ผ้ายันต์ พระลักษณ์หน้าทอง อำนาจแห่งเสน่ห์ เมตตามหานิยมของวิชา นะหน้าทอง ทำอะไรก็รวย

ผ้ายันต์นะ. พระลักษณ์หน้าทอง
สูตรลงภาพเจ้าชะตา มายาศาสตร์ล้านนาสายเสน่ห์ตรึงจิตมัดใจ
เวทย์วิชาเสน่ห์ชั้นสูง เมตตามหานิยมคนทั้งหลายรักใคร่หลงใหล
เทวบุตรรักษาเทวดาบันดาล

วิชาพระลักษณ์หน้าทอง เป็นวิชาแห่งเมตตามหานิยมที่มีอนุภาพสูงส่ง เสริมบารมี สง่าราศี ผู้ที่ได้ลงนะ. พระลักษณ์หน้าทองจะเป็นผู้ที่มีเสน่ห์เมตตามหานิยม มีวาสนาดี มีคนอุปถัมภ์ค้ำชู บังเกิดความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตอย่างสูงสุด ความน่าอัศจรรย์ของวิชาพระลักษณ์หน้าทองจึงนับว่าสูงส่งยิ่งนัก

•  วิชานะหน้าทองชั้นครูที่แท้แห่งมายาศาสตร์โบราณนั้น ครูบาอาจารย์เจ้าท่านจะใช้เข็มทองคำแท้ผ่านการประจุอาคม สักกลางกระหม่อมด้วยหมึกเสกว่านยามหาวิเศษอันมีอิทธิคุณทางเสน่ห์ เมตตา โชคลาภ มหาอำนาจ ผสมผงขูดจากเศียรหัวโขนพระลักษณ์องค์ครูเก่าแก่ที่มีแรงครูประสิทธิ์ซ้อนทับสืบทอดมายาวนานจากบรรพกาล ( ผงอาถรรพ์แห่งวิชาพระลักษณ์หน้าทอง มีความเชื่อและศรัทธาว่าเป็นผงวิเศษ-สุดยอดผงมหาเสน่ห์ ) ปลุกแรงครูแรงคาถาเดินธาตุสักอักขระขึ้นเป็นรูปยันต์กลางกระหม่อม ลงนะ. อันประกอบด้วย นะ โม พุท ธา ยะ อุ จันท์ สูญญ์ ณะ ปลุกเสกตัวคาถาทุกๆ ตัวให้เกิดทิพยอำนาจ เกิดชีวิต จิต วิญญาณ จากแรงคุณแรงครูแรงมนต์คาถามหาเมตตา-เดชะมหาอำนาจทั้งปวง ปลุกตัวคาถาให้มีฤทธิ์อำนาจตามประสงค์ เสกแผ่นทองคำเป่าลงกระหม่อม ปราณอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์เคลื่อนจากจักระสูงลงสู่จักระราก ผ่านน้ำไขสันหลังเส้นสายกลางสุสุมนา แผ่กระแสทิพย์แปรธาตุกายเนื้อ-กายทิพย์ ธาตุน้ำในกายทั้งหมด บังเกิดมหาสิริแก่แสงกายทิพย์ทุกชั้น รัศมีกาย-รัศมีวิญญาณเจิดจ้าสว่างไปถึงทุกภพทุกภูมิ เกิดสง่า ราศี มหาบารมี ดึงดูด-ตรึงจิต-ตรึงใจ เป็นที่รักใคร่ศรัทธามหานิยมแก่คนทั้งหลาย แลเหล่าเทวบุตร เทวดา ตลอดทั้งสรรพคลื่นจิตทั้งหลายทั้งปวง

