การกระทำของคนๆ หนึ่ง คือผลโดยตรงจากความคิดของเขา นำไปสู่โชคชะตาของเขา

“ความคิด”
คือพลังอย่างเดียวเท่านั้น ที่สามารถสร้างความร่ำรวยที่จับต้องได้จากสสารที่ไร้รูป

การกระทำของคนๆ หนึ่ง คือผลโดยตรงจากความคิดของเขา นำไปสู่โชคชะตาของเขา

ถ้าเขาควบคุมความคิดได้ การกระทำของเขาก็จะเป็นไปตามความคิด นั่นหมายความว่า “ชะตาชีวิตจะอยู่ในมือเขา” 

การเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณ์ของชีวิต

จึงต้องกำจัดพลังความคิดเก่าๆ ที่ปลูกฝังให้เชื่อในความเป็นไปไม่ได้ ความไม่มี ความไม่สำเร็จ ออกไปให้หมด เพราะผู้ที่จะมั่งคั่ง ร่ำรวย สำเร็จได้ เขาต้องเชื่อมั่นว่า “เขาทำได้ เป็นได้ มีได้” ความเชื่อจะทำให้เขาเห็นภาพความสำเร็จ เกิดการเคลื่อนไหว ลงมือทำ จนสมปรารถนาได้ในที่สุด

เมล็ดพันธ์พืชตกลงพื้นดิน ดีดตัวขึ้นเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหว และในการแสดงออกถึงการมีชีวิตนี้ มันได้ผลิตเมล็ดพันธ์เพิ่มขึ้นอีกนับร้อยพัน เพื่อการดำรงอยู่ต่อไป เพื่อสืบพันธุกรรมต่อไป ชีวิตทวีคูณต้องมีการพัฒนาต่อไป

ภูมิปัญญา ก็อยู่ภายใต้ความจำเป็นที่ต้องมีการขยายเพิ่มต่อไปเรื่อยๆ ความคิดใหม่ๆ จึงเกิดขึ้นอย่างไม่มีสิ้นสุด ขยายวงกว้างออกไป พร้อมประสบการณ์ใหม่ การเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆ ความรู้เหล่านั้นก็ถูกบันทึกสู่ต้นธาตุ-ต้นธรรมแห่งปฐมกาลจักรวาล ความรู้มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งรวมถึง บุญ และ กรรม ด้วยที่ต้องเพิ่มเข้าไปเป็นเงาตามตัว ซึ่งบุญและความรู้นี้ เราสามารถอัญเชิญมาใช้ได้เพื่อบันดาลความสมปรารถนาได้เสมอตลอดเวลา เพราะหากการเกิดมาหลายชาติหลายภพนั้น จิตย่อมสะสมภูมิธรรมความรู้ กรรมขาว บุญบารมีไว้มากมาย ไม่น้อยไปกว่ากรรมดำ

เราต่างก็อยู่ภายใต้แรงกระตุ้นของความปรารถนาของจิต ที่ทำให้เราอยากรู้มากขึ้น ทำมากขึ้น และเป็นมากขึ้น

การจะรู้มากขึ้น ทำมากขึ้น เป็นมากขึ้นได้นั้น เราจำเป็นต้องมีมากขึ้น เราต้องมีสิ่งต่างๆ สำหรับใช้ เราจะได้เรียน ได้ทำ ได้เป็น ได้มีตามปรารถนา ความปรารถนาที่จะมั่งคั่งร่ำรวย เป็นเพียงการพยายามเติมเต็มชีวิตให้อุดมสมบูรณ์ขึ้น ความปรารถนาทุกสิ่งคือเป็นไปได้เมื่อเชื่อว่าเป็นไปได้ และลงมือทำ ความปรารถนาความมั่งคั่งร่ำรวยก็เปรียบเหมือนเมล็ดพืชที่ต้องการ การเจริญเติบโตและขยายเผ่พงษ์ พัฒนาสายพันธ์ให้อยู่รอดได้ต่อไป ทั้งหมดคือวิวัฒนาการ

ชีวิตคืออะไร?
ชีวิตคือความปรารถนา
เมื่อสมปรารถนาก็มีความสุข ไม่สมปรารถนาก็ทุกข์
หยุดปรารถนาเมื่อใด ก็พบสุขอันยอดยิ่งแดนสุขาวดีเมื่อนั้นฉับพลัน!!

จริงอยู่ว่าความสุขอันยอดยิ่งคือการปล่อยวาง การละออก สละออก
แต่การจะไปสู่การสละออกได้นั้น ต้องมีก่อน จึงสละได้
การจะไปสู่ความไม่มีโดยไม่ผ่านการมีนั้น เป็นไปไม่ได้
การบรรลุธรรมเปรียบเหมือนขึ้นบันได
ต้องขึ้นไปทีละขั้นๆ จะข้ามไปถึงขั้นสูงสุดเลยในก้าวเดียวเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้ ทำได้อย่างมาก ก็ก้าวข้ามครั้งละ 2 ขั้น 3 ขั้น เพียงเท่านั้น

สิ่งที่ขัดขัดขวางความสุข ความมั่งคั่งร่ำรวยสำเร็จ คืออะไร

ความเชื่อที่ผิด ความหวาดหวั่นไม่มั่นใจ ความวิตก กลัว กังวล อับอาย ความน้อยเนื้อต่ำใจ ให้คุณค่าตนเองต่ำ

“ความกลัว ไม่มั่นใจ จิตอ่อน โลเล” คืออุปสรรคสำคัญที่สุดของความมั่งคั่ง ร่ำรวย สำเร็จ

คุรุครูบาอาจารย์แต่โบราณท่านจึงสร้างเสกเทียนบูชาขึ้น ให้เป็นวัตถุธาตุกายสิทธิ์เสริมพลังจิต หนุนพลังใจ ให้คนท้อแท้พลิกเป็นเข้มแข็ง ให้คนไม่มั่นใจ หวาดกลัว กังวล เปลี่ยนเป็นองอาจกล้าหาญมั่นใจ เชื่อใจ วางใจ ให้คนทุกข์ท้อสิ้นหวัง มีพลังชีวิตแห่งปราณพระพุทธคุณ แรงคุณ แรงครู ประจุพลังชีวิตให้พลิกฟื้นรุ่งโรจน์

“พลังจิต” ในวัตถุธาตุกายสิทธิ์ ไม่ใช่เป็นเพียงอุบายธรรม แต่ได้ผลจริงเป็นที่ประจักษ์จริง  โบราณท่านเทียบว่า..อักษรธรรมในพระยันต์ 1 ตัว เทียบเท่าพุทธคุณพระพุทธรูป 1 องค์ ยันต์เทียน 1 ลูก บรรจุอักษรธรรมบรรยายอัญเชิญอำนาจพระพุทธองค์ประสิทธิ์ไว้ เรียกว่าแรงคุณ คืออำนาจพระพุทธคุณ ประสิทธิ์แรงครูทุกชั้นภูมิผู้เกี่ยวข้องกับการเสกสร้างปริวรรตติมนตรา คาถา อักษรธรรม

ธรรมแห่งความสำเร็จคือ อิทธิบาท 4
ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา
“จิตตะ” มีอำนาจที่สุด คือต้นกำเนิดของอิทธิฤทธิ์ทั้งปวง
จิตที่มุ่งมั่น (จิตตะ) สร้างพลังแก่จิตใต้สำนึก

ครูบาอาจารย์ผู้ข่ามขลังในองค์ธรรมญาณทิพย์ พุทธวิชา ไสยวิชานาๆ ท่านใช้เส้นทางสายในคือสายจิตวิญญาณ เดินจิตสร้างมโนจิตตานุภาพ ความคิดคือพลังงาน การอธิษฐานคือพลังความคิดที่เข้มข้น ภาพ เสียง สี คือพลังงาน กายทิพย์ วิญญาณ จิต พลังจิตก็คือพลังงาน จิตเดินทางเร็วกว่าแสง ไม่มีช่อง ระยะทาง เส้นเวลา การกระทำทางจิต จึงสร้างผลสำเร็จได้เร็วกว่า ง่ายกว่า และจริงกว่า พระอาจารย์ท่านหนึ่งท่านประสงค์จะสร้างเจดีย์ให้สำเร็จ ท่านปลีกวิเวกไปเข้าฌาณบนเขาสูง เข้าฌาณส่งจิตไปจับคู่กับบุคคลที่ปรารถนาจะสร้างเจดีย์เช่นเดียวกับท่าน ให้เข้ามาร่วมสร้างเจตนาให้สัมฤทธิ์ผล มหาเศรษฐีท่านหนึ่งสังสรรค์กับเพื่อน แล้วเกริ่นว่าต้องการทำบุญสร้างพระ สร้างเจดีย์ให้แก่เพื่อนฟัง เพื่อนจึงบอกว่า…พระอาจารย์ท่านหนึ่งท่านกำลังมีประสงค์สร้างเจดีย์อยู่ จึงพามหาเศรษฐีไปเข้าพบ และบริจาคจนสร้างสำเร็จตามเจตนารมณ์ของทั้งสองฝ่าย

