พระอาจารย์กฤษฎาจุดเทียนบูชา
” เทียนมหาโสฬสมงคล”
และ “เทียนคู่ชีวิตมหาโสฬสมงคล”

– ปูรณมีแห่งฤกษ์ –
จันทร์เพ็ญปูรณมีสุดท้ายของปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565
ขึ้น 15 ค่ำ เดือนอ้าย ปีขาล
ณ พระธาตุศรีจอมไคล วิหารสะเดาะเคราะห์พระเจ้าพันองค์
แอ่งพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์แห่งเขลางค์นคร

ขึ้น 15 ค่ำ เดือนอ้าย ปีขาล “ปูรณมีแห่งฤกษ์” พระอาจารย์กฤษฎาจุดเทียนบูชา “เทียนมหาโสฬสมงคล” และ “เทียนคู่ชีวิตมหาโสฬส”  ให้กดวงชะตาสำเร็จเต็มกำลังแห่งโสฬสสูตร ตามพิธีกรรมโบราณล้านนา ณ.มณฑลอันศักดิ์สิทธิ์พระธาตุศรีจอมไคล วิหารสะเดาะเหคราะห์พระเจ้าพันองค์ เจ้าชะตาเทียนบูชาพึงน้อม-พึงรับ อิทธิอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์ และสาธุการในมหาศุกศลผลบุญ-มหาบารมีแห่งแรงคุณ แรงครู มหาพุทธอำนาจทั้ง ๑๖ ชั้นฟ้า ๑๕ ชั้นดินแห่งมหาโสฬสสูตรเถิด สาธุ สาธุ สาธุ

จันทร์เพ็ญ พร้อมอังคารเพ็ญ วันพลังงานปูรณมี เปิดมิติด้วยธรรม น้อมนำธรรม ปัญญา มหาสติ เข้ามาสู่จิตสู่ใจ เอิบอาบเนื้อตัวให้ “รู้” ทั่วพร้อม เมื่อจิตสงบ ใจใสกระจ่าง แสงทองแห่งธรรมห่อหุ้มคลุมกาย-จิต เมื่อนั้นอำนาจมืด พลังลบ สิ่งชั่วร้ายทั้งหลายย่อมสลายอันตรธานเสื่อมสูญไปสิ้น ผู้เชื่อมกระแสจิตกับพลังงานที่สูงกว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งภูมิรู้ ภูมิธรรม ย่อมได้รับซึ่งพลานุภาพแห่งความสว่าง ว่าง สงบ อันเป็นพลังงานสูงสุดของจักรวาล ดึงดูดสิ่งดีสิ่งงาม ความดี ความชอบ ความปรารถนา ความพึงพอใจเข้ามสู่ชีวิต เกิดแรงผลักพลังงานตรงข้ามที่ชั่วร้ายให้มลายหายไปจากชะตาชีวิตได้โดยธรรม ธรรมชาติแห่งกฏพลังงานของทุกผู้ทุกนามในกาลจักรวาลนี้

✧ ศาสตร์ศิลป์ของเวทมนต์โบราณคือการเข้ารหัสพลังชีวิตให้สั่นพ้องกลมกลืนกับพลังงานฟ้า – ดิน – จักรวาลอันศักดิ์สิทธิ์ ด้วยภาษาพิเศษที่กลั่นกรองออกมาจากจิตที่มีพลังแห่งเมตตา-อุเบกขาอันยิ่งยวดของคุรุครูบาอาจารย์เจ้า ที่ประจุลงไว้ในวัตถุธาตุศักดิ์สิทธิ์ ” เทียนบูชา “ คือวัตถุธาตุแทนตัวแทนตนเจ้าชะตาเทียน ที่สมบูรณ์ด้วยธาตุ๖ คือ ดิน ไฟ ลม น้ำ อากาศธาตุ (อา-กา-สะ-ธาตุ)  และวิญญาณธาตุ บรรจุไว้ด้วยชื่อ นามชะตา วัน-เดือน-ปีเกิด รูปภาพ ผงเล็บ อันเป็นรหัสพลังงานเฉพาะตนส่วนบุคคลแห่งเจ้าชะตาเทียน ซึ่งมีความพัวพันทางพลังงานผ่านสายใยวิญญาณกับเจ้าชะตาอยู่เสมอ สิ่งดีงามอันเป็นมหามงคลใดใดที่ปรากฏแก่เทียนบูชา ย่อมปรากฏแก่เจ้าชะตาโดยเสมอเหมือนกัน พุทธมนตรา อักขระคาถาอันศักดิ์สิทธิ์ ที่ครูบาอาจารย์สาธยาย และจารอักขระมนต์ยันต์ลงไว้ในเล่มเทียนชะตา คือเจตจำนงอันยิ่งยวดแห่งแรงครูที่กลั่นธาตุกลั่นแรงจิตสร้างมวลคาถามหาวิเศษ ให้ค้ำคูณ พยุงดวงมิให้ตกต่ำ ยกชะตาให้สูงสุดยิ่งๆ ขึ้นไป มีพลังชีวิต – พลังจิต คิดนึกสิ่งใดก็เสกสร้างกระทำให้สำเร็จได้ตามจิตปรารถนาได้ทุกปราการ

