” ราหูผู้เปลี่ยนแปลงดวงชะตา “ ยามราหูโคจรมาให้คุณ ราหูจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่ดวงชะตา ทั้งอำนาจชัยชนะ มหาโชคมหาลาภ ทรัพย์สินสมบัติ ความมั่งคั่งร่ำรวย ยกดวงยกฐานะขึ้นเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐี ยกยศ ยกศักดิ์ ยกฐานะ พลิกดวงพลิกชะตาพลิกชีวิต ให้สูงส่งได้รุนแรงและฉับพลันที่สุด  เกินกำลังดาวจริงทุกดวง ด้วยเหตุนี้เอง..แม้ว่าราหูจะไม่ใช่ดาว เป็นเพียงจุดอดีตของโลกที่ถูกคราส เป็นจุดตัดระหว่างระวิมรรคกับจันทรมรรคปรากฏขึ้นเป็นเงา ราหูก็คือเงาด้านมืดของโลก ที่เป็นจุดรวมพลังอำนาจของอาทิตย์และจันทร์ กาย+จิต = ฤทธิ์อำนาจเสกสร้างความปรารถนา ราหูจึงมีพลังอำนาจมาก ให้ผลกระทบรุนแรงแก่ดวงชะตา ในศาสตร์ทางจิตวิญญาณทั้งโหราศาสตร์ ไสยศาสตร์ พระเวทย์วิชาจึงยกให้ราหูคือผู้เปลี่ยนแปลงดวงชะตา ที่จะแสดงพลังอำนาจอย่างยิ่งใหญ่ ทุกปรากฎการณ์แห่งจันทรคราส สุริยคราส และทุกรอบการโคจรย้อนศรส่งกระแสพลังงานถึงดาวพระเคราะห์ทุกดวง ในวงรอบ ๑๘ เดือน หรือ ๑ ปี ๖ เดือน ในพื้นดวงชะตาเฉพาะบุคคล

ราหูถือว่าเป็นดาวอุปเคราะห์ซึ่งมองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่า รู้ได้จากการคำนวณทางโหราศาสตร์เท่านั้น ราหูมีอิทธิต่อดวงชะตาเป็นอย่างมาก แม้ราหูจะถูกจัดให้เป็นดาวบาปเคราะห์ แต่ในด้านดีของราหูนั้นมีมากเหลือคณา อีกทั้งมีกำลังแรงพลังอำนาจสูงเด่นอย่างเอกอุ ยามให้คุณก็ให้ไม่อั้น ได้ทุกสิ่ง สำเร็จทุกอย่างได้มาก ๆ เหนือคาดเกินคิดฝัน ยามร้ายก็ทำลายได้สิ้นสูญพินาศเป็นจุลได้อย่างคาดไม่ถึง คุรุอาจารย์ท่านจึงกล่าวขานบันทึกไว้ว่า.. กำลังแห่งราหูนั้น หากใช้ถูก.ใช้เป็น จะเกิดมหาคุณูปราการได้อย่างยิ่งใหญ่และรวดเร็ว

สรรพเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์ – วัตถุธาตุกายสิทธิ์ เทียนบูชามหาเวทย์วิชา จึงยกพระราหูผู้ทรงฤทธิ์ขึ้นเป็นหนึ่งในสิ่งอันควรบูชา เพื่อเสริมดวงชะตา หนุนโชคลาภบันดาลความสำเร็จ ให้ปรากฏขึ้นและเข้ามาสู่ดวงชะตาได้อย่างรวดเร็ว เห็นผลฉับพลัน อุปมาดั่งเทวดาให้โชค จึงเรียกว่า ” เทียนราหูโชคเทวฤทธิ์ “ ผูกมิตรบูชาพระราหูไว้เพื่อกันคราสแก้เคราะห์ดับภัยกันโรค แก้กันดวงตกโชคร้าย ให้มีชัยยะ เดชเดชะมหาอำนาจ โชคลาภความมั่งคั่ง ร่ำรวย สำเร็จได้ตามปรารถนา อันเป็นความหมายที่แท้ของ ” ราหู “ ที่หมายถึงอำนาจแห่งกิเลส ความอยาก ความปรารถนา หากรู้จักใช้กิเลสให้ถูกครรลองครองธรรม ความอยากความปรารถนานั้นไม่เบียดเบียนย่ำยีผู้ใด แต่นำมาซึ่งความสันติสุข ความเจริญศรี เจริญสุข เจริญลาภ เจริญยศศักดิ์ แล้วรู้แผ่บุญแผ่บารมี แผ่กระแสแห่งเมตตามหาสำเร็จอันยิ่งใหญ่นั้นออกไปเป็นมหาทานถึงสรรพสิ่ง ถึงสรรพคลื่นจิตวิญญาณทั้งหลายให้ได้รับสรรพผล มหาประโยชน์เฉกเช่นอำนาจแห่งพระราหูให้โชคลาภบันดาลทรัพย์แล้ว ก็นับได้ว่าเป็นกิเลสอันควรสำเร็จ ควรสมปรารถนาอย่างยอดยิ่ง

เทียนราหูโชคเทวฤทธิ์ หรือราหูคลายดวงเทวดาให้โชค บรรจุดวงกำเนิดเจ้าชะตาไว้โดยเฉพาะบุคคลในตาว่างแห่งราศีจักร กลยันต์สาธยายธรรมคาถาล้านนาที่พระอาจารย์กฤษฎาปริวรรตจัดสร้างขึ้น ให้มีคุณวิเศษพันช่อง ครอบคลุมหนุนดวงชะตาได้ทุกด้านครบทุกประการ ยกดวง หนุนดวง ค้ำคูณชะตา อัญเชิญอิทธิอำนาจอันยิ่งใหญ่แห่งพระราหูและพระเสาร์ มาปกป้องค้ำคูณดวงชะตา ยกดวงให้สูงเด่น หนุนชะตาให้สูงสุด มีกำลังเศรษฐีมหาเศรษฐีอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติ ลาภผล ยศศักดิ์ คู่มิตรเป็นเลิศ คู่ครองสุดประเสริฐ เด่นดีทางมหาอำนาจ เดชเดชะ เสน่ห์เมตตาบารมี ค้าขายดีมีโชคลาภ อธิษฐานสิ่งใดสมปรารถนาในสิ่งนั้นโดยไม่ผิดตกยกเว้น

ยันต์เทียนราหูโชคเทวฤทธิ์ อัญเชิญพระราหูขึ้นคู่ องค์หนึ่งอุ้มดวงราศีจักรบรรจุดวงเจ้าชะตาเทียนบูชา ล้อมคาถาอัญเชิญบูชาพระราหูสุริยประภา องค์หนึ่งอุ้มดวงราศีจักรบรรจุดวงเจ้าชะตาเทียนบูชาล้อมคาถาอัญเชิญบูชาพระราหูจันทรประภา คุ้มครองดวงชะตาทั้งยามอาทิตย์ และยามจันทร์ พระราหูคลายฝ่ามือทั้งสองข้างออกปลดปล่อยดวงชะตา ไม่อมดวงไม่ขังดวง ละอัตตากางฝ่ามือเปิดรับและแผ่กระแสพลังปราณอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์ออกไปอย่างไม่มีสิ้นสุด ขนาบข้างด้วยมหายันต์สุริยประภา – จันทรประภา พระยันต์อันประเสริฐเหนือกว่ายันต์อื่นใดในโลกหล้า ชักคาถามหาวิเศษและมนต์ปริตรบูชาดาวนพเคราะห์ทั้งปวงอัญเชิญกระแสพลังงานมาปกปักรักษาหนุนเนื่องค้ำชูดวงชะตา ขึ้นเป็นกรอบล้อมด้วยมหาพุทธนุภาพแห่งพุทธอำนาจมนตราคาถาอักษรธรรมอันศักดิ์สิทธิ์ ปลุกเสกเรียกธาตุ รวมธาตุ อธิษฐานจิตบรรจุธรรมธาตุพลังงานอันประเสริฐชั้นสูงสุดด้วยแรงจิต แรงคุณ แรงครู แรงคาถา แรงฌาน ญาณสมาธิ ให้พระยันต์มีอานุภาพและแสดงผลประจักษ์ให้สำเร็จแสดงผลอันประจักษ์ให้สำเร็จสัมฤทธิ์ได้ตามแรงจิตอธิษฐาน