•  แรงครู แรงอักขระคาถาแห่งวิชาเร้นลับนี้ ฤทธีแรงด้านมหารัก มหาหลง นะ งง งวย จัง งัง ข่ามขลังยิ่งนัก ครูโขนครูละครแต่โบราณท่านใช้เรียกจิต สะกดใจมหาชนคนทั้งหลายให้มารุม มาล้อม มารัก มาหลงใหล หลงรัก ยามร่าย ร้อง ฟ้อนรำ บังเกิดมหานิยมชื่นชมชื่นชอบตรึงใจมัดจิตดุจต้องมนต์

อำนาจมายาศาสตร์แห่งเสน่ห์เมตตามหานิยม ทำอะไรก็รวย

ผ้ายันต์นะ. พระลักษณ์หน้าทอง สูตรลงภาพใบหน้าเจ้าชะตา ปริวรรตติจัดสร้างปลุกเสกเต็มสูตรตามตำราโดยพระอาจารย์กฤษฎา ขันติโก อิทธิคุณสูงส่งด้านมหาเสน่ห์-เมตตาบารมีมหานิยม เสริมออร่า_ขับแสงกายทิพย์ทุกชั้นให้บังเกิดสง่าราศี รัศมีสว่างดั่งทองคำ ดึงดูดตรึงจิตตรึงใจคนทั้งหลายให้มารักใคร่เมตตา หลงใหลสุดจิตติดใจ ค้ำคูณให้เจริญอำนาจยศศักดิ์ มากทรัพย์สินสมบัติ เกิดโชคลาภมหาผล เกิดสิริโสภากายแสงรัศมีผ่องอำไพแผ่กระแสออกไปกว้างไกล ค้าเด่นขายดีเป็นเลิศเหนือใคร เข้าเจ้าเข้านายเขาเมตตารักใคร่ อุดมด้วยโชคลาภศักการสรรเสริญ ยกยศยกศักดิ์ยกฐานะ ติดต่อเจรจาการใดสำเร็จง่ายดายด้วยเมตตามหานิยม มหาเสน่ห์ชั้นสูงแห่งครูละคร สูตรวิชามายาศาสตร์
นะ.พระลักษณ์หน้าทอง

ผ้ายันต์นะ.พระลักษณ์หน้าทอง
สูตรประทับภาพเจ้าชะตา

ผ้ายันต์นะ.พระลักษณ์หน้าทอง
สูตรยันตรามหาวิเศษ (ไม่ประทับภาพ)

ผ้ายันต์เนื้อฝ้ายดิบสีธรรมชาติ หมึกพิมพ์ปลุกเสกลงอาคมมวลสารข่ามขลัง ทั้งผงลบ ว่านยาสักมหาวิเศษอิทธิคุณเป็นเลิศด้านมหาเสน่ห์เมตตามหานิยม ผงแก้วโป่งข่าม 24 ดวงในตำราล้านนา ผงกำเนิดเศียรพระลักษณ์เต็มสูตร ขูดจากเศียรหัวโขนพระลักษณ์หน้าทององค์ครู ผงชาด-กาศีวิเลปะนะ ( ผงชาดเสกบดผสมเครื่องหอมแห่งพระศิวะ “กาศีวิเลปะนะ” จากเกสรดอกไม้ 8 อย่าง เรียกว่าอัษฎคันธะ ศาสตร์มนตรามายาการที่มีพลังอำนาจรุนแรงทางเสน่ห์มหานิยม ลาภผลสมบัติ ) วางฤกษ์ประณีตตามดวงชะตาเฉพาะบุคคลนับแต่วันพิมพ์พระยันต์ประทับใบหน้าเจ้าชะตา ในมหาฤกษ์-มหาวัน-จันทร์ดี จันทร์เป็นเดช-จันทร์เป็นศรี ตรงกับวันจันทร์ ปลุกเสกลงนะ. เป่าทอง ประทับรอยฝ่ามือพระอาจารย์ผู้มีเนินดาวบนฝ่ามืออูมอิ่ม-เต็มทุกเนิน ตรงตามคัมภีร์มหาบุรุษ ปลุกคาถาจารยันต์ครอบรอยฝ่ามือ สร้าง-ปลุกเสกอธิษฐานจิต ประสิทธิ์คาถาพิมพ์รอยฝ่ามือลงพระยันต์ผืนต่อผืนโดยเฉพาะเจาะจงตรงตามรูป-นาม-ชะตาแห่งเจ้าของยันต์ สำเร็จสมบูรณ์ด้วยทิพย์อำนาจ-ธาตุกายสิทธิ์ บันดาลฤทธีเมตตามหาเสน่ห์มหานิยมด้วยอำนาจแรงครูได้ตามประสงค์ โดยสมณครูบาอาจารย์เจ้าต้นธาตุ-ต้นพลังงานผู้เกิดวันจันทร์ และมีจันทร์เป็นลาภะแก่ลัคน์ถูกต้องสมบูรณ์ตามตำรา

