▸ปฏิบัติบูชาจุดเทียนนะ. พระลักษณ์หน้าทอง◂

ในวันแห่งฤกษ์พระอาจารย์กฤษฏาเทียนบูชา

เทียนมหาเวทย์ล้านนา อิทธิฤทธีทางเสน่ห์เมตตามหานิยมชั้นสูง เสริมสง่า ราศี สิริวาสนาบารมี มหาเสน่ห์ มหานิยม ประสิทธิ์ธาตุทองคำแก่กายเนื้อ กายทิพย์ธาตุน้ำ กายแสงทุกชั้น ให้เป็นผู้มีรัศมีแห่งเสน่หาเมตตาบารมี ดึงดูดคนทั้งหลายให้มารักใคร่เมตตา อุดหนุน เกื้อกูลค้ำคูณ ทำการใดก็สำเร็จง่ายดายยิ่งใหญ่ ด้วยเสน่หาวาจามหานิยมแห่งมนต์ นะ.พระลักษณ์หน้าทอง

เทียนวิชชานะ. พระลักษณ์หน้าทอง สร้างขึ้นแทนตัวตนดวงชะตาเจ้าของ พระยันต์ภายในไส้เทียนพระอาจารย์ปลุกเสกลงนะ.หน้าทอง ด้วยมโนจิตทิพยอำนาจให้ปรากฏใบหน้าเจ้าชะตาเทียนบนผืนยันต์กระดาษสา บรรจุชื่อ นาม ดวงชะตา ผงเล็บมือทั้งสิบสายใยวิญญาณเจ้าชะตาเทียน ฟั่นล้อมด้วยขี้ผึ้งอาถรรพ์ทั้ง๙หุงด้วยมวลสารมหาวิเศษ มหาธาตุกายสิทธิ์ ในมหาฤกษ์-มหาวัน-มหาจันทร์เด่นดี ปิดทองคำแท้จารยันต์ ณ. จุดยอดเล่มเทียน อุปมาว่าผนึกแผ่นทองคำวิเศษบนจุดตาที่สามประตูวิญญาณกึ่งกลางหน้าผากเจ้าชะตา ประจุมนต์คาถา แรงคุณแรงครูอันศักดิ์สิทธิ์ไว้โดยเต็มกำลัง พระอาจารย์ปลุกเสกอธิษฐานจุดเทียนบูชาให้บังเกิดฤทธิ์อำนาจบารมี เสน่ห์เมตตามหานิยม มงคลใดเกิดแก่เทียนชะตาที่สร้างขึ้นแทนตนแทนตัวเจ้าของ มหามงคลทั้งหมดนั้นย่อมปรากฏแก่เจ้าชะตา ด้วยความยึดโยงพัวพันแห่งสายใยวิญญาณที่เชื่อมโยงถึงกันตลอดเวลา โดยไร้ช่องว่าง ระยะทาง และกาลเวลา อีกพลังอำนาจแห่งความเชื่อความศรัทธาแห่งเจ้าชะตาเทียนบูชาอง

วิธีปฏิบัติบูชา

ตลอดวันแห่งฤกษ์จุดเทียนบูชา พึงรักษากาย ใจ วาจา ความคิด อารมณ์ ให้สงบสุข เบิกบาน วางใจ พลังจิตพลังใจในช่วงเวลานั้นจะมีกำลังมาก ด้วยมีแรงครูหนุนจิตเสริมกายใจพลังชีวิต พึงระวังความคิด-นึก-อารมณ์ พึงคิดแต่สิ่งดี สิ่งสร้างสรรค์ สิ่งอันพึงปรารถนา ระลึกนึกถึงบุคคลอันเป็นที่รักด้วยจิตเมตตาปรารถนาดี ไม่วิเคราะห์ วิจารณ์ บ่นด่าสาปแช่งบุคคลใดใดในทุกกรณี

ในเวลาแห่งฤกษ์ที่พระอาจารย์ให้ฤกษ์ไว้ พึงสำรวมจิตให้สงบเงียบ ทำสมาธิภาวนา ปลุกคาถา ” นะ โม พุท ธา ยะ อุ จันท์ สูญญ์ ณะ “ 5 นาทีขึ้นไปตามกำลังที่ทำได้ พระอาจารย์ใช้เวลาจุดเทียนบูชาประมาณ 2 ชั่วโมง และหยาดน้ำแผ่บุญกุศลมหาเมตตา (เทียนนะ. พระลักษณ์หน้าทอง เล่มในฤกษ์ที่พระอาจารย์จุดให้ เป็นเทียนเล่มใหญ่หนัก 9 บาท ขนาดใหญ่กว่าเทียนที่สร้างให้สานุศิษย์นำไปจุดเอง)

