บุญใหญ่สร้างง่าย
มหากุศลครั้งใหญ่ในชีวิต
• เชิญร่วมบุญสร้างพระเจ้าเปิดโลกทรงเครื่องจักรพรรดิ์ล้านนา
• บูรณะผนังวิหารด้านตะวันตก ทิศแห่งธาตุทอง
• เปิดดวง เปิดชะตา เปิดมหาสติ มหาปัญญา ให้เจริญรุ่งเรือง
มั่งคั่งร่ำรวยไม่มีที่สุดไม่มีประมาณ
• ฝากดวงชะตาชื่อนามเฉพาะบุคคลลงยันต์โขงชะตา ( ดวงพิชัยสงครามล้านนา )
บรรจุดวงชะตาไว้ใต้ฐานพระเจ้าเปิดโลก
• ดวงดีตลอดปี ชะตาชีวิตดีตลอดไป

🙏ขอเชิญร่วมบุญใหญ่🙏
บูชายันต์โขงชะตา
( ดวงพิชัยสงครามล้านนา )
บรรจุดวงชะตา ชื่อ-นาม เฉพาะบุคคล ฝากดวงชะตาบรรจุไว้ใต้ฐานพระเจ้าเปิดโลกทรงเครื่องจักรพรรดิราช ปางเสด็จจากดาวดึงส์ ปูนปั้นสดบนผนังวิหารด้านทิศตะวันตกวัดแพะใต้ จ.ลำปาง ด้านหลังเป็นพระประธานปางจักรพรรดิ์ประดิษฐานในวิหาร หันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก เบื้องหน้าพระเจ้าเปิดโลกเป็นพระธาตุเจดีย์
อุปมาแทนพระเจดีย์สถาน“มหาเจดีย์จุฬามณี” บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
ที่พระพุทธองค์ทรงโปรดเทศน์ธรรมแก่พระมารดาและเทวบุตรเทวดา
 

พระเจ้าเปิดโลก เป็นพระพุทธรูปปางว่าด้วยโลกวิวรณปาฏิหาริย์ ครั้งพระพุทธองค์จำพรรษาบนดาวดึงส์เทวโลก ประทับแสดงธรรมแด่พระพุทธมารดา เมื่อครบพรรษาแล้วก็เสด็จลงมาสู่โลกมนุษย์ ณ เมืองสังกัสสนคร เมื่อวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 ทรงกระทำโลกวิวรณปาฏิหาริย์ ให้โลกทั้งสาม ตั้งแต่สวรรค์ โลกมนุษย์ ไปจนถึงอเวจีมหานรกให้ได้เห็นกัน

ชาวสวรรค์ไม่ต้องก้ม
ชาวโลกไม่ต้องแหงน
ชาวนรกไม่ต้องเงย
เห็นถึงกันได้ทั้งหมด ให้ได้ประจักษ์แจ้งว่า สวรรค์มีจริง นรกมีจริง ภพภูมิมีจริง
และกรรมอันเป็นเหตุให้ไปยังภพภูมิต่าง ๆ นั้นก็มีจริง

พระพุทธรูปทรงเครื่องจักรพรรดิ์ แสดงบุญญาธิการของพระองค์ว่าเสมอด้วยพระจักรพรรดิราช ผู้ครองสามโลก ครองสิบทิศ พระพุทธองค์ทรงมีพระบารมีแผ่ไปทั้งเบื้องบน และเบื้องล่าง และแผ่รัศมีไปในทั่วทิศานุทิศ ทรงเปิดโลกทั้งสามให้ถึงเห็นกันได้ จึงทรงเป็นดังพระจักรพรรดิราชในทางโลกุตตระ

