ยันต์เก้ากุ่มนี้มีพุทธานุภาพสูงยิ่ง บูชาติดเนื้อติดตัวไว้เป็นตะกรุดยันต์ส่วนตัวเฉพาะตน หัวใจยันต์บรรจุปลุกเสกเป็นตะกรุดดอกกลาง เรียกว่า ” จักรวรรดิติ “ บรรจุนามชะตานามธาตุเจ้าของไว้ เป็นยันต์หัวใจเจ้าชะตา เสกสร้างให้วิญญาณธาตุหัวใจยันต์สว่างเป็นอนันต์อย่างสุดประมาณ ด้วยมวลคาถาชั้นมหาราชครูอาง จะคุ้มครองคุ้มภัย “กันดวงตก กันชะตาขาด”  แก้คราส ดับเคราะห์ กันภูตผีปีศาจสิ่งชั่วร้าย คุณไสย ลมเพลมพัด สิ่งร้ายทั้งปวง จักบังเกิดรังสีแห่งเมตตามหาอำนาจ มหานิยม เสริมชะตาบารมี อำนาจจิต แรงมโนนึกคิดอธิษฐานให้เกิดกำลังทวี มีกำลังมาก แม้หมั่นบูชาภาวนา เชื่อมจิต เชื่อมกระแสพลังด้วยการเดินญาณ ทำสมาธิภาวนา ยันต์เก้ากุ่มลูกนี้จะเปรียบดั่งแก้ววิเศษประจำตัว ที่มีฤทธิ์อำนาจคุ้มครองดลบันดาลได้พันช่อง

เครื่องรางวัตถุธาตุกายสิทธิ์เมื่อได้รับในคราวแรกต้องแลกปราณเชื่อมประจุพลังแห่งวิญญาณธาตุเสียก่อน ดังนี้

วางยันต์เก้ากุ่มและน้ำมันรสายนะในกระพุ่มมือ ประณมมือระหว่างอก หายใจเข้าช้าๆ และลึกที่สุด ดึงประจุวัตถุธาตุขึ้นกลางศีรษะจักระที่ 7 เชื่อมต่อกับพลังศักดิ์สิทธิ์ แล้วหายใจออกช้าๆ ยาวๆ ดึงอากาศธาตุจากจักระที่ 7 ลงสู่วัตถุธาตุยันต์เก้ากุ่ม กี่รอบก็ทำตามกำลัง ไม่ต้องนับ ให้จิตจับอยู่เพียงลมหายใจเข้า – ออก ไม่ต้องบริกรรมคาถาใดใด
** เครื่องหอมรสายธาตุ ถูกใช้บูชาเพื่อเชื่อมวิญญาณธาตุกับพลังงานศักดิ์สิทธิ์มากว่าพันปี ด้วยภูมิธรรมปัญญาโบราณที่มองทุกสรรพสิ่งเป็นพลังงาน ความไร้รูป ไร้ขันธ์ พลังงานที่ยึดโยงเชื่อมต่อถึงกันทั้งกาลจักร อันไร้กาลเวลา น้ำมันรสายนะปลุกเสกปรุงจากเครื่องหอมเครื่องระสายยาอันวิเศษ มีคุณทางอายุรเวท เป็นธาตุหอมบริสุทธิ์มีความเข้มข้นสูง มีกลิ่นหอมจากยางไม้ และเครื่องกะลัมพัก ออกฤทธิ์ให้สมองโล่ง จิตใจสงบ เพิ่มคลื่นความถี่ชี่และปราณได้อย่างรวดเร็ว ( บางท่านอาจไม่คุ้นเคยกลิ่นในช่วงแรก ๆ เพราะพลังงานแตกต่างกัน เพียงไม่กี่วันก็จะรู้สึกหอม และสงบเงียบ เกิดสมดุลธาตุพลังงาน ) **

( *สำคัญ* ) บูชาภาวนาปลุกธาตุ-เชื่อมแรงครู ติดต่อกัน 108 วันอย่าได้ขาด เพื่อรวมธาตุปลุกธาตุ เชื่อมวิญญาณธาตุกับแรงครูและแรงอักขระพระเวทย์คาถา ดังนี้