หากบูชาพระยันต์นะ.พระลักษณ์หน้าทองไว้ ให้อาราธนามาวางไว้บนศีรษะ ให้ด้านรอยประทับมือพระอาจารย์ติดศีรษะกลางกระหม่อม หน้าพระลักษณ์หันขึ้นฟ้า แรงคุณ แรงครู แรงคาถา มวลมหาคาถาพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์แห่งพระยันต์จะประทับสู่จักระสูง-สหัสราระ- วิ่งผ่านประตูวิญญาณจักระตาที่สาม และทุกๆ จักระ ลงสู่จักระรากมูลธารา (กระดูกศักดิ์สิทธิ์) แผ่กระแสธาตุกระแสพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์ อักขระมนตรามหาวิเศษ มหาเสน่ห์มหานิยม และมวลมหาคาถาทั้งปวงที่ประจุในรอยฝ่ามือและผืนพระยันต์ เข้าสู่กระแสธารามหานทีธาตุน้ำกายทิพย์ กายเนื้อ กายแสงทุกชั้นให้สว่างไสว สง่าราศีเปลี่ยนไปฉับพลัน ดุจพระอาจารย์กฤษฎาได้ลงนะ.หน้าทอง ณ. ขณะนั้นให้ด้วยตนเอง

ระหว่างทำสมาธิ ภาวนา เดินจิตเกาะติดพระคาถาไว้ สำเร็จแล้วพึงอธิษฐานตามประสงค์แห่งความปรารถนา อยากส่งพลังเมตตาบารมีไปถึงใคร สร้างมโนจินตภาพบุคคลนั้นขึ้นให้ชัด แล้วส่งกระแสจิตแห่งเมตตาอย่างสูงสุดไปถึงบุคคลนั้น ต้องการสำเร็จเรื่องใดใดรวมจิตสร้างภาพสำเร็จขึ้น ณ. บัดนั้นทันที จากนั้นหยาดน้ำแผ่บุญญา ญาณ บารมีไปถึงทุกสรรพสิ่ง ทุกผู้ทุกนามให้พบประสบแต่เมตตามหาสันติสุขเถิด.

บุคคลผู้มีวาสนาได้พบครูบาอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญมายาศาสตร์ถูกต้องตามตำรา ได้จุดเทียนบูชา ❛ เทียนนะ.พระลักษณ์หน้าทอง ❜ จะเป็นผู้มีเสน่หา มหาอำนาจ ปรากฎรัศมีกายทิพย์สว่างสวยงาม จักเป็นผู้มีเมตตามหานิยมในตัวเองอย่างสูง เป็นที่รักใคร่เมตตา ได้รับความเกื้อหนุนค้ำชูกรุณาจากคนทั้งหลาย และเทวบุตรเทวดา จะไปค้าไปขาย ไปเข้าเจ้าเข้านาย จะไปพบคู่คิด คู่ค้า คู่ความ จุดเทียนนะ.พระลักษณ์หน้าทองนี้ไว้ ค้าขายดีเจรจาสำเร็จ เจ้านายเมตตาเอ็นดู ศัตรูแพ้พ่าย โกรธไม่ได้ หยุดรักไม่เป็น เชิญเทียนบูชาจุดเปลี่ยนราศีรัศมีกายให้ครบ 22 คาบ เลขคู่กำลังจันทร์ซ้อนจันทร์ มหาอำนาจแห่งนะ.พระลักษณ์หน้าทอง

ขอสาธุการในบุญญาณบารมี
สาธุ สาธุ สาธุ
🙏🙏🙏

ผ้ายันต์นะ.พระลักษณ์หน้าทอง
มนตร์มายาศาสตร์ชั้นสูงแห่งวิชามหาเสน่ห์มหานิยม ให้มีอยู่เยี่ยงอินทร์ ให้มีกินเยี่ยงพรหม

ผ้ายันต์นะ.พระลักษณ์หน้าทอง
อำนาจแห่งเสน่ห์ เมตตามหานิยมของวิชา นะหน้าทอง ทำอะไรก็รวย

ผ้ายันต์นะ. พระลักษณ์หน้าทองกะโหลกทองคำองค์ครูมหาวิเศษ สร้างประสิทธิ์ด้วยเมตตามนต์มายาศาสตร์ชั้นสูงแห่งวิชามหาเสน่ห์มหานิยม ให้มีอยู่เยี่ยงอินทร์ ให้มีกินเยี่ยงพรหม มีอิทธิผลด้านเสน่หารักใคร่เมตตาเป็นที่สุด หนุนอำนาจ บารมี ตบะ เดชะ ยศศักดิ์ ทรัพย์สมบัติโชคลาภเศรษฐีมหาเศรษฐีบังเกิดผลทวี มีเข้ามาไม่สิ้นไม่สุด ยามย่างขวาคนรุมรัก ยามย่างซ้ายคนเมตตา บันดาลลาภฤทธิ์สิทธิผลให้เขาเอาเงินมากอง เอาทองมาให้ เรียกจิตครองใจให้เขารักเมตตา ทำกิจทำการใด ก็สำเร็จ สัมฤทธิ์ สมปรารถนาง่ายดาย ด้วยอำนาจ ด้วยสง่า ราศี บารมี มหาอิทธิลาภะ แห่งเวทย์วิชานะ. พระลักษณ์หน้าทอง

