” ยันตราราหูโชคเทวฤทธิ์ “ ปลุกเสกบรรจุดวงชะตาโดยพระอาจารย์กฤษฎา วัดปงสนุก ท่านปริวรรตติขึ้นจากคัมภีร์โบราณแห่งครูบาอโณชัย ราชครูเมืองละกอน(ลำปาง) เจ้าอาวาสรูปแรกของวัดปงสนุก ผู้เจนจบในสรรพศาสตร์แห่งเวทย์-โหราและดาราศาตร์  สร้างเสกปลุกคาถาให้เกิดอิทธิฤทธานุภาพสูงสุด ประจุเวทย์ชั้นสูงด้านโชคลาภลาภะ ความมั่งคั่งร่ำรวยสำเร็จ ไว้โดยเต็มกำลัง อัญเชิญอำนาจพระราหู และ พระเสาร์คู่มิตรมาให้คุณค้ำคูณ ให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่ดวงชะตาอย่างมิอาจประมาณได้ เด่นดีด้านยกดวงพลิกชะตา อัญเชิญโชคลาภทรัพย์สมบัติเข้าคลัง ด้วยอำนาจแห่งพระราหูราชาจักรวาลผู้เปลี่ยนแปลงดวงชะตา ยกดวงยกฐานะ บันดาลโชคลาภผลทรัพย์สมบัติ กลับร้ายให้หลายเป็นดี ” ใครมีติดตัวไว้ต้องรวย เงินทองชุ่มเย็นเต็มกระเป๋า “

” ยันตราราหูโชคเทวฤทธิ์ “ พระอาจารย์ท่านวางฤกษ์บรรจุดวงชะตาเจ้าของลงตาว่างในวงราศีจักร เลือกให้ยามดีแก่พระเสาร์-ราหูในพื้นดวง ใช้เป็นยันต์หนุนการเงินการคลังเฉพาะดวงชะตาบุคคล หมั่นบูชาปลุกคาถานำพระยันต์ใส่รวมไว้กับแบงก์ในกระเป๋าเงิน จะเรียกเงินเรียกทรัพย์ เรียกโชคลาภทรัพย์สมบัติเข้ากระเป๋าสตางค์มิให้พร่อง

ราหูโชคเทวฤทธิ์คือพลังแห่งความมั่งคั่งร่ำรวย เมื่ออยู่ที่ใด ย่อมดึงดูดพลังงานเสมอกันเข้ามา ความมั่งคั่งจะไหลเข้ากระเป๋าเงิน ตามสูตรแห่งเวทย์วิชาธาตุเรียกธาตุ ธาตุดึงดูดธาตุ ยิ่งหมั่นปลุกเสกสาธยายคาถา อธิษฐานเรียกโชคลาภเงินทองเช้าค่ำ ลาภผลเงินทองยิ่งไหลเข้ากระเป๋าไม่หยุด ตู้เซฟหีบเงินคลังสมบัติมีอยู่ที่ไหน ให้นำยันตราราหูโชคเทวฤทธิ์นี้ไปบูชาร่วมไว้ เงินเข้าทางไหน เก็บเงินไว้ที่ไหน ก็ให้มียันตราราหูโชคเทวฤทธิ์นี้บูชาร่วมอยู่ที่นั้นด้วย จะเพิ่มพูนเพิ่มผลให้มีมากขึ้น ยันต์นี้พระอาจารย์ท่านอธิษฐานจิตสร้างไว้ เพื่อบันดาลผลอันประเสริฐด้านเงินทอง ลาภผลสมบัติโชคลาภปรากฏแก่เจ้าของ ประหนึ่งมีราหูกุมเสาร์ในดวงชะตา เรียกว่าดวงโชคเทวฤทธิ์ เทวดาให้โชคตลอดกาล หาเงินหาทองได้ง่าย ได้มากๆ มีโชคลาภเข้ามาเสมอ มีอำนาจบารมี เสน่ห์มหานิยม มีจิตใจมั่นคง กล้าหาญปราศจากความกลัว แต่มีสติถี่ถ้วน คิดจริง ทำจริง สำเร็จจริง สมปรารถนาได้จริงทุกปราการ