บูชายันต์เก้ากุ่มคล้องคอ ยันต์จะสัมผัสตำแหน่งจักระที่ 4 อะนาหตะ (anahata ) The Heart Chakra

เชื่อมแรงครูเสกคาถาเรียกธาตุ ปลุกธาตุน้ำมันรสายนะ 9 คาบ และหยด 1 หยดบนยันต์เก้ากุ่มตรงโคนเชือกอาคมถักด้านบน ( น้ำมันข้นบริสุทธิ์อาจหยดยาก ใช้วิธีเช็ดน้ำมันที่เกาะบนฝาก็ได้ ) อาจใช้หนึ่งหยดนวดเบาๆ ที่กึ่งกลางเหนือคิ้ว จุดตาที่สามจะเหนี่ยวนำสมาธิให้สงบเร็วขึ้น

- เดินปราณเชื่อมวิญญาณธาตุ -

เริ่มจากล้างพลังงานติดค้าง หายใจเข้าให้ลึกดึงกลิ่นธาตุหอมขึ้นจักระ 7 กลางศีรษะ หายใจออกยาว ดึงกลิ่นธาตุหอมผ่านเส้นกลางลำตัวและไหลลงไปถึงสุดปลายเท้า จะรู้สึกถึงกระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านตลอดเส้นกระดูกสันหลัง ทำเช่นนี้ 12 รอบ พุทธมนตราสรรพคาถาศักดิ์สิทธิ์ที่ประสิทธิ์ไว้ในธาตุหอม ” น้ำมันรสายนะ “ จะไหลเข้ากระแสปราณ สลายพลังงานลบแรงกรรมวิบากที่ยึดเกาะติดค้าง เมื่อปราณบริสุทธ์ กายจึงศักดิ์สิทธิ์ จิตจึงศักดิ์สิทธิ์ วัฎจักรธาตุในกายจึงเกิดสมดุลธาตุเกิดประจุพลังชีวิตอย่างยิ่งยวด จิตจะสงบนิ่งได้อย่างรวดเร็ว

เดินปราณสมาธิปลุกธาตุ ( * สำคัญ * ) สงบเงียบและทำสมาธิ 10-15 นาที ( ตามกำลัง ) ปักจิตไว้ที่ยันต์เก้ากุ่ม หายใจเข้าช้าๆ และลึกที่สุด ดึงประจุวัตถุธาตุขึ้นสู่กึ่งกลางศีรษะจักระที่ 7 เชื่อมต่อกับพลังศักดิ์สิทธิ์ แล้วหายใจออกช้าๆ ยาวๆ ดึงอากาศธาตุจากจักระที่ 7 ลงสู่วัตถุธาตุยันต์เก้ากุ่ม จิตจับอยู่ที่กลิ่นหอมแห่งรสายนะ สร้างมโนจิตให้สงบเงียบ ว่าง เบา โปร่ง โล่ง สบาย ไม่คิดถึงสิ่งใดใดเลย ว่างจากความคิดทั้งหมด จิตจดจ่อเพียงกลิ่นธาตุหอมและลมหายใจที่ไหลผ่านร่างกายเท่านั้น

เมื่อเชื่อมจิตอันสงบกับวัตถุธาตุ แรงครู แรงคาถาสำเร็จแล้วจึงอธิษฐานจิตแม้นมีสิ่งใดที่ปรารถนาความสำเร็จ อยากได้ อยากมี อยากเป็น ให้กำหนดจิตคิดถึงความสำเร็จขั้นสูงสุดของความปรารถนานั้น ( มิติพลังงานสื่อสารด้วยภาพและอารมณ์ความคิดอันเข้มข้นในคลื่นความถี่ระดับเดียวกัน ) จับลมหายใจไว้ที่พระยันต์และกลิ่นแห่งธาตุหอม

