กลิ่นแห่งธาตุหอมกายสิทธิ์ที่แผ่ฟุ้งออกไป มีพลังอำนาจประหนึ่งเสียงสวดสาธยายมนต์อาการะวัตตาสูตร เกิดรัศมีเป็นเกราะแก้วปกป้องคุ้มครองทั้งสามโลกธาตุ ดลบันดาลทุกสรรพสิ่งให้สมปรารถนาเพียงจิตระลึก ปลุกจิตเดิมแท้ให้ตื่น เรียกขานความจำได้หมายรู้ของจิตวิญญาน เป็นธาตุหอมที่มีคุณวิเศษอนันต์นัปการครอบจักรวาล พระอาจารย์ท่านเสกสร้างไว้ให้ใช้บูชาภาวนาอธิษฐานจิตร่วมกับยันต์เก้ากุ่ม ในยามเดินญาน ภาวนา ทำสมาธิ สร้างมโนมยิทธิจิตตานุภาพ เหนี่ยวนำจิตเข้าสมาธิระดับลึก จะเสกสร้างบันดาลให้ภาพแห่งอธิษฐานนั้นปรากฏได้อย่างรวดเร็ว และคุ้มครองป้องกันภัยและการจู่โจมทางจิตทั้งปวง

ธาตุหอมกายสิทธิ์ ” น้ำมันรสายนะ ” ( ระ-สา-ยะ-นะ ) ประสิทธิ์มนต์คาถาอาการะวัตตาสูตร 84000 ธรรมขันธ์ ปลุกเสกสาธยายธรรมธาตุอันสำคัญที่สุด มีอานิสงส์มาก อานุภาพยิ่งใหญ่กว่าสูตรทั้งปวง ให้ผลเจริญปัญญา ป้องกันรักษาตนให้พ้นทุกข์ภัยจากอบายภูมิทั้งสี่ ปรุงจากธาตุหอมกายสิทธ์ทั้งห้า มีน้ำมันจันทร์ มดยอบ กฤษณา อำพัน และกำยาน ห้าธาตุหอมแห่งทิพย์ เบญจธาตุวิเศษความถี่สูงสุด มีอำนาจขยายพลังงานให้เข้มข้น เหนี่ยวนำฌานสมาธิ กระตุ้นต่อมไพเนียล ( ตาที่สาม ) และจักระที่เจ็ด เพื่อเชื่อมต่อกับพลังงานศักดิ์สิทธิ์ ปรับธาตุ ชำระออร่า ปกป้องสนามพลังออร่าจากสิ่งร้าย สลายความเป็นพิษและพลังงานลบจากกายเนื้อ, กายทิพย์ทุกชั้น ชำระปราณและการอุดตันของพลังงานทั้ง 7 จักระ สลายพลังงานตกค้างเก่าๆ ใช้เป็นธาตุหอมพาหะเชื่อมต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการภาวนา ทำสมาธิ บูชาเครื่องรางวัตถุธาตุกายสิทธิ์ จะขยายฤทธานุภาพเพิ่มทวีคูณ เพิ่มพลังอำนาจในการเนรมิต การจดจำรำลึก เพิ่มญาณหยั่งรู้ในอัตราเร่ง กระตุ้นความสามารถทางจิตผ่านสมาธิระดับลึก

** เครื่องหอมรสายธาตุ ถูกใช้บูชาเพื่อเชื่อมวิญญาณธาตุกับพลังงานศักดิ์สิทธิ์มากว่าพันปี ด้วยภูมิธรรมปัญญาโบราณที่มองทุกสรรพสิ่งเป็นพลังงาน ความไร้รูป ไร้ขันธ์ พลังงานที่ยึดโยงเชื่อมต่อถึงกันทั้งกาลจักร อันไร้กาลเวลา น้ำมันรสายนะปลุกเสกปรุงจากเครื่องหอมเครื่องระสายยาอันวิเศษ มีคุณทางอายุรเวท เป็นธาตุหอมบริสุทธิ์มีความเข้มข้นสูง มีกลิ่นหอมแน่นหนักจากยางไม้ และเครื่องกะลัมพัก ออกฤทธิ์ให้สมองโล่ง จิตใจสงบ เพิ่มคลื่นความถี่ชี่และปราณได้อย่างรวดเร็ว ( บางท่านอาจไม่คุ้ยเคยกลิ่นในช่วงแรก ๆ เพราะพลังงานแตกต่างกัน เพียงไม่กี่วันก็จะรู้สึกหอม และสงบเงียบ เกิดสมดุลของพลังงาน ) **