คาถาที่บรรจุลงวัตถุธาตุ ก็เหมือนยาสั่ง
สั่งไว้เช่นใด ย่อมปรากฏผลเช่นนั้น
สั่งให้รวย โชคลาภเงินทองทรัพย์ไหลหลั่งเข้ามาหา
ก็เกิดการสะสมพลังงานแห่งความมั่งคั่งโชคดีอย่างยิ่งยวด
เมื่อปลุกฤทธิ์เชื่อมจิตด้วยคาถา พลังอำนาจที่ถูกปลุกเสกบรรจุลงไว้ก็แผ่ซ่านขยายผล
ไปยึดโยงกับธาตุอันเสมอกันเข้ามาสู่ทางใดก็ทางหนึ่ง โดยมีความเชื่อมั่นศรัทธาเป็นตัวกำหนดเวลา

ยันต์ตราใดใด วัตถุธาตุเครื่องรางกายสิทธิ์ใดใด ครูบาอาจารย์ท่านตั้งใจอธิษฐานจิต บรรจุเลขยันต์พระเวทย์คาถาตับวิชา พลังงานด้านใดใดที่ท่านประจุลงไว้ ก็จะซึมซับกักเก็บพลังงานด้านนั้นไว้อย่างยิ่งยวด เมื่อผู้บูชาหมั่นปลุกฤทธิ์สาธยายคาถาจึงเกิดการเชื่อมพลังจิต เชื่อมแรงคุณ แรงครู ขยายพลังงานอันยิ่งยวดนั้นแผ่ออกไป ดึงดูดเชื่อมโยงกับพลังงาน พลังธาตุ อันเสมอเหมือนกันเข้ามาสู่ ประดุจเราคือธาตุทองย่อมดึงดูดธาตุทองเข้ามาสู่ พลังแห่งความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์อยู่ที่ใด ย่อมดึงดูดสิ่งเสมอกันคือความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เข้ามาสู่มิขาดเลย เมื่อผนวกเข้ากับความเชื่อมั่นศรัทธาอันสูงสุด ยิ่งเพิ่มแรงทวีให้พลังงานอันศักดิ์สิทธิ์ปรากฏแก่ดวงชะตาอย่างยิ่งใหญ่ รวดเร็ว และย่น ย่อ วันเวลาให้ปรากฏผลทันใจ  

เคล็ดแห่งการบูชาพระราหู ตามบันทึกในคัมภีร์โหราล้านนาแห่งพระเวทย์วิชชา ท่านว่าพระราหูนั้นเป็นดาวเงา ไม่มีรูปแต่มีพลังงานอยู่จริงและยิ่งใหญ่ มีอำนาจมาก ขนาดกลืนกินดับแสงแห่งอาทิตย์และจันทร์ได้ ราหูเป็นดาวบาปเคราะห์ที่แม้ต้องเกณฑ์แก่ดวงชะตาบุคคลผู้ใด เป็นต้องเกิดภัยพิบัติ เกิดความพินาศฉิบหายสูญสิ้นแก่ดวงชะตาบุคคลผู้นั้น เว้นเสียแต่ว่า..ราหูผู้ทรงฤทธิ์นั้น ไปต้องเกณฑ์แก่พระเสาร์ดาวบาปเคราะห์ ผู้คุมกฎแห่งกรรมเข้าเสียเมื่อใด ดวงชะตาบุคคลผู้นั้นจะบังเกิดมหาโชคลาภอันใหญ่หลวงอันไม่คาดคิด ยิ่งใหญ่ขนาดประมาณไม่ได้เลย ต้องปรากฏการเปลี่ยนแปลงแก่ชะตาครั้งใหญ่ ประสบโชคลาภสักการะมหาศาล ทำการสำเร็จเหนือคาดหมาย เกิดมหาชนะ เลื่อนฐานะ ยกยศศักดิ์ขึ้นสูงสุด มหาลาภผลสมบัติที่ไม่เคยคิดว่าจะได้ก็ปรากฏขึ้นแก่ชะตาชีวิตในบัดนั้นเอง