ขี้ผึ้งศักดิ์สิทธิ์สำหรับฟั่นเทียนราหูโชคเทวฤทธิ์ เป็นขี้ผึ้งหุงปลุกเสกในทุกวงรอบแห่งฤกษ์พระเสาร์ให้คุณแก่ราหู มหาฤกษ์เสาร์ห้า เสาร์เพ็ญ เสาร์มหาอุจจ์ ฤกษ์แห่งคราสทั้งปวง และทุกกาลฤกษ์ที่เสาร์แรง ราหูแรง เพื่อประทับรอยพลังงานฟ้าประจุลงไว้ในไขผึ้ง สำหรับใช้สร้างเทียนราหูเป็นการเฉพาะ ราหูจะแสดงผลแผลงฤทธิ์อย่างยิ่งใหญ๋ได้เมื่อมีกำลังเสาร์เข้าหนุน ฟ้าเป็นเช่นใด ดินเป็นเช่นนั้น ดวงดาวหมุนไป พลังงานย่อมแปรเปลี่ยนไป แต่พลังงานไม่เคยสูญหายสลายไป ปลุกเสกเรียกธาตุ รวมธาตุ เก็บกักพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์บรรจุไว้ได้ในมวลวัตถุธาตุกายสิทธิ์ เทียนราหูโชคเทวฤทธิ์นี้เป็นเทียนฤทธิ์เทวดาให้โชคโดยแท้ สร้างด้วยพุทธานุคมมนตรา พลังฟ้า พลังดิน มหาอำนาจแห่งพระเสาร์ – ราหู เพื่อผลในการพลิกดวง พลิกชีวิต พลิกชะตา บันดาลให้สมปรารถนาสำเร็จทางโลกได้แบบย่นย่อเวลา อันมีตัวเร่งคือ ” ความเชื่อและศรัทธา ” ที่แม้มากเท่าใดก็สำเร็จไวเท่านั้น ( พระเสาร์ดาวเจ้ากรรมใหญ่ จะให้คุณอนันต์อันประมาณไม่ได้ เมื่อเกิดการสลายพลังงานกรรมฝ่ายลบด้วยพลังกรรมฝ่ายบวก การสำรวมกายจิตภาวนา ทำสมาธิ สลายกรรมด้วยอโหสิกรรม และแผ่เมตตามหากุศลร่วมกับการจุดเทียนบูชาราหูโชคเทวฤทธิ์จึงต้องทำร่วมกัน )