น้ำมันรสายนะ

ธาตุหอมกายสิทธิ์เดินวิชาธาตุปลุกเสกตามคัมภีร์เครื่องรสายยา เครื่องหอมชั้นสูงศักดิ์สิทธิ์สูงค่าที่ถูกใช้ในการบูชาพระเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาแต่โบราณ 5 อย่าง ประสิทธิพุทธมนต์ชั้นสูงสุดแห่งอาการะวัตตาสูตร สมดุลหยินหยางด้วยสมดุลธาตุอำนาจแห่งจันทร์และอาทิตย์ ปลุกเสกเดินธาตุในขันทองคำนับแต่ยามอรุณรุ่งเมื่อแดดกล้าจึงลาออก ย้ายลงขันเงินปลุกเสกเรียกธาตุรับแสงพระจันทร์ข้างขึ้นแล้วลาออกก่อนอรุณรุ่ง เพื่อสมดุลธาตุแห่งพลังฟ้า พลังดิน พลังน้ำ พลังลม พลังไฟ และวิญญาณธาตุอย่างยิ่งยวด เกิดพลังแห่งความอุดมสมบูรณ์อย่างสุดประมาณ อำนาจเนรมิต ความเป็นไปได้อันไม่มีสิ้นสุด เมื่อนำไปใช้กับการภาวนา อธิษฐานจึงบังเกิดผลดลบันดาลได้ตามปรารถนา

เสกคาถาเรียกธาตุ ปลุกธาตุ เสกน้ำมันก่อนใช้ทุกครั้ง

– ว่าดังนี้ 3 คาบ –

นะ  โม  พุท  ธา  ยะ
นะ  มะ  พะ  ทะ
จะ  ภะ  กะ  สะ
นะ  มะ  มะ  นะ
พะ  อะ  อะ  นะ
นะ  อุ  อุ  นะ

- เดินปราณเชื่อมวิญญาณธาตุ -

ล้างพลังงานติดค้าง หายใจเข้าให้ลึกดึงกลิ่นธาตุหอมขึ้นจักระ 7 กลางศีรษะ หายใจออกยาว ดึงกลิ่นธาตุหอมผ่านเส้นกลางลำตัวและไหลลงไปถึงสุดปลายเท้า จะรู้สึกถึงกระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านตลอดเส้นกระดูกสันหลัง ทำเช่นนี้ 12 รอบ พุทธมนตราสรรพคาถาศักดิ์สิทธิ์ที่ประสิทธิ์ไว้ในธาตุหอม ” น้ำมันรสายนะ “ จะไหลเข้ากระแสปราณ สลายพลังงานลบแรงกรรมวิบากที่ยึดเกาะติดค้าง เมื่อปราณบริสุทธ์ กายจึงศักดิ์สิทธิ์ จิตจึงศักดิ์สิทธิ์ วัฎจักรธาตุในกายจึงเกิดสมดุลธาตุเกิดประจุพลังชีวิตอย่างยิ่งยวด จิตจะสงบนิ่งได้อย่างรวดเร็ว

