อำนาจจิต บุญฤทธิ์ อิทธิฤทธิ์ ปาฏิหาริย์

อำนาจพลังจิต
อำนาจพลังจิต คือกำลังใจหรือความตั้งใจมุ่งมั่นปรารถนา มีอำนาจอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งสามารถบังคับสิ่งต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกร่างกาย หรือบันดาลให้เป็นไปตามต้องการ คนเราส่วนมากมักมีความทะเยอทะยาน อยากมีอำนาจ วาสนา บารมี หรือมีฤทธิ์เดชสามารถทำอะไรได้ดังใจนึก ซึ่งเป็นอำนาจลึกลับมหัศจรรย์ เกินวิสัยสามัญชนจะพึงมีได้ มีอยู่ 2 ประการคือ
บุญฤทธิ์ คือฤทธิอำนาจที่เกิดจากอำนาจแห่งบุญกุศล
อิทธิฤทธิ์ คือฤทธิ์ที่เกิดจากอำนาจวิเศษ อันน่าอัศจรรย์
  • บุญฤทธิ์ เป็นฤทธิที่เกิดจากอำนาจแห่งบุญกุศล บันดาลให้เป็นไป ประกอบด้วยสติปัญญาในทางสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผุ้อื่น และเป็นวาสนาบารมีอย่างหนึ่ง ทำให้เจริญด้วยลาภ ยศ สรรเสริญ และความสุข พรั่งพร้อมด้วยข้าทาสบริวาร และทรัพย์สิน
  • อิทธิฤทธิ์ เป็นฤทธิ์ที่เกิดจากอำนาจวิเศษ อันน่าอัศจรรย์เหนือธรรมชาติ เหนือโลก อาศัยอำนาจภายในจิตใจอันทรงประสิทธิภาพ เป็นพื้นฐานทำให้เป็นไปตามใจนึก แสดงออกเป็นอิทธิฤทธิ์ ซึ่งเราพบเห็นกันอยู่เสมอ และเข้าใจว่าเป็น ” กำลังภายใน ” นั่นเอง
บุญฤทธิ์และอิทธิฤทธิ์ เป็นขบวนการของจิตที่มีพลังงาน และอานุภาพเหนือธรรมชาติ พ้นวิสัยของจิตสามัญชนจะทำได้ อาจเกิดขึ้นเองอัตโนมัติ หรือโดยการฝึกตามหลักแห่งปาฏิหาริย์ แยกเป็น 3 รูปแบบได้แก่
1. อิทธิ ปาฏิหาริย์ ได้แก่การแสดงฤทธิ์เป็นที่น่าอัศจรรย์
2. อาเทสนา ปาฏิหาริย์ ได้แก่การดักใจถูกต้อง หยั่งรู้น้ำใจ ความคิดของผู้อื่นเป็นที่น่าอัศจรรย์
3. อนุสสนี ปาฏิหาริย์ ได้แก่คำสั่งสอนเป็นที่น่าอัศจรรย์ ประกอบด้วยเหตุผล ตามความเป็นจริง และสามารถพิสูจน์ได้ ปฏิบัติตามได้ผลดี และแก้ปัญหาชีวตทุกรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ
  • เป็นความจริงแน่นอนว่า ถ้าบุคคลผู้ให้คำสั่งสอน เป็นผู้มีอานุภาพทางจิต ทั้งมีญาณหยั่งรู้อัธยาศรัยของผู้รับคำสั่งสอน และเป็นผู้ทำได้ในสิ่งที่ตนสั่งสอนแล้ว คำสั่งสอนย่อมประทับใจอย่างมาก และซาบซึ้งเป็นเหตุให้ผู้รับ บังเกิดสติปัญญารู้แจ้งเห็นจริง และปฏิบัติตามได้ผลเป็นอัศจรรย์อย่างยิ่ง
     
ปาฏิหาริย์ทั้งสามปราการนี้ เป็นองค์ประกอบการแนะนำสั่งสอนผู้อื่น ผู้มีอานุภาพทางจิต แม้มิได้เจาะจงใจใช้อิทธิปาฏิหาริย์ก็ตาม อำนาจจิตนั้น ย่อมแผ่รัศมีครอบคลุมจิตใจผู้ฟัง ให้เกิดความสงบ มีความตั้งใจฟังด้วยดี จึงเป็นอันแสดงอิทธิปาฏิหาริย์อยู่ในตัวแล้ว ส่วนการตั้งใจหรือกำหนดรู้ใจก็เหมือนกัน ผู้สั่งสอนต้องกำหนดรู้ว่าผู้ฟังต้องการอย่างไร? และสามารถรับสัมผัสกระแสจิตของผู้อื่นได้ทุกขณะไป

 LINE : @mayakarnlanna

ติดต่อบูชา LINE : @mayakarnlanna

You cannot copy content of this page