ราหูในดวงชะตาบุคคลนั้น กุมความเร้นลับแห่งจิตใต้สำนึกเอาไว้ทั้งหมด หากอ่านราหูในดวงชะตาได้แตกฉาน จะเห็นชาติเห็นภพจากแผนภูมิดวงชะตา ที่บันทึกทุกสิ่งดุจพิมพ์เขียวของดวงจิตวิญญาณเอาไว้ทั้งหมด ความลับที่จุดราหูจะแสดงให้เห็นว่า เจ้าชะตาผูกพันกับอะไร ก็จะยึดสิ่งนั้น ปรารถนาในสิ่งนั้น เป็นสุข เป็นทุกข์ ก็เพราะสิ่งนั้น จึงต้องการมาสานต่อสิ่งนั้น เพื่อบรรลุในสิ่งนั้น แก้ไขพัฒนาสิ่งนั้น พลังงานนั้นจึงสลายไป ราหูในดวงชะตาก็คือ ” บันทึกรอยพลังงานของดวงวิญญาณ “ ในแต่ละชาติภพนั่นเอง ราหูคือจุดรวมแสงที่แสดงผลในรูปของเงา แต่เป็นเงาของวิญญานที่ไม่ได้อยู่ดีดีก็เกิดขึ้นปรากฏขึ้นมาเอง แต่เป็น ” เงา ” ที่เกิดจากอาทิตย์และจันทร์ เปรียบก็คือพ่อ-แม่ หรือกายกับจิต อาทิตย์คือกายพระจันทร์คือจิต ส่วนราหูคือจิตใต้สำนึกที่บันทึกเรื่องราวพลังงานจากทุกชาติภพที่จิตวิญญาณเดินทางผ่านมา ความอยากรู้ อยากดู อยากเห็น อยากได้ อยากมี อยากดี อยากเป็น คือราหู คืออำนาจแห่งจิตใต้สำนึก ถ้ายังไม่บรรลุปรารถนาก็เวียนตายเวียนเกิดดั่งเช่น ความเป็นอมตะแห่งราหู ที่ว่า..ฆ่าไม่ตาย จนเมื่อบรรลุในปรารถนานั้นแล้ว จึงละเสียได้ แต่ที่เหนือกว่าละ คือ ” รู้ “ คือเข้าใจว่าเหตุแห่งการเกิดทั้งปวงคืออวิชชา คือเงามัว ความไม่มีอยู่จริงของเงา เกิดการยกระดับดวงจิตขึ้นเหนือสำนึก เป็นเพียงผู้ดู ผู้รู้ ผู้เห็น ผู้ควบคุม ราหูจึงบรรลุธรรมตามพยากรณ์แห่งพระพุทธองค์

ความอยาก ความปรารถนา คือแรงผลักดันไปสู่ความสำเร็จทางโลก
หยุดอยาก หยุดปรารถนา เบื่อหน่าย คือแรงผลักดันไปสู่ ” ความว่าง “
เลือกทางไหนก่อนก็ได้ สุดท้ายมาบรรจบกันอยู่ดี
อยากแล้วสำเร็จ ได้มาก มีมาก ก็เบื่อหน่าย จึงหยุดอยาก
ยังไม่บรรลุ ยังไม่รู้ ก็ยังอยาก ยังปรารถนา
หยุดแล้ว ว่างแล้ว สลายแล้ว กลับสู่ความว่างแห่งธาตุรู้อันสูงสุด
” ความว่าง “ นั้นก็จะเริ่มต้นรวมธาตุกลับมาหาประสบการณ์อีกครั้ง
นี่คือจักรวาลอันไม่มีความสิ้นสุดและไม่มีจุดเริ่มต้น

กิเลส ความอยาก ความปรารถนาจึงมิใช่สิ่งเลวร้าย แต่เป็นขั้นตอนหนึ่งของบทเรียนดวงวิญญาณ เพื่อบรรลุธรรมเลื่อนระดับพลังงาน พระราหูจึงเป็นสัญญาลักษณ์ของอำนาจความสำเร็จทางโลก เมื่อต้องการสำเร็จทางโลกๆ ครูบาอาจารย์ท่านจึงให้อาราธนาเชื่อมพลังงานกับพระราหู ผู้เป็นเจ้าแห่งโชคลาภ ความมั่งคั่ง ทรัพย์สมบัติ เจ้าแห่งชัยชนะความสำเร็จ มีมหาอำนาจเหนือสรรพสิ่ง ศาสตร์แห่งจิตวิญญาณและไสยศาสตร์ สื่อสารด้วยจิต ธาตุ และพลังงาน ธาตุเสมอกันดึงดูดกัน พลังงานเสมอกันจึงหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน เมื่อบูชาพระราหูด้วยความเชื่อมั่นศรัทธา ก็จะเชื่อมโยงพลังงานแห่งพระราหูนั้นมาสถิตแก่ตน เกิดพลังอำนาจเสกสร้างความสำเร็จให้แก่ชะตาชีวิตสืบไป

