ฝากดวงชะตาอาบพุทธมนต์ปริกมฺม แก้วสารพัดนึกอธิษฐานสมปรารถนา ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 84000 จบ

ฝากดวงชะตาอาบพุทธมนต์ปริกมฺม
แก้วสารพัดนึกอธิษฐานสมปรารถนา ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 84000 จบ

ปลุกเสกอธิษฐานจิตในสนามมนตราวิเศษ
แห่งพุทธคุณ_แรงคุณ_แรงครู_ตลอดเข้าพรรษา 3 เดือน  
( วันพุธที่ 2 สิงหาคม 66 ถึง วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 66 )

เพื่อผลให้เกิดความสมปรารถนาดั่งที่อธิษฐาน อุดมสมบูรณ์พร้อมด้วย ลาภ โชค โภคยทรัพย์ กำจัดหนี้สินอุปสรรคเคราะห์กรรม โรคภัย ภยันอันตราย และผลร้ายจากดวงดาว คำสาบานสาปแช่งทั้งหลายให้สิ้นไป จะไม่พบกับความลำบากอดอยากยากจน ปวงเทวพรหมทุกชั้นฟ้า เทวบุตรเทวดาทุกวิมาน ร่วมอนุโมทนามัย บันดาลสิ่งที่ประสงค์ให้สมปรารถนาทุกประการฯ และเมื่อครบสามเดือนหลังออกพรรษา จะได้รับเทียนบูชา “เทียนพุทธมนต์ปริกมฺม” จำนวน 30 เล่มขนาดเล็กจิ๋ว นำไปจุดเจริญสมาธิติดต่อกัน 30 วัน จะสลายกรรมร้ายสรรพเสนียดจัญไรปรสิตเกาะกินดวงชะตาให้สูญไป อธิษฐานสรรพสิ่งใดใดจะปรากฏผลเร็ววันทันทีทันใด

ตลอดเดือนสิงหาคมเป็นช่วงพลังงานฟ้าอันสำคัญ!! อาทิตย์สถิตย์ราศีสิงห์ที่อาทิตย์มีพลังอำนาจแห่งเจ้าครองราศี เกิดปรากฏการณ์ทุติยเพ็ญ (Blue Moon) คือพระจันทร์เต็มดวง 2 ครั้งภายในเดือน และยังเป็น Super Moon พระจันทร์ดวงใหญ่ใกล้โลกที่สุดในรอบปีอีกด้วย

• วันเพ็ญครั้งแรกคือวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2566 แรม 1ค่ำ เดือนแปด ปีเถาะ (01.31 น.) ตรงกับวันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา มหาวันแห่งพลังธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ธรรมราชรถแห่งพระพุทธองค์ ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปรารถนาจะใช้บรรทุกเวไนยสัตว์ทั้งหลายออกจากห้วงวัฏสงสารไปสู่แดนเกษม คือ พระอมตนิพพาน ด้วยการประกาศทางสายกลาง “มัชฌิมาปฎิปทา” ธรรมอันนำไปสู่ดวงตาเนื้อ-ตาใน เกิดญาณรู้อันเป็นไปเพื่อสงบ ระงับ ดับตัณหา พ้นจากกิเลส ความรู้ผิด ความไม่รู้ พ้นจากวัฎฎสังสาร เข้าสู่ภูมิสันติสุขอันยิ่งยวดแห่งนิพพาน มัชฌิมาปฏิปทานี้คือปัจจัยแห่งการตรัสรู้ด้วยประจักษ์ในอริยสัจ 4 อริยมรรคมีองค์ 8 คือทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ( ทุกข์ เหตุแห่งทุกข์ การดับทุกข์ วิธีดับทุกข์อย่างแท้จริง ) คืนเพ็ญเดือนแปด วันอาสาฬหบูชาวันอันสำคัญที่พระรัตนตรัยครบบริบูรณ์ด้วยองค์สาม เมื่อพระพุทธองค์แสดงปฐมเทศนาธัมมจักกัปปวัตนสูตรแก่ปัญจวัคคีย์ และพระอัญญาโกณฑัญญะ ได้บรรลุธรรม ขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา

• วันเพ็ญหลัง ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 (08.35น.) วันประตูนรก-สวรรค์เปิด (สารทจีน) วันแห่งการแผ่เมตตามหาบุญญาบารมี ความสันติสุข ไปถึงทุกภพภูมิ บรรพบุรุษจะได้รับกระแสบุญอันยิ่งใหญ่อย่างเต็มกำลัง พันธุกรรมคำสาปแช่งจะได้รับการอดโทษอโหสิ เปลี่ยนเป็นพรอันยิ่งใหญ่สุดพรรณา