การอธิษฐานของพระอาจารย์ท่าน คือการจับคู่ความถี่ ท่านต้องการสร้าง จึงส่งกระแสจิตแผ่ออกไปในมหาจักรวาลให้จับคู่ กับผู้ถึงพร้อมด้วยปัจจัย ประสงค์ตรงกันก็ให้ได้มาพบกัน

โลกจิตวิญญาณจริงๆแล้วไม่ซับซ้อนเลย จิตมีพลังอำนาจมาก รู้มาก ใจคือความลับความสำเร็จ ใจถึงไหน ความสำเร็จสมปรารถนาก็ไปรออยู่ตรงนั้น ใจไม่ถึงก็ไปไม่ถึง ทุกสิ่งสำเร็จได้ด้วยใจ คนพลังจิตอ่อน ทุกข์ท้อ ดวงตก ความถี่ต่ำ เมื่อพกเครื่องรางของขลังชั้นสูง วัตถุธาตุกายสิทธิ์ที่ประจุพลังอำนาจพระพุทธคุณ แรงคุณ แรงครู จะช่วยยกระดับความถี่ที่ตกลงไปต่ำๆ ให้สูงขึ้นมาได้ เทียนบูชาช่วยยกชะตาปรับดวงได้ก็เพราะ “พลัง” ที่ครูบาอาจารย์ประจุไว้ในเทียนชะตาพร้อมชื่อนามชะตากำเนิดเจ้าของเทียน เปรียบเทียบว่ากาย จิต ร้อนรนทุรนทุรายมาก เมื่อได้น้ำเย็นๆที่เปี่ยมด้วยอำนาจพุทธคุณ รดราดลงไป ที่ร้อนๆย่อมคลายลง สยบความร้อนรนทุรนทุรายลงได้

“ความคิด” คือพลังอย่างเดียวเท่านั้นที่สร้างทุกสิ่ง
“แรงอธิษฐาน” คือความคิดที่เข้มข้นยิ่งยวด บันดาลความเป็นไปได้ทั้งหมด

เทียนเทวดาล้านนา
จุดอัญเชิญโชคลาภ ลดเคราะห์ ต่อชะตา
จุดแล้วดี จุดแล้วรวย

เทียนบูชา วัตถุธาตุกายสิทธิ์อามิสบูชาตามตำราโบราณล้านนา จุดสืบชะตา สะเดาะเคราะห์ เปิดดวง ยกดวง อัญเชิญโชคลาภความโชคดีมั่งคั่งร่ำรวยเข้ามาสู่ชะตาชีวิต ครูบาอาจารย์สืบถอดมาเพื่อค้ำคุณหนุนชะตาผู้ดวงตก ดวงแตก ชะตาต่ำ ศุกร์เข้าพระเสาร์แทรก หาที่พึ่งไม่ได้ เป็นศาสตร์ทางจิต ที่เชื่อถือศรัทธาสืบทอดมายาวนานบนรากฐานวัฒนธรรมอันอ่อนน้อมของชาวล้านนา ที่อ้างอิงยึดพระธรรมแห่งพระศาสดาเป็นสำคัญ

เมื่อเจ้าชะตาเทียน ได้นำเทียนชะตาตนเองไปจุดบูชา หรือขอให้พระเกจิอาจารย์เจ้าสวดภาวนา จุดเสริมดวงหนุนชะตาแทนให้ ก็จะช่วยพลิกผันลดกรรม ดับเคราะห์ หนุนดวงต่อชะตาให้พ้นเคราะห์หามยามร้าย ภยันตรายภัยพิบัติทั้งปวง ชนะความ เหนือศัตรูคู่แข่ง ขับไล่เสนียดจัญไรของดำคุณไสยสิ่งอัปมงคล ภูติผีวิญญาณร้าย ช่วยกลับร้ายให้กลายเป็นดี ขยายแรงจิตแรงเจตนาอธิษฐานให้สำเร็จสมปรารถนาได้ตามประสงค์ เปิดทาง เปิดดวงเจ้าชะตาเทียนให้เด่น ดี เจริญรุ่งเรือง ค้ำชูดวงหนุนชะตาไม่ให้ตก ไม่ให้ต่ำ เป็นที่รักของเทวบุตรเทวดามาช่วยปกปักรักษาดลบันดาลลาภผลสมบัติ ความแคล้วคลาดปลอดภัย ทั้งเกิดเสน่หาเมตตามหานิยม เป็นที่รักเมตตาได้ความนิยมจากคนทั้งหลาย ทำมาค้าขึ้น ทำธุรกิจเจรจาสำเร็จ ครอบครัวปรองดอง อยู่ดีมีสุขชะตาชีวิตชุ่มเย็นอุดมสมบูรณ์ 

เสน่ห์มนต์เทียนล้านนา ยังคงได้รับความเชื่อความศรัทธายาวนานมาถึงปัจจุบัน ด้วยพลานุภาพพุทธมนตราและพระเวทย์ล้านนาแห่งเทียนบูชานั้น ได้ผลจริงเห็นผลจริงเป็นที่ประจักษ์ ว่ามิใช่เป็นเพียงกุศโลบายการรวมจิตสร้างมหาสติ แต่ได้รวมไว้ด้วยภูมิรู้ภูมิธรรมทั้งจากมหาพุทธรรมและศาสตร์จิตวิญญาณโบราณ ที่อ้างอิงการสั่นพ้องไปกับมหาจักรวาล

มหาศรัทธาจากสานุศิษย์ที่จุดเทียนบูชาติดต่อกันยาวนาน เป็นคำตอบอันประจักษ์ว่า “ทำไม? เทียนเทวดาล้านนา จึงมีมหาพลานุภาพ-มหาสิทธิผล ปัดเป่าเคราะห์ร้าย สิ่งอัปมงคล ทอนกำลังวิบากกรรม สลายอุปสรรคปัญหา ให้แปรเปลี่ยนกลับกลายเป็นความหวัง ความวางใจ มุ่งมั่น มั่นใจ ลงมือกระทำจนสำเร็จสมปรารถนา มั่งคั่งร่ำรวยขึ้นมาได้อย่างไม่น่าเชื่อ

อมาวสีแห่งฤกษ์
พระอาจารย์กฤษฎาให้ฤกษ์จุดเทียนเทวดาล้านนา

❛เทียนนวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙❜
และ ❛เทียนคู่ชีวิตนวเคราะห์❜
วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567
แรม 15 ค่ำ เดือนหก ปีเถาะ

แ จ้ ง บู ช า
Line : @namotasa (ติดต่อ : แอดมินคุณหมิง)

บู ช า ฤ ก ษ์ จุ ด เ ที ย น บู ชา
Line : @namotasa (ติดต่อ : แอดมินคุณหมิง)

เทียนเทวดาล้านนา
❛ เทียนนวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙ ❜
คนดวงตก จุดยกดวงยกชะตาคนดวงดี จุดแล้วยิ่งดี-จุดแล้วยิ่งรวย

ติดต่อบูชา LINE : @namotasa

❛ เทียนนวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙ ❜
เทียนเทวดาล้านนา
สะเดาะเคราะห์ เสริมดวง สืบชะตา
อัญเชิญบุญญานุภาพ-โชคลาภ-ความมั่งคั่งรุ่งเรืองนานัปการเข้ามาสู่ชะตาชีวิต

