- ราหูเทวฤทธิ์ -

(กะลาตาเดียว-กะลามหาอุด-งาช้างกำจัด)

สร้าง-ปลุกเสก-อธิษฐานจิต
โดย พระอาจารย์กฤษฎา ขันติโก

สิทธิการิยะ จักกล่าวยันต์ ๒ ลูกนี้ก่อนแล แม้ว่าบุคคลหญิงชาย คฤหัสถ์นักบวชทั้งหลาย จักปรารถนา ผาถนา เอายัง ยัสสะสัมปัตติ บริวาร ข้าวของเงินทอง ดั่งอั้นหื้อได้สร้างยันต์ ๒ ลูกนี้ไว้กับตั๋วกับตน บ้านจองหอเฮือนเต๊อะ

ลูกหนึ่งชื่อว่า จันทปะภา ลูกสองชื่อว่า สุริยะปภา ยังมีพระฤาษี ๒ ตน อยู่เขาคันธะมาธะนะ วันนั้นท่านก็มาเล็งหัน คนหญิงชายทั้งหลาย เป็นทุกขลาภ ก๋าละกินี หาสัมปัตติข้าวของ เงินทอง ก็บ่ได้ หาอันไดจักไว้ก็บ่มี พระฤาษี ๒ ตน หื้อสร้างยังยันต์ ๒ ลูกนี้ไว้เก็บนั้นเต๊อะ ในวันจักสร้าง หื้อแป๋งยันต์ ๒ ลูกนี้ไว้นั้นเต๊อะ หื้อแป๋งเศวตฉัตร ปั๊ดป้าวจาวมอร ช่อตุง อย่างละ ๙ อัน ผ้าขาวก็หื้อพับ ๙ ชั้น หื้อเอาเงินทองบูชา ข้าวตอกดอกไม้ ดอกแดง ดอกขาว หื้อครบ ๙ อัน น้ำต้น ขันหมาก ปูยา แกงส้มแกงหวาน เทียน ๙ เล่ม หื้อพร้อมกั๋นทุกอัน แล้วถวายเป็นเครื่องบูชาไว้นบครบยำแล้ว ท่องคาถา ๑๐๘ จบ ว่า เนนทะมันเต อัสสะ กัสสะ มัสสะลิจิระสานัง มาบัง กะชะลินิสัวละ สัวติ มะวิ มะขะก๊ะ พินิรัมป๊ะ ถะตั๋วถะสาติ ยะถาตัง ยะมะมะ ตังวะวะ มะมะตัง ตัง เสกา มะมะกาติ ยะนานิ หื้อท่อง ๑๐๘ จบ เต๊อะ วิเศษนักแล ยันต์ทั้งหลายทั้งมวล เป็นยันต์บริวารของยันต์ ๒ ลูกนี้เสี้ยงแล หื้อเอายันต์ ๒ ลูกนี้ใส่ใน ผอบเงิน ผอบทอง หรือ พกติดตั๋วไว้เป็นดั่งแก้วมณีโชค แห่งพระยาจักกะวัตติราช นั้นเต๊อะ ก็หากจักสมปรารถนาไปด้วยข้าวของสัมปัตติ เงินทอง มั่งมีทุกอย่าง ช้างม้า งัว ควาย ของเลี้ยงทั้งหลาย สัตว์ ๔ ตีน สัตว์ ๒ ตีน ข้าวเปลือกข้าวสารในนา สวนเรือกพืชพรรณดกงาม อันหนึ่งก็เป็นที่รักแก่คนและเทวดาทั้งหลาย ไผบ่อาจดูหมิ่น ดูแคลนได้ แม้ว่าจักไปหาเจ้านายขุนนาง ทั้งหลาย หื้อท่องคาถาไปเต๊อะ ก็จักมีลาภะสักการ เมตต๋า มหานิยม มหาเสน่ห์ เอ็นดูขุณณามากนักแล จักไปค้าไปขาย ณ ตำบลหนใดหื้อท่องคาถาแล้วไป มีโชค มีลาภ เมตต๋า แล แม้ว่าจักไปรบศึก ขึ้นโรงขึ้นศาล ถูกต้องคดีความหื้อท่องคาถา เอาเงินทองบูชาแล้ว ไปก็จะชนะข้าศึกศัตรู แล อะม็อกสีนาท ปืนไฟ หอกดาบ เครื่องฆ่า ก็บ่อาจกระทำเราได้ แม้ว่าจักไปไหน หื้อเอาราหู แช่น้ำส้มป่อยดำหัว แช่น้ำมันงาทาหน้าผาก ชนะข้าศึกศัตรูแล แม้นท่าโกรธ คิดทำรายก็ปาก จ๋า ดี ต่อเราแล หญิงชายทั้งหลายก็รักเราแล แม้ว่าผู้หญิงเกิดลูกยากหื้อเอาราหูแช่น้ำมันทาท้อง เกิดลูกออกง่ายแล แม้ว่างัว ควาย ช้าง ม้า สัตว์ ๒ ตีน สัตว์ ๔ ตีน บ่กินข้าว บ่กินหญ้า เอาราหูแช่น้ำ แช่ข้าว หื้อกินก็หายจากโรคภัย ไข้เจ็บแล แม้ว่าค้าขายบ่ได้บ่ดี หื้อเอาราหูแช่น้ำประพรมของขายดีแล แม้ว่าเจ็บหัวมัวตา อาเจียน บ่สบาย หื้อเอาราหู แช่น้ำล้างหน้า และกินหายหมด แล แม้ว่าไฟไหม้ น้ำร้อนลวก หื้อเอาราหูแช่น้ำปูนทาหาย เอาราหูแช่น้ำล้างหน้ากินหายแล แม้ว่าเอาน้ำประพรมประตูบ้าน คุณไสย์มนต์ดำ หมู่มารโจรบ่มาเข้าใกล้ได้แล แม้ว่าท่านมีศัตรูกับใครหื้อเขียนชื่อมันใส่ใบพลูแล้วเอาราหูประกบไว้ไปหามัน ๆ ก็รักเราแล แม้ว่าจะทำนา เอาราหูแช่น้ำ ประพรมข้าวที่ปลูก ข้าวออกรวงดีนักแล