พระอาจารย์กฤษฎา ท่านจึงสร้างเครื่องรางพระราหูขึ้นไว้ให้บูชาอันสืบสานตำรามาจากบันทึกโบราณของท่านราชครูแห่งเมือละกอน อันเป็นหนึ่งในเบญจภาคีเครื่องรางล้านนาที่ข่ามขลังชั้นหนึ่งในแผ่นดิน พระอาจารย์กฤษฎาท่านเป็นเกจิเจ้าผู้รอบรู้ในเวทย์วิชาชั้นสูงทุกแขนง เป็นพหูสูตด้านอักษรโบราณ อักขระเลขยันต์ โดยเฉพาะ ” เครื่องรางราหูกะลาตาเดียว “ ของท่านนั้นข่ามขลังเป็นหนึ่งไม่เป็นรองใคร สานุศิษย์ทั้งหลายถือเป็นเครื่องสูงอาราธนาขึ้นคอติดตัวไว้มิห่าง ด้วยพุทธฤทธิ์อิทธิคุณนั้นเด่นดีแสดงผลอันอัศจรรย์ทุกด้าน

ท่านแกะพระราหูลงบนวัตถุธาตุกายสิทธิ์มีฤทธีอำนาจในตัวเอง คือกะลาอาถรรพ์ เรียกว่ากะลาตาเดียว ฝาหนึ่งแกะรูปพระราหูอมดวงอาทิตย์ และบรรจุยันต์สุริยะประภาอันสุดประเสริฐไว้ด้านใน อีกฝาหนึ่งแกะรูปพระราหูอมดวงจันทร์ และบรรจุยันต์จันทรประภาอันสุดประเสริฐไว้ด้านใน จัดสร้างปลุกเสกในคืนแห่งคราส ครบทั้งคราสเดือนดับและคราสเดือนเพ็ญ อันเป็นฤกษ์มหาอำนาจแห่งพระราหู ปลุกเสกด้วยฤทธิญาณ ฤทธิจิต อันเอกอุแห่งแรงคุณ แรงครู แรงคาถา ซึ่งกะลาที่สร้างตัวเองขึ้นจากความกดดันอันยิ่งยวดแห่งความอุดมสมบูรณ์ดิน น้ำ ลม ไฟ กาลอากาศ ธาตุดาว อำนาจแห่งจันทร์และอาทิตย์ จนเป็นธาตุไม้เนื้อแข็งแกร่งสูงเสียดฟ้า และสรรพคาถามหาเวทย์วิชชา แรงคุณ แรงครู แรงฌาณจิตอธิษฐาน แห่งครูบาอาจารย์ผู้เสกสร้าง ทั้งหมดนี้คือพลังอำนาจแห่งพระเสาร์ ยามให้คุณเมื่อใดจะยิ่งใหญ่เกินพรรณนา การรวมอำนาจพระราหูเสาร์ให้เป็นหนึ่ง จึงแสดงผลทางโชคเทวฤทธิ์ตามตำรา เมื่อบุคคลใดรับราหูไว้ ย่อมไร้ทุกข์ภัย พลิกผันดวงชะตาสลายสิ่งร้ายให้กลายเป็นดี กลืนกินบาปเคราะห์อุปสรรคโชคร้าย บันดาลโชคลาภใหญ่ ความมั่งคั่งร่ำรวย ความสำเร็จสมปรารถนานานัปปราการ เมื่อบูชาติดกายไว้ก็เปรียบดั่งมีพลังอำนาจเทวดาให้โชคตลอดชีวิต

พุทธฤทธิ์อิทธิคุณอันยิ่งใหญ่ทั้งหมดทั้งปวงแห่งพระราหู พระอาจารย์ท่านบรรจุไว้ใน
” ยันตราราหูโชคเทวฤทธิ์ ” โดยเต็มกำลัง สร้างขึ้นเป็นผ้ายันต์ขนาดเท่าแบงก์หนึ่งพันบาทไทย 2564 ปริวรรตติถอดแบบออกมาจากพระยันต์เทียนราหูโชคเทวฤทธิ์ เทียนบูชาที่สร้างเจ้าสร้างนาย สร้างเศรษฐีใหญ่ไว้มาก ให้นำไปบูชาใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์ รวมไว้กับแบงก์เงินสด ให้กระเป๋าสตางค์เกิดสนามพลังงานแห่งความมั่งคั่ง เศรษฐีมหาเศรษฐี ความโชคดีมีโชคลาภ หมุนปั่นพลังงานอันเสมอกันเข้ามาสู่อยู่มิขาด ราหูท่านเป็นเจ้าแห่งความมั่งคั่งร่ำรวย รู้พลิกแพลงฉลาดล้ำลึก ดาวเสาร์เป็นเจ้าแห่งความมั่นคง มีหลักมีฐาน ซื่อตรง บุคคลผู้มีดวงเศรษฐี เจ้าฟ้า คหบดีบารมีสูง ดาวคู่นี้ต้องดีโดดเด่น อัญเชิญมาบูชาไว้กระเป๋าสตางค์หนุนคลังเงินคลังสมบัติให้ดึงดูดเงินทองโชคลาภเข้ากระเป๋า วิชาแปรธาตุ สร้างธาตุให้ดึงดูดธาตุเสมอกันเข้ามา พลังงานตรงนั้นเป็นเช่นใดย่อมยึดโยงพลังงานเสมอกันเข้ามา 