เมื่อบูชาครบ 108 วัน กายธาตุ จิตธาตุของเจ้าชะตาและยันต์จะเป็นหนึ่ง มวลพลังอักขระคาถาจะปรากฏแก่ดวงชะตา ปราณออร่าจะสว่างไสวเกิดสง่าราศีอย่างยิ่ง พลังงานชีวิตจะเปลี่ยนไปทั้งหมด เรื่องดีดี โชคดี ความสำเร็จจะบังเกิดกับชีวิตอย่างอเนกอนันต์ ธาตุรู้จะตื่น พลังจิตจะแข็งกล้า วัตถุธาตุยันต์เก้ากุ่มจะข่ามขลังด้วยฤทธิ์อำนาจ เชื่อมแรงครูพุทธอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์ได้ทุกกาลเวลา พกติดกายไว้อาราธนาให้ช่วยเหลือได้ทุกยามคับขัน คนรักเทวดาเกื้อกูล ศัตรูแพ้พ่าย จิตมีพลังอธิษฐานสิ่งใดก็สำเร็จ ฟ้าเปิดดวงชะตาเปิด ทำสิ่งใดก็ถูกที่ถูกทาง อุดมสมบูรณ์สมปรารถนาได้ทุกปราการ

ยันต์นี้ไม่ต้องเลี่ยมล้อมใดใด ยามบูชาภาวนาก็นำมามาคล้องคอไว้ เนื้อหนังเหงื่อไคล พลังกายพลังจิตเจ้าของจะฝังในยันต์ ฤทธิ์อำนาจอันศักดิ์สิทธิ์ของยันต์จะเข้าเนื้อ เข้าตัว เข้ากายใจจิตของผู้บูชา เกิดการแลกปราณรวมปราณกันตลอดเวลา พลังงานอันศักดิ์สิทธิ์จึงปกป้องคุ้มครองอยู่ตลอดเวลา

ใส่คอ ยามนอนหลับ ชำระจักระที่ 4 ขจัดพลังงานภพภูมิต่ำที่แฝงในสนามพลังออร่า ป้องกันการโจมตีทางจิต คุ้มครองกายทิพย์ให้สงบสว่าง เข้าถึงจิตสำนึกของมิติสูงได้ในยามหลับ แก้ฝันร้ายดึงดูดฝันดี ทุกเช้าหลังตื่นนอนจิตจะปลอดโปร่งมีกำลังมาก ควรทำสมาธิสักครู่และอธิษฐานภาพอันสำเร็จ

หมั่นบูชาพระยันต์นี้ไว้ทุกเช้าค่ำเถิด 15 นาทีแห่งการบูชายันต์ลูกนี้ จะบันดาลคุณวิเศษอย่างสุดประมาณแก่ชะตาชีวิต ปกปักรักษาคุ้มครอง ดลบันดาลให้สำเร็จได้ทุกคำอธิษฐาน

เดินปราณสมาธิปลุกธาตุ ทำได้ทุกที่ทุกเวลาที่สะดวก แรกๆ ยังหายใจไม่เป็นอาจรู้สึกติดขัดอยู่บ้าง ขอให้ท่านหมั่นปฏิบัติบ่อยๆ วันละหลายเวลา จะพบคุณมหาวิเศษอเนกอนันต์ อยากสำเร็จ สมปรารถนาเรื่องใดใด เดินปราณปลุกธาตุ ระลึกนึกภาพที่ปรารถนาบ่อยๆ สิ่งนั้นจะสำเร็จ แม้ปฏิบัติอย่างยาวนาน พลังงานอันศักดิ์สิทธิ์จะเป็นหนึ่งเดียวกันจิต จิตจะศักดิ์สิทธิ์ ธาตุรู้จะตื่นเกิดการรวมพลังงานจากหลากมิติ จิตจะมีอำนาจดลบันดาลขั้นเอกอุ 

หากมีความปรารถนาอันสำคัญ ให้ตั้งจิตอธิษฐานและเดินปราณสมาธิเช้า-ค่ำ ทำให้จริง!! เร็วหรือช้าก็จะปรากฏได้จริงตามแรงจิตอธิษฐาน

ยันต์เก้ากุ่มที่เจ้าของเดินปราณปลุกธาตุครบ 108 วันแล้ว สามารถนำไปใช้ได้พันปราการ สำเร็จสมปรารถนาทุกเรื่อง ไม่มีวันเสื่อม

ยันต์เก้ากุ่มนี้ ให้บูชาร่วมกับธาตุหอมน้ำมันรสายนะ

ติดต่อบูชา LINE : @namotasa

น้ำมันรสายนะ