“ยันต์โขงชะตา” ( ดวงพิชัยสงครามล้านนา )
โขง ภาษาล้านนาหมายถึงซุ้ม
ยันต์โขงชะตา คือการประชุมแผนผังยันตราอันศักดิ์สิทธิ์ ที่ครูบาอาจารย์ปลุกเสกอักขระเลขยันต์ จารขึ้นล้อมวงจักรราศี อธิษฐานจิตบรรจุดวงชะตาจากการคำนวณตำแหน่งดวงดาวตามหลักโหราศาสตร์ โดยเฉพาะดวงชะตาบุคคล ให้มีอานุภาพมงคลเสริมดวง หนุนโชคชะตาให้มีคุณภาพ เด่น-ดี-ทุกด้าน ให้เป็นผู้ดวงดี บุญวาสนาบารมีมาก มีอำนาจมหานิยม ชัยยะ ตบะ เดชะ มหาชนะทั้งปวงครบถ้วน พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณปกปักรักษาทุกกาลยาม ซุ้มยันต์โขงชะตาจะอุ้มดวงคุ้มครองชะตามิให้ตกต่ำ ค้ำชูยกดวงยกชะตาให้สูงสุดเหนือเกินกว่าดวงชะตาเดิม

ในทุก ๆ ดวงชะตาของบุคคล ย่อมปรากฏจุดพลังอำนาจของดาวในดวงชะตา หนุนดวงให้ดี และจุดวิบากกรรมอันไร้พลังอำนาจของดวงดาว คอยฉุด รั้ง ดึงดวงชะตา ให้ประสบอุปสรรคปัญหานานัปการ การสร้างยันต์โขงชะตาล้อมดวงกำเนิดไว้ คือการประจุพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ปกป้องค้ำคูณเสริมพลังอำนาจดวงดาวทุกตำแหน่งให้มีคุณภาพ มีอำนาจ แม้ยามดวงตก ชะตาต่ำ พระศุกร์เข้า พระเสาร์แทรก ดวงชะตาก็ไม่ตกไม่กระทบกระเทือน เพราะยันต์อันศักดิ์สิทธิ์และแรงครู แรงพระพุทธคุณที่ครูบาอาจารย์เสก สร้าง ล้อมดวงชะตาไว้ จะพยุงคุ้มครองปกปักรักษาให้แคล้วคลาดกันภัยทุกประเภท ประสบความโชคดี มีชัยชนะเหนือศัตรูและอุปสรรคทั้งปวง

บุคคลใดได้สร้างยันต์โขงชะตาบรรจุดวงชะตาฝากไว้ใต้ฐานพระพุทธรูป ณ. มหาวิหาร อาราม สถานศักดิ์สิทธิ์ จะเป็นผู้ดวงดีบารมีมากตลอดไป เป็นความเชื่อความศรัทธาจากคุรุโบราณจารย์ว่า.. ดวงชะตาจะได้รับการคุ้มครองปกปักรักษา ปลุกฤทธิ์ธาตุดวง ประจุพลังชีวิต เติมพลังบุญ เสริมบารมีตลอดเวลาทุกมื้อทุกวาร ชะตาชีวิตจะรุ่งโรจน์เจริญศรี เจริญสุข ด้วยทรัพย์ศฤงคาร ลาภ ยศ ชื่อเสียง สมบัติ จะไหลหลั่งเข้ามาดุจสายลม ที่ปรากฏขึ้นอยู่ตลอดเวลา จะมีครูบาอาจารย์ เทพ เทวดาปกปักรักษา ดลจิตดลใจ ให้เกิดนิมิตลางสังหรณ์นำทาง ทำสิ่งใดถูกที่ ถูกทาง ถูกคน ถูกเวลา ตั้งจิตอธิษฐานสิ่งใดใด จะบังเกิดปรากฏผลได้ในเวลาอันรวดเร็ว

