เทียนสีวลี เทียนโชคลาภ ค้าขายดี เรียกทรัพย์

เทียนสีวลีมหาลาภ
จุดเรียกโชค เรียกลาภ เรียกทรัพย์
เสริมลาภะ วาสนา ความมั่งคั่ง ร่ำรวย จะเข้ามาอย่างรวดเร็ว

เทียนสีวลีมหาลาภ จุดเรียกโชค เรียกลาภ เรียกทรัพย์ เสริมลาภะวาสนา ความร่ำรวย มั่งคั่ง จะเข้ามาอย่างรวดเร็ว ชีวิตจะประสบความสำเร็จ รุ่งเรือง เงินทองมีเข้าไม่ขาดมือ จะเจริญด้วยโชคลาภ โภคทรัพย์สมบัติ เทียนสีวลีนี้มีคุณวิเศษยิ่งด้านโชคลาภ    มหาโภคทรัพย์

เทียนสีวลี มีพุทธฤทธิ์อิทธิคุณด้าน มหาสิทธิโชค มหาลาภ ด้วยท่านเป็นพระอรหันต์ที่มีบารมีสูงมากด้านโชคลาภ เมตตา ผู้ใดหมั่นจุดบูชาเทียนสีวลี ครูบาอาจารย์ท่านว่า.. จุดแล้วดี จุดแล้วรวย บันดาลมหาโชค มหาลาภ ลาภะสักการะ จะหลั่งไหลเข้ามามิขาดสาย ชีวิตเจริญก้าวหน้า ค้าขายร่ำรวย เรียกคน เรียกทรัพย์ เรียกโชคลาภเข้ามิขาด เงินทอง ข้าวของ เหลือกิน เหลือใช้ ข้ามเต็มยุ้ง เงินเต็มถุง ทองเต็มถังแลฯ

เทียนพุทธคุณพระสีวลีมหาลาภ สร้างและปลุกเสกโดย พระอาจารย์กฤษฏา ขันติโก พระอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในอักขระโบราณ ข่าม ขลังในมหาเวทย์ล้านนา เป็นที่หนึ่งในวิชายันต์เทียนแห่งล้านนา เทียนทุกเล่มฟั่นมือจากขี้ผึ้งแท้ปลุกเสก พันล้อมไส้เทียนด้วยมหายันต์เทียนพระสีวลีมหาลาภ เขียนอักขระยันต์ลงแผ่นสาด้วยหมึกเสก สีสายไส้เทียนปลุกเสกลงเวทย์คาถาเล่มต่อเล่ม เทียนสีวลีนี้จึงมีพุทธฤทธิ์อิทธิคุณบันดาลโชค เร่งลาภ เรียกโชค โภคทรัพย์ ให้บังเกิดแก่ผุ้จุดบูชาให้สำเร็จ สมปรารถนา ตามแรงอธิษฐาน

เคล็ดบูชาพระสีวลี

หมั่นบริจาคทานในที่ๆ ยากลำบาก คือ หัวใจของการบูชาพระสิวลีให้ได้ผลดี เพราะในอดีตทุก ๆ ชาติที่ผ่านมา พระสิวลีท่านจะทำบุญด้วยศรัทธาที่เต็มเปี่ยม เต็มร้อย แม้ว่าของที่ทำบุญจะราคาไม่แพง แต่ก็เป็นการถวายที่ทรงคุณค่าประณีต เพราะเป็นการให้ในสิ่งที่ผู้รับต้องการ ดุจการได้น้ำในทะเลทราย ดุจการได้อาหารในยามหิว ควรจะบริจาคทาน ให้สิ่งของในผู้ยากไร้มากๆ ท่านจะได้อานิสงส์บุญมาก

การจุดเทียนบูชาพระสีวลีในยามค่ำคืนนั้นจะช่วยทำให้จิตใจของเราผ่องใส เมื่อเราตื่นแต่เช้าไปทำงานสุจริต พระสีวลีเองก็ความคุ้มครองดูแล ให้พรอันเป็นทิพย์ ดลบันดาลลาภผลให้ตามปรารถนา

การสวดพระคาถาบริกรรมจุดบูชาเทียนพระสีวลีขอลาภ ต้องอยู่ในสมาธิที่สงบแน่วแน่ จิตไม่ส่ายไปมา ไม่คิดถึงในเรื่องอื่น ตามองที่เปลวเทียน หรือหลับตาภาวนา นึกถึงตัวอักขระคาถาอย่างจดจ่อ รักษาจิตให้สงบ ชื่นบาน คิดหวังแต่สิ่งที่ดีงามด้วยกำลังจิตอันนิ่ง สงบ ทรงพลัง แล้วสิ่งที่ท่านปรารถนาก็จักบังเกิดได้โดนเร็วพลัน

จุดเทียนบริกรรมคาถาขอลาภได้ครบ 7 วันจะดียิ่งนัก ในกรณีที่ท่านต้องการจะขอลาภเป็นพิเศษ อาทิ จะต้องติดต่อธุรกิจสำคัญใด ๆ ในวันนั้น ให้จุดเทียนสีวลีสวดคาถาบูชาท่านก่อนเริ่มกิจการทุกครั้ง จะเป็นพระพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ตามจิตปรารถนา ค้าขายดี มีราศีสว่างไสว สมปรารถนาดังจิตอธิษฐาน

พุทธคุณ

พระสีวลีเถระ พระอรหันต์ผู้เลิศในทางโชคลาภ แม้แต่พระพุทธเจ้ายังยกย่อง

หากผู้ใดบูชา จะบันดาลให้เกิดมหาสิทธิโชคลาภ ลาภะ ความร่ำรวยในการทำมาค้าขาย มีคนรักใคร่นับถือ ศัตรูหมู่มารร้ายและภัยอันตรายต่างๆ ไม่สามารถจะย่ำยีหรือทำร้ายได้ จะมีแต่ความสุขศิริสวัสดิ์มงคล เพียรบูชารำลึกถึงพระสีวลีด้วยความศรัทธา ลาภสักการะก็จักไหลมาสู่บุคคลผู้นั้นราวกับสายน้ำ ความอุดมสมบูรณ์ทั้งปวงก็จะพลันบังเกิดขึ้น มหาทรัพย์ มหาสมบัติ จะก่อตัวเพิ่มพูน เหลือกินเหลือเก็บ 

 

ติดต่อบูชา LINE : @namotasa

You cannot copy content of this page