จุดเทียนคู่ชีวิตสมพงษ์ดวงชะตากับคุณย่าทวด-คุณปู่ทวด ตลอดปี ชะตาชีวิตเด่นดี มั่งคั่งร่ำรวย เป็นมหาเศรษฐีหมดหนี้สมปรารถนา

ทุกดวงจิตวิญญาณมีทางเลือกเป็นเอกสิทธิ์ของตนเอง เวทย์วิชานั้นก็เป็นศิลปะศาสตร์ทางจิตแขนงหนึ่งของชะตาชีวิต พลิกแพลงใช้ได้ตามปรารถนา จะทำอะไรก็ได้ที่ทำให้ชีวิตเป็นสุข บรรลุกิเลสประสบความสมปรารถนา โดยรักษากฎ
“การไม่ก้าวล่วงบุคคล สัตว์ สรรพคลื่นจิตวิญญาณใด” ก็สามารถ
กระทำได้หมดตามประสงค์

คุณเจ(นามสมมุติ ประสบการณ์จริง) ทักมาถามหมิงมาว่า.. ต้องการจุดเทียนสมพงษ์ดวงชะตากับคุณย่าทวด และคุณปู่ทวด ที่เสียชีวิตไปแล้ว คุณเจบอกว่า.. รักคุณย่าทวดและคุณปู่มาก ชีวิตครอบครัวตอนท่านทั้งสองมีชีวิตอยู่ ครอบครัวอบอุ่นมั่นคง ฐานะร่ำรวยมาก ท่านเป็นที่รักของคนทั่วไปเป็นผู้มีวาสนาดีมีบารมีอำนาจมาก อยากจุดเทียนคู่ชีวิตสมพงษฺ์ชะตากับดวงท่านทั้งสอง ขอให้มาค้ำชะตาตนเอง

จิตวิญญาณเป็นอมตะ เป็นพลังงานที่ไม่สูญไม่สลายไป
สิ่งที่หายไป ก็เพียงกายเนื้ออันเป็นเพียงการประชุมธาตุเท่านั้น
ศาสตร์แห่งจิตวิญญาณ หรือเวทย์วิชานั้นทำงานกับพลังงานจิตวิญญาณ กายทิพย์ กายในภาคพลังงานที่สามารถส่งตรงถึงกันได้ทุกภพภูมิ ทุกมิติระดับชั้นใน
มหาจักรวาล เราสามารถเปิดจิตเชื่อมกระแสบุญบารมีสายใยวิญญาณ-พลังงานทั้งหมดที่เราปรารถนาได้ในมหาจักรวาล

เราอยากเป็นเหมือนใคร ให้เอาตัวเองไปอยู่ในลัคนาของเขา เป็นสิ่งแวดล้อมของเขา พลังงานของเขาจะซ้อนทับพลังงานเรา เพราะออร่าแสงกายทิพย์ที่เรามองไม่เห็นแต่มีอยู่จริงนั้น แผ่แสงออกไปหลายเมตรตามกำลังบุญบุคคล พลังงานบุคคลอื่น สิ่งศักดิ์สิทธิ์ชั้นสูงสุดแรงคุณแรงครูแรงมหาพุทธานุภาพ เรายังอัญเชิญมาได้ แล้วปู่ย่าทวดของเรา ซึ่งเป็นสายใย DNA เดียวกับเราก็ย่อมเป็นได้ทำได้ สิ่งใดเกิดกับเราย่อมสะท้อนถึงท่าน สิ่งใดเกิดแก่ท่านย่อมสะท้อนถึงเรา การอัญเชิญคุณแห่งท่านมาผูกดวงสมพงษ์ชะตาด้วยจิตนอบน้อมกตัญญู รัก เคารพ ศรัทธาในคุณความดีของท่าน เมื่อยิ่งทำย่อมยิ่งดี ยิ่งทำยิ่งรวย เชิญกระแสบุญญานุภาพของท่านมาสถิตย์แก่เรา ซึ่งประเพณีโบราณมากมายล้วนอ้างอิงพลังงานบรรพบุรุษ ป้ายชื่อบรรพบุรุษ รูปถ่าย ภาพเขียน ศาลบรรพชน บุคคลผู้สร้างชื่อเสียงเกียรติยศของวงศ์ตระกูล ล้วนเป็นการเชื่อมพลังงานวิญญาณบรรพบุรุษทั้งสิ้น 

บุคคลใด ครอบครัวทำถูกก็ประสบผลแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยล้นเหลือนาๆ มีกินไม่มีหมด กายเนื้อติดต่อโลกวิญญาณไม่ได้ เพราะมวลกายหยาบหนาหนักความถี่ต่ำกว่า จิตอยู่ในภาคพลังงานไร้มวล จึงติดต่อเชื่อมโยงคลื่นจิตวิญญาณซึ่งอยู่ในรูปพลังงานได้ทั้งหมด 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งอำนาจบุญ กระแสเมตตาบารมี ที่เราสามารถสร้างและส่งไปถึงได้ทุกภพทุกภูมิ อีกทั้งเรายังสามารถน้อมนำอัญเชิญบุญญาบารมีจากทุกๆ ภพภูมิมาสู่ชะตาชีวิตของเราได้ ด้วยอำนาจการเชื่อมโยงทางจิต จิตเดินทางได้เร็วที่สุดและไปได้ถึงทุกๆ ภพภูมิ จิตถึงไหนกายถึงนั่น อยากให้กายรับสิ่งใด เปิดจิตส่งใจไปถึงก่อนแล้วกายจะหาทุกวิถีทางให้ไปถึงได้ นี่แหล่ะ “อำนาจแห่งจิต ฤทธิ์แห่งใจ”

การจุดเทียนสมพงษ์ชะตา ก็คือการแสดงเจตจำนงของจิตวิญญาณอย่างหนึ่ง ว่าเราต้องการเป็นเหมือนใคร ดวงชะตาเช่นใด เราย่อมสามารถเชื้อเชิญพลังงานของท่านเหล่านั้นมาสมพงษ์สถิตย์แก่เราได้ จุดเทียนบูชาสมพงษ์ผูกดวงชะตากับผู้มีบุญบารมีเป็นผู้มีจิตงดงามเพียบพร้อม ย่อมเป็นคลื่นความถี่ระดับสูงดึงดูดดวงชะตาเราขึ้นไปเสมอ แช่น้ำเน่า ยิ่งเป็นบรรพบุรุษที่เรารักและรักเราด้วยแล้ว ผลนั้นย่อมประเสริฐเกิดตามประสงค์