การกระทำสิ่งใด ที่จะส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงดวงชะตาของบุคคลหนึ่งในทางพลังงาน นั้นหมายถึงการยกระดับคลื่นความถี่ การสั่นสะเทือนที่มีความละเอียดสูงขึ้นจากร่องความถี่เดิมๆ เปลี่ยนวิถีความเชื่อ ความคิด ไปสู่การเปลี่ยนแปลงการกระทำ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพลิกผันชะตาชีวิต

กำลังของดาวเสาร์ และราหู

ดาวเสาร์สามารถให้ผลร้าย และผลดีได้มากกว่าดาวเคราะห์อื่นๆ 4 เท่า ยามเสาร์ให้คุณจะให้อย่างยิ่งใหญ่ แต่อำนาจราหูนั้น ไม่มีดาวเคราะห์ใดจะเทียบได้ ราหูเป็นดาวเงาที่มีกำลังสูงสุดในการให้ผลร้ายหรือผลดี แก่ดวงชะตา ราหูเป็นเจ้าเรือนราศีกุมภ์ภพลาภะโลก เป็นภพแห่งรายได้ของเรือนกัมมะอันมีเสาร์คู่มิตรเป็นเจ้าเรือน ยามเสาร์ราหูส่งกระแสกำลังสัมพันธ์กัน จึงเกิดมหาโชคมหาลาภมหาคุณูปราการอย่างยิ่งใหญ่อันเกินจะประมาณได้ ลำพังการให้คุณ-ให้โทษ ของเสาร์ดวงเดียว หรือราหูดวงเดียว ก็รุนแรงมีพลังอำนาจมากในตัวอยู่แล้ว หากยามใดมารวมกำลังกัน หรือส่งกระแสรังสีแสงถึงกัน จึงทวีอำนาจรุนแรงตามพลังอำนาจแห่งดาวที่กล่าวมา เสาร์ราหูจึงเป็นคู่มิตรที่ยิ่งใหญ่ เจอกันเมื่อไหร่ก็ต้องรวยสถานเดียว!! ยามให้คุณก็ให้แบบทุ่มสุดตัว หากโกงก็ต้องม้วยมอดมรณา นี่แหล่ะคือฤทธีดาว 87 ที่ซ่อนกลเลขอันซับซ้อนซ่อนโชค 8+7 = 15 / 1+5 = 6 กำลังเลขที่ซ่อนอยู่ในเลข 87 ล้วนเป็นเลขเงินๆ ทอง ๆ โชคลาภ อำนาจ ความโชคดีเสียทั้งสิ้น จึงเรียกว่า ” โชคเทวฤทธิ์ “

ภูมิธรรมปัญญากลดาวแห่งครูโหรโบราณท่านแยบยลยิ่งนัก เสาร์เป็นดาวเจ้ากรรมใหญ่ หากปรากฏซึ่งการ กระทำอันเป็นพลังด้านบวก ฝ่ายดีงาม ราหูผู้รับผลประโยชน์ในเรือนกดุมภะ ( เป็นภพรายได้ของภพกัมมะ ) อีกทั้งเป็นเจ้าเรือนแห่งภพลาภะด้วย ก็ได้รับผลแห่งคุณนั้นอย่างมหาศาล พลิกยาจกขึ้นเป็นมหาเศรษฐี เจ้าฟ้าคหบดี ถูกหวยรวยเบอร์รางวัลใหญ่ ๆ ได้โชคลาภฟลุ๊คๆ กำไรมหาศาลไหลหลั่งเข้ามาแบบงงๆ ค้าที่ขายทางได้ราคาดี คนสนิทเอาโชคลาภก้อนใหญ่มาให้แบบไม่คาดคิด หนี้ที่คิดว่าสูญเขาก็เอามาคืนพร้อมดอกเบี้ย คนรักที่เหินห่างก็หวนกลับมาพร้อมมรดกก้อนใหญ่ นี่คืออำนาจแห่ง เสาร์-ราหู ยามให้คุณจะให้มากๆ ให้เยอะๆ ให้แบบคาดไม่ถึงแบบนี้เอง