  • รอยประทับฝ่ามืออันเป็นอัตลักษณ์รหัสพลังงานเฉพาะตนของพระอาจารย์ บนพระยันต์ทุกๆ ผืน คือที่สุดแห่งการประสิทธิ์แรงครูในการเสกสร้างเครื่องรางวัตถุมงคล ที่พระอาจารย์กฤษฎาตั้งใจให้ปรากฏบนยันต์ที่ท่านสร้างไว้ไปชั่วกัลป์บรรพกัลป์ ฝ่ามือคือช่องทางปราณสำคัญอันรวมสูญย์พลังจิต-รวมแรงครูทุกภูมิทุกชั้น กลั่นธาตุรวมธาตุเป็นจิตหนึ่ง กดประทับลงผ้าหมึกประจุมหามวลสารอันศักดิ์สิทธิ์ ประทับฝ่ามือลงผืนผ้ายันต์ ภาวนาปลุกเสกมนต์คาถามหาเมตตา ปลุกนะ. พระลักษณ์หน้าทองลงภาพบนผืนยันตรา เอ่ยชื่อขานนามกาลชะตากำเนิดเจ้าของ พลังอำนาจทั้งปวงวิ่งผ่านฝ่ามือฝังรอยพลังงาน แรงคุณ แรงครู แรงมนตราพระเวทย์คาถาอันศักดิ์สิทธิ์ลงสู่ผืนผ้ายันต์เต็มสูตร-เต็มกำลังอนันตกาล

•  ผู้บูชาไปใช้ ให้เพียรหมั่นปลุกแรงครู ปลุกคาถามหาวิเศษ ภาวนา ❛นะ โม พุท ธา ยะ อุ จันท์ สูญญ์ ณะ❜ วางพระยันต์ด้านรอยฝ่ามือบนศีรษะกลางกระหม่อม ด้วยจิตอันสงบเงียบ แรงคุณ แรงครู แรงคาถา อิทธิฤทธิอำนาจแห่งพระยันต์นะ. พระลักษณ์หน้าทองจะประทับลงจักระสูงสหัสราระ วิ่งผ่านตาที่สามและทุกจักระ ลงสู่จักระรากมูลธารา (กระดูกศักดิ์สิทธิ์) แผ่กระแสสู่ธาตุขันธ์ มนตรามหาเสน่ห์ มหานิยม พลังงานสูงสุดศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงที่ประจุอยู่ในรอยฝ่ามือและผืนพระยันต์ ประสิทธิ์เข้าสู่ปราณ-มหานทีสายธารพลังงานทั้งหมดในกายเนื้อ กายทิพย์ธาตุน้ำ รังสีกายทิพย์ทุกชั้น ขยายสนามออร่าให้กว้างไกลสว่างไสว สง่าราศีสูงเด่นเปลี่ยนไปฉับพลัน เสมือนพระอาจารย์กฤษฎาประสิทธ์นะ.พระลักษณ์หน้าทองให้ด้วยตนเองทุกเช้า-ค่ำ หมั่นปลุกคาถาปลุกพระยันต์ลงสิริทองคำแห่งนะ.หน้าทอง เข้าเนื้อเข้าตัวก่อนออกจากบ้าน ก่อนไปทำกิจการใดใด ท่านจะประสบความสำเร็จง่ายดาย เกิดนะ.มหาชนะ นะ.มหาสำเร็จ นะ.เมตตา นะ.มหานิยม เป็นที่รักใคร่เอ็นดูแก่ผู้พบเห็น คิดรวยท่านจะรวย ปรารถนาความรัก จะเจอคู่แท้จะได้คู่ดี จะได้พบแต่สิ่งดีสิ่งประเสริฐ สิ่งเป็นเลิศเหนือดวงชะตาเดิม