มิติภูมิโลก คือมิติแห่งม่านเงามายาเสกสร้างโดยจิต สรรพสิ่งปรากฏขึ้นด้วยจิตคิด นึก แสดงจิตเจตนา ปรารถนา อธิษฐาน จินตนาการ สิ่งใดจิตคิดไปถึงได้ สิ่งนั้นเป็นได้ ทำได้
มีได้ ปรากฏได้

ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ ไสยศาสตร์ ศาสนา ล้วนเป็นสิ่งที่จิตสร้างขึ้นมาทั้งสิ้นในมิติโลกมายา เมื่อปรารถนาสิ่งใด จิตออกแบบส่งแรงเจตนาออกไป ย่อมสำเร็จได้ตามประสงค์ เมื่อเชื่อว่าใช่ก็ใช่ เมื่อเชื่อว่าได้ก็ย่อมได้ไม่มีผิดตกยกเว้น แม้เชื่อว่าไม่มีเป็นไปไม่ได้ก็ย่อมได้ตามนั้น

สองปีที่ผ่านมา คุณเจจุดเทียนคู่ชีวิตสมพงษ์ดวงชะตากับคุณย่าทวด-คุณปู่ทวด ครบสำเร็จทุกฤกษ์ตลอดมา ชะตาชีวิตยกขึ้น ดวงชะตาดีขึ้นสูงส่งขึ้น เดินตามรอยชะตาคุณย่าทวด-คุณปู่ทวด สางปัญหาชีวิตและธุรกิจได้ลุล่วง ประสบความมั่งคั่งร่ำรวยสำเร็จ พบคู่ค้าชั้นดีเป็นเทวดาหนุนดวงชะตาเสริมบารมี ค้าดีขายได้ จับธุรกิจอันใดก็สำเร็จมีผู้ค้ำคูณสนับสนุน บุญ ทาน ศีล ภาวนา สมาธิ สร้างเสริมส่งถึงบรรพบุรุษมิเคยขาด หนี้สินที่เคยพอกพูนแปรเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินสมบัติ ผลกำไร ขยายธุรกิจมั่งคั่งร่ำรวยสำเร็จสมประสงค์ตามปรารถนาทุกปราการ ด้วยสัจจะ-วิริยะ ที่เพียรรักษาและกระทำตลอดมา

เทียนคู่ชีวิตสมพงษ์ดวงชะตา จุดบูชาร่วมกับคู่รัก คู่ชีวิต คู่ค้า คู่ความ เจ้านาย บริวารที่ให้ผลประโยชน์แก่ชะตา เทวดาประจำดวง บิดามารดา บุคคลอันเป็นที่รัก และผู้ค้ำคูณสนับสนุนดวงชะตา สามารถจุดเทียนบูชาสมพงษ์ดวงชะตาได้ทั้งหมด สร้างบุญร่วมกัน ใส่บาตรร่วมขัน สมพงษ์ดวงชะตาร่วมกันด้วยมหาพุทธานุภาพ-อำนาจแห่งบุญญานุภาพอันสูงสุด แห่งเทียนบูชา เทียนนวเคราะห์­_มหาเศรษฐีทั้ง๙ พุทธเวทย์มายาการล้านนา เสกสร้างสรรพสิ่งสำเร็จได้ด้วยอำนาจแห่งจิตเจตนา เทียนบูชา ภูมิปัญญาแรงคุณแรงครูโบราณ

ทำบุญร่วมชาติ ใส่บารตรร่วมขัน จุดเทียนชะตาเสริมดวง สะเดาะเคราะห์ สืบชะตาร่วมกัน แผ่บุญบารมี-อโหสิกรรมต่อกันไปถึงทุกภพภูมิ ดับเคราะห์สลายวิบากกรรมทั้งปวงที่ร่วมผูกไว้ ให้เกิดเมตตา-กรุณา-รักใคร่ เกิดมหาสติ-มหาปัญญา เกื้อหนุนดวงค้ำคูณชะตาต่อกัน ด้วยอิทธิอำนาจแห่งบุญฤทธิ์ จะเสริมดวงหนุนชะตาคู่ชีวิตให้เจริญโชคลาภ ความมั่งคั่ง-ร่ำรวย-สำเร็จ บังเกิดโภคทรัพย์มหาสมบัติบริบูรณ์ ทำมาค้าขึ้น ประสบความสุข-ความเจริญรุ่งเรืองแก่ชีวิต ฤทธานุภาพแห่งยันตราเทวดานวเคราะห์ จะสมดุลสัมพันธ์ทางรังสีดาวพื้นดวงของสองชะตา ให้ค้ำคูณหนุนกัน สมพงษ์เรือนชะตา-ราศี โทษจากดาวทั้งปวงกระทบดวงชะตามิได้ พาผ่านพ้นเคราะห์หามยามร้าย กลับร้ายให้กลายดี ลดเคราะห์สะเดาะเวร-กรรมที่พันผูกกันไว้ ให้ลดกำลังไป สูญไป สลายไปด้วยอำนาจแห่งพุทธคุณบุญฤทธิ์สมพงษ์ดวงดาว

สัมพันธ์ใดจะชุ่มเย็นสุขใจ เท่าบุญสัมพันธ์-สัมพันธ์แห่งบุญนั้นไม่มี กรรมคือแรงดึงดูดสองดวงชะตาเข้ามาสัมพันธ์ผูกพันกัน ทั้งกรรมด้านดีงาม และกรรมด้านร้ายที่ร่วมกระทำด้วยกันมาหลายชาติหลายภพ กรรมเก่าเกิดไปแล้วเป็นอดีตกลับไปแก้ไขไม่ได้ แต่กรรมทั้งหมดแก้ได้ด้วย “บุญปัจจุบัน” เพราะปัจจุบันกำหนดอนาคต เราในวันนี้เกิดจากการกระทำของเราเมื่อวาน และเราในวันนี้ก็คือการสร้างเหตุให้ปรากฏผลแก่วันพรุ่งนี้เช่นกัน