พระอาจารย์กฤษฎา ท่านเป็นพหูสูตรด้านอักขระ เลขยันต์ อักษรธรรมคัมภีร์โบราณ วิชาเทียนบูชา ตลอดทั้งเครื่องรางล้านนาวัตถุธาตุกายสิทธิ์ โดยวิชาราหูนั้นท่านสืบทอดมาจากตำราแห่งครูบาอาโนชัยธรรมจินดามุนี ราชครูแห่งเมืองละกอน เจ้าอาวาสวัดปงสนุกเหนือ และเป็นเจ้าคณะเมืองรูปแรกของจังหวัดลำปาง วิชาราหูของท่านนั้นไม่เป็นสองรองกว่าใคร ทั้งแตกฉานรอบรู้อย่างสูงด้านเครื่องรางล้านนาโบราณ อีกทั้งท่านเป็นผู้มีดวงชะตาเด่นในสายฤทธิ์ ปลุกเสกสิ่งใดก็ศักดิ์สิทธิ์เกิดฤทธานุภาพสูง แม้บูชาไปใช้ถูก ใช้เป็น เชื่อมั่นศรัทธาในครูบาอาจารย์ ย่อมปรากฏผลอันประเสริฐแก่ดวงชะตาได้จริงและยิ่งใหญ่

ยามดวงตก ชะตาต่ำ ทำกินไม่ขึ้น ทำการใดไม่สำเร็จ พึงบูชาเทียนราหูโชคเทวฤทธิ์นี้ไปจุดบูชาติดต่อกันให้สำเร็จ 5 เล่ม จุดบูชาติดต่อกันให้สำเร็จครบ 5 วัน เริ่มวันเสาร์สำเร็จ    วันพุธวันราหู เพียรอธิษฐานภาวนา เชิญกำลังพระเสาร์เจ้ากรรมดาวครูใหญ่มาร่วมหนุนชะตาค้ำชูดวง ด้วยการภาวนา เจริญวิปัสสนา – สมาธิให้สงบสันติอย่างยิ่งยวด ( แก้เคล็ดเสาร์ ) วิชาเทียนบูชาเป็นศาสตร์วิชาศักดิ์สิทธิ์ของล้านนา ใช้ดีทุกด้าน ดับสรรพเคราะห์ สลายทุกข์ โศก โรคภัย เสริมดวง ยกชะตา หนุนวาสนาบารมี สลายพลังงานลบ คลื่นจิตชั้นต่ำเสนียดจัญไรทั้งปวง ด้วยพุทธอำนาจอันสูงสุดแห่งพระพุทธคุณที่ครูบาอาจารย์ปริวรรตเสกสร้าง จดจารสาธยายอักษรธรรมเดินกลเลขยันต์ไว้ในพระยันต์ ที่พันหุ้มสายสิณญ์ไส้เทียนบูชา จุดขึ้นบูชาแยกธาตุ แยกนาม สลายเป็นพลังงานแห่งธาตุรู้อันศักดิ์สิทธิ์ ขึ้นไปยึดโยงเหนี่ยวนำ ให้พลังงานอันเสมอกับความปรารถนา สิ่งที่อธิษฐานปรากฏ อันระบุรหัสกรรมนามชะตาแห่งเจ้าชะตาเทียนบูชาโดนเฉพาะเจาะจง