พุทธานุภาพธาตุหอมกายสิทธิ์ น้ำมันรสายนะ

กลิ่นแห่งธาตุหอมกายสิทธิ์ที่แผ่ฟุ้งออกไป มีพลังอำนาจประหนึ่งเสียงสวดสาธยายมนต์อาการะวัตตาสูตร เกิดรัศมีเป็นเกราะแก้วปกป้องคุ้มครองทั้งสามโลกธาตุ ดลบันดาลทุกสรรพสิ่งให้สมปรารถนาเพียงจิตระลึก ปลุกจิตเดิมแท้ให้ตื่น เรียกขานความจำได้หมายรู้ของจิตวิญญาน เป็นธาตุหอมที่มีคุณวิเศษอนันต์นัปการครอบจักรวาล พระอาจารย์ท่านเสกสร้างไว้ให้ใช้บูชาภาวนาอธิษฐานจิตร่วมกับยันต์เก้ากุ่ม ในยามเดินญาน ภาวนา ทำสมาธิ สร้างมโนมยิทธิจิตตานุภาพ นำจิตเข้าสมาธิระดับลึก จะเสกสร้างบันดาลให้ภาพแห่งจิตอธิษฐานนั้นปรากฏได้อย่างรวดเร็ว และคุ้มครองป้องกันภัยทั้งปวงและการจู่โจมทางจิตทั้งปวง

กลิ่นแห่งทิพย์ พาหะสื่อสารทางจิตกับโลกทิพย์ เทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และพลังฟ้าพลังดิน
ช่วยให้จิตสงบเข้าสู่สมาธิระดับลึกได้ง่าย ใช้หยดใส่ยันต์เก้ากุ่มขณะภาวนาทำสมาธิ หรือหยดใส่เครื่องรางศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ เพื่อบูชาและสื่อสารทางจิต
ธาตุหอมศักดิ์สิทธิ์จะสลายพลังงานร้าย พลังงานลบ ปรับภพยกภูมิ
ชำระออร่า เพิ่มรัศมีจิตและกายทิพย์
ชำระปราณให้ปลอดโปร่ง
สร้างสมดุลแก่จักระทั้ง 7
เกิดสง่าราศี ออร่าสว่างไสวไปทั้งสามโลกธาตุ
ใช้ทางข่ามคง แคล้วคลาดคงกระพัน
ใช้ทางมหาอำนาจ มหาชนะ ผ่านตลอด เหนือคนตลอด
ใช้ในทางมหานิยม เป็นเสน่ห์ ที่รักใคร่เอ็นดู ชื่นชอบเคารพรักของคนทั้งหลาย
หนึ่งหยดบนยันต์เก้ากุ่มพกติดตัวไว้ให้กลิ่นกำจาย เป็นเกราะแก้วมนต์วิเศษคุ้มครองตลอดเวลา
หนึ่งหยดบนยันต์เก้ากุ่มพกติดตัวไว้ให้กลิ่นกำจาย ไปเจรจากับใคร สำเร็จทุกเรื่องทุกคราว
แต้มเพียงปลายเข็มที่ตาที่สาม กึ่งกลางคิ้ว ยามบนบานศาลกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะสำเร็จได้ดั่งประสงค์
แต้มเพียงปลายเข็มที่คิ้วทั้งสองข้าง และกึ่งกลางศรีษะ เสกสาปกายเนื้อ กายทิพย์ ให้ศักดิ์สิทธิ์ตลอดวัน
หนึ่งหยดบนหมอน นอนหลับไม่ฝันร้าย กำหนดความฝันได้ให้เห็นสิ่งดีสิ่งชอบสิ่งที่ปรารถนา
หนึ่งหยดที่เขา หนึ่งหยดที่เรา เขาจะรักใคร่เอ็นดูเป็นมหากัลยาณมิตรที่ดีกับเรา
แต้มเพียงปลายเข็มบนแบ้งค์ในกระเป๋าสตางค์ เรียกเงิน เรียทรัพย์สมบัติลาภผลให้เข้ามิขาด
ใช้เสริมพลังจิต พลังใจ หนึ่งหยดทากลางอกช่วยขับไล่ความวิตกกังวลใจ เพิ่มพลังสติ ปัญญา ความมั่นใจ
ใช้แก้พิษสัตว์ต่างๆ ไฟไหม้น้ำร้อนลวก มีดบาด งู ตะขาบ (จักเข็บ) แมลงป่อง ผึ้งกัดต่อย ให้อธิษฐานจิตถึงครูบาอาจารย์ แล้วทาน้ำมันรอบๆปากแผล บาดแผลนั้นก็จะหายโดยเร็ว
” น้ำมันรสายศาสตร์ ” นี้พุทธานุภาพครอบจักรวาล เด่น ดี พันช่องพันปราการ เพียงสาธยายคาถาอธิษฐานจิตก่อนใช้ทุกครั้ง ส่งกระแสจิตระลึกถึงครูบาอาจารย์และพลังธรรมชาติทั้งปวง ก็จะสำเร็จ สัมฤทธิ์ผล สมความมุ่งมาดปรารถนาได้ทุกปราการ