ยันต์โขงชะตาเป็นมหายันต์ที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะเจาะจงตามตำแหน่งดวงดาวของดวงชะตาบุคคล จึงเป็นดั่งวัตถุธาตุอันศักดิ์สิทธิ์แทนตน แทนตัวบุคคลนั้น ๆ เมื่อบรรจุดวงฝากชะตาไว้กับพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ อันแทนพลังงานของพระพุทธองค์ ที่สร้างขึ้นด้วยเจตจำนงอันบริสุทธิ์ดีงามแห่งมหาศรัทธา จึงผสานพลังงานเป็นหนึ่งเดียวกับวัตถุธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ ย่อมเกิดการร่วมรู้ ร่วมรับในทุกพลังงานแห่งบุญกุศล มนต์พิธีกรรมที่เกิดขึ้น ในยามเช้ายามเย็น พระสงฆ์สามเณรสวดมนต์ทำวัตรเช้า- วัตรเย็น อุทิศบุญกุศลแผ่เมตตาบารมี เจ้าชะตาผู้ฝากดวงชะตาไว้ก็ย่อมได้รับกระแสบุญนั้นทั้งยามเช้าและยามเย็น ครูบาอาจารย์เข้าวิปัสสนา-กรรมฐาน อุทิศบุญแผ่เมตตา บุญบารมีทั้งหลายย่อมแผ่มาถึงเจ้าชะตาทุกเช้าค่ำ งานบวช งานบุญ มหาวัน วันสืบชะตา มหาฤกษ์จุดเทียนบูชา ผางประทีป และสรรพพิธีศุภมงคลทั้งหลายที่เกิดขึ้นทุกมื้อ ทุกวัน ย่อมเกิดกระแสบุญส่งถึงเจ้าชะตาโดยไม่ผิดตกยกเว้นเลย

“ยันต์โขงชะตา” ต้องสร้างด้วยเนื้อทองแดง หรือเนื้อเงินเท่านั้น ท่านจึงสรรเสริญว่ามีฤทธิ์อิทธิคุณมาก เพราะธาตุทองแดง และธาตุเงิน เหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าได้ดีที่สุด สรรพสิ่งคือพลังงานและการสั่นสะเทือน กระแสบุญทั้งหลายคือพลังงาน ที่เดินทางผ่านโครงข่ายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า คุรุโบราณท่านเรียกว่า “ตาข่ายพระอินทร์” ที่แผ่สร้านโครงข่ายกระแสพลังงานไปทั่วทุกอณูโลกและจักรวาล ในรูปของการสั่นสะเทือนคลื่นพลังงาน ที่ดวงตามองไม่เห็น แต่สัมผัสได้เพราะเป็นสิ่งที่มีอยู่จริง “ยันต์โขงชะตา” ทุกดวงชะตาที่ฝากดวงไว้ใต้ฐานพระเจ้าเปิดโลก จึงได้รับการประจุพลังชีวิต เติมพลังบุญตลอดเวลา ดึงดูดแรงบุญ แรงกุศลบารมี พลังอำนาจอันเป็นศุภมหามงคลทั้งหลายเข้าประจุแก่ดวงชะตา จึงส่งผลให้เจ้าชะตาอยู่ดีมีสุข ดวงดี ประสบโชคดี มีโชคลาภ มั่งคั่งร่ำรวย ชะตาชีวิตชุ่มเย็นเป็นสุข ดวงชะตาดีตลอดปี ชีวิตดีตลอดไป แม้กายสูญไปเสียแล้ว ดวงจิตที่ยังคงได้รับกระแสแห่งบุญบารมีตลอดไป

การฝากดวงชะตาไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปใหญ่ เป็นเคล็ดวิชาเสริมดวงหนุนชะตา ที่คุรุอาจารย์โบราณท่านสรรเสริญยิ่งนักว่า.. เป็นการสร้างกระแสบุญเข้าตัวเองและครอบครัว แบบข้ามภพข้ามชาติ แม้เราตายไปแล้ว บุญก็ยังคงอยู่ พระพุทธรูปยังคงได้รับการสักการะอำนวยพร บรรเทาทุกข์ บันดาลสุขแก่คนทั้งหลาย สนามพลังงานแห่งบุญอันมหาศาลยังคงแผ่ออกไป ทั่วตาข่ายพระอินทร์ ทั้ง 15 ชั้นฟ้า 16 ชั้นดิน 31 ภพภูมิ ยามดวงตก กระแสบุญก็จะค้ำชูเปิดโลก เปิดภพ เปิดภูมิ ให้เห็นทางสว่างในการออกจากสรรพปัญหา ยามดวงดี กระแสบุญก็จะหนุนเนื่องให้เรื่องดีขยายผล เป็นผู้ดวงดีแท้ ชนะกรรมตัดรอน โอกาสสร้างบุญใหญ่ครั้งนี้ ควรสร้างเผื่อแผ่ไปถึง ครอบครัว สามี ภรรยา บุตร ธิดา บิดา มารดา และบุคคลใกล้ชิดอันเป็นที่รัก อีกทั้งสามารถบูชาให้บุพการีผู้ล่วงลับไปแล้ว เพื่อสร้าง ส่ง อุทิศกระแสบุญบารมีไปถึงดวงจิตวิญญาณของท่านสืบไป เพราะจิตวิญญาณคือพลังงานที่ไม่สลายไป แต่..เก็บบันทึกความทรงจำได้ข้ามภพข้ามชาติ

• พระเจ้าเปิดโลกประดิษฐานบนผนังวิหารด้านทิศตะวันตก ทิศแห่งธาตุทอง ทิศแห่งความมั่งคั่งร่ำรวย ยันต์โขงชะตาที่ฝากดวงไว้ใต้ฐานพระเจ้าเปิดโลกในทิศตะวันตกนี้ จะกระตุ้นโชคลาภ หนุนดวงหนุนชะตาด้านการเงินการทอง ลาภผลสมบัติ ความมั่งคั่งร่ำรวย ยกฐานะมิให้ตกต่ำได้เลย

• การถวายวิหารทานมีอานิสงส์มาก พระพุทธองค์ทรงมีพุทธดำรัสตรัสเอาไว้ว่า
“ถวายทานแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ๑๐๐ ครั้ง มีอานิสงส์ไม่เท่าถวายสังฆทานครั้งเดียว”
“แม้การถวายสังฆทาน ๑๐๐ ครั้ง ยังมีอานิสงส์ไม่เท่าการถวาย “วิหารทาน” ครั้งเดียว”
วิหารทาน คือการทำบุญถวายหรือร่วมสร้างเสนาสนะต่าง ๆ ถวายไว้เป็นสมบัติพระศาสนา เช่น การสร้างพระอุโบสถ (โบสถ์) กุฏิ ศาลา วิหาร หอฉัน หอระฆังเป็นต้น

การสร้างพระเปรียบได้กับต้นไม้ใหญ่แห่งบุญ กระแสบุญกุศลจะแพร่ขยายออกดอกออกผลปรากฏแก่ชะตาชีวิตตลอดไป ทั้งจากแรงบุญ แรงกุศล จากมหาศรัทธาการปฏิบัติบูชาของคนทั้งหลาย ความอิ่มเอมสุขใจในบุญอำนาจที่เขาเหล่านั้นได้รับ อีกทั้งโครงสร้างของพระพุทธรูป เจดีย์ มหาวิหาร เป็นการรวมพลังอำนาจของวัถุธาตุอินทรีย์ธาตุ และอนินทรีย์ธาตุในรูปทรงอันสมมาตรอย่างยิ่งยวด ประกอบกับจิตเจตนาอันบริสุทธิ์ดีงาม ของเหล่าผู้สร้าง จะหมุนปั่นกระแสพลังงานปราณและชี่ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ ช่วยสร้างพลังงานอันสมดุลแก่โลกและจักรวาลตลอดเวลา ผู้ร่วมสร้างและดวงชะตาที่ฝากบรรจุไว้ย่อมเป็นผู้ส่ง และผู้รับ กระแสบุญอันบริสุทธิ์ตลอดเวลาและตลอดไปข้ามภพข้ามชาติ