๑.อยากเลื่อน ยศถาบรรดาศักดิ์ เป็นเจ้าขุนมูลนาย หื้อสวดคาถา ๖ จบ ในวันอาทิตย์
๒.อยากหื้อผู้หญิง ผู้ชาย คนทั้งหลายรักหื้อสวดคาถา ๑๘ จบ ในวันจันทร์
๓.อยากหื้อชนะฆ่าศึกศัตรู หื้อท่องคาถา ๘ จบ ในวันอังคาร
๔.อยากหื้ออาหารการกินอุดมสมบูรณ์ บ่ขาดแคลน หื้อสวดกลางวัน ๑๗ จบ กลางคืนหื้อสวด ๑๒ จบ ในวันพุธ
๕.อยากหื้อมีปัญญาเฉลียวฉลาด หื้อท่อง ๑๙ จบ ในวันพฤหัสบดี
๖.อยากหื้อมีข้าวของสัมปัตติ หื้อสวด ๒๑ จบ ในวันศุกร์
๗.อยากหื้อคนทั้งหลายและเทวบุตรและเทวดา รัก ปกปักรักษา วุติจำเริญ หื้อสวด ๑๐ จบ ในวันเสาร์

หื้อท่องว่าดังนี้

-นะโม ๓ จบ-

เนนทะมันเต อัสสะ กัสสะ
มัสสะลิจิระสานัง มาบัง
กะชะลินิสัวละ สัวติ
มะวิ มะขะก๊ะ พินิรัมป๊ะ
ถะตั๋วถะสาติ ยะถาตัง
ยะมะมะ ตังวะวะ
มะมะตัง ตัง
เสกา มะมะกาติ ยะนานิ