✦ หากปรารถนาคู่สมพงษ์มีดวงสัมพันธ์อันสันติสุขมั่งคั่งร่ำรวย ทั้งจากคู่รัก คู่มิตร คู่ค้า คู่ความ บิดามารดาบุตรบริวาร เจ้านาย พึงหมั่นสร้างบุญฤทธิ์ อธิษฐานจิตจุดเทียนบูชา ❛เทียนคู่ชีวิตนวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙❜ ขึ้นผูกชะตาวาสนา ลดเคราะห์สลายกรรมต่อกัน เจริญเมตตาอธิษฐานจิต เสริมดวงหนุนชะตาราศี สร้างบุญบารมีสร้างกรรมดีร่วมกัน สร้างบุญปัจจุบันสมพงษ์ชะตาชีวิต ให้ประสบความสุขรุ่งเรือง ชะตาเด่นดวงดี สลายสัญญา สาบาน กรรมวิบากคำสาปแช่ง ความผูกพยาบาทอาฆาต ทั้งที่จำได้และจำไม่ได้ ทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจ ให้สูญไป สลายไป เป็นโมฆะกรรมแสดงผลไม่ได้ เมื่อแรงบุญปัจจุบันมีอำนาจเหนือกรรมเก่า ย่อมเกิดสมพงษ์ดวงชะตา เปลี่ยนเจ้ากรรมนายเวรให้เป็นมิตร เปลี่ยนมิตรเป็นมหามิตรชเปลี่ยนคู่กรรมให้เป็นคู่บุญ-คู่บารมีมหาเศรษฐี ยกดวง ยกชะตาให้สูงส่งสูงสุด ประเสริฐเป็นเลิศเหนือดวงชะตาเดิม มีความรักใคร่เมตตา กรุณาปราณี เป็นมหากัลยาณมิตรจิตอารีย์ต่อกัน ดวงสมพงษ์ด้วยบุญสัมพันธ์เกื้อกูลหนุนดวงเสริมชะตาต่อกัน  ยกภพยกภูมิไปสู่ความมั่งคั่ง ร่ำรวย สำเร็จสมปรารถนาสูงสุดทั้งทางโลก และทางธรรม เป็นคู่แก้ว คู่บุญญาบารมี เจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์เป็นมหาเศรษฐีใจบุญในชาตินี้และทุกภพชาติสืบไป ตราบนิพพานภูมิ

คู่บุญคู่บารมี คือคู่บุคคลที่เคยร่วมสร้างบุญ ทาน ศีล ภาวนา กรรมดีบุญประโยชน์ร่วมกันมาหลายชาติหลายภพ เคยมีจิตเมตตาเอื้ออารีย์ต่อกัน ให้อโหสิกรรมถอนสัญญาต่อกันมาแล้วในภพภูมิก่อน เมื่อจิตวิญญาณจรมาพบกันในภูมิใดภูมิหนึ่ง คู่บุญย่อมมีดวงสมพงษ์กัน มีสัมพันธ์รังสีดวงดาวเกื้อกูลกัน ทำการสิ่งใดก็ถูกต้อง ถูกตรง ถูกที่ ถูกทาง ถูกคน ถูกเวลา พากันไปทางเจริญทางสว่าง มีมหาสติ_มหาปัญญา เหนี่ยวนำชะตาชีวิตไปสู่ความสูงส่ง แคล้วคลาดผ่านเคราะห์ ประสบสันติสุขรุ่งเรือง มั่งคั่งร่ำรวย บุญธรรมกรรมดีหนุนเนื่องค้ำคูณคุ้มครอง
ดลบันดาลความสำเร็จสมปรารถนาเข้ามาปรากฏแก่ชะตาชีวิต

คู่กรรมคู่เวร กรรมที่ร่วมสร้างต่อกันไว้ ดึงดูดให้สองชะตาเข้ามาสัมพันธ์กัน อาจเป็นในรูปคนรักใคร่ พ่อแม่บุตรหลาน เจ้านาย คู่ค้า ศัตรู หมู่มิตร เจ้ากรรมนายเวรชั้นร้ายๆ มักอยู่ใกล้ตัวที่สุด เป็นคนที่รักที่สุด มีอำนาจกับชีวิตที่สุด ตัดไม่ขาดหนีไม่ได้ สร้างความขัดใจเคืองแค้น เจ็บปวดทรมานใจต่อกันอย่างไม่สิ้นสุด ทำกิจการใดก็ตกต่ำย่ำแย่หนี้สินล้นพ้นเพิ่มพูน ไม่ซื่อสัตย์ ไม่เมตตากัน เฝ้าแหนงหน่าย มองร้ายมองลบ นอกใจ มากอุปสรรคปัญหา ไร้ความสุขสงบในสัมพันธ์ชีวิต สัมพันธ์รังสีดวงดาวจึงแสดงรังสีร้าย-ดวงฆาตต่อกัน หากจบภพชาติไปโดยไม่เกิดอโหสิกรรมต่อกัน ประสบการณ์ซ้ำๆ ก็จะย้อนย้ำกลับมาเกิดซ้ำอีกไม่สิ้นติดตามไปทุกชาติภพ โดยอาจเปลี่ยนรูป เปลี่ยนนาม แต่ประสบการณ์ความเจ็บปวดจุกอกทุกข์ทรมารเหมือนเดิม เพิ่มเติมคือหนักขึ้นตามกำลังการซ้อนชาติซ้อนภพซ้อนกำลังกรรม !!!