⌖ ยันต์เทียนมหาวิเศษลูกนี้ พระอาจารย์กฤษฎาปริวรรตสร้างพระยันต์ ผูกคาถาขึ้นจากตำราของคุรุโบราณอาจารย์เจ้า ให้สานุศิษย์ได้จุดเป็นเทียนบูชาประจำดวงชะตา เพื่อสะเดาะเคราะห์ปี สะเดาะเคราะห์เดือน สะเดาะเคราะห์วัน อัญเชิญรูปสัญญาลักษณ์และคุณธรรมอันประเสริฐของอัครมหาเศรษฐีทั้ง ๙ แห่งพุทธกาล ผู้เป็นพุทธอุปัฎฐากและสำเร็จเป็นพระอริยบุคคลในเพศฆราวาส ถึงพร้อมด้วยอริยะทรัพย์ โภคทรัพย์ คุณศีล-คุณธรรม-บุญญา-มหาบารมีในตนเป็นที่ประจักษ์อัศจรรย์ ทั้งอัญเชิญอิทธิคุณเทวดานพเคราะห์ทั้ง ๙ ผู้คุ้มครองรักษา ๑๒ ภพ ๑๒ เรือนชะตา-ราศีของมนุษย์ตามตำราโบราณ มาผนวกผูกกลยันต์เข้าไว้ เพื่อผลทางเสริมดวง สะเดาะเคราะห์ สลายกรรมวิบาก สลายพลังด้านร้ายจากสัมพันธ์รังสีของดวงดาว เจริญโชคลาภ ปกป้องคุ้มภัย คุ้มครองดวงชะตา แสดงผลอันประเสริฐวิเศษทุกด้านแก่ชะตาชีวิต เจริญคาถาปลุกเสกฝั้นขี้ผึ้งอาถรรพ์ขึ้นเป็นเทียนวิชาพระเวทย์ล้านนา  ❛ เทียนนวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙ ❜ บรรจุชื่อนามดวงชะตา เส้นผม ผงเล็บมือทั้งสิบของเจ้าชะตาเทียน ขึ้นจุดบูชาสาธยายมนต์อัญเชิญพุทธคุณ ธรรมคุณ คุณวิเศษแห่งเทวดานพเคราะห์ และบุญญานุภาพอริยะมหาเศรษฐีแห่งพุทธกาลทั้ง ๙ เข้าประสิทธิ์เป็นต้นเชื้อต้นธาตุแก่ดวงชะตา เพื่อผลสัมฤทธิ์ สำเร็จ แห่งอำนาจ ตบะ เดชะ มหาปัญญา แคล้วคลาดดับเคราะห์ ความอยู่ดีมีสุข มั่งคั่งร่ำรวย ความสมปรารถนานานัปการแก่ชะตาชีวิต

⌖ แม้กาลใด กระแสสัมพันธ์รังสีแห่งดวงดาวบนเท่ห์ฟ้าแสดงผลร้ายบาปเคราะห์ต้องแก่ดวงชะตา กลยันต์เทียนชะตานวเคราะห์ที่ผูกคาถาขึ้นโดยเฉพาะตรงตามดวงชะตาบุคคล จะสร้างสัมพันธ์รังสีอันประเสริฐที่สุดแก่ดวงชะตา แก้ทางรังสีดาวด้านร้ายให้พลิกผันเป็นดี อัญเชิญกระแสบุญญานุภาพมหากัลยาณมิตรจากทุกชาติภพทุกมิติภูมิ ที่เจ้าชะตาเคยสร้างสมสะสมไว้ ให้มาเกิดมาปรากฎ มหาบุญกุศลแก่ดวงปัจจุบันทันที เรื่องร้ายจึงพลิกผันกลายเป็นดี เรื่องหนักหน่วงรุนแรงจึงคลายตัวเบากำลังลง เรื่องดีสิ่งประเสริฐที่จะต้องบังเกิดแก่ดวงชะตา ก็จะขยายผลยิ่งใหญ่อเนกอันนต์ ย่นย่อวันเวลาให้เกิดปรากฏได้เร็วไวทันที ด้วยอำนาจจิตเจตนาบุญญาปัจจุบัน

❛ เทียนนวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙ ❜ และ ❛ เทียนคู่ชีวิตมหาเศรษฐี_นวเคราะห์ ❜ จุดบูชาเพื่อผลด้านการสะเดาะเคราะห์ ดับวิบากกรรมอุปสรรคนานาในชะตาชีวิต บันดาลความอุดมสมบูรณ์พูนสุข มีกิน มีเกิน มีเก็บล้นเหลือล้นคลัง เจริญด้วยมหาทรัพย์สมบัติทั้งทางโลกธาตุ โลกธรรม มีมหาปัญญา อยู่ดีมีสุข มั่งคั่งร่ำรวยสำเร็จ เป็นผู้ประสบโชคดี เป็นผู้มีโชคลาภนานัปการไหลหลั่งเข้ามาสู่ชีวิตต่อเนื่องตลอดเวลา เป็นมหาเศรษฐีใจบุญสร้างบุญ ศีล ภาวนา มหาทานบารมีได้อย่างไม่มีที่สุด ไม่มีประมาณ ผู้ใดหมั่นจุดเทียนวิชานี้ไว้ ชะตาชีวิตจะไม่ตกไม่ต่ำ ศัตรูหมู่มารชนะไม่ได้กลับกลายเป็นมหามิตร หนุนดวงเสริมดีได้พันช่องพันปราการ เด่นดีครบทุกเรื่องของชีวิตมนุษย์ใน 12 เรือนชะตาราศี ที่เทวดานพเคราะห์คุ้มครอง ลิขิตชะตาชีวิตให้มั่งคั่งร่ำรวย เป็นอัครมหาเศรษฐีมีสุข สันติ เบิกบาน สร้างทานได้ไม่จำกัดในชาตินี้ได้โดยฉับพลัน ตามโองการคาถาที่ครูบาอาจารย์ปลุกเสกบรรจุไว้ในยันต์มหาวิเศษเทียนพุทธเวทย์ล้านนา ❛ เทียนนวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙ ❜

เศรษฐี :: แปลว่าผู้ประเสริฐ ผู้ให้ได้

มหาเศรษฐี  ::  แปลว่าผู้เป็นเลิศในการให้ มีมากมายล้นเหลือ กิน ใช้ แจกจ่ายสร้างทานได้ไม่จำกัด ไม่มีหมด ไม่มีประมาณ

๙ อริยะมหาเศรษฐีแห่งพุทธกาล  ::  ผู้มั่งคั่งในโภคทรัพย์ระดับเดียวกับกษัตริย์ มีบุญบารมีมากล้วนสำเร็จเป็นพระอริยะบุคคลทุกท่าน เป็นพุทธอุปฐากขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งพระองค์ทรงยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในการสร้างทาน เป็นยอดของมหาเศรษฐีทั้งปวง คือ

  1. ท่านธนัญชัยมหาเศรษฐี
  2. ท่านยัสสะมหาเศรษฐี
  3. ท่านสุมนะมหาเศรษฐี
  4. ท่านชฏิสัสสะมหาเศรษฐี
  5. ท่านอนาถบิณฑิกะมหาเศรษฐี
  6. ท่านเมณฑกะมหาเศรษฐี
  7. ท่านโชติกะมหาเศรษฐี
  8. ท่านสุมังคละมหาเศรษฐี
  9. ท่านมหาอุบาสิกาวิสาขา (พระนางวิสาขามหาเศรษฐี)

นวเคราะห์   ::  เทวดานพเคราะห์ทั้ง ๙ ผู้ครองเรือนชะตามนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตายตามคัมภีร์โบราณ คือ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ เสาร์ พฤหัสบดี ราหู ศุกร์ เกตุ สลายผลร้ายจากสัมพันธ์รังสีของดาวนพเคราะห์ กลับร้ายให้กลายเป็นดี เสริมดีให้เด่นดีทวีคูณ เจริญชะตาให้เจริญรุ่งเรือง โชคดีมีโชคลาภ มั่งคั่งร่ำรวย สมบูรณ์พูนสุข สุขภาพดี เสริมพลังชีวิต ความรัก ความสำเร็จ ความสมปรารถนานานัปการ ยามป่วยไข้ ดวงตก หรือกาลเปลี่ยนทักษา เจ้าฟ้าเจ้านายแต่โบราณก็จะบูชาเทวดาเก่ารับเทวดาใหม่เพื่อพลิกผันชะตา เกิดมหาสิริมงคลแก่ชีวิตตลอดช่วงเทวดาเสวยอายุ

  ::  พระเกตุ เลขศักดิ์สิทธิ์ครอบคลุมพลังงานทั้งหมดในกาลภพ อำนาจพระเกตุคุ้มเคราะห์ เป็นเกราะคุ้มภัย เลขแห่งการเล่นแร่แปรธาตุธาตุ กระแสวิญญาณธาตุแห่งความเป็นไปได้ทั้งปวง

พระเกตุ  :: อายุยืนทายเกตุ เกตุไม่มีเรือนเจ้าครองเป็นของตัวเอง เกตุเป็นวิญญาณธาตุ แสง รังสี กระแสคลื่นพลาสม่า กัมมันตภาพรังสี ความศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติ เป็นท่อนหางของราหู โหราศาสตร์สากลกำหนดให้เกตุและราหู มีระยะเชิงมุมห่างกัน ๑๘๐ องศาเสมอ (เล็งกันตลอด) แต่โหราศาสตร์ไทยจะใช้การคำนวณแบบสุริยยาตร์ เกตุจึงไม่ได้อยู่ในตำแหน่งเล็งราหูแบบสากล เกตุเมื่อเข้าร่วมกับดาวใด ก็จะสนับสนุนให้ดาวนั้นมีกำลังสูงเด่น มีแสนยานุภาพแสดงผลพลังอำนาจมากขึ้น

