เทียนปฐมกัปป์คำ เทียนทองคำ 3 ศอก 5 คืบ

ปฐม – แรกเริ่มแห่งสรรพสิ่งอันศักดิ์สิทธิ์ พระเวทย์ชั้นสูง
           ว่าด้วยการเกิด

กัปป์ – เวลาแห่งชาติภพที่ยาวนาน..ไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีจุดเริ่มต้น

คำ – พุทธานุภาพแห่งเทียนปฐมกัปป์คำสูงค่าดั่งทองคำ
        ธาตุบริสุทธิ์แห่งโลกธาตุ

สังกัตวา สัมพุทเธ จตุโล
แท่นแก้วพระพุทธเจ้า พระเมืองแก้วไม่เสียเมือง

ยันต์เทียนปฐมกัปป์คำนี้ อาราธนาคุณบารมีอันสูงสุดของพระพุทธเจ้าแห่งสังสารวัฏ อันหาที่สุดและจุดเริ่มต้นมิได้ นับแต่ปรารถนาพุทธภูมิ บำเพ็ญบารมียาวนาน สี่อสงไขย แสนกัปป์ จนสำเร็จตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บรรจุเป็นอักขระธรรมมณฑลกลยันต์อันศักดิ์สิทธิ์ ช่วยค้ำดวง
หนุนชะตาราศี สลายเคราะห์ภัย บันดาลลาภผลสมบัติ ยศศักดิ์เดชอำนาจ เกิดมหาชัยชนะ
มหาสติมหาปัญญา พุทธานุภาพสูงยิ่ง เปรียบดั่งแท่นแก้วพระพุทธองค์รองรับดวงหนุนชะตาไว้
มิให้ตกให้ต่ำ ดั่งพระเมืองแก้วธรรมิกราชาแห่งล้านนา จุดเทียนทองคำนี้ขึ้นบูชา รักษาบ้านรักษาเมือง รักษาดวงชะตา มิเสียเมือง

“คุรุอาจารย์ผู้แตกฉาน” ได้ปริวรรตถอดอักษรธรรม สร้างกลยันต์อันศักดิ์สิทธิ์ ทรงอานุภาพอันวิเศษ ผูกพระยันต์ พันสายสิญจน์พุทธานุคม ฟั่นขี้ผึ้งขึ้นเป็นเทียนบูชาปิดทองคำอร่ามตลอดเล่ม เพื่อจุดบูชาอาราธนาพุทธฤทธิ์อิทธิคุณแห่ง พระพุทธเจ้าแห่งภัทรกัปป์ ให้มาสถิตอยู่ในทุกอณูของกาย จิต เพื่อประสิทธิ์อำนาจพุทธคุณอันสุดประมาณ

อิทธิอำนาจแห่งอักขระธรรมอันวิเศษและพุทธานุภาพแห่งพระยันต์เทียนปฐมกัปป์คำลูกนี้ ทรงอานุภาพสูงสุดในมนต์ยันต์ธรรมคาถาที่จะมุ่งภาวนาให้เกิอิทธิปาฏิหาริย์ เปรียบค่าดุจดั่งทองคำ ที่แม้ชะตาตกก็จะยกให้สูงได้ กลับชะตาให้พลิกฟื้นขึ้นมาเหนือดี ได้ด้วยแรงสัจจะอธิษฐานบารมี และความเพียรภาวนา

แม้ว่า..ผู้ใดจุดสำเร็จตามสัจจะอธิษฐาน จะถึงด้วยบารมีประสบชัยได้ทุกทิศบรรลุความสำเร็จ สมบูรณ์ด้วยเดช อำนาจ วาสนา บารมี ผ่านเคราะห์มีชัยในทุก อุปสรรค ทุกเรื่อง ทุกความ ได้อย่างอัศจรรย์