คู่เวรคู่กรรม คือครูกรรมใหญ่ทางจิตวิญญาณ ที่แม้ตัดกรรมลงได้ด้วยความเข้าใจ เมตตา อโหสิ สร้างบุญแผ่บุญต่อกันได้ด้วยใจจริง ครูกรรมนี้ก็จะกลับกลายเป็นคู่บุญบารมี กัลยาณมิตรจิตอารีย์คอยเกื้อหนุนค้ำดวงกัน รอบตัวเรา…ล้วนมากมายไปด้วยเจ้ากรรมนายเวร ที่เป็นภาพสะท้อนออกมาจากจิตใต้สำนึกของเราทั้งสิ้น เราคือผู้สร้างเขาเหล่านั้นขึ้นมาเอง จะสร้างกรรมต่อกันเพิ่มต่อไป หรือจะแก้กรรมตัดกรรมให้สูญสิ้นสลายไป “เรา” ซึ่งเป็นผู้สร้างขึ้นเองย่อมมีศักดิ์และสิทธิ์ตัดกรรมนั้นได้เองเต็มกำลัง

สองดวงชะตา  ┇ สร้างบุญร่วมกันมาน้อย สร้างกรรมร่วมกันไว้มาก ย่อมปรากฏอุปสรรคปัญหานานาแก่สองชะตาชีวิต จากเชื้อกรรมอันหนักหน่วงถ่วงรั้งฉุดชะตาชีวิตให้ตกต่ำย่ำแย่ ขัดใจ วิวาท สร้างปัญหาความเจ็บปวดทรมานใจต่อกันไม่สิ้นสุด ไม่หยุดหย่อน

สองดวงชะตา  ┇ สร้างบุญร่วมกันไว้มาก เคยใส่บาตรร่วมขัน เคยหมั่นสร้างบุญ-อธิษฐาน-ภาวนาร่วมกัน สองชะตาย่อมปรากฏดวงสมพงษ์ทางรังสีดาวสัมพันธ์กันด้านดี เรื่องดีนานัปการจึงปรากฏแก่ชะตาชีวิต เกิดความราบรื่นชุ่มเย็น รักใคร่เมตตาเอ็นดู เกื้อกูลค้ำชูช่วยเหลือ ค้ำดวงค้ำชะตากัน อยู่ดีมีสุขสวัสดี

✦ การแก้กรรมระหว่างสสาร-ต่อ-สสารในโลกภูมินั้น มีช่องว่าง ระยะทาง และกาลเวลาเป็นม่านพรางหน่วงรั้ง ทั้งยังมีอัตตาอันหนาหนักซ้อนทับอีกหลายอีกชั้น การสลายกรรมให้สิ้นไปนั้นย่อมต้องใช้กำลังกายกำลังจิตมากมหาศาล เปรียบได้ดั่งการเปลี่ยนเส้นทางแม่น้ำใหม่ แต่การแก้กรรมสลายพลังงานลบร้ายในโลกวิญญาณนั้น ไร้ช่องว่าง ระยะทาง กาลเวลา ทุกสิ่งที่แรงจิตคิดได้ สิ่งนั้นเกิดปรากฏทันที (ดั่งเช่นวิญญาณคนตายที่ไร้กาย เมื่อคิดถึงใคร สถานที่ใด ก็จะไปปรากฎเบื้องหน้านั้นได้ทันที ) เมื่อสร้างประสบการณ์บุญงามความดีทางจิตวิญญาณอันเป็นภาคกายทิพย์บ่อยๆ ซ้ำๆ ความถี่จิต-กายเนื้อ-กายทิพย์ จะยกระดับขึ้นจนเหนือกรรมและดับสลายกรรมนั้นได้ในที่สุด ด้วยกฎแห่งธรรม_มหาจักรวาลนั้นกล่าวว่า..ความถี่สูงอยู่ที่ใด ความถี่ต่ำๆย่อมอยู่ไม่ได้ ต้องหายสลายไป ความมืดมิดสิ้นหวังหายไปเมื่อแสงสว่างปรากฏ ความโกรธเกลียด-อาฆาต-อิจฉา-น้อยเนื้อต่ำใจ-อนุสัยกิเลสเก่าๆ ที่จิตปรุงแต่งขึ้นมาและตกตะกอน-นอนก้นอยู่ในจิตใต้สำนึกมากมาย จะลอยขึ้นมาเหมือนน้ำกับน้ำมันที่ต่างมวลต่างความถี่ จึงสลายสูญไปด้วยฤทธิ์อำนาจแห่งบุญ ความถี่กายจิตเปลี่ยน กรรมเปลี่ยน ชะตาชีวิตย่อมยกภพยกภูมิเปลี่ยนไป ชะตาพลิกผันกลับร้ายกลายเป็นดี

✦ ยามทุกข์ทรมานกาย-ใจ อันเป็นความถี่ระดับต่ำ เมื่อหมั่นสร้างบุญ ทาน ศีล ภาวนามันตรา แผ่เมตตา ยกโทษให้อโหสิกรรม อันเป็นความถี่ระดับสูง จึงสามารถลดทอน_ผ่อนกำลังกรรมทั้งหลายทั้งปวงลงไปได้ ก็ด้วยประการฉะนี้แล

หากความรัก ความสัมพันธ์บกพร่องไม่สมบูรณ์ ประสบความทรมานทุกข์ยากผิดหวัง-อุปสรรคปัญหารุมเร้าเข้ามาตลอด ล้วนเกิดจากกรรมผูกพันในอดีตของสองจิตวิญญาณ ที่เกิดซ้อนซ้ำมาหลายชาติภพ ยิ่งมากภพชาติ ผลแห่งกรรมยิ่งทวีทับทวีคูณ หนักขึ้น..ยากขึ้น..ตามกำลังกรรมที่ซ้อนชาติซ้อนภพ โอกาสที่จะได้เจอเจ้ากรรมนายเวร หรือเจ้าบุญนายคุณในแต่ละภพชาติมิใช่ง่ายๆ แม้ชาติใดมีโอกาสได้มาเจอกัน นั่นคือโอกาสในการเลือกว่า..จะสร้างเวรก่อกรรมร่วมกันต่อไป ส่งต่อความเจ็บปวดทุกข์ทรมานของดวงวิญญาณผ่าน DNA สายใยวิญญาณต่อไปถึงลูกหลานเผ่าพันธุ์ข้ามภพข้ามชาติกันต่อ หรือ..จะตัดกรรมให้สิ้นสูญด้วยอโหสิเมตตา เจริญภาวนาสร้างบุญญาณบารมีสลายกรรมวิบากต่อกัน เปลี่ยนเจ้ากรรมนายเวรให้เป็นมิตร เป็นคู่เวรคู่กรรม ให้เป็นกัลยาณมิตร คู่บุญคู่บารมี มีชะตาชีวิตสุขสวัสดีสืบไปถึงชั้นลูกหลานเผ่าพงษ์พันธ์ 

ชะตาชีวิตเจอเจ้ากรรมนายเวร พึงอดโทษทุกสถาน ให้อโหสิ สร้างบุญส่งบุญแผ่บุญแผ่เมตตาต่อกัน