⌖ เทวดานพเคราะห์ คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือคลื่นจิตในภูมิภพชั้นสูง มีสภาวะเป็นคลื่นแสงแห่งจิตสำนึก มีธาตุศักดิ์สิทธิ์แห่งดาวเคราะห์ผู้คุ้มครอง 12 เรือนชะตา-ราศีของวงกลมฟ้า มนุษย์แต่ละคนจะมีเทวดานพเคราะห์ประจำราศีเกิด บันทึกรหัสแสงแห่งบุญ-วาสนา-วิบากกรรม-ประสบการณ์ชีวิตจากภพภูมิที่ผ่านมา และในแต่ละช่วงชีวิตปัจจุบันเทวดานพเคราะห์ก็จะหมุนเวียนเข้าเสวยอายุ ทั้งดาวศุภเคราะห์และดาวบาปเคราะห์ยาวนานกี่ปีก็ตามกำลังของดวงดาวแต่ละดวง

⌖ ยามกระแสธาตุดวงสะท้อนธาตุดาวศุภเคราะห์ ก็เรียกว่าบุญวาสนาบารมีส่งผล ทำการใดใดชีวิตก็เป็นขาขึ้น ประเสริฐดีงาม เจริญรุ่งเรืองโชคดีมีโชคลาภนาๆไหลหลั่งเข้ามา เจ้านายบริวารคนทั้งหลายเกื้อหนุนค้ำคูณเมตตา

⌖ ยามกระแสธาตุดวงสะท้อนธาตุดาวบาปเคราะห์ ก็ถึงคราววิบากกรรมส่งผล หนักหนาสาหัสเพียงใด ก็ตามกำลังกรรมที่จิตสะสมไว้และสะท้อนกำลังดวงดาว ณ. ขณะนั้นๆ ทั้งกำลังเทวดานพเคราะห์เข้าสถิตย์ และสัมพันธ์ทางรังสีกับดาวเคราะห์ทั้งหลายที่รอเวลา สถานที่ แสดงผลบันดาลอุปสรรถเภทภัย ความอับจนผิดหวัง พลังจิตพลังชีวิตตกต่ำ ทำการทำกินใดใดไม่ขึ้น ประสบความโชคร้ายสูญเสียนานา ก็เกิดจากกรรมที่กระทำเอาไว้เอง จิตบันทึกเอาไว้เอง และรอเวลาแสดงผลเมื่อสัมพันธ์รังสีของธาตุดาวมาสะท้อนธาตุดวงนี้เอง

เมื่อบุคคลได้จุดเทียนบูชานพเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙  ประจำดวงชะตาตนเองขึ้นเสริมดวงค้ำชะตาเป็นประจำสม่ำเสมอ เกิดการบันทึกรหัสบุญบารมีใหม่ซ้อนทับกำลังกรรมเก่า เรียกว่าใช้กำลังอำนาจพลังบุญปัจจุบันอันเป็นอำนาจสูงสุดให้ปรากฏแก่ดวงชะตา เสริมกำลังบุญวาสนาบารมีเก่าให้แสดงผลเป็นปัจจุบันชาตินี้ อัญเชิญมหาพุทธานุภาพ บุญญานุภาพ แรงคุณแรงครูอันเป็นคลื่นแสงรหัสพลังงานศักดิ์สิทธิ์ในรูปทิพยอำนาจ อันไร้ช่องว่าง_กาละเวลาสามารถแสดงผลได้ทันที ต่อชื่อนาม ดวงชะตา เส้นผม ผงเล็บ รหัสพลังงานเฉพาะบุคคลที่ครูบาอาจารย์ผู้เสกสร้างบรรจุปลุกเสกอธิษฐานจิตบรรจุไว้ในเทียนชะตาที่สร้างขึ้นเฉพาะเจาะจงตรงตามตัวบุคคล

ภูมิธรรมมหาปัญญาญาณแห่งคุรุโบราณนั้น คือการไหลเลื่อนเคลื่อนไปตามกำลังฟ้า-ดิน สั่นพ้องพลังงาน อารมณ์ ความคิด พฤติกรรมการกระทำไปตามอำนาจฟ้ามหาจักรวาล องค์ธรรมชาติอันศักดิ์สิทธิ์สูงสุด การสั่นพ้องนั้นก็คือ “ธาตุ” ด้วยสรรพสิ่งแยกกันด้วยธาตุ สิ่งเหมือนๆกัน เมื่อแยกย่อยอนุภาคออกไปก็มีคุณสมบัติสัดส่วนทางธาตุเหมือนกัน เทน้ำลงไปในน้ำมันก็ไม่รวมกันจะแยกจากกันชัดเจน คนอารมณ์ร้ายไปอยู่ในคนจิตเมตตากรุณาก็อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ทน-มันทนไม่ได้ ต้องแยกออกจากกัน ผู้วาจากริยางามย่อมคบได้กับผู้วาจากริยางามเสมอกัน คนพื้นดวงชะตาดี ธาตุดวงย่อมมีรังสีแสงสัมพันธ์ประเสริฐกับดาวกำลังบุญ (ดาวศุภเคราะห์) ยามถือกำเนิดขึ้น ผู้มีดวงปัจจุบันดีคือธาตุดาวจรฝ่ายบุญสร้างรังสีสัมพันธ์สะท้อนสะเทือนรังสีแสงถึงธาตุดาวพื้นดวงชะตา อาจกล่าวได้ว่า บุญ-บาป ส่งผลตามกาละเวลาผ่านกระแสรังสีแสงดวงดาว ธาตุดวงชะตาชีวิตของเราสั่นพ้องสะท้อนกับธาตุดาวตลอดเวลา เหมือนกายเราทั้งหมดคือโลก และเราคือเซลล์เล็กๆ เซลล์หนึ่งในโลกของร่างกาย โลกก็คือเซลล์เล็กๆ เซลล์หนึ่งในกาแล็กซี ที่ล้วนสั่นสะเทือนพ้องกันไปทั้งหมด เกิดแรงผลัก แรงดึงดูด ผ่านคลื่นกระแสความถี่แลกเปลี่ยนพลังงานต่อกัน ต ล อ ด เ ว ล า มนุษย์-โลก-ดวงดาว จึงมิอาจแยกจากกัน ผ่องถ่ายแลกเปลี่ยนพลังงานต่อกันตลอดเวลา เพียงแต่..จิต ญาณ ฌาณ ภูมิธรรมความตะหนักรู้ของโลก ดวงดาว มหาจักรวาลนั้น สูงกว่าเราหลายล้านๆๆ ปีแสง การสั่นพ้องไปกับฟ้ามหาจักรวาลจึงเป็นหนทางง่าย_งามแก่ชะตาชีวิต มากกว่าการทวนกระแสพลังงานก็ด้วยประการเช่นนี้ และองค์สำคัญของการวางแผนที่ชีวิตตามกระแสฟ้าก็คือ “บันทึกแห่งฟ้า หรืออากาสา” นั้นบันทึกบุญกรรมการกระทำองค์ความรู้มวลรวมทั้งหมดเอาไว้ !!! เมื่อรู้จังหวะฟ้าจึงเลี่ยงการทวนกำลังฟ้าได้ ไหลพ้องไปกับกำลังฟ้าเพื่อความสุขสันติสมปรารถนาแก่ชะตาชีวิตได้ง่ายดาย

โหราจารย์โบราณสร้างแผนภูมิฟ้า ขึ้นคำนวณรังสีแสงสัมพันธ์_การโคจรของดวงดาว เพื่ออ่านค่าพลังงานของฟ้า ณ. ขณะนั้น และในกาลอดีต และความน่าจะเป็นในอนาคต เพื่อเข้าถึง-เข้าใจจังหวะฟ้า ที่แสดงกระแสสัมพันธ์กับกาละเวลาในภูมิโลก ซึ่งเรียกว่า “ฤกษ์” นั่นเอง ผู้รู้อำนาจฟ้ากระแสดวงดาว รู้ฤกษ์รู้กาล จึงมีชัยไปเกินกว่าครึ่ง ยามดาวส่งผลดีกับดวงก็เร่งรีบสร้างบุญ ทาน ศีล ภาวนา อธิษฐานจิต เนรมิตเสกสร้างสรรพสิ่งสมปรารถนาดังประสงค์ แม้ยามใดกำลังดาวบาปเคราะห์เพ่งเล็งกำลังมาถึง ก็สามารถพลิกผันกำลังดวงดาวกลับร้ายให้กลายเป็นเด่นดีได้ หรือลดโทษกำลังลงได้ มิใช่ปล่อยไหลไปตามเวรตามกรรม

