เมื่อราหูจรเข้าเรือนกดุมภะ หรือเรือนมรณะโลก ระบบการเงินรอบปีครึ่งนี้จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง!!!

วันที่ 10 เดือน 10 ตามจันทรคติ
วันพระ จันทร์กึ่งข้างแรม 51.5%
ราหูย้ายเข้าราศีพฤษภวันนี้ 10/10 เวลา 02.51 น.
พฤหัสบดีเป็นธงชัย อาทิตย์เป็นอธิบดี
สองดาวใหญ่ให้กำลังดีทำมุมเกื้อกูลสนับสนุกตรีโกณต่อกัน

  • พระราหูท่านเป็นพระโพธิสัตวิ์ จะตรัสรู้ในภัทรกัปป์นี้ และจะสำเร็จเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านามว่า ” นารทะ ” ตามพุทธพยากรณ์ของสมเด็ขพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อท่านยกย้ายเข้าราศีการเงินการเงินหรือเรือนมรณะโลก มีดาวศุกร์และดาวพลูโตเป็นเกษตรเจ้าเรือน ดาวจันทร์เป็นอุจจ์ อังคารเป็นราชาโชค และมีดาวเสาร์เป็นมหาจักร ราหูในเรือนพฤษภจึงเป็นพระโพธิสัตว์ใจนักเลง ใจเด็ด พูดจริงทำจริง เจ้าระเบียบ ชอบออกหน้ารับผิดชอบช่วยเหลือแบบเต็มสูบ ชนิดว่าเทใจให้หมดกระเป๋า เงินออกหลายทาง แต่ก็หาเงินเข้าได้ทุกทางเช่นกัน ทั้งทางสว่าง ทางเทา ทางมืด

  • โหราจารย์แต่โบราณ ท่านกำหนดกำลังดาวไว้ให้เรารู้คิด รู้ใช้ รู้จักนำกำลังด้านดีของดาว มาแก้กำลังด้านร้ายไว้ให้แล้วอย่างสมบูรณ์ มิใช่ดาวย้ายทีก็ข่มดวง โทษดาว กันตะพรึดตะพรือไป การบูชาราหูคือการน้อมนำเอาอิทธิคุณแห่งพุทธอำนาจของพระราหู มาปกป้องคุ้มครองกาย จิต ให้กล้าคิด กล้าทำ ในสิ่งดีงามถูกต้อง เจออุปสรรค วิกฤตขวากหนามใดใดก็มีกำลัง มีสติปัญญา ก้าวข้าม ฟันฝ่าเอาชนะได้ในที่สุด บูชาราหูเพื่อเสริมความกล้าแกร่งให้แก่จิตใจ ละวางความกลัวอันเป็นพลังแห่งอุปสรรคลงได้อย่างสิ้นเชิง นี่คืออุบายธรรมการบูชาพระราหูโพธิสัตว์

เมื่อราหูมาลอยในเรือนนี้ ท่านก็พึงทำตนให้หล่อสวย สง่า อ่อนหวาน หนักแน่น ดุจดั่งจันทร์ศุกร์ในเรือนวัวอุศุภราชผู้ฉลาดและแข็งแกร่ง มั่นคง นำกำลังแห่งอังคารมาใช้ด้วยการตั้งใจทำงานด้วยสติปัญญา มีกำลังมากและมุ่งมั่น เด็ดเดี่ยว อดทน แต่อ่อนโยนเมตตาดุจจันทร์ศุกร์ มีความหนักแน่น มั่นคง ค่อยๆ คิด รอบคอบ ประณีต เจ้าระเบียบ ดั่งดาวเสาร์ดาวคู่มิตรเพียงหนึ่งเดียวของราหู คิดให้รอบรู้ทั้งฝั่งได้ ฝั่งเสีย ฝั่งดี ฝั่งร้าย ใช้ทรัพย์สมบัติอย่างรู้ค่า ดึงพลังงานด้านดีของดาวเสาร์เอามาใช้ เพียงเท่านี้..ปีนี้ท่านคิดจะทำอะไรก็ทำไปเถอะ ราหูเมื่อเข้าในเรือนการเงินพลิกยาจก กุลี ให้เป็นมหาเศรษฐีมากมากมายนัก โอกาสอยู่ข้าหน้าหากมัวแต่ไม่กล้าคนอื่นก็คว้าไป !!!

ขอความร่ำรวยมั่งคั่ง
เป็นที่รักของคนทั้งหลาย
สุข สงบ สันติสุข
พึงเกิดแก่ท่าน พึงเป็นของท่านเถิด

 

ติดต่อบูชา LINE : @namotasa

You cannot copy content of this page