ยันต์เก้ากุ่ม ล้อมดวงคุ้มครองชะตาไม่ให้ตก ไม่ให้ต่ำ กันชง แก้ดวงเสีย

ยันต์เก้ากุ่ม รวมอิทธิอำนาจของยันต์ 9 ลูก ถักรวมกันเป็นกลุ่มด้วยด้ายอาคมประจุพุทธมนต์ แช่ส้มป่อย น้ำว่าน ร่ำกำยาน บรรจุหัวใจยันต์ จารดวงชะตาเจ้าของไว้ตรงกลางล้อมด้วยยันต์วิเศษ 8 ลูก เป็นการรวมกันของสรรพมงคลแห่งยันต์ทั้งเก้าไว้ด้วยกัน เรียกว่ายันต์เก้ากุ่ม ล้อมดวงคุ้มครองชะตา แก้ดวงเสีย กันดวงตก ยกชะตา เสริมธาตุดวงหนุนธาตุดาว พุทธคุณพันช่องดีครอบจักรวาล เด่นด้านแคล้วคลาดกันภัย ป้องกันการจู่โจมทางจิต สลายพลังงานลบ เป็นเกราะแก้วกันความคิดมุ่งร้าย คุณไสย์ มนต์ดำ แรงจิตเจ้ากรรมนายเวรเจ้าบุญนายคุณ  ผู้บูชาติดตัวไว้ จะบังเกิดเสน่ห์ อำนาจ เมตตามหานิยม บันดาลความเจริญรุ่งเรือง ค้าขายก้าวหน้า ธุรกิจมั่งคั่งร่ำรวย บันดาลมหาโชค มหาลาภ สร้างสนามพลังอำนาจแห่งความรักใคร่ปรองดอง อุดมสมบูรณ์เพิ่มพูนล้นเหลืออย่างสุดประมาณ

ยันต์เก้ากุ่มนี้เป็นของเลิศ ของวิเศษ จารอักขระลงอาคมบนแผ่นทองแดง วัตถุธาตุที่ถูกใช้ในการเหนี่ยวนำ รับ-ส่งคลื่นพลังงานทางไสยเวทย์ จิตวิชชา พุทธคุณสูงยิ่งด้วยยันต์มหาวิเศษ 9 ลูก อุปเท่ห์แห่งพระยันต์นี้เปรียบดังสัญญาลักษณ์ของภูเขาพระสุเมรุ ซึ่งถือเป็นวิมานตามคติพุทธศาสน์ สถิตอยู่ที่ใจกลางของโลก มีพลังงานหมุนปั่นในวงรอบสูงมาก เป็นจุดพลังแห่งการ
ตะหนักรู้ ปลุกจิตรู้ให้ตื่นจากหลับใหล เมื่อหมั่นบูชาภาวนาจะช่วยเปิดจิตหยั่งรู้ภายใน ความละเอียดประณีตซับซ้อนของเชือกอาคมถักนั้น ท่านว่าต้องเชิญแรงครูแรงเทวดามาถักให้ ต้องปลุกเสกสาธยายคาถา กำกับทุกชั้นตากลของเชือกอาคม ตั้งแต่เริ่มต้นจนสำเร็จ จึงครบสูตรการสร้างยันต์เก้ากุ่มตามพับสาคัมภีร์โบราณแห่งตะกรุดยันต์เก้ากุ่มล้านนา

เคล็ดบูชายันต์เก้ากุ่ม

ยันต์มหาวิเศษนี้ ใช้ภาวนาบูชาด้วยธาตุหอมกายสิทธิ์ น้ำมันรสายนะ ปรุงจากธาตุหอมกายสิทธ์ทั้งห้า มีน้ำมันจันทร์หอม มดยอบ กฤษณา อำพัน และกำยาน ห้าธาตุหอมแห่งทิพย์ มีพลังชีวิตและคลื่นความถี่สูงสุด ถูกใช้ในการบูชาเชื่อมต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มานับแต่โบราณ ประสิทธิ์มนต์คาถาอาการะวัตตาสูตร 84000 ธรรมขันธ์ ธรรมธาตุอันสำคัญที่สุด มีอานิสงส์มาก อานุภาพยิ่งใหญ่กว่าสูตรทั้งปวง กลิ่นแห่งธาตุหอมกายสิทธิ์ที่แผ่ฟุ้งออกไป มีพลังอำนาจประหนึ่งเสียงสวดสาธยายมนต์อาการะวัตตาสูตร เกิดรัศมีเป็นเกราะแก้วปกป้องคุ้มครองทั้งสามโลกธาตุ ดลบันดาลทุกสรรพสิ่งให้สมปรารถนาเพียงจิตระนึก ปลุกจิตเดิมแท้ให้ตื่น เรียกขานความจำได้หมายรู้ของจิตวิญญาน เป็นธาตุหอมที่มีคุณวิเศษอนันต์นัปการครอบจักรวาล พระอาจารย์ท่านเสกสร้างไว้ให้ใช้บูชาภาวนาอธิษฐานจิตกับยันต์เก้ากุ่ม ในยามเดินญาน ภาวนา ทำสมาธิ สร้างมโนมยิทธิจิตตานุภาพ นำจิตเข้าสมาธิระดับลึก จะเสกสร้างบันดาลให้ภาพแห่งจิตอธิษฐานนั้นปรากฏได้อย่างรวดเร็ว และคุ้มครองป้องกันภัยและการจู่โจมทางจิตทั้งปวง ช่วยปรับธาตุ ชำระล้างความเป็นพิษและพลังงานด้านลบให้ออกไปจากร่างกายเนื้อ, กายทิพย์