⌖ เมื่อธาตุดาวสั่นพ้องสมดุลกับธาตุดวงชะตา จะให้โทษทัณฑ์ใดใดแก่ดวงชะตาไม่ได้เลย เหตุปัจจัยแห่งทุกข์ อุปสรรค โชคร้ายนาๆ ย่อมสยบ สงบลง

⌖ คุรุครูบาอาจารย์เจ้าผู้เข้าใจแก่นแท้อำนาจธาตุแท้มหาจักรวาล ที่สั่นสะเทือนสื่อสารผ่านสัมพันธ์รังสีแห่งแสงในรูปธาตุรูปธรรม สร้างตารางกลมนต์ยันต์นวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙ขึ้น อัญเชิญอักขระเลขยันต์ รูปรหัสมหาเศรษฐีผู้บรรลุธรรมทั้ง๙ แห่งพุทธกาล ลงประสิทธิ์แทนกำลังดาวพระเคราะห์ วางกลยันต์สร้างสัมพันธ์รังสีสะท้อนธาตุดาวกระทบธาตุดวงของเจ้าชะตาเทียนบูชา อัญเชิญมหาพุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ สังฆานุภาพ แรงคุณแรงครูทุกชั้นทุกภูมิประสิทธิ์ลงพระยันต์ไว้ เพื่อผลอันประเสริฐสูงสุดปรากฏแก่ธาตุขันธ์-ธาตุดวงเจ้าชะตาเทียนบูชา ยกดวงตกแก้ดวงแตก ชะตาต่ำ ให้ดาวเด่นดวงดีทุกด้านทั้ง 12 ราศี 12 เรือนชะตา ตัดกำลังการแสดงผลด้านร้ายของดาวบาปเคราะห์ ผลิกผันร้ายให้กลายเป็นดี เสริมส่งหนุนดีให้เด่นดีทวีคูณ

⌖ ยันต์นวเคราะห์เป็นภูมิธรรมมหาปัญญาชั้นสูงที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก ถูกผูกขึ้นใช้มายาวนานหลายพันปี ในหลายอารยธรรมโบราณ เป็นรหัสสัญญาลักษณ์ที่ซ่อนอยู่ในรูปสัญญาลักษณ์และอักขระยันต์มากมาย ของหลากหลายศาสนา_หลากหลายอารยธรรม เป็นมหายันต์พื้นฐานของเลขยันต์_อักขระยันต์ทั้งปวง ถูกวางบูชาในโบราณสถาน_สถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากมายในโลก และเป็นยันต์ที่ใช้ปรับกระแสธาตุ-กระแสพลังงาน ในบ้านเรือนเคหะศาสนสถานที่เห็นได้ทั่วโลก กล่าวได้ว่า.. ยันต์นี้วางไว้สถานที่ใด ตำแหน่งใด จะสร้างสมดุลของกระแสพลังงานอย่างยิ่งยวด แปรธาตุพลิกผันสลายพลังงานร้ายดับเคราะห์ร้ายโชคร้ายให้สูญไป เสริมส่งดึงดูดโชคลาภความสุขสงบ ความมั่งคั่งโชคดีนานาเข้ามาสู่เหย้าเรือน เมื่อนำมาผูกคาถารหัสเลขยันต์สร้างขึ้นเป็นเทียนบูชา จึงมีมหาพุทธานุภาพพลิกผันเปลี่ยนแปลงดวงชะตาบุคคล หนุนดวงยกชะตา เสริมวาสนาบารมี ให้ประสบความสำเร็จ_สมปรารถนา มั่งคั่งร่ำรวยล้นเหลือ ดั่ง ๙ มหาเศรษฐีแห่งพุทธกาล ที่มั่งคั่งด้วยมหาทรัพย์สมบัติ อริยะทรัพย์ทั้ง๗ มีมากไม่มีหมด สร้างบุญ ทานได้ไม่จำกัด ไม่มีประมาณ

ยันต์นวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง ๙ ประกอบด้วยตารางกลยันต์สี่เหลี่ยมจำนวน ๙ ตาราง แต่ละตารางแบ่งเป็น ๙ ช่อง วางกลเลขยันต์สมดุลเสริมกำลังดาวพระเคราะห์ทั้ง๙ อันมี อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ เสาร์ พฤหัสบดี ราหู ศุกร์ เกตุ ภายในตารางกลลูกเล็กสร้างกระแสพลังสะท้อนกำลังถึงดาวทั้งหมดในตารางกลยันต์ ทั้งกำทอนกระแสพลังกับตารางดวงดาวชั้นนอกสะท้อนสะเทือนออกไปอย่างไม่สิ้นสุด พลังงานภายในยันต์เคลื่อนไหวหมุนวนขยายกระแสพลังงานตลอดเวลา (( ดวงนิ่งๆ ก็เหมือนน้ำตายคือน้ำเน่า จึงดึงดูดของเน่าคนร้ายอุปสรรคปัญหาเข้ามา ดวงชะตาที่ได้รับการปลุกกระแสพลังอันศักดิ์สิทธิ์ จะสั่นสะเทือนเคลื่อนพ้องไปตามกระแสฟ้ามหาจักรวาล น้อมนำอิทธิอำนาจศักดิ์สิทธิ์เบื้องสูงเข้าเนื้อเข้าตัว ปกปักรักษาดลบันดาลสิ่งประเสริฐนาๆแก่ดวงชะตา เปรียบเหมือนการชาจจ์กระแสไฟให้ดวงชะตากลับพลิกฟื้นมีกำลัง สุกใสสว่างรุ่งโรจน์รุ่งเรืองเสมออำนาจฟ้า-ดิน )) บ้านเรือนก็ต้องวางผังกระแสน้ำกระแสลม ที่ไหลเลื่อนเคลื่อนไปด้วยอำนาจดวงดาวฟ้าดิน ชะตามนุษย์เมื่อรู้คุณแห่งการวางผังกระแสชะตาชีวิตให้พ้องไปกับอำนาจฟ้า ก็ถือได้ว่า..เป็นผู้กำหนดดวงชะตาตนเอง ไม่ปล่อยไหลไปตามเวรตามกรรม มหาพุทธนุภาพของเทียนนวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙ คือผังกลยันต์เปลี่ยนดวงชะตา ยกภพยกภูมิแปรธาตุความถี่ความสมดุลของชะตาชีวิตมนุษย์ เป็นเกราะคุ้มเคราะห์คุ้มภัย สลายพลังงานด้านร้าย โชคร้ายให้พลิกผันเป็นความดีความประเสริฐ ดึงดูดดลบันดาลสิ่งดีงามสูงสุดเข้ามาสู่ 12 ภพ 12 เรือนชะตา 12 เรื่องของมนุษย์ เมื่อหมั่นจุดขึ้นบูชาปรับภพยกภูมิคุ้มครองดวงชะตา ผลด้านร้ายจากรังสีสัมพันธ์ดวงดาวย่อมมิอาจกระทบดวงชะตาได้เลย

ยันต์นวเคราะห์ก็แสดงคุณวิเศษชั้นหนึ่ง ทั้งคุรุครูบาอาจารย์ยังอัญเชิญรูปสัญญาลักษณ์อันศักดิ์สิทธิ์มั่งคั่งทั้งทางโลกและทางธรรม ขึ้นประสิทธิ์ประจำยันต์นวเคราะห์ทั้ง ๙ ห้อง เพื่อผลแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยสำเร็จโชคดีเป็นอัครมหาเศรษฐีอันไม่มีจำกัด ไม่มีประมาณ “รูปสัญญาลักษณ์” คือรหัสพลังงานในรูปกัมมัตภาพรังสีแสดงผลตรงตามพลังงานเฉพาะบุคคล ประสิทธิ์ขึ้นไว้ที่ใด พลังงานนั้นก็แสดงแสนยานุภาพ ณ. ที่นั้นโดยเต็มกำลัง เมื่อจิตอัญเชิญพลังงานชั้นใดเข้าเนื้อเข้าตัวเข้าประสิทธิ์แก่ดวงชะตา จิตปิดรับพลังงานนั้น จึงเกิดการแปรธาตุขันธ์ยกภพยกภูมิ โดยคลื่นความถี่อันศักดิ์สิทธิ์จะเข้ามายกระดับความถี่ต่ำ ความตกต่ำอับโชคโรคร้ายให้สลายไป ปรากฏผลแห่งอำนาจศักดิ์สิทธิ์ที่อัญเชิญเปิดรับเข้ามา ด้วยอิทธิอำนาจแรงคุณแรงครูแรงอภิจิตแห่งครูบาอาจารย์ทั้งหมดทุกชั้นทุกมิติภพภูมิที่เคยร่วมปริวรรตเสกสร้างมวลอักขระคาถายันตราขึ้นและแรงจิตแรงครูแห่งพระอาจารย์เจ้าผู้เสกสร้าง ด้วยมหาเมตตาจิตแห่งการยินดี”ให้”อันสูงสุด เพื่อผลให้การค้ำคูณ คุ้มครอง ปกป้องปกปักรักษา หนุนดวงเสริมดวงชะตาราศีกายเนื้อกายทิพย์ ดับเคราะห์โศกโรคภัยทั้งปวง แก่เจ้าชะตาเทียนบูชา ตามชื่อ นาม ชะตาเกิด สายใยวิญญาณจากเส้นผม ผงเล็บมือทั้งสิบ ที่พระอาจารย์เสกสร้างอธิษฐานจิตบรรจุไว้ในตาว่างของยันต์เทียนบูชา ❛เทียนนวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙❜ ที่สร้างขึ้นตามดวงชะตาเฉพาะตัวบุคคล