• ระหว่างกลางของอำนาจจันทร์สีน้ำเงิน คือวันพระจันทร์ดับ “อมาวสี” มหาฤกษ์มหาวันจุดเทียนเทวดาล้านนา ❛เทียนนวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙❜ และ ❛เทียนคู่ชีวิต_มหาเศรษฐีนวเคราะห์❜ อันจะเป็นมหาฤกษ์ที่มีกำลังแรงอย่างยิ่งยวด ด้วยอำนาจจันทร์เพ็ญสีน้ำเงินขนาบไว้ ทั้งสัมพันธ์ทางรังสีแห่งดวงดาวในรอบจันทรคตินี้ก็ฉูดฉาดด้วยพลังรุนแรงของกลุ่มดาวบาปเคราะห์ และอำนาจอันซ่อนเร้นยิ่งใหญ่ของดาวศุภเคราะห์ (บรรยายอำนาจดาวไว้ให้ที่นี่) ผู้ประสงค์บูชาฤกษ์จุดเทียนบูชา ทั้งในฤกษ์ และทวีฤกษ์(จุดเทียนตลอดเดือน :: แนะนำอย่างยิ่ง) ควรแจ้งบูชาฤกษ์ทันที เพื่นเทียนดวงชะตาจะได้รับการปลุกเสกอธิษฐานจิต ปกปักรักษาคุ้มครองชะตายาวนานนับแต่วันที่พระอาจารย์สร้างเทียนชะตาสำเร็จ

❛ นาคบาศหินเทวดา ❜ ของท่านผู้บูชาฤกษ์ไว้ได้รับการปลุกเสกยาวนานตลอดรอบจันทรคตินี้ จะมีพลังอำนาจสูงมากจากกำลังฟ้า-ดิน มหาจักรวาล นาคบาศองค์เล็กจิ๋ว เพียงปลายนิ้ว สร้างยาก ปลูกเสกสมบูรณ์เต็มกำลังแห่งเวทยาศาสตร์พิธี และมีพลังมหาจักรวาลสมบูรณ์สูงสุด ( กดอ่านนาคบาศหินเทวดา >> https://shorturl.at/crGS5 ) พระอาจารย์ปลุกเสกถึงคืนทุติยเพ็ญ วันที่ 31 นี้ แล้วจึงจัดส่งแก่เจ้าชะตาทุกท่าน พร้อมเคล็ดอธิษฐานอันวิเศษที่จะนำมาซึ่งความสุข ความมั่งร่ำรวยอุดมสมบูรณ์อันเต็มกำลังแห่งมหาจักรวาล

แ จ้ ง บู ช า
Line : @namotasa (ติดต่อ : แอดมินคุณหมิง)

- ฝากดวงชะตาอาบพุทธมนต์ปริกมฺม -

แก้วสารพัดนึกอธิษฐานสมปรารถนา ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 84000 จบ ปลุกเสกอธิษฐานจิตในสนามมนตราวิเศษแห่งพุทธคุณ_แรงคุณ_แรงครู_ตลอดเข้าพรรษา 3 เดือน ( วันพุธที่ 2 สิงหาคม 66 ถึง วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 66 ) เพื่อผลให้เกิดความสมปรารถนาดั่งที่อธิษฐาน อุดมสมบูรณ์พร้อมด้วย ลาภ โชค โภคยทรัพย์ กำจัดหนี้สินอุปสรรคเคราะห์กรรม โรคภัย ภยันอันตราย และผลร้ายจากดวงดาว คำสาบานสาปแช่งทั้งหลายให้สิ้นไป จะไม่พบกับความลำบากอดอยากยากจน ปวงเทวพรหมทุกชั้นฟ้า เทวบุตรเทวดาทุกวิมาน ร่วมอนุโมทนามัย บันดาลสิ่งที่ประสงค์ให้สมปรารถนาทุกประการฯ และเมื่อครบสามเดือนหลังออกพรรษา จะได้รับเทียนบูชา “เทียนพุทธมนต์ปริกมฺม” จำนวน 30 เล่มขนาดเล็กจิ๋ว นำไปจุดเจริญสมาธิติดต่อกัน 30 วัน จะสลายกรรมร้ายสรรพเสนียดจัญไรปรสิตเกาะกินดวงชะตาให้สูญไป อธิษฐานสรรพสิ่งใดใดจะปรากฏผลเร็ววันทันทีทันใด

บู ช า ฤ ก ษ์ จุ ด เ ที ย น บู ชา
Line : @namotasa (ติดต่อ : แอดมินคุณหมิง)

เทียนเทวดาล้านนา
❛ เทียนนวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙ ❜
คนดวงตก จุดยกดวงยกชะตาคนดวงดี จุดแล้วยิ่งดี-จุดแล้วยิ่งรวย

ติดต่อบูชา LINE : @namotasa

You cannot copy content of this page