• ปฎิบัติบูชาลงสิริทองคำเช้า-ค่ำ รังสีกายทิพย์ธาตุน้ำจะเปลี่ยนแร่แปรธาตุ เกิดทิพยอำนาจ ผิวพรรณวรรณะสว่างผ่องแผ้ว ยกดวงเสริมชะตาราศีบารมี ยกระดับความถี่พลังจิต พลังชีวิต ขยายรัศมีกายให้แผ่รังสีแสงออกไปกว้างไกล ดึงดูดจิตใจกัลยาณมิตรและคนทั้งหลายให้เข้ามารักใคร่เมตตา อุดหนุน สนับสนุน ค้ำคูณเกื้อกูล เกิดมหาเสน่ห์จับจิตจับใจเทวบุตร เทวดา นึกคิดอธิษฐานทำกิจการใดใดก็สำเร็จง่าย มั่งคั่งร่ำรวยได้ด้วยเวทย์มนต์แห่งเสน่ห์เมตตามหานิยม

ทุกคืนวันจันทร์ / วันพระจันทร์เพ็ญ / วันพระจันทร์ดับ / และวันมหาวิเศษ “จันทร์ซ้อนจันทร์ ” ( วันจันทร์เพ็ญตรงกับวันจันทร์ ) พึงจุดเทียนบูชาปลุกฤทธิ์-ปลุกพลังอำนาจพระยันต์ให้สูงส่ง ” เทียนนะ. พระลักษณ์หน้าทอง “ เทียนฤทธิ์ทางมหาเสน่ห์เวทย์มนต์ชั้นสูง เสริมดวงชะตาราศีให้มั่งมีมั่งคั่งร่ำรวย ราศีงาม รัศมีจิต_รัศมีกายสว่าง เปิดดวงเปิดชะตาให้สว่างด้วยองค์ทองคำแห่งนะ. พระลักษณ์หน้าทอง การบูชาพระยันต์อันศักดิ์สิทธิ์นี้ คือการลงสิริทองคำสู่กายธาตุ จิตธาตุ และวิญญาณธาตุ แม้ผู้ใดได้ลงสิริทองคำแห่งนะ.พระลักษณ์หน้าทองนี้เป็นประจำเช้าค่ำจะเกิดสิริแห่งกายและจิต รังสีกายละเอียดดั่งทองคำสว่างไสวไปทุกภพภูมิ

  “วิชาพระลักษณ์หน้าทอง” เป็นมายาศาสตร์ที่ใช้อำนาจจิตเป็นแรงผลักดันให้เกิดสิ่งที่เรียกว่ามหัศจรรย์บังเกิดขึ้น การเชื่อมจิตกับแรงครูผ่านองค์ธาตุองค์ธรรมจากพระยันต์ และถ้อยสาธยายคาถา ณ.ขณะที่ดวงจิตสงบนิ่งของศิษย์นั้นมีความสำคัญมาก จิตสื่อถึงแรงครูได้ อิทธิฤทธิอำนาจจะปรากฏอย่างยิ่งใหญ่อัศจรรย์ยิ่ง บังเกิดเสน่ห์ เมตตา มหานิยม ทำให้ใบหน้าเดิมๆ กลับเป็นมหาเสน่ห์ตรึงใจแก่ผู้พบเห็นคือมหาเวทย์วิชา “มหาเสน่ห์เมตตาพาร่ำรวย”ใครเห็นก็รัก ใครรู้จักก็เมตตา