ในฤกษ์กาล ยามวิเศษแห่งพระราหู พระอาจารย์กฤษฎาจะจุดเทียนบูชา ปลุกเสกในมณฑลพิธีกรรม    ตามวาระแห่งฤกษ์ที่จะประกาศแจ้งเป็นครั้งคราวไปเป็นกาลเฉพาะทางกลุ่มไลน์

ประสงค์ขอฤกษ์จุดบูชาเทียนเฉพาะบุคคล แจ้งที่ LINE : @namotasa ( แอดมิน คุณหมิง )

– บูชาเทียนราหูโชคเทวฤทธิ์ –
( ราหูคลายดวงเทวดาให้โชค )

ด้วยอิทธิอำนาจพุทธานุคมมนตราพระราหู พระยันต์สุริยประภา – จันทรประภาอันประเสริฐแห่งเทียนราหูโชคเทวฤทธิ์ บุคคลใดได้จุดบูชาอย่างสม่ำเสมอย่อมประสบแต่ความอุดมสมบูรณ์พูนสุข ทรัพย์สินสมบัติเพิ่มพูน เกิดมหาเสน่ห์ เมตตามหานิยมขั้นเอกอุ โชคดีโชคลาภมีเข้ามาตลอด ค้าดีขายได้ เงินไหลนองทองไหลเข้ากระเป๋าเงินตุง เกิดมหาอำนาจ เดชเดชะ มหาอุฒม์ ข่ามคง ข่ามขลังในตัวเอง ปรากฏฤทธานุภาพทางดลบันดาลลาภผล มหาโชค มหาลาภ มหาชนะ ความสำเร็จ ความมั่นคง ล้างเคราะห์ ล้างอาถรรพ์ กันเภทภัย สลายพลังลบ คลื่นพลังงานร้าย เสนียดจัญไร ทุกข์ ร้อน อุปสรรค ความโชคร้ายทั้งปวงให้สิ้นสูญไปจากสนามจิต สนามกาย สนามพลังงานของตนเอง เคหาสน์บ้านเรือน ห้องหอ ร้านค้า ธุรกิจสถาน บังเกิดรังสีออร่าสว่างไสว พระราหูอยู่ที่ไหน อยู่กับใคร ที่นั้นไร้เคราะห์ ไร้ทุกข์ภัย กลืนกินอุปสรรคปัญหาหมดสิ้น

ศุกร์เข้าเสาร์แทรก เสาร์จรมากุม เล็ง ฉาก กับลัคนาหรือ จันทร์ – อาทิตย์ ให้บูชาเทียนราหูโชคเทวฤทธิ์ไปจุดเสริมชะตา จะพลิกร้ายให้กลายเป็นดี จะสลายเคราะห์ร้ายให้กลายเป็นโชคดีโชคใหญ่

แม้ปรากฏคราส กาลอาถรรพ์ จุดเทียนราหูโชคเทวฤทธิ์นี้เถิด คลื่นกระแสพลังงานร้ายจะสลายกลายเป็นดีเหนือดี

หากปรากฏเคราะห์ร้าย จิตใจกระสับกระส่าย จุดเทียนราหูคุ้มครองดวงชะตา ขจัดเคราะห์ ดับภัย

ไปเสี่ยงโชค ไปค้าความ จุดเทียนราหูนี้ไว้ เสริมฤทธิ์อำนาจเข้าเนื้อเข้าตัว ชนะความ ชนะคดี มีโชคใหญ่

ไปค้าไปขาย ติดต่อประโยชน์เราประโยชน์ท่าน จุดเทียนราหูนี้ไว้ ค้าดีขายได้สำเร็จง่ายดาย

เข้าเจ้าเข้านาย ติดต่อเจรจาการใหญ่ จุดเทียนราหูนี้ให้สำเร็จนำฤกษ์นำชัยไว้ก่อน สำเร็จทุกราย

ต้องการเสน่ห์เมตตามหานิยม มหาอำนาจ ตบะเดชะ มหาชนะ มีฤทธิ์ทางใจ พึงหมั่นจุดบูชาอาราธคุณพระราหูเข้าตัว ปกปักรักษาตนไว้จะเป็นที่รักใคร่ ชูเชิดแก่คนทั้งหลายแล