เทวดานพเคราะห์ทั้งเก้า
ผู้ครอง 12 เรือนชะตา ราศี

✦ พระอาทิตย์
เทวดาพระอาทิตย์ทรงราชสีห์ ธาตุไฟ  ::  เป็นดาวเจ้าครองราศีสิงห์ เรือนชะตาที่ 5 สัญญาลักษณ์เลข 1 เป็นคู่มิตรกับดาวพฤหัส คู่ศัตรูกับดาวอังคาร มีกำลังพระเคราะห์เป็น 6 ( พญาราชสีห์ 6 ตัว ) “ยศ ศักดิ์ อำนาจ คืออาทิตย์ เทพเจ้าแห่งเดช อำนาจ บารมี เกียรติยศ ศักดิ์ศรี ความสูงส่ง ความมั่นคง ความมั่งคั่ง” ผู้บูชารับพระอาทิตย์เข้าไว้ในดวงชะตาย่อมรุ่งโรจน์ ด้วยอำนาจ ตบะ เดชะ บารมี มีพลังชีวิตดุจแสงอาทิตย์ราชาแห่งจักรวาล

✦ พระจันทร์
เทวดาพระจันทร์ทรงม้า ธาตุดิน  ::  เป็นดาวเจ้าครองราศีกรกฏ เรือนชะตาที่ 4 สัญญาลักษณ์เลข 2 เป็นคู่มิตรกับดาวพุธ คู่ศัตรูกับดาวพฤหัส มีกำลังพระเคราะห์เป็น 15 ( นางฟ้า 15 นาง ) “รูปจริต ให้ทายจันทร์ เทพเจ้าแห่งเสน่ห์ เมตตามหานิยม โชคลาภ เงินตรา” ผู้บูชารับพระจันทร์เข้าไว้ในดวงชะตา จะทำให้เป็นผู้มีเสน่ห์แก่คนทั้งหลาย ผู้ใหญ่ให้ความเมตตารักใคร่เอ็นดู การประสานงานติดต่อราบรื่น ค้าขายดี ลูกค้าหลงใหล เงินทองสมบัติไหลมาเทมา

✦ พระอังคาร
เทวดาพระอังคารทรงกระบือ ธาตุลม  ::  เป็นดาวเจ้าครองราศีเมษ และราศีพิจิก เรือนชะตาที่1 และ 8 สัญญาลักษณ์เลข 3 เป็นคู่มิตรกับดาวศุกร์ คู่ศัตรูกับพระอาทิตย์ มีกำลังพระเคราะห์เป็น 8 ( พญากระบือ 8 ตัว ) “กล้า แข็ง ขยัน ทายอังคาร เทพเจ้าแห่งการต่อสู้ การบุกเบิก พลังจิตพลังกายที่สมบูรณ์” ผู้บูชารับพระอังคารเข้าไว้ในดวงชะตา จะมีความเด็ดขาด ฉลาดกล้าหาญ กล้าคิดกล้าตัดสินใจ กล้าเผชิญปัญหา ไม่ย่อท้อเกรงกลัวอุปสรรค เทพพระอังคารจะประทานพรให้ทุกอย่างผ่านพ้นและสำเร็จ

✦ พระพุธ
เทวดาพระพุธทรงช้าง ธาตุน้ำ  ::  เป็นดาวเจ้าครองราศีมิถุน และราศีกันย์ เรือนชะตาที่ 3 และ 6 สัญญาลักษณ์เลข 4 เป็นคู่มิตรกับพระจันทร์ คู่ศัตรูกับราหู มีกำลังพระเคราะห์เป็น 17 ( พญาช้างสาร 17 เชือก ) “เจรจาอ่อนหวาน ฉลาดเจ้าปัญญา ให้ทายพุธ เทพเจ้าแห่งปฏิภาณ ไหวพริบ และปัญญา” ผู้บูชารับพระพุธเข้าไว้ในดวงชะตา จะเป็นผู้ที่มีปัญญา ปฏิภาณไหวพริบ ฉลาด มีความสามารถในการคิด พูด อ่าน เขียน ตรงตามหลักนักปราชญ์ ที่เรียกว่า สุ จิ ปุ ลิ ช่างพูด ช่างเจรจา มีความสามารถในการปฏิบัติ ปรับตัวได้ทุกสถานการณ์ แม้ทำการใดใดย่อมสำเร็จได้สูงส่งตามเป้าหมาย

✦ พระพฤหัส
เทวดาพระพฤหัสทรงกวางทองคำ ธาตุดิน  ::  เป็นดาวเจ้าครองราศีธนู และราศีมีน เรือนชะตาที่ 9 และ 12 สัญญาลักษณ์เลข 5 เป็นคู่มิตรกับพระอาทิตย์ คู่ศัตรูกับพระจันทร์ มีกำลังพระเคราะห์เป็น 19 ( ฤๅษี 19 ตน ) “ปัญญาบริสุทธิ์ ทายพฤหัสบดี เทพเจ้าแห่งความรู้ ความมั่งคั่งสำเร็จอันยิ่งใหญ่” ผู้บูชารับพระพฤหัสเข้าไว้ในดวงชะตา จะเป็นผู้ที่มีสติปัญญาเป็นเลิศ มีความรอบรู้ เป็นปราชญ์คุรุครูอาจารย์ เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาแก่คนทั้งหลาย มีทรัพย์สมบัติมาก มียศถาบรรดาศักดิ์ มีความเจริญรุ่งเรืองอุดมสมบูรณ์แก่ชีวิตนานัปการ

✦ พระศุกร์
เทวดาพระศุกร์ทรงโค ธาตุน้ำ  ::  เป็นดาวเจ้าครองราศีพฤษภ และราศีตุลย์ เรือนชะตาที่ 2 และ 7 สัญญาลักษณ์เลข 6 เป็นคู่มิตรกับดาวอังคาร คู่ศัตรูกับดาวเสาร์ มีกำลังพระเคราะห์เป็น 21 ( พญาโค 21 ตัว ) “เทพเจ้าแห่งความรัก ความสวยงาม ความมั่งคั่งร่ำรวย ทรัพย์สินสมบัติ ความอุดมสมบูรณ์นานัปการ ความสุขความบันเทิงรื่นรมย์ ศิลปะ ความอ่อนหวาน เสน่ห์เมตตามหานิยม” ผู้บูชารับพระศุกร์เข้าไว้ในดวงชะตา จะเป็นผู้มีทรัพย์สมบัติมาก อุดมด้วยเงินทองลาภผลสมบัติ ฉลาดในศาสตร์แห่งชีวิต เป็นที่รักหลงใหลแก่คนทั้งหลาย เจ้าเสน่ห์ มีเมตตามหานิยมในตัวเอง เป็นผู้ที่มีอำนาจอิสระในการใช้ชีวิตได้ตามปรารถนา

