะห์ตามหลักคัมภีร์สุริยยาตร์ อิทรภาส-บาทจันทร์ วางฤกษ์ลัคนาวิเศษแก่ดวงชะตา ด้วยระบบนิรายนะวิธี วางลัคนาแบบอันโตนาที ใช้ระบบโหราศาสตร์สองระบบสองชั้น เพื่อคำนวณให้ได้ตำแหน่งลัคนา อาทิตย์ จันทร์ ราหู และดาวพระเคราะห์ทั้งหมดในฤกษ์อันเป็นเลิศที่สุด วิเศษที่สุด จุดอำนาจวาสนาสูงสุดแก่เจ้าของดวงชะตาที่บรรจุในราศีจักร

ด้านหลังผ้ายันต์ประทับรอยฝ่ามือพระอาจารย์กฤษฎา ด้วยหมึกเสกมวลสารว่านยามหาวิเศษ จารอักขระยันต์อันศักดิ์สิทธิ์ปลุกเสกครบซึ่งอำนาจแห่งพระพุทธายะ พระธรรมายะ พระสังฆายะ ประสิทธิ์พุทธฤทธิ์อิทธิคุณสูงสุดแก่เจ้าดวงชะตาดวงพิชัยสงคราม

บูชาฤกษ์ดวงพิชัยสงคราม
LINE : @namotasa

You cannot copy content of this page