นับเนื่องมาแต่โบราณ เทียนนี้สร้างไว้ให้เจ้าฟ้า เจ้านายหลวง จุดสร้างบ้าน สร้างเมือง ภิกษุเจ้าอธิษฐานจิตจุดสร้างวัด สร้างวิหารอาราม เจ้าขุนมูลนาย คหบดี จุดเลื่อนยศ เลื่อนตำแหน่ง ยกฐานะ และผู้ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจอยากพลิกดวง พลิกชะตา เอาชนะบันทึกแห่งฟ้า ผู้คิดทำการใหญ่เกินดวงชะตา ผู้ปรารถนาความสำเร็จ อำนาจ ชัยชนะ เลื่อนยศ ยกศักดิ์สมณะ เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง

การกิจอันสำคัญ ที่ต้องการสำเร็จ ต้องการฐานบุญบารมี ฐานอำนาจมหาอุจจ์ มาหนุนส่งให้ประสบความสำเร็จ  ผู้มุ่งชนะดวง ชนะศึกหนัก ชนะปัญหาใหญ่ กิจการธุรกิจที่ต้องการความสำเร็จในระดับสูง การแข่งขันที่ยากลำบาก คนที่ดวง ตกหนักๆ รุนแรง ตกมานานๆ หลายปี เสาร์เล็งลัคน์ พระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรก ราหูทับลัคน์ ชีวิตย่ำแย่ชะตาตกมายาวนาน ไม่ผ่านเสียที ต้องการจะเปลี่ยนบันทึกฟ้าพลิกฟื้นชะตาให้ได้อย่างรวดเร็ว !! ให้อธิษฐานจิตจุดเทียนทองคำพระยันต์ปฐมกัปป์คำนี้เถิด จะผ่านพ้นอุปสรรคและประสบความสำเร็จได้ด้วย พุทธอำนาจประกอบกับแรงจิต แรงอธิษฐาน แรงภาวนาบารมี

มีตำนานเทียนปฐมกัปป์คำนี้ว่า เมื่อสมัยครูบาเจ้าศรีวิชัยถูกอธิกรณ์เขานำไปกรุงเทพฯ ครูบานันตา วัดทุ่งม่านใต้ ได้ทราบข่าวจึงได้จุดเทียนปฐมกัปป์คำนี้ให้ครูบาเจ้าฯ  ไม่นานนักครูบาเจ้าฯจึงพ้น อธิกรณ์ กลับมาอยู่วัดพระสิงห์ เชียงใหม่ ครูบานันตาจึงได้เดินทางมากราบครูบา เจ้าศรีวิชัย พอครูบาเจ้าฯเห็นครูบานันตามาถึงก็กล่าวต่อหน้าสาธุชนญาติโยม ทั้งหลายว่า “ตุ๊เจ้าเฒ่าต๋นนี้ ต๋ามเทียนหื้อข้า” ครูบาเจ้าฯอาจทราบด้วยญาณวิถี ของท่านก็เป็นได้ ว่ามีผู้จุดเทียนปฐมกัปป์คำนี้ให้ท่าน

เทียนทองคำ 3 ศอก 5 คืบ เสกสร้างด้วยอำนาจแห่งพุทธะ แรงครู แรงอักขระเลขยันต์พันคาถา ฤทธิ์อำนาจแห่งเทพสถิตย์ประจำพระเวทย์ทุกบท ทุกขั้นตอนการเสกสร้าง ตั้งแต่หุงขี้ผึ้ง สีเทียน ปลุกเสกประสิทธิ์เลขยันต์ จารอักขระคาถาบนผืนกระดาษสา ขึ้นเป็นพระยันต์ขนาดใหญ่สูงเทียมเล่มเทียน 3 ศอก 5 คืบ เกิดจากอิทธิอำนาจฌาณสมาบัติ กำลังสมาธิมโนฤทธิจิตอันยิ่งยวดแห่งแรงครูบาอาจารย์ที่บรรจุลงไว้อย่างเต็มกำลัง