ผ้ายันต์นะ. พระลักษณ์หน้าทอง สูตรลงภาพใบหน้าเจ้าชะตา ลงบนผืนพระยันต์แบบเฉพาะเจาะจงตรงตามอัตลัษณ์ภาพใบหน้าจริงของเจ้าของ แบบเฉพาะบุคคล พระอาจารย์เสก ประจุคาถา ลงนะ เป่าทอง ผืนต่อผืน ในฤกษ์จันทร์ดี ยามวิเศษมหาเสน่ห์เมตตามหาเศรษฐีดีที่สุดแก่ดวงชะตาเจ้าของ พระอาจารย์ประทับรหัสพลังงานรอยฝ่ามือประจุปราณา คาถาอาคม จารยันต์ด้วยลายมืออธิษฐานจิตให้เกิดมหาวิเศษแก่ยันตราและดวงชะตา

นะ พระลักษณ์หน้าทอง
อัศจรรย์มนตรามายาศาสตร์

พระลักษณ์นั้นมีกายเป็นทองอร่ามตามเดิมแห่งพญาอนันตนาคราช มีหนึ่งพักตร์สีทองคำ สองกร ใส่มงกุฎยอดแหลม อยู่ในพงศ์แห่งองค์นารายณ์ เป็นผู้ที่มีจิตใจเด็ดเดี่ยวกล้าหาญ เสียสละ ซื่อสัตย์ มีน้ำใจอย่างยากที่หาใครเสมอได้ พระลักษณ์มีกายเป็นทองคำ มีลักษณะเป็นผู้ที่มีเสน่ห์เมตตามหานิยม อำนาจบารมีสูง และธาตุทองคำ ในทางวิชาเร้นลับเล่นแร่แปรธาตุนั้น เป็นธาตุบริสุทธิ์ไม่ต่อต้านคลื่นไฟฟ้า มีความถี่สูงสุด สามารถซึมซับบันทึกพลังงานทั้งหมดได้โดยไม่สูญเสียศักย์ และสลายพลังงานลบได้ทั้งหมด ทองคำถูกยกย่องว่าเป็นธาตุชั้นสูงสุด ครูอาจารย์ทางไสยวิชชาจึงใช้องค์ นามพระลักษณ์ในด้านเมตตา มหาเสน่ห์ มหานิยม อีกทั้งคำว่า ” ลักษณ์ ” ยังพ้องเสียงกับคำว่า ” รัก “ อันเป็นคำที่มีพลังสั่นสะเทือนรุนแรงที่สุดต่อทุกๆสรรพสิ่งในทุกมิติและจักรวาล

•  นะ.พระลักษณ์หน้าทอง เป็นวิชานาฏศิลป์อันเป็นเสน่ห์ เมตตามหานิยม ทำให้ใบหน้าเดิมๆ กลับเป็นมหาเสน่ห์ตรึงใจแก่ผู้พบเห็น เป็นมายาศาสตร์ที่ใช้กำลังจิตเป็นสำคัญ เริ่มจากวงการโขน ละคร นาฏศิลป์ มโนราห์ เพราะผู้อยู่ในสายอาชีพนี้จำเป็นต้องมีเสน่ห์ติดตรึงดึงดูดใจผู้ชม เสน่ห์นั้นเกิดจากกริยา ท่วงท่างดงาม อ่อนช้อย และเสริมอำนาจพลังใจ ด้วยแป้งเสก สีผึ้งทาปาก และการลงนะหน้าทองอันจะทำให้เกิดเสน่ห์ เมตตาบารมี มหานิยมที่มีอิทธิอำนาจมาก และยังมีการใช้พระคาถากำกับทุกขั้นตอน ตั้งแต่การสวมชฎา สวมสังวาลย์ แม้กระทั่งกล่องทัด ที่ใช้แจ้งสัญญาณว่ามีงานมหรสพก็ต้องมีพระคาถากำกับ ทันทีที่กล่องทัดดังขึ้น ผู้ใดได้ยินไม่ว่าจะอยู่ใกล้ไกลแค่ไหน จะทนไม่ได้ ต้องรีบวิ่งมาดูเขาร้องรำทำเพลงกันทั่วหน้า การแสดงมหรสพสมัยโบราณนั้น จะประชันกันมีการตั้งเวทีประจันหน้ากันทั้งสองฝ่าย นอกจากต้องมีดีทางฝีมือนาฏศิลป์แล้ว ยังต้องใช้อำนาจแห่งเวทมนต์คาถา อำนาจครูบาอาจารย์มาเสริมพลังจิต