ชะตาชีวิตเจอเจ้าบุญนายคุณ พึงรักและกตัญญูแทนคุณ สร้างบุญส่งบุญแผ่บุญแผ่เมตตาต่อเขา

❛ เทียนคู่ชีวิต ❜ คือการที่บุคคลหนึ่ง บูชาฤกษ์จุดเทียนบูชาให้อีกบุคคลหนึ่ง อาจเป็นคู่รัก-คู่ชีวิต บุคคลอันเป็นที่รัก บุคคลในครอบครัว มิตรสหายหุ้นส่วน คู่ค้าคู่ความ เจ้านาย-บริวาร บุคคลที่เราปรารถนาจะสมพงษ์ดวงชะตาทั้งในเรื่องความรักความสัมพันธ์ ธุรกิจการหน้าที่การงาน เพื่อความเจริญรุ่งเรือง อยู่เย็นเป็นสุข สลายแรงต้านแห่งกรรมที่คอยมาตัดทอนความรักความเมตตา ความสุข ความสำเร็จ ถ่วงรั้งความเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งร่ำรวย โชคลาภ โชคดี ความสมปรารถนา นาๆ ให้กลับมาปรองดองรักใคร่ เกื้อกูลเสริมดวงหนุนชะตาต่อกัน มีความสุขความสำเร็จ เจริญรุ่งเรืองร่ำรวยมั่งคั่ง เป็นคู่คิด คู่มิตร คู่แก้ว คู่บุญ เกิดดวงชะตาสมพงษ์ค้ำคูณกันทุกสถาน ทุกกาลเวลา

จิตวิญญาน ให้สิ่งใด สิ่งนั้นย่อมย้อนกลับมาปรากฏแก่ชะตาชีวิตยิ่งใหญ่ขึ้นหลายเท่าทวี
สิ่งนี้คือกฎ คือสัจจธรรม

✦ การสาปแช่งใคร คำสาปจะถูกส่งตรงไปถึงเขาผ่านกระแสปราณจักรวาลที่แผ่สร้านอยู่ทุกอณูมหาจักร คำสาปแช่งเป็นความถี่ระดับต่ำมากๆ หากผู้รับเป็นผู้คิดดี พูดดี อารมณ์ดี ทำดี บุญบารมีมากอยู่ในสถานะความถี่สูง หรือเขามีเครื่องป้องกันทางจิต เครื่องรางวัตถุธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มภัย(ซึ่งสถานะความถี่จะสูงมาก) คำสาปแช่งย่อมทำอันตรายใดใดต่อเขาไม่ได้ ความถี่ต่ำย่อมสะท้อนกลับสู่ผู้ส่งมหาศาลมหาเท่าทัณฑ์ บาปกรรมความถี่ต่ำได้เข้าสถิตย์แก่ผู้ส่งคำสาป นับแต่กาลที่เขาคิดส่งคำสาปแช่งออกไปแล้ว ทั้งยังได้กรรมสะท้อนกลับซ้ำอีก ผลแห่งกรรมย่อมรุนแรงเหลือคณา

การสาปแช่งให้กรรมทัณฑ์หนักหน่วง
❌ การแผ่บุญ แผ่เมตตาบารมี ให้อโหสิกรรมต่อกัน ย่อมสร้างแรงบุญอันยิ่งใหญ่ไม่จำกัดไม่มีประมาณ

การแผ่เมตตา อวยพร สาธุมุทิตาจิต อดโทษให้อภัย ส่งจิตปรารถนาให้เขาได้ดีมีโชคมีชัย สุข สำเร็จ โชคดีมั่งคั่งร่ำรวย แรงจิตนี้ย่อมถูกส่งผ่านกระแสปราณจักรวาลไปถึงเขา เมื่อจิตเขาเปิดเขาย่อมรับได้ทันที (ครูบาอาจารย์จุดเทียนบูชาดวงชะตาแก่เรา ก็แสดงผลเช่นนี้) ผู้ให้และผู้รับย่อมได้รับอิทธิฤทธิอำนาจแห่งบุญบารมีร่วมกัน มหากุศลผลบุญจากทุกชาติภพย่อมสะท้อนสะเทือนเคลื่อนพลังงานเข้ามารวมกัน มหาบุญญาณปัจจุบันแสดงผลปรากฏขึ้นทันที วิบากกรรม_สัญญาเก่า ย่อมแปรผันลดกำลังไป สูญไป สลายไป พลิกผันกลับร้ายกลายเป็นดี

❌ บุคคลผู้หมั่นจุดเทียนบูชาเสริมดวงยกชะตาตนให้ดาวเด่นดวงดี ดวงชะตาเป็นเลิศเหนือชะตาเดิม พึงหมั่นจุดเทียนคู่ชีวิต เสริมดวงยกชะตาให้คนรัก-คู่ครองคู่กันสม่ำเสมอ ชะตาเด่นดวงดีทั้งคู่ย่อมเสริมบุญวาสนาบารมี ยกดวงค้ำชูกันยิ่งๆขึ้นไป ไร้แรงต้านถ่วงชะตาฉุดดวงต่อกัน คนดวงดีเสริมด้วยคนดวงดีย่อมดีทวีคูณ ชีวิตจึงเจริญศรีเจริญสุข มั่งคั่งรุ่งเรืองร่ำรวยยาวนานสืบไป

❛เทียนคู่ชีวิตนวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙❜ จุดให้บุคคลที่ปรารถนาสมพงษ์ดวงชะตาให้เกื้อกูล ค้ำคูณ รักใคร่เมตตา เสริมดวงกับชะตาเรา ทั้งคู่รัก-คู่ครอง คู่ค้า คู่ความ หุ้นส่วน เจ้านาย บริวาร มิตร บริวาร ลูกหลาน บิดามารดา เจ้ากรรมนายเวร คู่เวรคู่กรรม เจ้าบุญนายคุณ คู่แก้วคู่ขวัญ หรือทุกบุคคลที่ต้องการเพิ่มกำลังบุญหนุนดวงชะตาสมพงษ์ต่อกัน