ราหูกะลาตาเดียว

ราหูกะลาตาเดียว เครื่องรางหนุนดวงพลิกชะตา หนึ่งในเบญจภาคีเครื่องรางล้านนา “กะลาราหูกั้งกำชีวิต ปิดป้องเหตุไข้ ภัยพาล” ราหูอยู่ที่ใด-ที่นั้นไร้เคราะห์ ปราศจากเภทภัย ศัตรูชนะไม่ได้ อุดมด้วยโชคลาภลาภะมหาสมบัติ ยศศักดิ์ชื่อเสียง มหาสักการ ผู้ใดได้มีไว้บูชากับตนดุจดั่งมีดวงแก้วมณีโชติ แห่งพญาจักรวัตินั้นแล….

พระอาจารย์กฤษฎา วัดปงสนุกเหนือ พหูสูตด้านอักษรธรรม สิบปคุณมนต์ยันต์-อักขระคาถาเครื่องรางล้านนา ท่านได้สร้างกะลาราหู ตามตำราโบราณของครูบาโน (ครูบาเจ้าอโนชัยธรรมจินดามุณี) อดีตเจ้าอาวาสวัดปงสนุกเหนือ ราชครูแห่งเมืองละกอน ผู้สร้างวิหารสะเดาะเคราะห์พระเจ้าพันองค์ ท่านข่าม-ขลังทั้งเวทย์วิชาและภูมิธรรม เจนจบรู้แจ้งในสรรพศาสตร์ ทั้งไสยศาสตร์ โหราศาสตร์ ดาราศาสตร์ ศิลปะวิทยาการ จิตกรรมสถาปัตยกรรม แผนภูมิจักรวาล อักษรศาสตร์ วรรณกรรมฯลฯ. ท่านจึงได้รับการขนานนามว่า ” ครูเมืองละกอน” ราหูกะลาตาเดียวของท่านนั้นเป็นสิ่งสูงค่าหาพบครอบครององค์แท้ๆได้ยากยิ่ง ซึ่งพระอาจารย์กฤษฎาท่านได้ปริวรรติจัดสร้างกะลาราหูขึ้นครบสูตรตามตำราและพิธีกรรมโบราณแห่งครูบาโนโดยสมบูรณ์ ข่ามขลังศักดิ์สิทธิ์ตามคัมภีร์แห่งครูบาเจ้าอโนชัยธรรมจินดามุณีทุกปราการ

ราหูกะลาตาเดียว บูชาเป็นคู่สองฝา ฝาหนึ่ง-แกะราหูจารยันต์สุริยประภาจากกะลาตาเดียวตัวผู้ ฝาหนึ่งแกะราหูจารยันต์จันทรประภาจากกะลาตาเดียวตัวเมีย อักขระยันต์จันทรประภา-สุริยประภาด้านในพระอาจารย์กฤษฎาจารด้วยมือตนเองรวมธาตุเรียกรูปเรียกนามทุกฝา ราหูแกะโดยหนานผู้มีศิลปะวิทยาอาคมคาถา ปลุกคาถาทุกเส้นสายลายยันต์ตามตำรา ลงรัก ลงชาด ปิดทองคำ หัตถาอาคมทำด้วยมือประจุแรงครูแรงอาคมโดยสมบูรณ์แห่งพุทธามหาเวทย์ล้านนา      