•  ว่ากันว่า..นักแสดงบางคนฝีมือดี แต่หน้าตาไม่ได้เรื่อง ครูบาอาจารย์ท่านก็จะลงวิชาให้ พอออกโรงเท่านั้นแหล่ะ ใบหน้าเปลี่ยนไปเหมือนคนละคน นี่คือวิชามายาศาสตร์ขั้นสูงที่ครูบาอาจารย์ท่านผูกเอาไว้ เพื่อให้เกิดเสน่ห์แก่ผู้ดู วิชานี้เป็นวิชาชั้นสูง วิชาคุณพระ ไม่ใช่วิชาทางไสยดำ เป็นการเสริมสิริ ราศี อำนาจบารมีแห่งกายทิพย์ และกายเนื้อ อันเป็นวิชาสายเสน่ห์อันลี้ลับ

•  ทองคำเป็นธาตุอันศักดิ์สิทธิ์สูงสุดในจักรวาล ที่ทั้งหมดล้วนมีเพียงธาตุที่แยกย่อยกันออกไปตามค่าการสั่นสะเทือน คลื่นความถี่ แสงสี เสียง ธาตุทองคำเป็นธาตุที่ไม่ต่อต้านอำนาจแม่เหล็กไฟฟ้า มีความถาวรคงที่ไม่แปรเปลี่ยน ความถี่ระดับสูงสูด “ทองคำ” จึงเป็นสิ่งสูงค่ามาทุกยุคสมัยก็ด้วยธาตุแท้แห่งทองคำนั้นเอง คุณค่ามหาเสน่ห์รุนแรงของทองคำนั้น อุปมาว่า.. แม้ทองคำเพียงหนวดกุ้งตกลงในกองมูกมูล คนทั้งหลายก็มิลังเลจะหยิบจับนำมาทำความสะอาดและเป็นเจ้าของ ความดีงาม งดงาม มั่งคั่งร่ำรวย เสน่ห์เมตตามหานิยมรุนแรง จึงถูกเปรียบค่าเท่าเทียมทองคำ ด้วยพลังงานเสมอกัน ธาตุเสมอกัน จะดึงดูดเข้ามาหากัน ขยายขนาดขยายพลังสว่างไสวเสมอทองคำธาตุแท้อันศักดิ์สิทธิ์พลังงานสูงสุด บุคคลผู้ประสิทธิ์นะ. หน้าทอง – บูชาพระยันต์นะ. พระลักษณ์หน้าทอง – จุดเทียนบูชา “เทียนนะ.พระลักษณ์หน้าทอง” จึงเกิดสิริโสภามหานิยมคนรักคนหลงก็ด้วยประการฉะนี้แลฯ

ประสงค์บูชาพระยันต์ นะ.พระลักษณ์หน้าทอง
ติดต่อที่นี่ >> https://lin.ee/2Jj9RKH
Line : @namotasa (ติดต่อ : แอดมินคุณหมิง)

ผ้ายันต์นะ. พระลักษณ์หน้าทอง เลือกบูชาได้สองแบบ

1. สูตรประทับภาพใบหน้าเจ้าชะตา
2. สูตรยันตรามหาวิเศษ (ไม่ประทับภาพ)