❛ เทียนคู่ชีวิต นวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙ ❜ 
เทียนสองเล่ม สองดวงชะตา อัญเชิญจุดขึ้นบูชาคู่กัน
เทียนบูชาทุกเล่มจัดสร้าง_ปลุกเสกโดยพระอาจารย์กฤษฎา ขันติโก สีเทียนเขียนพระยันต์ฝั่นสายสิณญ์ไส้เทียนชะตา ขึ้นตามดวงชะตาบุคคลโดยเฉพาะเจาะจง เทียนชะตาคือวัตถุธาตุแทนตัว_แทนตน_แทนกายเนื้อกายทิพย์_แทนจิตวิญญาณเจ้าชะตาเทียนบูชา ยันต์ไส้เทียนบรรจุชื่อ_นาม_ดวงชะตากำเนิด เส้นผม ผงเล็บ DNA รหัสพลังงานสายใยวิญญาณของบุคคลที่ไม่มีบุคคลหรือจิตวิญญาณใดซ้ำกันได้เลยในทุกมิติภพภูมิของจักรวาล เป็นวัตถุธาตุเอกสิทธิ์ของแต่ละดวงวิญญาณโดยแท้ ปลุกเสกผ่านรูปขานนามชะตา(รูปภาพคือรังสีดวงวิญญาณ) ตามพิธีกรรมโบราณอันศักดิ์สิทธิ์แห่งพุทธเวทย์ล้านนาครบสูตร อัญเชิญเทียนชะตาขึ้นจุดบูชา ณ.พระธาตุศรีจอมไคล วิหารสะเดาะเคราะห์พระเจ้าพันองค์ แอ่งพลังงานศักดิ์สิทธิ์แห่งเขลางค์นคร ทุกมหาฤกษ์วันอมาวสี วันพระจันทร์ดับกุมอาทิตย์ จุดจบรอบวัฎจักรจันทรคติ เริ่มเสี้ยวแสงใหม่เริ่มต้นวัฎจักรใหม่ของพระจันทร์ วันขึ้น ๑ ค่ำของทุกๆ เดือน

✦ จุดเริ่มต้นวัฎจักรใหม่ของพระจันทร์กับการเปลี่ยนแปลงน้ำในสมอง กาย จิต วิญญาณ โลกและจักรวาล ศาสตร์พระเวทย์โบราณมีความเชื่อว่า ธาตุน้ำอันเป็นธาตุที่เก็บความทรงจำ คำอธิษฐาน ความปรารถนาทั้งหมดของกายทิพย์จิตวิญญาณ จะถูกพลังจักรวาลดึงดูดลงสู่หลุมดำแกนกลางโลก สนามแม่เหล็กพลังอำนาจยิ่งยวด จุดเกิด-จุดกำเนิดสรรพสิ่ง จุดเริ่มต้นดวงชะตาใหม่ จิตใหม่ เซลล์ชีวิตใหม่ การตั้งจิตอธิษฐานในวันพระจันทร์ดับ จึงให้ผลเสมอการอธิษฐานเป้าหมายของดวงวิญญาณก่อนมาเกิด มหาอธิษฐานในวันพระจันทร์ดับจะเสกสร้างบันดาลซึ่งความสมปรารถนาอันอเนกอนันต์  คือที่มาของวันขอเงิน ขอพร ขอโชคลาภความสำเร็จจากพระจันทร์วันอมาวสี(พระจันทร์ดับ) การทำสิ่งดีดี_สิ่งมงคลใดใดในวันอมาวสี ซึ่งถือวันต้นแบบพลังชีวิต จะทำให้ชะตาชีวิตดีงาม สำเร็จ มั่งคั่งร่ำรวย แม้ได้สร้างบุญทำคุณงามความดีมีความสุข ทำการมงคลมหามงคลใดใด สิ่งดี ๆ โชคดี จะเกิดวนซ้ำๆ มั่งคั่งร่ำรวยสำเร็จ มีสุขสมปรารถนาไปตลอดรอบจันทรคติ เหมือนเกิดใหม่ดวงใหม่ชะตาใหม่ เป็นดวงดีชะตาสุดประเสริฐพร้อมมหาอธิษฐานของดวงวิญญาณ อีกทั้งพระเวทย์วิชาสรรพศาสตร์ทางจิตวิญญาณ ก็จะถือเอาวันอมาวสีเป็นวันพลังอำนาจ ที่กายใจจิตรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน คือจุดกุมกันสนิทองศาของพระอาทิตย์และดวงจันทร์ที่เหนี่ยวนำอำนาจดวงดาวทั้งมหาจักรวาลมารวมไว้ สะท้อนมาสู่โลก และมนุษย์ )

เทียนเทวดาล้านนา
❛ เทียนนวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙ ❜
คนดวงตก จุดยกดวงยกชะตา
คนดวงดี จุดแล้วยิ่งดี-จุดแล้วยิ่งรวย

พระอาจารย์กฤษฎาให้ฤกษ์จุดเทียนบูชา ❛เทียนคู่ชีวิตนวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙❜
และ ❛เทียนนวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙❜
เดือนละ 1 ฤกษ์ วันอมาวสีแห่งฤกษ์ ขึ้น 1 ค่ำ ของทุกเดือน 

ประสงค์บูชาฤกษ์จุดเทียนนวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙
แจ้งบูชาฤกษ์ที่นี่ >> https://lin.ee/2Jj9RKH

Line : @namotasa (ติดต่อ : แอดมินคุณหมิง)

มหาอำนาจวันอมาวสี (วันพระจันทร์ดับ)
วันอมาวสี คือวันแห่งการสำแดงปาฏิหาริย์ของทุกศาสตร์ทางจิตมายาวนาน นับเนื่องแต่โบราณกาล จุดดับของพระจันทร์คือจุดรวมพลังอำนาจกาย-จิต-วิญญาณมนุษย์ โลก ดวงดาว และมหาจักรวาลทั้งหมด ดวงอาทิตย์กุมดวงจันทร์สนิทองศา ดึงดูดพลังอำนาจดวงดาวทั้งมหาจักรวาลเข้าสู่จุดศูนย์ พระจันทร์มีอำนาจมากขนาดควบคุมมวลน้ำทั้งหมดในโลก ที่มีสัดส่วนเกิน 75% ของโลกรวมถึงน้ำในร่างกายมนุษย์-พืช-และสัตว์ DNAของน้ำเป็นสิ่งกำหนดลักษณะทางกายภาพของสิ่งมีชีวิตทั้งหมด กายเนื้อคือธาตุดิน กายทิพย์คือธาตุน้ำ “ธาตุน้ำ” เคยเป็นทุกสิ่ง น้ำเคยผ่านไปทุกที่ เก็บองค์ความรู้_ความลับ_ประวัติศาสตร์_ความทรงจำข้ามภพข้ามชาติทุกมิติมาหลายล้านๆ ปี นับแต่ก่อนโลกถือกำเนิดขึ้น เช่นเดียวกับเราที่แบกความทรงจำข้ามภพข้ามชาติไว้กับธาตุน้ำในกาย น้ำกุมความรู้ ความคิด อารมณ์ความรู้สึก บาป บุญ และภูมิปัญญาทั้งหมดไว้