พุทธานุภาพพระยันต์ทั้งเก้า

ยันต์ลูกที่หนึ่ง : ชื่อแก้วอุสมณี ดีทางเรียกเงินทองทรัพย์สมบัติเพิ่มพูนมั่งคั่ง ธุรกิจมั่นคงค้าขายเจริญรุ่งเรือง ค้าแม่นขายหมาน เกิดมหาทรัพย์มหาโชตไหลหลั่งเข้ามาทุกทิศทาง

ยันต์ลูกที่สอง : ชื่อสะหลีกัญไชย ๑ ใน ๕ เครื่องราชกกุธภัณฑ์ล้านนา ถือเป็นพญายันต์เด่นด้านอำนาจมหาชนะ ดีทางแคล้วคลาดกันภัย ปัดเป่าเภทภัยสลายสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง อักษรธรรมล้านนา ออกเสียงว่า “สะ-หลี๋-กั๋น-ไจ” หมายถึงดาบวิเศษศักดิ์สิทธิ์ของพระโพธิสัตว์ที่ครูบาอาจารย์พระเถระสังฆเจ้า ได้เมตตาสร้างไว้เป็นเครื่องรางทรงพุทธานุภาพ ปกป้องคุ้มครองผู้สักการบูชา เป็นวิชาชั้นสูง เป็นที่สุดแห่งศาสตร์พระเวทย์ล้านนา อิทธิอำนาจบรรยายว่า เป็นมหาอำนาจเหนือคนทั้งหลาย เหนืออุปสรรคทั้งปวง ศัตรูแพ้พ่าย ประสบแต่ความจำเริญรุ่งเรือง

ยันต์ลูกที่สาม : ชื่อมหาชัยปัด มหาสูญนิพพาน 9 ขมวด หัวใจรหัสยันต์แห่งสภาวะธรรมสูงสุด ความรู้แจ้งเห็นจริง ฌานญาณมหาปัญญาทั้งปวง พุทธคุณคุ้มครองได้ทั้ง 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน กันคุณผี คุณคน แรงกระทำย่ำยีจากเจ้ากรรมนายเวร เจ้าบุญนายคุณ ให้เป็นมหาสูญ เกิดมหาเมตตาอันยิ่งใหญ่อย่างสุดประมาณ

ยันต์ลูกที่สี่ : ชื่อรัตนะมังคละ ยันต์แห่งความสุขสวัสดี แปลความว่า มงคลอันสูงสุด ความศักดิ์สิทธิ์อันสูงสุด พลังงานอันสูงสุดอย่างหาสิ่งใดมาเปรียบ มาชั่ง มาเทียมมิได้ มีค่าที่สุด หาได้ยาก นำมาซึ่งความสุข ความเจริญ ความยินดี พุทธานุภาพแห่งพระยันต์นี้ถูกใช้ปัดเป่า ทุพภิกขภัย อมนุสภัย เภทภัยพิบัติร้ายแรง โรคร้าย โรคระบาด เสนียดจัญไร มานับแต่ยุคพุทธกาล เป็นมงคลสูงสุดด้านสะเดาะเคราะห์ ต่อชะตา ปกป้องให้แคล้วคลาดคุ้มครองให้ปลอดภัยจากสิ่งร้ายพลังงานลบ คลื่นความถี่ต่ำทั้งปวง