ราหูกะลามหาอุด

ราหูกะลามหาอุด สร้างจากกะลามะพร้าวไม่มีตา เป็นวัตถุธาตุกายสิทธิ์ที่หาได้ยากอย่างยิ่ง เปรียบเหมือนโบสถ์มหาอุดที่มีประตูเข้าด้านเดียว ไม่มีหน้าต่างไม่มีทางออกอื่น เป็นสถานศักดิ์สิทธิ์พลังงานสูงในการปลุกเสกเครื่องรางข่ามขลังวัตถุมงคลศักดิ์สิทธิ์ ดูดซับขังมนตราคาถาพลังงานวิเศษที่ถูกประจุปลุกเสก สะท้อนพลังกลับไป-มา เกิดแรงทวีมหาศาล ขยายอำนาจมนต์คาถาให้เข้มข้นข่ามขลังพลังงานสูง สิ่งร้ายทุกปราการผ่านเข้ามาต้องสลายเปลี่ยนแปลงกลายเป็นดี ศัตรู-ศาสตราอาวุธ-มนต์ดำ-กรรมวิบากใดใด ย่อมแปรไป เปลี่ยนไป กลับร้ายกลายเป็นดีด้วยอำนาจแห่งราหูกะลามหาอุด วัตถุธาตุวิเศษกายสิทธิ์ที่เงินมี-บารมีไม่ถึง ก็มิอาจครอบครองได้ เพราะหาได้ยากที่สุด เงินน้อยบารมีมาก เมื่อได้บูชาครอบครองย่อมนำพามาซึ่งลาภสักการะมหาสมบัติล้นเหลือเพิ่มพูนทวี

ราหูงากำจัด

ราหูงากำจัด วัตถุธาตุทนสิทธิ์ที่สุดแห่งมหาอำนาจ เดชะ ลาภะ วาสนา อิทธิฤทธานุภาพชั้นสูง งากำจัดชั้นเลิศประเสริฐที่สุดคืองาที่ได้จากช้างล้มโดยสังขารตามธรรมชาติ ได้รับความเมตตาดูแลอย่างดีที่สุดจากควาญช้าง เป็นความเชื่อว่า..ก่อนสิ้นใจช้างจะอธิษฐานจิตมอบงาแก่ควาญด้วยพรแห่งความรักความกตัญญูอันประเสริฐ งาคู่นั้นจะมีอิทธิฤทธานุภาพสูงยิ่งทั้งเมตตามหานิยม มหาโชคลาภ มหาลาภะสักการ เป็นที่สรรเสริญเมตตารักใคร่เคารพศรัทธาแก่คนทั้งหลาย ดึงดูดเงินทองยศศักดิ์ทรัพย์สมบัตินานาเข้ามาสู่เจ้าของ 

ราหูงากระเด็น

งากระเด็น หรืองากำจายเป็นวัตถุธาตุกายสิทธิ์มีฤทธิ์ในตัวเอง ครูบาอาจารย์ให้ค่าชั้นหนึ่งด้านข่ามขลังพลังงานสูงสุด เป็นงาของช้างพลายที่ต่อสู้กันชิงความเป็นใหญ่ในโขลง หรือเพื่อแย่งช้างพัง ทำให้งาหักกระจายจึงเรียกงากำจาย

งากำจัด และ งากำจาย ของแท้มีอำนาจทนสิทธิ์ตามตำราโบราณนั้นหาพบได้ยาก บุคคลผู้ได้บูชาพกติดตัวจะเกิดมหาเสน่ห์ มหานิยมมหาอำนาจ เกิดนะจังงันแก่ผู้ได้พบเห็นคบค้าเจรจา เมื่อผ่านการปลุกเสกอธิษฐานจากผู้ทรงฤทธิ์ทรงญานฤทธีอำนาจยิ่งแรงทวี เมื่อนำมาแกะขึ้นเป็นดวงตราราหูเทวฤทธิ์ อำนาจแห่งงาช้างราหูนั้นย่อมเกิดตบะมหาเดชะมหาอำนาจ แคล้วคลาดกันภัย แก้คราสกันเคราะห์ พลิกชีวิตมิให้ตกต่ำ หนุนดวงชะตาวาสนาบารมีอย่างสูงแก่ผู้ครอบครอง