✦ พระเสาร์
เทวดาพระเสาร์ทรงพยัค(เสือ) ธาตุไฟ  ::  เป็นดาวเจ้าครองราศีมกร และราศีกุมภ์ เรือนชะตาที่ 10 และ 11 สัญญาลักษณ์เลข 7 เป็นคู่มิตรกับราหู คู่ศัตรูกับดาวศุกร์ มีกำลังพระเคราะห์เป็น 10 ( พญาเสือ 10 ตัว ) “โทษทุกข์ ทายเสาร์ เทพเจ้าแห่งการกสิกรรม ความอดทนอดกลั้น (ขันติ) อำนาจ ตบะ เดชะสูงเด่น ” ผู้บูชารับพระเสาร์เข้าไว้ในดวงชะตา จะเป็นผู้มีอำนาจ ตบะ เดช บารมีสูงเด่น มีความอดทน อดกลั้น ความรับผิดชอบ ซื่อตรง และด้วยอำนาจแห่งพระเสาร์ดาวครูกรรมที่ยิ่งใหญ่ เมื่อยามให้คุณจะปรากฏเกินกว่าอำนาจดวงดาวใดใด คุณแห่งเสาร์นั้นคือความพ้นจากวิบากกรรม ประสบความมั่นคงอย่างสูงส่งในชีวิต มีอำนาจ ยศศักดิ์ บารมี สมบัติมั่งคั่ง ไร่นาที่ดินทรัพย์ในดินมหาศาลจะปรากฏ เป็นที่เกรงกลัว ศรัทธา นับถือแก่คน มวลชนทั้งหลายดั่งอำนาจแห่งกษัตรา

✦ พระราหู
เทวดาพระราหูทรงครุฑดำ  ธาตุลม  ::  ไม่เป็นเจ้าครองเรือนชะตา-ราศีใด  สัญญาลักษณ์เลข 8 เป็นคู่มิตรกับดาวเสาร์ คู่ศัตรูกับดาวพุธ มีกำลังพระเคราะห์เป็น 12 ( หัวผีโขมด 12 หัว ) “เทพเจ้าแห่งเดช อำนาจ บารมี เงินตรา เปลี่ยนแปลงดวงชะตาชีวิต จากร้ายกลายดี” ผู้บูชารับพระราหูเข้าไว้ในดวงชะตา พระราหูจะคุ้มครองดวงชะตามิให้ตกต่ำอับจน จะเป็นผู้มั่งคั่งทรัพย์สมบัติมาก อุดมด้วยโชคลาภ ฉลาดเจ้าปัญญา มีเสน่ห์เมตตามหานิยม มีชื่อเสียงโด่งดัง คนรักใคร่ไหลหลง ลาภ ยศ เกียรติ สรรเสริญย่อมไหลหลั่งมาสู่ชีวิต เพราะยามราหูให้คุณจะให้อย่างไม่อั้น ไม่มีที่สุด ไม่มีประมาณ

✦ พระเกตุ
เทวดาพระเกตุนาคราช วิญญาณธาตุ  ::  ไม่เป็นเจ้าครองเรือนชะตา-ราศีใด  พระเกตุเป็นส่วนหางของราหู จะไม่เสวยอายุโดยตรง แต่จะเข้าแทรกเพื่อบรรเทาเรื่องร้ายและส่งเสริมในเรื่องดี จะทวีกำลังแก่ดาวทั้งหลายที่พระเกตุเข้าแทรก สัญญาลักษณ์เลข 9 มีกำลังพระเคราะห์เป็น 21 ( พญานาค 21 ตน ) “เทพเจ้าแห่งสมบัติในบาดาลพิภพ ความศักดิ์สิทธิ์ ลางสังหรณ์ มีฤทธิ์มาก เดชมาก กำลังมาก  เป็นฉัตรแก้วกั้นเกศ เป็นมหาเทพคุ้มครองดวงชะตา” ผู้บูชารับพระเกตุเข้าไว้ในดวงชะตา จะทำให้มีทรัพย์สินสมบัติ มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง มีพาหนะ บริวาร อำนาจราซศักดิ์ คู่แก้วคู่ขวัญ แก้วแหวนเงินทอง ไม่ขาดตกบกพร่องในชีวิต จะไม่มีเคราะห์ จะมีแต่ความสุข ความเจริญทุกประการ

บุคคลผู้บูชา ๙ เทวดานพเคราะห์ผู้ครองเรือนชะตา จึงได้รับกระแสมหาคุณแห่งธาตุดาว-มาหนุนธาตุดวงตลอดเวลา เด่นดีเป็นเลิศครบทุกเรื่อง และการวางตารางกลของผังยันตฺ์ทั้ง ๙ ยังสร้างกระแสพลังงานที่เป็นเลิศแก่ดวงชะตา ที่บรรจุ รูป นาม ชะตาเกิด เส้นผม เล็บมือทั้งสิบ คืออนุภาคย่อยของเจ้าชะตา เป็นสายใยวิญญาณรหัสพลังงานเฉพาะบุคคล หรือ DNA ที่ไม่มีใครซ้ำใครได้ในจักรวาล บรรจุไว้ในยันต์เทียนบูชาอันเป็นสิ่งแทนตน แทนตัว แทนดวงชะตาของเจ้าของเทียน สิ่งดีงามมหามงคลบารมีใดใด ได้เกิดปรากฏแก่เทียน ก็ย่อมปรากฏแก่เจ้าชะตาเจ้าของเทียนเช่นกัน โดยไม่มีผิด ตก ยกเว้นเลย โดยจะเกิดกับกายพลังงานหรือกายทิพย์ก่อน แล้วจึงปรากฏในโลกเนื้อหนัง

❛ เทียนนวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙ ❜

เทียนบูชาทุกเล่มจัดสร้าง_ปลุกเสกโดยพระอาจารย์กฤษฎา ขันติโก สีเทียนเขียนพระยันต์ฝั่นสายสิณญ์ไส้เทียนชะตา ขึ้นตามดวงชะตาบุคคลโดยเฉพาะเจาะจง เทียนชะตาคือวัตถุธาตุแทนตัว_แทนตน_แทนกายเนื้อกายทิพย์_แทนจิตวิญญาณเจ้าชะตาเทียนบูชา ยันต์ไส้เทียนบรรจุชื่อ_นาม_ดวงชะตากำเนิด เส้นผม ผงเล็บ DNA รหัสพลังงานสายใยวิญญาณของบุคคลที่ไม่มีบุคคลหรือจิตวิญญาณใดซ้ำกันได้เลยในทุกมิติภพภูมิของจักรวาล เป็นวัตถุธาตุเอกสิทธิ์ของแต่ละดวงวิญญาณโดยแท้ ปลุกเสกผ่านรูปขานนามชะตา(รูปภาพคือรังสีดวงวิญญาณ) ตามพิธีกรรมโบราณอันศักดิ์สิทธิ์แห่งพุทธเวทย์ล้านนาครบสูตร อัญเชิญเทียนชะตาขึ้นจุดบูชา ณ.พระธาตุศรีจอมไคล วิหารสะเดาะเคราะห์พระเจ้าพันองค์ แอ่งพลังงานศักดิ์สิทธิ์แห่งเขลางค์นคร ทุกมหาฤกษ์วันอมาวสี วันพระจันทร์ดับกุมอาทิตย์ จุดจบรอบวัฎจักรจันทรคติ เริ่มเสี้ยวแสงใหม่เริ่มต้นวัฎจักรใหม่ของพระจันทร์ วันขึ้น ๑ ค่ำของทุกๆ เดือน

– รายละเอียดการบูชาฤกษ์ –
❛ เทียนนวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙ ❜

พระอาจารย์กฤษฎาให้ฤกษ์จุดบูชา ❛ เทียนนวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙ ❜ ให้ทุกดวงชะตาเดือนละ 1 ฤกษ์ ในวันพระจันทร์ดับ หรืออมาวสีแห่งฤกษ์ วันเริ่มต้นเสี้ยวแสงแรกในรอบโคจรใหม่ของพระจันทร์ ซึ่งถือเป็นวันเริ่มรอบชะตาชีวิตใหม่ ที่ดวงจันทร์มีกำลังมากจากการดูดซับพลังงานจากดวงอาทิตย์ที่กุมจันทร์สนิทองศา เป็นจุดพลังอำนาจจิตที่เข้มข้นทรงพลังอย่างยิ่ง พลังอธิษฐานใดใดในคืนอมาวสีจะมีอำนาจรุนแรง เป็นวันขอเงิน-ขอพรจากพระจันทร์

เทียนบูชาทุกเล่มพระอาจารย์ เสก สร้าง สีเทียนขึ้นตามดวงชะตาบุคคลโดยเฉพาะเจาะจง เทียนชะตาแทนตัวตนของเจ้าชะตาเทียน ยันต์ไส้เทียนบรรจุชื่อ นาม ดวงชะตากำเนิด และเล็บมือ DNAบุคคลอันเป็นสายใยวิญญาณรหัสพลังงานของเจ้าชะตาเทียน ปลุกเสกผ่านรูป-ขานนามชะตา ถูกต้องตามพิธีกรรมโบราณอันศักดิ์สิทธิ์แห่งพุทธเวทย์ล้านนาครบสูตร อัญเชิญเทียนชะตาขึ้นจุดบูชา ณ. พระธาตุศรีจอมไคล วิหารสะเดาะเคราะห์พระเจ้าพันองค์ แอ่งพลังงานศักดิ์สิทธิ์แห่งเขลางค์นคร