✦ ทุกอารมณ์ ความคิด แรงจิตแรงอธิษฐานถูกบันทึกไว้ในอณูน้ำทั้งหมดในร่างกาย ที่ระเหิดออกจากร่างกายตลอดเวลา รวมกับอะตอมไฮโดรเจน ในละอองไอน้ำที่มีอยู่ทั่วทั้งหมดในอากาศ-อากาสา แทรกซึมไปทั่วผืนดิน ใต้ดิน ชั้นบรรยากาศ บนฟ้าสูงสุด จนลึกต่ำลงสุดแกนกลางโลก เกิดการถ่ายทอดข้อมูล อารมณ์ ความรู้ ความลับ คำอวยพร สาปแช่ง แรงจิตแรงอธิษฐานตลอดเวลา ลึกสุดแกนกลางโลกแอ่งแม่เหล็กไฟฟ้าอันยิ่งยวด มีอำนาจดึงดูดพลังงานทั้งหมดลงไปพร้อมน้ำ และบันทึกไว้ในคืนพระจันทร์ดับ ก่อนจะปลดปล่อยขึ้นมาสูงสุดในวันพระจันทร์เพ็ญ

ภูมิปัญญาโบราณตะวันออก จึงส่งบุญแผ่เมตตาผ่านการกรวดน้ำ ไปถึงทุกมิติ ทุกภพภูมิ

คืนพระจันทร์ดับ น้ำลง จุดพลังอำนาจพระจันทร์ดึงดูดแรงจิต แรงอธิษฐานลงสู่แม่ธรณี บันทึกสัญญา_ความปรารถนา ก่อนแผ่อำนาจทั้งหมดออกไปทั่วโครงข่ายมหาจักรวาล ดึงดูดจับคู่สิ่งที่ความถี่เสมอกันเข้ามาปรากฏเป็นจริง

คืนพระจันทร์เพ็ญ น้ำขึ้น มวลน้ำในกายและน้ำไขสันหลัง วิ่งขึ้นจากต่อมกุณฑาลิณีสุดปลายกระดูกสันหลังเบื้องล่างจุดรวมประจุไฟฟ้ามหาศาล วิ่งขึ้นสู่จักระสูงสุดเบื้องบน(กระหม่อม)ในอัตราเร่ง เพิ่มความเร็วน้ำในสมองอย่างยิ่งยวด การรับรู้จึงเปลี่ยนไป การสำเร็จทางจิตในคืนวันเพ็ญจึงเกิดขึ้นง่ายดาย

❛วันอมาวสี❜ จุดจบรอบจันทรคติเก่าเกิดทุก 29 วันครึ่ง ร่างกายเปลี่ยนผลัดเซลล์ใหม่ทุกๆ 29 วันครึ่ง เรื่องเก่า ชะตาชีวิตเก่า ปัญหาอุปสรรคเก่าๆ ให้มันผ่านไป จบสิ้นไป สลายไปพร้อมจุดพลังอำนาจอันมืดสนิท เมื่อดวงจันทร์กุมอาทิตย์สนิทองศา ก่อนเคลื่อนโคจรเปิดเสี้ยวแสงแรก แสงใหม่ของดวงจันทร์ในรอบจันทรคติใหม่ เกิดพลังชีวิตใหม่ เซลล์ใหม่ ชะตาชีวิตใหม่ด้วยจิตปัจจุบัน พร้อมเป้าหมายแห่งดวงวิญญาณที่กำหนดจิตอธิษฐานขึ้นใหม่ พร้อมบุญบารมีปัจจุบัน คือวันสำแดงปาฏิหาริย์ให้ทุกคำอธิษฐานสมปรารถนา ให้ปรากฏที่นี่ เดี๋ยวนี้ ชาตินี้ นี่คือภูมิธรรมปัญญาความเชื่อโบราณ ที่อิงอาศัยพลังฟ้า-ดิน บันดาลความสำเร็จ ลาภผลสมบัติ ความมั่งคั่งร่ำรวยและความสมปรารถนาทุกสิ่งในวันอมาวสี หรือวันพระจันทร์ดับ

รายละเอียดการบูชาฤกษ์

เทียนเทวดาล้านนา
❛ เทียนนวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙ ❜

✔1.บูชาฤกษ์ ❛ เทียนนวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙ ❜
ให้พระอาจารย์จุดให้ในฤกษ์อมาวสี 1 เล่ม 1 ดวงชะตา

✔2.บูชาฤกษ์ ❛ เทียนคู่ชีวิตนวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙ ❜
ให้พระอาจารย์จุดให้ในฤกษ์อมาวสี 2 เล่ม 2 ดวงชะตา
(หนุนดวงยกชะตาคู่ชีวิต คู่ค้า ให้เป็นคู่สมพงษ์เกิดบุญสัมพันธ์)

✔3.บูชาฤกษ์ ❛ เทียนนวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙ ❜ 15 เล่ม 1 ดวงชะตา
จุดด้วยตนเอง 1 คาบ 15 เล่ม ( ควรบูชาจุดติดต่อกัน 2 คาบ = 1 เดือน )

✔4.บูชาฤกษ์ ❛ เทียนนวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙ ❜ ชุดทวีฤกษ์ 16 เล่ม 1 ดวงชะตา
บูชาให้พระอาจารย์จุดให้ในฤกษ์ 1 เล่ม และบูชาเพื่อจุดด้วยตนเอง 1 คาบ 15 เล่ม
( หรือ 2 คาบ 30 เล่ม )