ช้างเป็นสัตว์ที่มีกำลังปราณสูงสุด พลังปราณมหาศาลสะสมอยู่ที่งา งวง ปลายหาง ยามช้างพลายตกมัน หรือต่อสู้เพื่อขึ้นเป็นจ่าโขลงหรือแย่งช้างตัวเมีย พลังทั้งหมดจะถูกส่งไปเลี้ยงอยู่ที่งาทั้งสอง และปลายหางที่กวัดแกว่งอย่างทรงพลัง งาช้างเป็นวัตถุธาตุกายสิทธิ์แสดงพลังอำนาจ แสนยานุภาพ และอายุขัยของช้าง ถูกใช้เป็นเครื่องสูงบรรณาการ เป็นสัตว์พาหนะเสริมบารมีเจ้าฟ้า-พระยา-มหากษัตริย์ ผู้มีบุญญาธิการ และองค์เทพเทวดา เป็นสัตว์มงคลที่ได้รับการเคารพศรัทธาอย่างสูงในทุกศาสตร์โบราณ งากำจัด/งากำจาย เป็นงาที่ช้างสละตอนมีชีวิต จึงเรียกว่า “งาเป็น” กล่าวกันว่าพลังชีวิตมหาศาลยังสะสมอยู่ในงานั้น เมื่อนำมาพกติดตัวย่อมเกิดกระแสพลังมหาศาลเทียมปราณช้างเจ้าของงา บุคคลใดพลังปราณชีวิตสูงเท่าใด-ชะตาชีวิตและสุขภาพ อำนาจ เสน่ห์กาย รังสีจิต แสงกายทิพย์ ก็สูงส่งเท่านั้น เมื่อได้บูชางาช้างติดตัวกระแสพลังงานย่อมได้การหนุนให้เพิ่มขึ้นสูงขึ้นสว่างขึ้น ความโชคดี โชคลาภวาสนา ความมั่งคั่งสำเร็จ ชัยชนะนาๆ จึงไหลหลั่งเข้ามาสู่ชะตาชีวิต ศัตรูหมู่มารเกรงขาม เกิดมหาเสน่ห์มหานิยมอย่างสูงแก่เขา ช้างเป็นสัตว์ใหญ่กินพืชปราณกายเนื้อและกายทิพย์จึงบริสุทธิ์ อีกทั้งสีของงาเป็นสีขาวนวล เหมือนแสงสีทองขาวของภพภูมิชั้นสูง ครูบาอาจารย์โบราณท่านจึงเชื่อถือว่า งาช้างเป็นวัตถุบริสุทธิ์ที่ศักดิ์สิทธิ์ ทนสิทธิ์ มีฤทธิ์ในตัวเองแม้ไม่ผ่านการปลุกเสก

กะลามหาอุด กะลาไม่มีตาไม่มีปากไม่มีรูงอกไม่มีรูตา ปิดทึบทั้งลูก เกิดโดยธรรมชาติ หาพบได้ยากมาก โบราณถือเป็นวัตถุธาตุวิเศษทนสิทธิ์พลังงานมหาจักรวาลสูงยิ่ง สามารถล้างอาถรรพ์เภทภัยนานาได้ทั้งปวง กันคุณไสย์ คุณผี คุณคน มหาอุด : หมายถึงเครื่องรางอยู่ยงคงกระพัน อาเภทร้ายใดใดกระทบรบกวนไม่ได้ มหามงคลพรวิเศษอาคมมนตราจะทวีแรง ทวีพลังอำนาจ เปลี่ยนร้ายให้ดีที่สุด ขยายดีให้ดีสูงสุด โบสถ์-วิหารที่สร้างขึ้นเพื่อประกอบพิธีกรรม ประจุอาคม-มนตรา จะสร้างให้มีประตูเข้าทางเดียว และทึบตันทั้งหมดไม่มีประตูออกด้านอื่นๆ ไม่มีหน้าต่าง เรียกว่าโบสถ์มหาอุด มหาอุฒม์ : เป็นคำบาลี “อุทฺธํ อโธ จ ติริยญฺจ” (อุทธัง อะโธ จะ ติริยัญจะ) “อุทฺธํ” ออกเสียงเป็น อุด-ทัง ถือเคล็ดเสียง “อุด” ในคำไทยหมายถึงปิดช่อง “อโธ” ออกเสียงเป็น อัด-โท ถือเคล็ดเสียง “อัด” ในคำไทย ที่หมายถึงผลักดันยันกลับ “อุทฺธํ อโธ” คือ “อุดอัด” ปัดปิดอันตรายไม่ให้มากล้ำกลาย อัดมหาฤทธานุภาพขังไว้ให้ขยายผล ทนสิทธิ์แคล้วคลาดปลอดภัย