ทุกอักขระแห่งพุทธอำนาจจะยกดวง เสริมชะตา ทุกเส้น ทุกจุด ทุกขีดแห่งพระคาถาจะค้ำดวง ปัดเคราะห์ เป่าเสนียด ทุกตำแหน่งตากลแห่งพระยันต์อันสำคัญ ถูกปิดด้วยธาตุรหัสพันธุกรรมประจำตัวของเจ้าชะตาเทียน คือเส้นผมที่ถอนด้วยฤทธิจิตอันแสดงเจตจำนงถึงความสำเร็จ สมปรารถนา มั่งคั่งมั่นคง เหนือดวงเหนือคน เมื่อพระอาจารย์เขียนยันต์สำเร็จ จึงนำพระยันต์นั้นมาพันล้อมเส้นด้ายสายสิญจน์พุทธาภิเษก อันสถิตย์ด้วยอำนาจแห่งพุทธะ นับให้ได้ 108 เส้น + ด้วยอายุย่างของเจ้าชะตาเจ้าของเทียน แล้วพันเส้นด้าย มัดตรึงพระยันต์กับไส้สายสิญจน์เอาไว้ ปลุกเสกอธิษฐานจิตทุกช่วงขณะจิต พระยันต์เทียนอันวิเศษลูกนี้จึงสำเร็จในเบื้องต้น

แล้วฟั่นขี้ผึ้งศักดิ์สิทธิ์ เชิญคาถาปลุกเสกสีเทียนล้อมพระยันต์ที่หุ้มสายสิญจน์ไว้ เป็นเล่มเทียนปฐมกัปป์คำ เทียนทองคำ 3 ศอก 5 คืบ อันทรงฤทธานุภาพ และ อิทธิอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์ แห่งคุณบารมีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์แห่งมหากัปป์ อันหาที่สุดและจุดเริ่มต้นมิได้ ปิดทองคำแท้อร่ามตลอดเล่ม จารอักขระธรรม อาราธนาคุณคุ้มครองดวง ปกปักรักษา ยกชะตา หนุนบารมี แล้วปลุกเสกขีดเส้นแบ่งเทียน เป็น 15 ช่อง เพื่อจุดบูชาติดต่อกัน 15 คืนๆละ 1 ข้อเทียน

สำเร็จแล้วจึงกำหนดฤกษ์จันทร์วันดีให้จุดบูชาเทียนนี้ติดต่อกัน 15 คืน โดยมิเว้นเลย ทุกคืนหลังจุดบูชาเทียนสำเร็จ พระอาจารย์จะกรวดน้ำให้เจ้าชะตาเจ้าของเทียนบูชา และสรรพเจ้ากรรมนายเวร สรรพจิตวิญญาณที่พันภพผูกชาติเกี่ยวเนื่องกันมาแต่ อดีตถึงปัจจุบัน ตลอด 15 คืน ในช่วงเวลาประมาณ 00.15 นาที และจะเผากระดาษ ส่งคำอธิษฐานของเจ้าชะตาเทียนเวลา 00.00 น. ของทุกคืน

ยันต์เทียนปฐมกัปป์คำ

ขนาดของเทียนนี้สูงใหญ่น้ำหนักมาก

ปิดทองคำแท้ตลอดเล่ม
น้ำหนักเทียน 159 บาท
สูงสามศอกห้าคืบ

ความสูงท่วมหัวผู้จุดบูชาในท่านั่งสมาธิ
ไส้เทียนใหญ่ เปลวไฟโหมแรงและสูง
พระอาจารย์จะขีดเส้นแบ่งวันไว้ 15 ช่อง
เพื่อจุดบูชา ภาวนาคืนละ 1 ช่อง
ติดต่อกัน 15 คืน
จึงเป็นอันสำเร็จแห่งการจุดบูชา
เทียนทองคำปฐมกัปป์คำ

{ เทียน 1 เล่ม จุด 15 วัน
โดยจุดคืนละ 1 ข้อเทียน }

 

