พระอาจารย์กฤษฎาจุดเทียนบูชา
เทียนโสฬสมหามงคล
และเทียนคู่ชีวิตโสฬสมหามงคล
สำเร็จแก่ทุกดวงชะตา
ในมหาฤกษ์ มหาลาภ มหาเสน่ห์เมตตามหานิยม
ปูรณมีจันทร์ซ้อนจันทร์
วันจันทร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนยี่ ปีฉลู
ณ. วิหารสะเดาะเคราะห์พระเจ้าพันองค์

ขึ้น ๑๕ ค่ำ อมาวสี พระอาจารย์กฤษฎาจุดเทียนบูชา เทียนมหาโสฬสมงคล และเทียนคู่ชีวิตมหาโสฬสมงคล ให้ทุกดวงชะตาสำเร็จเต็มกำลังแห่งโสฬสสูตร ตามพิธีกรรมแห่งล้านนา ณ. มลฑลอันศักดิ์สิทธิ์วิหารสะเดาะเคราะห์พระเจ้าพันองค์ เจ้าชะตาเทียนบูชาพงน้อมรับและสาธุการในกุศลบารมีอำนาจแห่งโสฬสเถิด สาธุ สาธุ สาธุ

คืนเพ็ญปูรณมี จันทร์กุมองคลาภได้มุมเอื้อประโยชน์กับพฤหัส 144 องศา องคลาภอยู่ที่ไหนโชคลาภอยู่ที่นั่น โชคลาภความสำเร็จนั้นปรากฏอยู่ทุกที่ในกาลอากาศ ใจถึง กายถึง จึงไปถึงได้ทุกความปรารถนา จันทร์ดีจันทร์สำเร็จ จันทร์มหาโชค มหาลาภ มหาเสน่ห์เมตตามหานิยม เชิญสาธุการ และอธิษฐานเถิด

สูตรโสฬสคือความสุขสำเร็จอันยอดยิ่ง ทั้งโลกธาตุ-โลกธรรม มหาพุทธานุภาพแห่งมงคลสูตรโสฟัส พึงปกปักรักษา ค้ำคูณดวงชะตาให้ถึงภูมิสูงสุด อันเป็นภูมิบรมสุข เปี่ยมมหาปัญญาญาณ สร้างสรรค์สรรพสิ่งให้ปรากฏได้ตามจิตคิดไปถึง จิตใสดั่งแก้วไม่มีตำหนิ ปราศความกลัว วิตก กังวล เป็นผู้อยู่เหนืออุปสรรคปัญหาทั้งปวง เป็นผู้กล้าคิดใหญ่ กล้าทำในสิ่งยิ่งใหญ่เป็นผู้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ทั้งด้านโลกธาตุ – โลกธรรม ในภพนี้ ชาตินี้ ปรากฏได้ฉับพลันทันทีเดี๋ยวนี้โดยมิมีผิดตกยกเว้นเลย

สาธุ สาธุ สาธุ

พุทธานุภาพเทียนมหาโสฬสมงคล >> เทียนมหาโสฬสมงคล

พุทธานุภาพเทียนคู่ชีวิตมหาโสฬสมงคล >> เทียนคู่ชีวิตมหาโสฬสมงคล

ติดต่อบูชา LINE : @namotasa