ยันต์ลูกที่ห้า : ชื่อพระเจ้าเปิดโลก พุทธคุณประดุจเทียนชัยแห่งดวงชะตา เปิดดวง ค้ำดวงหนุนชะตาให้สว่างโชติช่วง เกิดมหาสติ มหาปัญญา “นะโมพุทธายะ ยะธาพุทโมนะ” อักขระธรรมคาถาศักดิ์สิทธิ์พระพุทธเจ้าห้าพระองค์แห่งภัทรกัปป์ แทนแม่ธาตุใหญ่ผู้ให้กำเนิดทุกสรรพสิ่งในกาลจักรภพ พุทธานุภาพวิเศษรอบด้าน ทั้งเมตตา อำนาจบารมี มหานิยม ข่ามคง ข่ามขลัง 

ยันต์ลูกที่หก : ชื่อพญาหงส์คำ พุทธคุณเด่นในเรื่องเสน่ห์เมตตามหานิยมเป็นอย่างสูง ประสบพบแต่ผู้เมตตาอุปถัมป์ค้ำชู พาหนะแห่งพรหมผู้เสกสร้างบรรดาลให้สำเร็จสมปรารถนาได้ทุกสรรพสิ่ง อานุภาพของพญาหงส์คำนั้นจะทำให้เป็นที่รักใคร่เมตตาแก่ผู้พบเห็น เยื้องย่างไปหนใดคนต้องมองชะเง้อเหลียวหลัง เป็นที่รักใคร่เลื่อมใสศรัทธา มีมหาอำนาจสง่าบารมีแห่งพญาหงส์ทองคำ พญาหงส์นั้นถือว่าเป็นหนึ่งในมงคล๑๐๘ อันปรากฏในรอยพระพุทธบาทเรียกว่า “หงสราชา” มีความหมายถึงองค์พระสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าในอีกนัยหนึ่งด้วย การสร้างยันต์พญาหงส์คำตามพระเวทย์โบราณนั้นต้องเดินปราณ ส่งปราณ เชื่อมต่อกับมหาสมุทรปราณแห่งกาลจักรหรือลมหายใจจักรวาล ในฤกษ์เฉพาะของคุรุอาจารย์เท่านั้น จึงถือเป็นสำเร็จครบสูตรแห่งยันต์พญาหงส์คำ

ยันต์ลูกที่เจ็ด : ชื่อพระเจ้านั่งแต่นแก้ว ยันต์ลูกนี้มีพุทธานุภาพด้านมหาชนะอุปสรรค เหนือศัตรูทั้งปวง ประสงค์สิ่งใดสำเร็จได้ทุกปราการ ดั่งพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญเพียรจนสำเร็จบรรลุในธรรมอันสูงสุด ประทับบนแท่นแก้วประทานพร สอนธรรมอันสูงสุดนั้น แผ่ไพศาลออกไปทั้งอนันตกาล อิทธิอำนาจแห่งพระยันต์ลูกนี้จึงดีด้านเหนือคนทั้งหลาย ชนะศึก ชนะมาร ชนะใจตนเอง เป็นที่รักใคร่ เคารพ ศรัทธาด้วยเดชะบารมีเหนือกว่ามหาอำนาจทั้งปวง คิดกระทำสิ่งใด ยากเย็น สูงส่ง เพียงใดก็จักสำเร็จได้โดยมิมี
ข้อยกเว้นเลย

ยันต์ลูกที่แปด : ชื่อคลาดแคล้วหลวง อิทธิฤทธานุภาพยันต์ลูกนี้ ดีเหนือดียิ่งนัก ยันต์คลาดแคล้วหลวงนี้ท่านยกให้เหนือว่าคงกระพันมหาอุฒม์ ด้วยพลังงานลบ พลังงานร้ายใดใด จะกล้ำกลายมิได้เลย สิ่งไม่ดี เภทภัย อันตรายใดใดจักแคล้วคลาดพินาศสูญสลายไปสิ้น สลายสิ่งร้ายให้กลับกลายเป็นดี เกิดเสน่ห์ เมตตามหานิยมอย่างเอกอุ คนรัก เทวดารัก เจ้ากรรมนายเวรไม่กระทำย่ำยี กระทำการสิ่งใดก็จะได้รับการสนับสนุนอุปถ้มป์ค้ำคูณยกย่อง เข็มจารยันต์ลูกนี้ต้องจุ่มน้ำมันมนต์จากกะลามหาอุฒม์ลงอาคมไว้ให้ชุ่มตลอดเวลาที่จารอักขระ ยันต์ครึ่งบนท่านให้จารยามเที่ยงวัน ยันต์ครึ่งล่างนั้นท่านให้จารยามเที่ยงคืน เพื่อประสิทธิ์อำนาจอาทิตย์และจันทร์แห่งพระยันต์สุริยประภาจันทรประภา จึงครบสูตรแห่งยันต์คลาดแคล้วหลวง