*** ทั้งสองแบบพระอาจารย์รอยฝ่ามือจารยันต์อธิษฐานจิตให้โดยเฉพาะตามฤกษ์งาม ยามดี จันทร์เด่นแก่ดวงชะตา แบบเฉพาะบุคคลทุกผืน

สิ่งที่ต้องส่งให้พระอาจารย์หลังแจ้งบูชาฤกษ์

1.ชื่อ นามสกุล
2.วัน/เดือน/ปีเกิด เวลาเกิด สถานที่เกิด

3.รูปถ่ายหน้าตรง ไม่ใส่แว่นตา เห็นดวงตาชัดเจน
4.เล็บมือทั้งสิบเล็บ (ไม่มียาทาเล็บ )

*** ได้รับหลังแจ้งบูชา 20-35 วัน

ผ้ายันต์นะ.พระลักษณ์หน้าทอง
มนตร์มายาศาสตร์ชั้นสูงแห่งวิชามหาเสน่ห์มหานิยม ให้มีอยู่เยี่ยงอินทร์ ให้มีกินเยี่ยงพรหม

ผ้ายันต์นะ.พระลักษณ์หน้าทอง
อำนาจแห่งเสน่ห์ เมตตามหานิยมของวิชา นะหน้าทอง ทำอะไรก็รวย

ผ้ายันต์นะ. พระลักษณ์หน้าทองกะโหลกทองคำองค์ครูมหาวิเศษ สร้างประสิทธิ์ด้วยเมตตามนต์มายาศาสตร์ชั้นสูงแห่งวิชามหาเสน่ห์มหานิยม ให้มีอยู่เยี่ยงอินทร์ ให้มีกินเยี่ยงพรหม มีอิทธิผลด้านเสน่หารักใคร่เมตตาเป็นที่สุด หนุนอำนาจ บารมี ตบะ เดชะ ยศศักดิ์ ทรัพย์สมบัติโชคลาภเศรษฐีมหาเศรษฐีบังเกิดผลทวี มีเข้ามาไม่สิ้นไม่สุด ยามย่างขวาคนรุมรัก ยามย่างซ้ายคนเมตตา บันดาลลาภฤทธิ์สิทธิผลให้เขาเอาเงินมากอง เอาทองมาให้ เรียกจิตครองใจให้เขารักเมตตา ทำกิจทำการใด ก็สำเร็จ สัมฤทธิ์ สมปรารถนาง่ายดาย ด้วยอำนาจ ด้วยสง่า ราศี บารมี มหาอิทธิลาภะ แห่งเวทย์วิชานะ. พระลักษณ์หน้าทอง

พิมพ์ประทับรอยฝ่ามือลายนิ้วมือทั้งสิบแห่งครูบาอาจารย์ผู้สร้าง อันเป็นอัตลักษณ์รหัสพลังงานเฉพาะตนลงบนพระยันต์ทุกผืน ถือเป็นที่สุดแห่งการประทับพลังงาน ประสิทธิ์พลังจิต ฤทธิคุณแห่งครูบาอาจารย์ บูชาไปแล้วให้นำออกมาใช้ ลงสิริทองคำไว้เช้าค่ำ ปลุกคาถาเข้าเนื้อ เข้าตัว ก่อนไปทำกิจ ทำการใดๆ ท่านจะประสบความสำเร็จง่ายดาย เกิดมหาชนะ มหาสำเร็จ เป็นที่รัก เมตตา แก่ผู้ที่ได้พบเห็น คิดรวยท่านจะรวย คิดรักท่านจะได้ความรัก คิดดีจะได้พบแต่สิ่งดีสิ่งประเสริฐ เจอแต่สิ่งอันเป็นเลิศแห่งความดีงามทั้งปวง