☛ บูชาไปไว้ในกระเป๋าสตางค์ เรียกทรัพย์ เงินทองชุ่มเย็นเต็มกระเป๋า
ประกบหน้า-หลังไว้ด้วยแบงก์ 1 พัน หมั่นปลุกฤทธี สวดคาถาบูชา
โชคลาภเงินทองความสำเร็จบังเกิดทันใจ

ผู้ประสงค์บูชา ” ยันตราราหูโชคเทวฤทธิ์ “ ไปใช้ ให้แจ้งนาม ชะตาให้ละเอียด ทั้งชื่อ สกุล วัน เดือนปีเกิด เวลาเกิด สถานที่เกิดด้วย พระอาจารย์จะบรรจุดวงชะตาไว้ในวงราศีจักรทั้งสองตำแหน่งในพระยันต์ ด้านซ้ายพระราหูสุริยประภาอุ้มดวงไว้ ด้านซ้ายพระราหูจันทรประภาอุ้มคุ้มครองดวงไว้ รักษาดวงชะตา บันดาลโชคลาภเงินทองให้ทั้งยามเช้า ยามค่ำ อันยันต์สุริยประภา-จันทรประภานี้ ท่านว่าเป็นมหาราชาแห่งยันต์ทั้งปวง เมื่ออัญเชิญมาคุ้มครองดวงชะตาแล้วความเจริญอันสูงสุดย่อมปรากฏแก่ดวงชะตา มีไว้ไม่มีอดไม่มีจน

บูชา ” ยันตราราหูโชคเทวฤทธิ์ “
แจ้งที่นี่ >>> LINE :@namotasa ( แอดมิน : คุณหมิง )

 

– บูชายันตราราหูโชคเทวฤทธิ์-
ติดต่อบูชา
LINE : @namotasa

น้ำมันอาคมราหูโชคเทวฤทธิ์ นำไปใช้เพื่อสรรพมงคล มีมหาโชค มหาลาภ จะดึงดูดสิ่งดีดีจากทุกแห่งสถานเข้าตัว เข้ามาสู่เคหะสถานร้านค้า กันโรคกันภัย กันอุบาทว์เสนียดจัญไรทั้งหมดทั้งปวง ความปรารถนาที่ได้อธิษฐานไว้จะเกิดรอยพลังงานและแผ่คลื่นความคิด คำอธิษฐานออกไป ยึดโยงเอาสิ่งเสมอกันเข้ามาสู่ 
กดอ่านที่นี่ >> น้ำมันอาคมราหูโชคเทวฤทธิ์

คราสแรกของปี ๒๕๖๕
สุริยคราสแห่งฤกษ์เปิดขุมทรัพย์จักรวาล
ราหูอมอาทิตย์ที่ภพการเงินเรือนเศรษฐี

พระอาจารย์กฤษฏาจุดเทียนบูชา
“เทียนราหูโชคเทวฤทธิ์”
( เทียนราหูคลายดวง คุ้มชะตา เทวดาให้โชค )

ณ. วิหารสะเดาะเคราะห์พระเจ้าพันองค์
วันเสาร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕
แรม ๑๔ ค่ำเดือนห้า ปีขาล
เวลา 22.29 น.

(( เริ่มเข้าจุดคราสเวลา 01.45 น. คราสลึกที่สุดเวลา 03.41 น.
สิ้นสุดคราสเวลา 05.38 น. วันอาทิตย์ที่ 1 พ.ค. 2565 ))

แจ้งบูชาฤกษ์ที่นี่ >> LINE : @namotasa (แอดมิน : คุณหมิง)