อานิสงส์พระอาการะวัตตาสูตร

พระอาการะวัตตาสูตรนี้ ผู้ใดท่องได้ใช้สวดมนต์ปฏิบัติได้เสมอ มีอานิสงส์มากยิ่งนักหนา แม้จะปรารถนาพระพุทธภูมิ พระปัจเจกภูมิ พระอัครสาวกภูมิ พระสาวิกาภูมิ จะปรารถนามนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ นิพพานสมบัติ ก็ส่งผลให้ได้สำเร็จสมความปรารถนาทั้งนั้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ได้เป็นพระพุทะเจ้า มีปัญญามากเพราะเจริญพุทธมนต์บทนี้

พระอาการะวัตตาสูตรนี้ ผู้ใดท่องได้ใช้สวดมนต์ปฏิบัติได้เสมอ มีอานิสงส์มากยิ่งนักหนา แม้ปรารถนา พระพุทธภูมิ พระปัจเจกภูมิ พระอัครสาวกภูมิ พระสาวิกาภูมิ จะปรารถนามนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ นิพพานสมบัติ ก็ส่งผลให้ได้สำเร็จสมความปรารถนาทั้งนั้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ได้เป็นพระพุทธเจ้า มีปัญญามากเพราะเจริญพุทธมนต์บทนี้ ถ้าผู้ใดปฏิบัติได้ เจริญได้ทุกๆวัน จะเห็นผลความสุขเกิดขึ้นเอง ไม่ต้องมีผู้อื่นบอกอานิสงส์ แสดงว่าผู้ที่เจริญพระสูตรนี้ครั้งหนึ่ง จะคุ้มครองภัยอันตราย 30 ประการ ได้ 4 เดือน ( คือภัยอันเกิดแต่ งูพิษ สุนัขป่า สุนัขบ้าน โคบ้าน และโคป่ากระบือบ้าน และกระบือเถื่อนพยัคฆะ หมู เสือ สิงห์และ ภัยอันเกิดแต่คชสารอัสดรพาชี จตุรงคชาติของพระราชาผู้เป็นจอมของนรชนภัย­อันเกิดแต่น้ำ และเพลิง เกิดแต่มนุษย์ และอมนุษย์ ภูตผีปิศาจ เกิดแต่อาชญาของแผ่นดิน เกิดแต่ยักษ์กุมภัณฑ์และคนธรรพ์อารักขเทวด­า เกิดแต่มาร ๕ ประการที่ผลาญให้วิการต่าง ๆเกิดแต่วิชาธรผู้ทรงคุณวิทยากร และภัยที่จะเกิดแต่มเหศวรเทวราชผู้เป็นใหญ่­ในเทวโลกรวมเป็นภัย ๓๐ ประการ)