กะลาตาเดียว เป็นวัตถุอาถรรพ์นำโชค ป้องกันภัย กันคุณไสยคุณผีคุณคน เป็นความเชื่อมาแต่โบราณว่าศักดิ์สิทธิ์มีคุณวิเศษในตัว แม้ไม่ผ่านการปลุกเสก เพราะได้รับการปลุกเสกประจุพลังมหาจักรวาลจากธรรมชาติด้วยพลังงานบริสุทธิ์ ลูกมะพร้าวนั้นกำเนิดเกิดเติบโตลอยอยู่กลางหาว ซึมซับกักเก็บคลื่นพลังงานจักรวาล ดิน ไฟ ลม น้ำ ไว้ทั้งหมด น้ำมะพร้าวนั้นถือว่าเป็นน้ำทิพย์มีความสมดุลบริสุทธิ์ที่สุด มีพลังชีวิตสูงสุดจากมหาจักรวาล มะพร้าวจึงเป็นผลไม้ที่ถูกนำมาใช้ในทุกพิธีกรรมในศาสตร์จิตวิญญาณ ตั้งแต่ผี พราหมณ์ เทพเทวดา มหากษัตริย์ การบูชาทางศาสนาศาสตร์ชั้นสูง และไสยศาสตร์ทุกแขนง

ราหูกะลาตาเดียว เป็นหนึ่งในห้าสุดยอดเครื่องรางเบญจภาคีล้านนา ราหูกะลาตาเดียวหรือกบกินเดือนชั้นเลิศคือราหูครูบาโน (ครูบาเจ้าอโนชัยธรรมจินดามุณี อดีตเจ้าอาวาสวัดปงสนุกเหนือ ) คุรุอาจารย์เจ้าตำราต้นตำหรับผู้สร้างราหูกะลาตาเดียว ซึ่งพระอาจารย์กฤษฎา ท่านได้สืบสานคัมภีร์โบราณสร้างราหูตามตำราแห่งครูบาอโนชัยถูกต้องสมบูรณ์ทุกประการทั้งศาสตร์และศิลป์ แกะรูปราหูอมจันทร์/อมอาทิตย์ ขึ้นเป็นคู่สองฝา ฝาหนึ่ง-แกะราหูจารยันต์สุริยประภาจากกะลาตาเดียวตัวผู้ ฝาหนึ่งแกะราหูจารยันต์จันทรประภาจากกะลาตาเดียวตัวเมีย ปลุกเสกรวมธาตุเรียกรูปเรียกนามทุกฝา ปลุกคาถาทุกเส้นสายลายยันต์ตามตำรา ลงรัก ลงชาด ปิดทองคำแท้อร่าม หัตถาอาคมทำด้วยมือประจุแรงครูแรงอาคมข่ามขลังด้วยพุทธามหาเวทย์ล้านนา มีคุณวิเศษทางหนุนดวง ยกดวง คุ้มครองดวงชะตา ปกป้องกันภัย บันดาลโชคลาภ ความสมปรารถนา ทรัพย์ิสินสมบัติ ยศศักดิ์ ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในชีวิตนานับประการ ราหูของพระอาจารย์กฤษฎานั้นข่ามขลังเป็นที่ศรัทธาในฤทธิ์อิทธิคุณ-พุทธคุณครบเครื่อง มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับกล่าวขานชั้นหนึ่งในแผ่นดินล้านนา จัดสร้างในแต่ละครั้งไม่มากเป็นเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์ที่หาพบได้ยากเป็นที่สุด ผู้ที่บูชาไปเห็นผลและมีประสบการณ์สุดวิเศษกันมากมาย ธุรกิจการงานดีขึ้นทันตา เจริญลาภเจริญผล สำเร็จสมปรารถนา ด้วยอำนาจราหูที่เมื่อให้แล้วจะให้อย่างยิ่งใหญ่สุดประมาณ ผู้ใดได้มีไว้บูชากับตนดุจดั่งมีดวงแก้วมณีโชติ แห่งพญาจักรวัตินั้นแล….