– แนะนำการบูชาฤกษ์ –

พลิกดวงเปลี่ยนชะตา จุดเทียนบูชาค้ำชะตาตลอดเดือน

✔5.บูชาชุดทวีฤกษ์ และจุดด้วยตนเอง 2 คาบ 30 เล่ม (1 เดือน)
บูชาเทียนชะตาให้พระอาจารย์จุดให้ในฤกษ์ 1 เล่มใหญ่ และบูชาเทียนจุดด้วยตนเอง 2 คาบ 30 เล่มเล็ก จุดติดต่อกัน 1 เดือน (บูชาฤกษ์ขอให้พระอาจารย์ช่วยจุดแทนได้ โดยเจ้าชะตาเจริญภาวนาทำสมาธิในเวลาแห่งฤกษ์ พร้อมพระอาจารย์จุดเทียนบูชา)

แจ้งบูชาฤกษ์ที่นี่ LINE:@namotasa ( แอดมิน : คุณหมิง )

✚ สิ่งที่ต้องส่งให้พระอาจารย์หลังแจ้งบูชาฤกษ์ ✚
1.ชื่อ นามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด เวลาเกิด สถานที่เกิด
2.รูปถ่ายหน้าตรง ไม่ใส่แว่นตา เห็นดวงตาชัดเจน
3.เล็บมือทั้งสิบเล็บ ไม่มียาทาเล็บ ( ตัดส่งมาให้มากที่สุด ผงเล็บจะผนึก 9 ตำแหน่ง ในตารางกลยันต์ )
( กรณีจุดยาวนาน 3 – 9 เดือน ต้องส่งเล็บใหม่ให้พระอาจารย์ทุกเดือน )

❛ เทียนนวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙ ❜  ชุดจุดเอง 1 คาบมี 15 เล่ม เป็นเทียนขี้ผึ้งแท้ขนาดเล็กเพียงปลายนิ้วก้อย ไส้เทียนพันยันต์นวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙ บรรจุชื่อ นาม ดวงชะตาของเจ้าชะตาเทียน และผงเล็บมือทั้งสิบของเจ้าชะตา เทียนแทนตัว_แทนตน_กายทิพย์จิตวิญญานเจ้าชะตา เรียก “เทียนชะตา” ใช้เวลาจุดประมาณ 12-15 นาที พระอาจารย์กฤษฎาปริวรรตจัดสร้างให้มีขนาดเล็ก แต่เปลวไฟสูงใหญ่โชติช่วง เพื่อให้สานุศิษย์ได้นำไปจุดด้วยตนเองได้ง่าย จุดได้สำเร็จ เกิดสมาธิ ณ. ขณะจุดเทียนบูชาอย่างยิ่งยวด ❛ วัตถุธาตุใด ยิ่งเล็กยิ่งสร้างยาก ต้องใช้กำลังสติ อำนาจสมาธิ ประณีตทุกอณูจิต โบราณจึงกล่าวว่า สร้างสิ่งใดยิ่งเล็กยิ่งสร้างยาก ยิ่งมีมหาพุทธานุภาพสูง แรงคุณแรงครูสูงยิ่ง ❜

❛ เทียนนวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙ ❜ พระอาจารย์จุดให้ในฤกษ์ 1 เล่ม เป็นเทียนเล่มใหญ่หนัก 9 บาท ไส้เทียนพันยันต์นวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙ บรรจุชื่อ นาม ดวงชะตาของเจ้าชะตาเทียน และผงเล็บมือทั้งสิบของเจ้าชะตา ปลุกเสกสาธยายมนต์เต็มสูตรจุดบูชาตามพิธีกรรมโบราณล้านนา ณ. แอ่งพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์เขลางค์นคร พระธาตุศรีจอมไคลวิหารสะเดาะเคราะห์พระเจ้าพันองค์

❛ เทียนคู่ชีวิต นวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙ ❜ เป็นเทียนบูชา 2 เล่ม 2 ดวงชะตาคู่ชีวิต คู่สมพงษ์ดวงสัมพันธ์ คู่ค้า คู่มิตร เสริมดวงหนุนดีสร้างบุญร่วมชาติ สร้างบารมีร่วมขันธ์ จุดเทียนสมพงษ์ดวงชะตาร่วมกัน ให้ชีวิตอยู่ดีกินหวาน รักใคร่ปรองดองเมตตาเกื้อกูลกัน ประสบความสุข ความเจริญรุ่งเรืองแก่สองดวงชะตาคู่ชีวิต คู่มิตร คู่ค้า คู่ความ คู่เวรคู่กรรม เมื่อจุดแล้วกรรมเก่าก็บรรเทาจนหายสูญ เกิดกรรมใหม่ที่ดี เกิดบุญบารมีเกื้อกูลค้ำคูณเสริมส่งกัน เปลี่ยนคู่กรรมให้เป็นคู่บุญคู่บารมี

 – อุปเท่ห์คือ – 
เมื่อจุดเทียนบูชาเสริมดวงชะตาตนเองให้เด่นดี ยกขึ้นเป็นดวงชะตาชั้นเลิศ คู่ชีวิตผู้เป็นคู่บุญบารมี หรือคู่เวรคู่กรรมก็ตามแต่ ควรได้จุดเสริมดวงหนุนชะตาให้พลิกฟื้นยกดวงขึ้นไปเสมอกัน เป็นคู่ชีวิตมหาเศรษฐีดวงดีเสมอกัน ค้ำคูณกัน ไม่ฉุดดวงกัน บุคคลดวงดีกับดวงดีมาพ้องดวงชะตากัน ยิ่งเสริมแรงเสริมกำลังแก่กันให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

เทียนคู่ชีวิ จุดให้บุคคลอื่นที่ต้องการเสริมดวงชะตาให้เด่น ดี สมพงษ์เสมอกับดวงเราได้ทั้งหมด ทั้งคู่รักคู่ครอง บุตร หลาน มิตรสหาย หุ้นส่วน บริวาร เจ้านาย คู่ค้า ลูกค้า ลูกความ หรือบุคคลใดใดที่ต้องการให้ดวงเราและดวงเขาสมพงษ์กันในทางเด่นดี มั่งคั่ง ไร้อุปสรรคนาๆ

ประสงค์บูชาฤกษ์จุดเทียนนวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙
แจ้งบูชาฤกษ์ที่นี่ >> https://lin.ee/2Jj9RKH

Line : @namotasa (ติดต่อ : แอดมินคุณหมิง)

You cannot copy content of this page