ผู้ใดเจริญพระสูตรนี้อยู่เป็นนิจ บาปกรรมทั้งปวงก็จะไม่ได้ช่องหยั่งลงสู่สันดานเว้นแต่กรรมเก่าตามมาทันเท่านั้น ผู้ใดอุตสาหะตั้งจิตตั้งใจเล่าเรียน ได้ใช้สวดมนต์ก็ดี บอกเล่าให้ผู้อื่นเลื่อมใสก็ดี เขียนเองก็ดี กระทำสักการะบูชา เคารพนับถือพร้อมทั้ง ไตรทวารก็ดี ผู้นั้นจะปรารถนาสิ่งใดก็จะสำเร็จทุกประกา­ร ท่านผู้มีปรีชาศรัทธาความเลื่อมใส จะกระทำซึ่งอาการะวัตตาสูตร อันจะเป็นที่พักผ่อนพึ่งพาอาศัยในวัฎฎะกันดาร ดุจเกาะแลฝั่งเป็นที่อาศัยแห่งชนทั้งหลายผู้สัญจรไปมาในชลสาครสมุทรทะเลใหญ่ฉะนั้น อาการวัตตาสูตรนี้ พระพุทธเจ้า28 พระองค์ที่ปรินิพพานไปแล้วก็ดี พระตถาคตพุทธเจ้าของเราปัจจุบันนี้ก็ดี มิได้สละละวางทิ้งร้างให้ห่างเลยสักพระองค์เดียว ได้ทรงเจริญรอยตามพระสูตรนี้มาทุกๆพระองค์ จึงมีคุณานุภาพยิ่งใหญ่กว่าสูตรอื่น ไม่มีธรรมอื่นจะเปรียบให้เท่าถึง เป็นธรรมอันระงับได้โดยแท้

ผู้ใดเจริญพระสูตรนี้อยู่เป็นนิจ บาปกรรมทั้งปวงก็จะไม่ได้ช่องหยั่งลงสู่อบายภูมิเว้นแต่กรรมเก่าตามทัน ผู้ใดอุสาหะตั้งจิตตั้งใจเล่าเรียนได้สวดมนต์ก็ดี บอกเล่าผู้อื่นให้เลื่อมใสก็ดี เขียนเองก็ดี กระทำสักการบูชาเคารพนับถือ พร้อมทั้งไตรวาทก็ดี ผู้นั้นจะปรารถนาสิ่งใดก็จะสำเร็จทุกประการ

ทั้งปิดบังห้ามก้นไว้ไม่ให้ไปสู่ทุคติกำเนิดก่อนโดยกาลนาน 90 แสนกัลป์ สำเร็จไตรวิชชาและอภิญญา 6 ประการ ยังทิพจักษุญาณให้บริสุทธิ์ ภัยอันตราย ศัตรู หมู่ปัจจามิตร ไม่อาจจะมาครอบงำย่ำยีได้ มีกำลังมากแรงขยันต่อยุทธนาข้าศึกศัตรูหมู่ไพรีไม่ย่อท้อในภพเบื้องหน้า บริบูรณ์ด้วยโภคสมบัติ ทั้งจะมีฉวีวรรณผ่องใส มีจักษุประสาทรุ่งเรืองงามไม่วิปริตแลเห็นทั่วทิศที่สรรพรูปทั้งปวง มีปัญญาฉลาดเฉียบแหลมว่องไวสุขุมละเอียดลึกซึ้ง อาจรู้ทั่วถึงอรรถธรรมด้วยกำลังปรีชาญาณอวสานที่ชาติสุดท้ายก็จะได้บรรลุพระนิพพาน

บุคคลผู้นั้นเกิดในภพใดๆก็จะบริบูรณ์ในการบริจาคทานไม่เบื่อหน่าย ไม่มีโรค-พยาธิเบียดเบียนสรรพอันตรายความจัญไร ภัยพิบัติก็จะสงบระงับดับคลายลงด้วยคุณานิสงค์ผลที่ได้สวดมนต์

อันผู้ใดได้สดับฟังพระสูตรนี้ จะมีประสาทจิตผ่องใส ใกล้จะตายไม่หลงสติ จะดำรงสติไว้ทางสุคติ เสวยสุขสมบัติตามใจประสงค์..

ติดต่อบูชา LINE : @namotasa