#ของดีบารมีแสนโกฎิใครมีไว้เหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสน

ประสงค์บูชา เครื่องรางราหู

แจ้งบูชาฤกษ์ที่นี่ >> https://lin.ee/2Jj9RKH
Line : @namotasa (ติดต่อ : แอดมินคุณหมิง)

“รายละเอียดการบูชาฤกษ์ ” 

✔1. บูชาฤกษ์เทียนราหูโชคเทวฤทธิ์ 1 เล่ม 1 ดวงชะตา
พระอาจารย์จุดเทียนบูชาให้ในฤกษ์

✔2. บูชาฤกษ์เทียนราหูโชคเทวฤทธิ์ 2 เล่ม 2 ดวงชะตา
หนุนดวงยกชะตาคู่ชีวิต คู่ค้า ให้เป็นคู่สมพงษ์เกิดบุญสัมพันธ์

พระอาจารย์จุดเทียนบูชาให้ในฤกษ์

✔3. บูชาฤกษ์เทียนราหูโชคเทวฤทธิ์ ▸ชุดทวีฤกษ์◂ 16 เล่ม
พระอาจารย์จุดเทียนบูชาเล่มใหญ่ให้ในฤกษ์  1 เล่ม 1 ดวงชะตา
เจ้าชะตาจุดบูชาเทียนเล่มเล็กด้วยตนเอง 15 เล่ม จุดติดต่อกัน 15 วัน จะมั่งคั่งสำเร็จร่ำรวยรุ่งเรือง 
( 📌แนะนำอย่างยิ่งให้บูชาชุดนี้ค่ะ)

เทียนราหูโชคเทวฤทธิ์ หรือราหูคลายดวงเทวดาให้โชค บรรจุดวงกำเนิดเจ้าชะตาไว้โดยเฉพาะบุคคลในตาว่างแห่งราศีจักร กลยันต์สาธยายธรรมคาถาล้านนาที่พระอาจารย์กฤษฎาปริวรรตจัดสร้างขึ้น ให้มีคุณวิเศษพันช่อง ครอบคลุมหนุนดวงชะตาได้ทุกด้านครบทุกประการ ยกดวง หนุนดวง ค้ำคูณชะตา อัญเชิญอิทธิอำนาจอันยิ่งใหญ่แห่งพระราหูและพระเสาร์ มาปกป้องค้ำคูณดวงชะตา ยกดวงให้สูงเด่น หนุนชะตาให้สูงสุด มีกำลังเศรษฐีมหาเศรษฐีอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติ ลาภผล ยศศักดิ์ คู่มิตรเป็นเลิศ คู่ครองสุดประเสริฐ เด่นดีทางมหาอำนาจ เดชเดชะ เสน่ห์เมตตาบารมี ค้าขายดีมีโชคลาภ อธิษฐานสิ่งใดสมปรารถนาในสิ่งนั้นโดยไม่ผิดตกยกเว้น