การสร้างพระพุทธรูป เป็นบุญอันใหญ่ยิ่งนัก แม้มีส่วนร่วมเพียงน้อยก็นับว่าเป็นบุญใหญ่ เพราะเป็นการสร้างสิ่งรวมของศรัทธาแห่งความดีงามอันสูงสุด เป็นพุทธสมบัติคู่พระพุทธศาสนาสืบไป เป็นการแผ่สนามพลังงานแห่งกุศล ผลบุญอันยิ่งใหญ่ แผ่สร้านไปถึงทั่วภพภูมิทุกชั้นฟ้า – ชั้นดิน เมื่อได้เข้าถึงพระพุทธองค์แล้ว ย่อมเห็นสวรรค์ เห็นนรก เห็นทางเกษมสว่างไสวดุจพระเจ้าเปิดโลกให้เห็นความจริงแท้

บูชายันต์โขงชะตาบรรจุดวงชะตา ชื่อ นาม ฝากไว้ใต้ฐานพระเจ้าเปิดโลก
บุญใหญ่ร่วมสร้างพระเจ้าเปิดโลกลและบูรณะผนังวิหารด้านทิศตะวันตก

ร่วมบูชายันต์โขงชะตา (ดวงพิชัยสงครามล้านนา)
ฝากดวงชะตาบรรจุไว้ใต้ฐานพระเจ้าเปิดโลก
แจ้งความประสงค์ได้ที่กล่องข้อความเพจ >> https://bit.ly/3rEcWPX
หรือติดต่อที่ LINE : @namotasa >> https://lin.ee/2Jj9RKH

ยันต์โขงชะตา
เนื้อทองแดงบริสุทธิ์ ขนาด 5 x 5 นิ้ว
บรรจุดวงชะตาโดยเฉพาะบุคคลในวงจักรราศีล้อมโขงชะตา
จารชื่อ นาม วันเดือนปีเกิด ด้านหลังพระยันต์
บูชาฤกษ์ 1,100 บาท

สิ่งที่ต้องแจ้งพร้อมสลิปบูชาฤกษ์

  1. ชื่อ นามสกุล
  2. วันเดือนปีเกิด
  3. เวลาเกิด และสถานที่เกิด

( วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด สถานที่เกิด ใช้ในการคำนวณลัคนาดวงชะตา )

เมื่อพระอาจารย์บรรจุดวงชะตาลงยันต์โขงชะตา และจารชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด สำเร็จแล้ว จะส่งภาพให้เจ้าชะตาได้เห็นก่อน จึงม้วนยันต์-ปลุกเสก รอฤกษ์บรรจุฝากดวงชะตาใต้ฐานพระก่อนม้วนยันต์-ปลุกเสก รอฤกษ์บรรจุฝากดวงใต้ฐานพระ

กรณีต้องการทำบุญสร้างพระเจ้าเปิดโลก บูรณะผนังวิหารด้านทิศตะวันตกวัดแพะใต้ โดยไม่ประสงค์บูชายันต์โขงชะตาฝากดวงใต้ฐานพระ ท่านสามารถโอนร่วมสร้างบุญใหญ่ได้ตามศรัทธา

• ธนาคารกรุงเทพ •
254-5-05989-7
พระอาจารย์กฤษฎา ทาดี

ต้องการใบอนุโมทนาบัตร
กรุณาติดต่อที่กล่องข้อความเพจ >> https://bit.ly/3rEcWPX
หรือติดต่อที่ LINE : @namotasa >>https://lin.ee/2Jj9RKH แอดมินคุณหมิง

– พระเจ้าเปิดโลกทรงเครื่องจักรพรรดิราชปางเสด็จจากดาวดึงส์ –
วัดแพะใต้

144 ถนนวังเหนือ – ลำปาง บ้านแพะใต้ หมู่ที่ 5
ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ
จังหวัดลำปาง 52140
>>> https://goo.gl/maps/KU9NoJfcd5B9P2S79