เทียนปฐมกัปป์คำนี้บรรจุดวงชะตาเจ้าของเทียน อันมีชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด ปีนักษัตร ล้อมอักษรธรรมพระยันต์อันศักดิ์สิทธิ์ และติดเส้นผม ธาตุแห่งเจ้าชะตาเทียนไว้ 9 ตำแหน่งกลยันต์สำคัญ ระบุเคราะห์นามขานชะตาแห่งเจ้าชะตาเทียน ลงบนผืนพระยันต์เทียน เพื่อหลอมรวมธาตุรหัสพันธุกรรมเฉพาะตนของเจ้าชะตาเทียน ให้เป็นหนึ่งเดียวกับอิทธิอำนาจแห่งพุทธะและแรงครู ที่จารึกสาธยายมนต์ไว้ในพระยันต์แห่งเทียนบูชา

บูชาฤกษ์เทียนปฐมกัปป์คำ

เลือกบูชา 1 ใน 3 ข้อ

  • บูชาฤกษ์จุดเทียนบูชาด้วยตนเอง
  • บูชาฤกษ์ให้พระอาจารย์จุดบูชาเทียนให้ตลอด 15 คืน
  • บูชาทวีฤกษ์ 2 เล่ม
    จุดบูชาด้วยตนเอง 1 เล่ม  และบูชาฤกษ์ให้พระอาจารย์จุดให้ 1 เล่ม
    จุดเทียนบูชาในฤกษ์จันทร์วันดี
    ที่พระอาจารย์กำหนดวางฤกษ์ให้ 15 คืนๆ ละ 1 ขีดข้อเทียน

เจ้าชะตาผู้บูชาฤกษ์จุดเทียนทองคำอันศักดิ์สิทธิ์ พึงรักษากาย รักษาใจ รักษาจิตของท่าน ให้โปร่ง โล่ง เบา สงบ สบาย พักไว้ซึ่งความหม่นหมองวิตกกังวลใดใด ยกใจย้ายจิตไว้ในคลื่นแห่งความศักดิ์สิทธิ์แห่งอิทธิอำนาจความเมตตาอันสุดประมาณแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า กำหนดจิตท่านให้เชื่อมกับแรงครูในทุกค่ำคืนที่พระอาจารย์จุดเทียนบูชา และทุกค่ำคืนที่จุดบูชาเทียนด้วยตนเอง

เทียนปฐมกัปป์คำนี้ อาราธนาคุณบารมีอันสูงสุดของพระพุทธเจ้าทุกภัทรกัปป์สังสารวัฏ อันหาที่สุดและจุดเริ่มต้นมิได้ ตั้งแต่ปรารถนาพุทธภูมิ บำเพ็ญบารมียาวนาน นับอสงไขย แสนกัปป์ จนสำเร็จตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาบรรจุไว้เป็นอักขระธรรมอันสมบูรณ์ คุรุอุปัชฌาจารย์ผู้แตกฉาน ได้ปริวรรตถอดอักษรธรรม สร้างมณฑลกลยันต์อันศักดิ์สิทธิ์ ทรงอานุภาพอันวิเศษ ผูกพระยันต์สูงค่า อาราธนาพุทธฤทธิ์อิทธิคุณแห่งพระพุทธคุณ ธรรมคุณ แรงครู แรงคุณ ประสิทธิไว้ เพื่อผลแห่งฤทธิ์อำนาจอักขระธรรมอันวิเศษและพุทธานุภาพแห่งพระยันต์เทียนปฐมกัปป์คำลูกนี้ ได้ปรากฏอานุภาพอันสูงสุดแห่งอิทธิปาฏิหาริย์ยกดวงหนุนชะตา บันดาลความสำเร็จสมปรารถนาได้ทุกสิ่งตามอธิษฐาน

พลานุภาพเทียนปฐมกัปป์คำ

 

LINE : @namotasa

ติดต่อบูชา LINE : @namotasa

You cannot copy content of this page