ความสำเร็จ สมปรารถนา ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ ที่ถูกแสดงเจตจำนงส่งคำอธิษฐานออกไป ย่อมสำเร็จได้ ปรากฏเป็นจริงขึ้นได้ทุกประการแก่ทุกดวงจิต – ทุกดวงชะตาแห่งเจ้าชะตาเทียน


สูตรโสฬสคือความสุขสำเร็จอันยอดยิ่ง ญาณ ๑๖ บันไดแห่งการบรรลุธรรมคือพลังงานแห่งพุทธมนต์อันสำคัญที่ครูบาอาจารย์ประสิทธิ์ไว้แก่พระยันต์และเทียนบูชา เพื่อส่งความปรารถนาให้ประสบความสำเร็จทั้งโลกธาตุ-โลกธรรม มหาพุทธานุภาพแห่งมงคลสูตรโสฬส จะปกปักรักษา ค้ำคูณดวงชะตาให้ถึงภูมิภพสูงสุด อันเป็นภูมิแห่งบรมสุข ภูมิแห่งมหาปัญญาญาณ อันสามารถสรรค์สร้างสรรพสิ่งให้ปรากฏได้ตามจิตคิดนึกจินตนาการไปถึง เป็นผู้อยู่เหนือกาล ช่องว่าง ระยะทาง  เหนืออุปสรรคปัญหาทั้งปวง ปรารถนาสิ่งใดจะประสบความสำเร็จในสิ่งนั้นได้ฉับพลันทันทีโดยมิมีผิดตกยกเว้นเลย

” เทียนบูชา “ คือความเชื่อ ความศรัทธา ในมหาพุทธานุภาพแห่งพุทธมนต์ที่ครูบาอาจารย์ จาร จารึก ด้วยแรงจิต แรงครู ลงบนกระดาษสาบรรจุชื่อ ขานนาม จารดวงชะตาไว้โดยเฉพาะบุคคล สร้างขึ้นเป็นเทียนชะตาวัตถุธาตุศักดิ์สิทธิ์ มีชีวิต มีฤทธานุภาพแทนเจ้าชะตาเทียนบูชา คือการประจุคลื่นพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์แห่งมหาพุทธมนต์อันเป็นคลื่นความถี่สูงสุดเข้าสู่กาย – จิต – วิญญาณ ยกระดับจิตสำนึก การสั่นสะเทือนคลื่นจิต พลังชีวิตให้สูงขึ้น บริสุทธิ์กระจ่างใสขึ้น ยกดวง ยกชะตา สลายไปสิ้นซึ่งพลังงานกรรมวิบากตกค้าง ติดขัด ไอโรค ความโชคร้าย สรรพเสนียดจัญไรใดใดก็สลายไปสิ้นด้วยมหาอำนาจแห่งพุทธมนต์

พระพุทธคุณคุ้มครอง
ครูบาอาจารย์ค้ำคูณ
สุข สันติ มั่งคั่งร่ำรวย
ทุกมื้อ ทุกกาล

📌 วันพฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565
แรม 15 ค่ำ เดือนอ้าย ปีขาล
พระอาจารย์จุดบูชา
เทียนมหาโสฬสมงคล
เทียนคู่ชีวิตมหาโสฬสมงคล
ณ พระธาตุศรีจอมไคล
วิหารสะเดาะเคราะห์พระเจ้าพันองค์

📌 วันเสาร์ 31 ธันวาคม 2565
ขึ้น 9 ค่ำ เดือนยี่ ปีขาล
พระอาจารย์จุดบูชาเทียนข้ามปี
เทียนมหาสันติงหลวง และ เทียนคู่ชีวิตมหาสันติงหลวง
ณ พระธาตุศรีจอมไคล
วิหารสะเดาะเคราะห์พระเจ้าพันองค์

👉 เทียนทองคำ “เทียนจุฬามณีสะหรี๋มหาธาตุ “ ฤกษ์ ๙ ค่ำก้าวขึ้น แจ้งบูชาฤกษ์ได้เลย เพื่อเทียนชะตาของเราจะได้รับการปลุกเสก อธิษฐานยาวนานหลายวัน หลายคืน ก่อนถึงฤกษ์จุดบูชา เหมือนเราจะได้รับการ activate ปลุกพลังกายพลังจิตทุกวันจากแรงจิตแรงอธิษฐานจากครูบาอาจารย์

แจ้งบูชาฤกษ์ที่นี่ >> https://lin.ee/yz1SdT7
LINE : @namotasa  
(แอดมิน : คุณหมิง)

 

ติดต่อบูชา LINE : @namotasa