✔1.บูชาฤกษ์ ❛ เทียนนวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙ ❜
ให้พระอาจารย์จุดให้ในฤกษ์อมาวสี 1 เล่ม 1 ดวงชะตา

✔2.บูชาฤกษ์ ❛ เทียนคู่ชีวิตนวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙ ❜
ให้พระอาจารย์จุดให้ในฤกษ์อมาวสี 2 เล่ม 2 ดวงชะตา
(หนุนดวงยกชะตาคู่ชีวิต คู่ค้า ให้เป็นคู่สมพงษ์เกิดบุญสัมพันธ์)

✔3.บูชาฤกษ์ ❛ เทียนนวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙ ❜ 15 เล่ม 1 ดวงชะตา
จุดด้วยตนเอง 1 คาบ 15 เล่ม ( ควรบูชาจุดติดต่อกัน 2 คาบ = 1 เดือน )

✔4.บูชาฤกษ์ ❛ เทียนนวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙ ❜ ชุดทวีฤกษ์ 16 เล่ม 1 ดวงชะตา
บูชาให้พระอาจารย์จุดให้ในฤกษ์ 1 เล่ม และบูชาเพื่อจุดด้วยตนเอง 1 คาบ 15 เล่ม
( หรือ 2 คาบ 30 เล่ม )

– แนะนำการบูชาฤกษ์ –

พลิกดวงเปลี่ยนชะตา จุดเทียนบูชาค้ำชะตาตลอดเดือน

✔5.บูชาชุดทวีฤกษ์ และ จุดเอง 2 คาบ 30 เล่ม ( 1 เดือน )
บูชาเทียนให้พระอาจารย์จุดให้ในฤกษ์ 1 เล่มใหญ่ และจุดด้วยตนเอง 2 คาบ 30 เล่มเล็ก จุดติดต่อกัน 1 เดือน )

แจ้งบูชาฤกษ์ที่นี่ LINE:@namotasa ( แอดมิน : คุณหมิง )

✚ สิ่งที่ต้องส่งให้พระอาจารย์หลังแจ้งบูชาฤกษ์ ✚
1.ชื่อ นามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด เวลาเกิด สถานที่เกิด
2.รูปถ่ายหน้าตรง ไม่ใส่แว่นตา เห็นดวงตาชัดเจน
3.เล็บมือทั้งสิบเล็บ ไม่มียาทาเล็บ ( ตัดส่งมาให้มากที่สุด ผงเล็บจะผนึก 9 ตำแหน่ง ในตารางกลยันต์ )
( กรณีจุดยาวนาน 3 – 9 เดือน ต้องส่งเล็บใหม่ให้พระอาจารย์ทุกเดือน )

❛ เทียนนวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙ ❜  ชุดจุดเอง 1 คาบมี 15 เล่ม เป็นเทียนขี้ผึ้งแท้ขนาดเล็กเพียงปลายนิ้วก้อย ไส้เทียนพันยันต์นวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙ บรรจุชื่อ นาม ดวงชะตาของเจ้าชะตาเทียน และผงเล็บมือทั้งสิบของเจ้าชะตา เทียนแทนตัวตนเจ้าชะตาเรียก “เทียนชะตา” ใช้เวลาจุดประมาณ 12-15 นาที พระอาจารย์กฤษฎาปริวรรตจัดสร้างให้มีขนาดเล็ก แต่เปลวไฟสูงใหญ่โชติช่วง เพื่อให้สานุศิษย์ได้นำไปจุดด้วยตนเองได้ง่าย จุดได้สำเร็จ เกิดสมาธิ ณ. ขณะจุดเทียนบูชาอย่างยิ่งยวด ❛ วัตถุธาตุใด ยิ่งเล็กยิ่งสร้างยาก ต้องใช้กำลังสติ อำนาจสมาธิ ประณีตทุกอณูจิต โบราณจึงกล่าวว่า สร้างสิ่งใดยิ่งเล็กยิ่งสร้างยาก ยิ่งมีมหาพุทธานุภาพสูง แรงคุณแรงครูสูงยิ่ง ❜

❛ เทียนนวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙ ❜ พระอาจารย์จุดให้ในฤกษ์ 1 เล่ม เป็นเทียนเล่มใหญ่หนัก 9 บาท ไส้เทียนพันยันต์นวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙ บรรจุชื่อ นาม ดวงชะตาของเจ้าชะตาเทียน และผงเล็บมือทั้งสิบของเจ้าชะตา ปลุกเสกสาธยายมนต์เต็มสูตรจุดบูชาตามพิธีกรรมโบราณล้านนา ณ. แอ่งพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์เขลางค์นคร พระธาตุศรีจอมไคลวิหารสะเดาะเคราะห์พระเจ้าพันองค์

❛ เทียนคู่ชีวิต นวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙ ❜ เป็นเทียนบูชา 2 เล่ม 2 ดวงชะตาคู่ชีวิต คู่สมพงษ์ดวงสัมพันธ์ คู่ค้า คู่มิตร เสริมดวงหนุนดีสร้างบุญร่วมชาติ สร้างบารมีร่วมขันธ์ จุดเทียนสมพงษ์ดวงชะตาร่วมกัน ให้ชีวิตอยู่ดีกินหวาน รักใคร่ปรองดองเมตตาเกื้อกูลกัน ประสบความสุข ความเจริญรุ่งเรืองแก่สองดวงชะตาคู่ชีวิต คู่มิตร คู่ค้า คู่ความ คู่เวรคู่กรรม เมื่อจุดแล้วกรรมเก่าก็บรรเทาจนหายสูญ เกิดกรรมใหม่ที่ดี เกิดบุญบารมีเกื้อกูลค้ำคูณเสริมส่งกัน เปลี่ยนคู่กรรมให้เป็นคู่บุญคู่บารมี

 – อุปเท่ห์คือ – 
เมื่อจุดเทียนบูชาเสริมดวงชะตาตนเองให้เด่นดี ยกขึ้นเป็นดวงชะตาชั้นเลิศ คู่ชีวิตผู้เป็นคู่บุญบารมี หรือคู่เวรคู่กรรมก็ตามแต่ ควรได้จุดเสริมดวงหนุนชะตาให้พลิกฟื้นยกดวงขึ้นไปเสมอกัน เป็นคู่ชีวิตมหาเศรษฐีดวงดีเสมอกัน ค้ำคูณกัน ไม่ฉุดดวงกัน บุคคลดวงดีกับดวงดีมาพ้องดวงชะตากัน ยิ่งเสริมแรงเสริมกำลังแก่กันให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

เทียนคู่ชีวิ จุดให้บุคคลอื่นที่ต้องการเสริมดวงชะตาให้เด่น ดี สมพงษ์เสมอกับดวงเราได้ทั้งหมด ทั้งคู่รักคู่ครอง บุตร หลาน มิตรสหาย หุ้นส่วน บริวาร เจ้านาย คู่ค้า ลูกค้า ลูกความ หรือบุคคลใดใดที่ต้องการให้ดวงเราและดวงเขาสมพงษ์กันในทางเด่นดี มั่งคั่ง ไร้อุปสรรคนาๆ

กดอ่านพุทธคุณเทียนคู่ชีวิต >> เทียนคู่ชีวิต ‘เทียนวิชาสมพงษ์ดวงชะตา’

ประสงค์บูชาฤกษ์จุดเทียนนวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙
แจ้งบูชาฤกษ์ที่นี่ >> https://lin.ee/2Jj9RKH

Line : @namotasa (ติดต่อ : แอดมินคุณหมิง)

📌 ท่านผู้บูชาฤกษ์เทียนนวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙ ❜ และ  ❛ เทียนคู่ชีวิตนวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง ๙ ต้องส่งรูป และ เล็บมือทั้งสิบให้พระอาจารย์โดยด่วน ( สำคัญและจำเป็น ) เล็บคือสายใยวิญญานระบุรหัสพลังงานเฉพาะบุคคล เป็น DNA แทนตัวเจ้าของ มหามงคลอันประเสริฐใดใดเกิดเทียนชะตา ที่บรรจุเล็บ ชื่อนามชะตาเกิด มงคลนั้นย่อมเกิดปรากฏแก่เจ้าชะตาเทียนเสมอกัน แม้ในระยะที่ห่างไกล

ความมั่งคั่งร่ำรวย
ความสุข สันติ เบิกบาน
พึงเกิดปรากฏแก่ท่านทุกมื้อทุกวาร
สาธุ สาธุ สาธุ
🙏🙏🙏

ติดต่อบูชา LINE : @namotasa

You cannot copy content of this page