พุทธคุณผ้ายันต์เป็นพุทธไสยเวทในทางดี เกิดสิริมหาเศรษฐี มหาเมตตาบารมีแก่ผู้บูชา มีอิทธิคุณวิเศษเด่นด้านเสน่ห์เมตตา โชคลาภ อำนาจครองจิตคุมใจคน ให้คิดแล้วถึง อยู่ไม่ได้ต้องได้เห็นหน้า อิทธิอำนาจแห่งวิชามายาศาสตร์ศิลปินนี้มีคุณอนันต์ดั่งได้ลงนะ.หน้าทองประทับพุทธานุภาพประสิทธิ์สถิตย์แก่ตนทุกครั้งที่สักการะบูชา เกิดสง่าแห่งราศีกายและวิญญาณธาตุสว่างเรืองรองดั่งทองคำแม่ธาตุอันมีคุณวิเศษที่สุดในจักรวาล รัศมีกาย รัศมีจิตจะสว่างดั่งทอง คนเห็น เทวดาเห็น สว่างไปถึงภูมิชั้นสุดทุกภูมิภพ กายธาตุจิตธาตุแห่งทองคำ ย่อมบันดาลดึงดูดสรรพสิ่งอันประเสริฐ สูงส่ง ดีงาม ดุจทองคำเข้ามาเสมอกัน

ผ้ายันต์นะ.พระลักษณ์หน้าทอง สูตรลงภาพใบหน้าเจ้าชะตา

ด้านหน้า

ด้านหลัง

ผ้ายันต์นะ.พระลักษณ์หน้าทอง สูตรยันตรามหาวิเศษ (ไม่ประทับภาพ)

ด้านหน้า

ด้านหลัง

นะ. หน้าทองเป็นศาสตร์ชั้นสูงแห่งพระเวทย์คาถา อักขระ แรงครู ประจุพลังแห่งมหาเมตตาอันสูงสุด เพื่อประสิทธ์อำนาจเมตตามหามงคลทั้งปวงแก่ผู้บูชา เพื่อให้เราและผู้อื่นเกิดความรัก ความเมตตา ให้เขามีจิตคิดยินดีต่อเรา เป็นศาสตร์แห่งอำนาจเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์ขั้นสูง ช่วยส่งเสริมชะตา วาสนาบารมีให้สูงเด่น ตลอดทั้งโชคลาภ เงินทอง คนรักใคร่เมตตา ค้าขายดี กิจการก้าวหน้า เกิดสง่า ราศี มีคนอุปถัมภ์ค้ำชู บังเกิดความรุ่งเรืองในชีวิตอย่างสูงสุด

พระอาจารย์เป่าทอง ปลุกเสก ลงนะ. ผืนต่อผืน

1. ผ้ายันต์นะ.พระลักษณ์หน้าทอง สูตรลงภาพใบหน้าเจ้าชะตา

2. ผ้ายันต์นะ.พระลักษณ์หน้าทอง สูตรยันตรามหาวิเศษ (ไม่ประทับภาพ)

🔴 พระยันต์บูชาสาธยายคาถาลงสิริทองคำเช้าค่ำ อย่าได้ขาด

🔴 เทียนนะ.พระลักษณ์หน้าทอง จุดบูชาปลุกกำลังธาตุ เสริมฤทธิ์ แห่งพระยันต์ในคืนจันทร์เพ็ญ ฤกษ์จันทร์เด่น คืนจันทร์ดับ และวันจันทร์ อย่างสม่ำเสมอ จะบังเกิดฤทธิ์ ทวีอำนาจ บันดาลผลอันอัศจรรย์ตามอธิษฐานได้ทุกปราการ

ติดต่อบูชา LINE @namotasa

“เคล็ดวิธีบูชา” กดอ่านที่นี่ >> วิธีบูชาผ้ายันต์นะ. พระลักษณ์หน้าทอง

“เคล็ดวิธีบูชา” กดอ่านที่นี่ >> เทียนนะ. พระลักษณ์หน้าทอง

ตัวอย่างผ้ายันต์นะ.พระลักษณ์หน้าทอง

You cannot copy content of this page