พิมพ์ประทับรอยฝ่ามือลายนิ้วมือทั้งสิบแห่งครูบาอาจารย์ผู้สร้าง อันเป็นอัตลักษณ์รหัสพลังงานเฉพาะตนลงบนพระยันต์ทุกผืน ถือเป็นที่สุดแห่งการประทับพลังงาน ประสิทธิ์พลังจิต ฤทธิคุณแห่งครูบาอาจารย์ บูชาไปแล้วให้นำออกมาใช้ ลงสิริทองคำไว้เช้าค่ำ ปลุกคาถาเข้าเนื้อ เข้าตัว ก่อนไปทำกิจ ทำการใดๆ ท่านจะประสบความสำเร็จง่ายดาย เกิดมหาชนะ มหาสำเร็จ เป็นที่รัก เมตตา แก่ผู้ที่ได้พบเห็น คิดรวยท่านจะรวย คิดรักท่านจะได้ความรัก คิดดีจะได้พบแต่สิ่งดีสิ่งประเสริฐ เจอแต่สิ่งอันเป็นเลิศแห่งความดีงามทั้งปวง

พุทธคุณผ้ายันต์เป็นพุทธไสยเวทในทางดี เกิดสิริมหาเศรษฐี มหาเมตตาบารมีแก่ผู้บูชา มีอิทธิคุณวิเศษเด่นด้านเสน่ห์เมตตา โชคลาภ อำนาจครองจิตคุมใจคน ให้คิดแล้วถึง อยู่ไม่ได้ต้องได้เห็นหน้า อิทธิอำนาจแห่งวิชามายาศาสตร์ศิลปินนี้มีคุณอนันต์ดั่งได้ลงนะ.หน้าทองประทับพุทธานุภาพประสิทธิ์สถิตย์แก่ตนทุกครั้งที่สักการะบูชา เกิดสง่าแห่งราศีกายและวิญญาณธาตุสว่างเรืองรองดั่งทองคำแม่ธาตุอันมีคุณวิเศษที่สุดในจักรวาล รัศมีกาย รัศมีจิตจะสว่างดั่งทอง คนเห็น เทวดาเห็น สว่างไปถึงภูมิชั้นสุดทุกภูมิภพ กายธาตุจิตธาตุแห่งทองคำ ย่อมบันดาลดึงดูดสรรพสิ่งอันประเสริฐ สูงส่ง ดีงาม ดุจทองคำเข้ามาเสมอกัน

ผ้ายันต์นะ.พระลักษณ์หน้าทอง สูตรลงภาพใบหน้าเจ้าชะตา

ด้านหน้า

ด้านหลัง

ผ้ายันต์นะ.พระลักษณ์หน้าทอง สูตรยันตรามหาวิเศษ (ไม่ประทับภาพ)

ด้านหน้า

ด้านหลัง

นะ. หน้าทองเป็นศาสตร์ชั้นสูงแห่งพระเวทย์คาถา อักขระ แรงครู ประจุพลังแห่งมหาเมตตาอันสูงสุด เพื่อประสิทธ์อำนาจเมตตามหามงคลทั้งปวงแก่ผู้บูชา เพื่อให้เราและผู้อื่นเกิดความรัก ความเมตตา ให้เขามีจิตคิดยินดีต่อเรา เป็นศาสตร์แห่งอำนาจเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์ขั้นสูง ช่วยส่งเสริมชะตา วาสนาบารมีให้สูงเด่น ตลอดทั้งโชคลาภ เงินทอง คนรักใคร่เมตตา ค้าขายดี กิจการก้าวหน้า เกิดสง่า ราศี มีคนอุปถัมภ์ค้ำชู บังเกิดความรุ่งเรืองในชีวิตอย่างสูงสุด

พระอาจารย์เป่าทอง ปลุกเสก ลงนะ. ผืนต่อผืน

1. ผ้ายันต์นะ.พระลักษณ์หน้าทอง สูตรลงภาพใบหน้าเจ้าชะตา

2. ผ้ายันต์นะ.พระลักษณ์หน้าทอง สูตรยันตรามหาวิเศษ (ไม่ประทับภาพ)

🔴 พระยันต์บูชาสาธยายคาถาลงสิริทองคำเช้าค่ำ อย่าได้ขาด

🔴 เทียนนะ.พระลักษณ์หน้าทอง จุดบูชาปลุกกำลังธาตุ เสริมฤทธิ์ แห่งพระยันต์ในคืนจันทร์เพ็ญ ฤกษ์จันทร์เด่น คืนจันทร์ดับ และวันจันทร์ อย่างสม่ำเสมอ จะบังเกิดฤทธิ์ ทวีอำนาจ บันดาลผลอันอัศจรรย์ตามอธิษฐานได้ทุกปราการ

ติดต่อบูชา LINE @namotasa

“พุทธคุณ” กดอ่านที่นี่ >> ผ้ายันต์นะ. พระลักษณ์หน้าทอง

“เคล็ดวิธีบูชา” กดอ่านที่นี่ >> วิธีบูชาผ้ายันต์นะ. พระลักษณ์หน้าทอง

ตัวอย่างผ้ายันต์นะ.พระลักษณ์หน้าทอง