ยันต์ลูกที่เก้า : ชื่อจักรวรรดิติ พุทธคุณเพื่อคุ้มครองดวงชะตา เสริมวาสนาบารมีแก่เจ้าของ หนุนดวง ค้ำชะตาให้ดีขึ้นอย่างรวดเร็ว ยันต์ลูกนี้ต้องบรรจุดวงชะตาเจ้าของ จารชื่อ สกุล วันเดือน ปีกำเนิด ของเจ้าของยันต์ มาผูกเป็นแผ่นดวงเพื่อใส่เข้าไว้เป็นหัวใจยันต์ ถือเป็นยันต์ดอกเอกของยันต์เก้ากุ่ม เป็นยันต์เจ้าชีวิตคุ้มครองดวงชะตาเจ้าของยันต์ นอกเหนือจากเสกสร้างเพื่อเสริมดวงชะตา หนุนวาสนา บารมีเจ้าของยันต์แล้ว ยังปลุกเสกไว้ให้เป็นเครื่องรางพลังงานสูง อาราธนาแรงครู แรงคุณ เทวดาทั้ง 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน ลงในอักขระยันต์ทุกตัวให้มีชีวิต รู้เกิดได้ รู้แสดงอาการได้ เกิดแรงเกิดพลังศักดิ์สิทธิ์ในตัวเอง เมื่อเจ้าของบูชาภาวนาอธิษฐานสิ่งใด อำนาจจิตนั้นจึงทรงพลัง เกิดฤทธิ์ มีเดชอำนาจ เสกสร้างแรงอธิษฐานจิตนั้นให้เกิดผลดลบันดาลได้ตามปรารถนา

ยันต์ลูกนี้ต้องปลุกเสกให้ครบ 7 เสาร์ 9 อังคาร วันแรงด้านคราสเคราะห์สะเดาะกรรมกลับร้ายให้กลายเป็นดี จึงสำเร็จครบสูตรตามตำรา กันดวงตกแก้ดวงเสีย
หนุนดวงให้ดีทุกด้าน
แม้ใครได้เป็นเจ้าของยันต์จักรวรรดิตินี้ คัมภีร์ท่านว่า..จะได้เป็นใหญ่เหนือใครในหมู่คณะ เกิดตบะ เดชะ บารมีเพิ่มพูนมิมีสิ้น จะมีคนคอยชูชุบอุปถัมภ์ คอยค้ำ คอยคูณ เป็นเจ้านาย พระยา มหาอมาตย์ มากด้วยยศศักดิ์ ทรัพย์สินศฤงคาร ข้าทาส บริวารพร้อมผล ศัตรูหมู่อมิตรที่คิดร้ายต้องพินาศสูญสลายแพ้ภัย ผ่านพ้นอันตรายจากเทวดา มนุษย์ นาค และภูตผีร้าย ไปทางไหน ทิศไหน จะเป็นที่รักใคร่ นิยมของคนทางนั้น ทิศนั้น จะมีลาภ ผล และเกียรติยศ ปรากฏเกรียงไกรไปทั่วทุกทิศ จะมีเทวดาพิทักษ์รักษา ค้ำคูณหนุนดวงชะตา แม้หมั่นบูชาเจริญจิตภาวนา จะยิ่งแผ่อานุภาพค้ำคูณดวงชะตาตนเอง และบุคคลในครอบครัว ให้เจริญรุ่งเรือง ประสบสิ่งดีงามแก่ชีวิต
ทุกมื้อทุกกาล

หัวใจยันต์ลูกที่เก้า ” ยันต์จักรวรรดิติ “
ยันต์ลูกพิเศษบรรจุดวงชะตาเจ้าของยันต์ผู้บูชาต้องแจ้งชะตากำเนิดโดยละเอียด อันมีชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด ( หากทราบเวลาเกิด และสถานที่เกิดโปรดแจ้งให้ครบถ้วน เพื่อคำนวณลัคนาได้ละเอียด ) ยันต์ลูกนี้ต้องปลุกเสกให้ครบ 7 เสาร์ 9 อังคาร จึงสำเร็จครบสูตรตามตำรา จึงจัดส่งตะกรุดยันต์เก้ากุ่มพร้อมน้ำมันรสายนะให้หลังแจ้งบูชาประมาณ 10 อาทิตย์ตามวาระปลุกเสกครบฤกษ์ 7 เสาร์ 9 อังคาร

ติดต่อบูชา LINE : @namotasa

You cannot copy content of this page