กดอ่านพุทธานุภาพเทียนราหูโชคเทวฤทธิ์ >> 

❛ เทียนนวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙ ❜
เทียนเทวดาล้านนา
สะเดาะเคราะห์ เสริมดวง สืบชะตา
อัญเชิญบุญญานุภาพ-โชคลาภ-ความมั่งคั่งรุ่งเรืองนานัปการเข้ามาสู่ชะตาชีวิต

❛ เทียนนวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙ ❜ และ ❛ เทียนคู่ชีวิตนวเคราะห์ ❜ จุดบูชาเพื่อผลด้านการสะเดาะเคราะห์ ดับวิบากกรรมอุปสรรคนานาในชะตาชีวิต บันดาลความอุดมสมบูรณ์พูนสุข มีกิน มีเกิน มีเก็บล้นเหลือล้นคลัง เจริญด้วยมหาทรัพย์สมบัติทั้งทางโลกธาตุ โลกธรรม มีมหาปัญญา อยู่ดีมีสุข มั่งคั่งร่ำรวยสำเร็จ เป็นผู้ประสบโชคดี เป็นผู้มีโชคลาภนานัปการไหลหลั่งเข้ามาสู่ชีวิตต่อเนื่องตลอดเวลา เป็นมหาเศรษฐีใจบุญสร้างบุญ ศีล ภาวนา มหาทานบารมีได้อย่างไม่มีที่สุด ไม่มีประมาณ ผู้ใดหมั่นจุดเทียนวิชานี้ไว้ ชะตาชีวิตจะไม่ตกไม่ต่ำ ศัตรูหมู่มารชนะไม่ได้กลับกลายเป็นมหามิตร หนุนดวงเสริมดีได้พันช่องพันปราการ เด่นดีครบทุกเรื่องของชีวิตมนุษย์ใน 12 เรือนชะตาราศี ที่เทวดานพเคราะห์คุ้มครอง ลิขิตชะตาชีวิตให้มั่งคั่งร่ำรวย เป็นอัครมหาเศรษฐีมีสุข สันติ เบิกบาน สร้างทานได้ไม่จำกัดในชาตินี้ได้โดยฉับพลัน ตามโองการคาถาที่ครูบาอาจารย์ปลุกเสกบรรจุไว้ในยันต์มหาวิเศษเทียนพุทธเวทย์ล้านนา ❛ เทียนนวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙ ❜

❛ เทียนคู่ชีวิตนวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙ ❜ เป็นเทียนชะตา 2 เล่ม 2 ดวงชะตา สะเดาะเคราะห์-เสริมดวงชะตา คู่รัก คู่ชีวิต คู่มิตร คู่ศัตรู คู่ค้า คู่ความ จุดให้เกิดเป็นบุญร่วมชาติ ดุจใส่บาตรร่วมขัน จุดเทียนชะตาร่วมกัน-สลายเคราะห์ สมพงษ์ดวงชะตา ให้เจริญรุ่งเรืองปรองดองรักใคร่สามัคคี เมตตาอารีย์เกื้อหนุนกัน อัญเชิญพลังงานศักดิ์สิทธิ์ อำนาจบุญญาบารมีไปสลายเคราะห์กรรมวิบากเก่าที่ผูกกันไว้ เปลี่ยนคู่กรรมให้เป็นคู่บุญคู่บารมี เปลี่ยนคู่ศัตรูให้เป็นมหามิตร เปลี่ยนเกลียด โกรธให้เมตตาเกื้อกูลกัน ไม่ฉุดรั้งดวงชะตาแก่กัน สร้างกรรมใหม่สร้างบุญบารมีให้ดวงเสริม ดวงส่งกัน สมพงษ์หนุนดวงกัน ยกขึ้นเป็นดวงชะตาเลิศ รุ่งเรือง ร่ำรวย ประสบสุขทั้งสองดวงชะตา

 

ติดต่อบูชา LINE : @namotasa