พระราหูอยู่กับใคร ผู้นั้นพ้นเคราะห์ ไร้ทุกข์ภัย จักบังเกิดลาภผลสมบัติ มหาสิทธิโชค มหาลาภะสักการะไหลหลั่งเข้ามามิขาด

แม้ชะตาต่ำ ดวงตกย่ำแย่ เทียนราหูโชคเทวฤทธิ์จะให้ฤทธิคุณอุ้มดวงมิให้ตกต่ำย่ำแย่ ยกดวงให้สูงเกินดวงชะตาเดิม

ค้าที่ขายทาง ค้าบ้านขายธุรกิจ หมั่นจุดเทียนราหูโชคเทวฤทธิ์ไว้เขียนเลขที่บ้าน เลขโฉนดบนเล่มเทียน ไม่ช้าไม่นานมหาเศรษฐีเจ้าทรัพย์จะติดต่อมา

อยากเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐีมีทรัพย์สมบัติมาก จุดเทียนราหูโชคเทวฤทธิ์ไว้อย่าได้ขาด ทรัพย์จะมากสมบัติจะเพิ่มพูน

ปรารถนาสิ่งใดอย่างยิ่งยวด บนบานอธิษฐานจุดเทียนราหูโชคเทวฤทธิ์เอาเถิด ปฏิบัติบูชาให้จริง สำเร็จจริงได้ดีจริงทุกท่านแลฯ

โชคใหญ่ในชะตาครูโหราท่านเรียกว่า
” โชคเทวฤทธิ์ ” เทวดาให้โชค

“ ผิว์จะดูโชคใหญ่ในชันษา
ถ้าองค์อสุรินทร์ต้องเสารา
พระสุริยาต้องครูเป็นคู่คง
เสาร์เล็งอสูราท่านว่าไว้
เป็นโชคใหญ่ปีนั้นดังประสงค์ ”

พลิกชะตายาจก ยกดวงขึ้นเป็นคหบดีมหาเศรษฐี ลาภผลสมบัติมหาศาลประดามี ยศศักดิ์
อำนาจ บารมี จะปรากฏดั่งเนรมิตขึ้นทันตา อุปมาดั่งเทวดาให้โชค จึงเรียกราหูโชคเทวฤทธิ์ดังนี้แล ฯ

“รายละเอียดการบูชาฤกษ์ ” 

✔1. บูชาฤกษ์เทียนราหูโชคเทวฤทธิ์ 1 เล่ม 1 ดวงชะตา
พระอาจารย์จุดเทียนบูชาให้ในฤกษ์

✔2. บูชาฤกษ์เทียนราหูโชคเทวฤทธิ์ 2 เล่ม 2 ดวงชะตา
หนุนดวงยกชะตาคู่ชีวิต คู่ค้า ให้เป็นคู่สมพงษ์เกิดบุญสัมพันธ์

พระอาจารย์จุดเทียนบูชาให้ในฤกษ์

✔3. บูชาฤกษ์เทียนราหูโชคเทวฤทธิ์ ▸ชุดทวีฤกษ์◂ 16 เล่ม
พระอาจารย์จุดเทียนบูชาเล่มใหญ่ให้ในฤกษ์  1 เล่ม 1 ดวงชะตา
เจ้าชะตาจุดบูชาเทียนเล่มเล็กด้วยตนเอง 15 เล่ม จุดติดต่อกัน 15 วัน จะมั่งคั่งสำเร็จร่ำรวยรุ่งเรือง 
( 📌แนะนำอย่างยิ่งให้บูชาชุดนี้ค่ะ)

 

– บูชาเทียนราหูโชคเทวฤทธิ์ –
( ราหูคลายดวงเทวดาให้โชค )
ติดต่อบูชา
LINE : @namotasa